ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XX

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Дата реєстрації:

25.07.2017

Проголосовано:

26.07.2017 11:18:14

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  33
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ                                                                                                                ПРОЕКТ

 СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сесія        скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  №

 

 

Про затвердження умов конкурсу на визначення опорних навчальних закладів

 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911-VІІІ, листів Міністерства освіти і науки від 28.01.2016 року № 1/10-251 «Щодо створення опорних шкіл», від 23.02.2016 року № 1/9-94 «Щодо опорних шкіл», Положення про освітній округ затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року  № 777 ( у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2016 року № 79) із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про освітній округ №574» та  з метою оптимального формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, Сокальська районна рада Львівської області, -

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити умови конкурсу на визначення опорних навчальних закладів (додаток 1).

2. Сокальській районній раді та Сокальській районній державній адміністрації:

2.1 До 08.08.2017 року провести конкурс на визначення опорних навчальних закладів.

2.2.Утворити  конкурсний комітет із визначення опорного навчального закладу у складі згідно з додатком 2.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

Голова районної ради                                                                 Микола Пасько

 

                                                                                               

 

      Додаток 1

Умови конкурсу

на визначення опорних навчальних закладів

 

І. Загальні положення

 

1. Районний конкурс на  визначення опорних навчальних закладів (далі - Конкурс) проводиться в рамках проекту по децентралізації освіти та оптимізації мережі шкіл, з метою покращення умов для забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, активізації роботи щодо створення єдиного освітнього простору, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального й ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів та для сприяння першочергового спрямування коштів, виділених у рамках підтримки опорної школи.

2. Метою Конкурсу є визначення опорних навчальних закладів в межах освітніх округів та створення на їх базі умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти району; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання; концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців); створення єдиної системи виховної роботи.

 

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу разом з філіями, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, ефективне використання наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічного оснащення опорних закладів.

 

4. Організаторами та координаторами Конкурсу є Сокальська районна рада  та Сокальська районна державна адміністрація.

 

ІІ. Учасники КонкурсуУ Конкурсі беруть участь навчальні заклади району, що входять до існуючих освітніх округів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 79) та  до Концепції створення моделі опорної школи та її філій), зокрема:

 • загальна кількість учнів опорного навчального закладу (без врахування учнів філій), як правило, становитиме не менше 200 осіб .

 • кількість філій  ( наявність підтверджуючих документів : рішення педагогічної ради та органу місцевого самоврядування); 


 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу

 

1. Конкурс проводиться з 27.07  по 08.08.2017 року  у два етапи:

І етап – підготовчий, з 27.07 по 07.08  - подання заявок відповідними навчальними загальноосвітніми закладами на участь у Конкурсі в Сокальську районну раду.

ІІ етап – основний,  08.08.2017 року    визначення переможців Конкурсу.

2. Для участі у І етапі необхідно подати в Сокальську районну раду заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку навчального закладу  на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість та назва філій;  кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими

   потребами;

-результати олімпіад , конкурсів  ( за останні 3 роки);

- результати ЗНО;

- стратегія зміцнення кадрового потенціалу;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально - методичної бази, у

  тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- залучення позабюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

 

3. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується до 08.08.2017 року  на офіційному сайті Сокальської районної ради.

 

 

ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

 

1. Визначення опорних навчальних закладів проводиться конкурсним комітетом (далі – Комітет) у складі згідно з додатком 1 до цього Положення.

 

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 320 балів.

 

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються Комітетом за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

 
№ з/п Назва критерію Оцінювання за критерієм
5 балів 10 балів
Кількість філій опорного закладу  дві філії три філії і більше
Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій) враховуючи прогнозовані показники оптимізації 200-360 осіб 360 осіб і більше
Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі до  100 учнів більше 100 учнів
Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів до 75% 75% і більше
Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу більше 15 км 15 км і менше
К-сть маршрутів та тривалість кожного з них в одну сторону в межах пропонованого округу

( середній показник)
більше 30 хв. до 30 хв.
Наявність шкільних автобусів в межах пропонованої опорної школи один два і більше
Кількість класів на паралелі (після 4 – го класу) один два і більше
Середня наповнюваність класів 15-23 осіб більше 23 осіб
Кількість профілів у опорному закладі Немає профілів 1 і більше
Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи) 5-10 10 і більше
Професійність керівника опорної школи:

 -враховується загальний бал щорічної оцінки керівників за 2015-2016 р.

- участь школи в інноваційних проектах (реалізація експериментальних проектів)

 
 

 

11 і нижче

 

 

1 проект
 

 

1-10 місце

 

 

 В 2-ох і більше
Освітній рівень педагогів (% учителів з повною вищою освітою) 85-95% 95% і вище
Якісний рівень педагогів (% учителів з першою та вищою категоріями) 55-70% 71% і вище
Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти частково так
Результати ЗНО

( якісні показники:

 достатній і високий рівень)
до 30% 30% і більше
Результати олімпіад та конкурсів Переможці та призери обласного рівня Переможці та призери всеукраїнського та інших вищих рівнів


 1. 18 .


Перелік основних кабінетів для забезпечення навчально-виховного процесу

 • Кабінет математики

 • Кабінет фізики

 • Кабінет хімії

 • Кабінет біології

 • Кабінет географії

 • Кабінет інформатики

 • Кабінет української мови та літератури

 • Кабінет історії

 • Кабінет іноземних мов


 
Наявні усі перелічені кабінети (в тому числі – комбіновані); усі з перелічених кабінетів  відповідають вимогам положення про навчальний кабінет Наявні усі перелічені навчальні кабінети (окремі з кожного предмету ,  по 2 каб. з окремих предметів ). Кабінети хімії та фізики мають обладнані лаборантські кімнати.
Здатність забезпечити допрофільне і профільне навчання, поглиблене вивчення Кабінети фізики, хімії, біології,  математики, географії забезпечені навчальним обладнанням та приладами для реалізації практичної складової навчання на 60% Кабінети фізики, хімії, біології,  математики, географії забезпечені навчальним обладнанням та приладами для реалізації практичної складової на 61% -100% відсотків; лаборантські приміщення відповідають вимогам положення

 
Оздоровчо - спортивна база:

Наявність спортивних залів

 

Стадіон
 

1

 

 

 

1
 

2 і більше

 

 

 

1 і більше  та облаштовані спортивні майданчики, тренажерні майданчики зі штучним покриттям тощо.
Наявність швидкісного Інтернету 3 м біт 20 м біт
Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, або локальна мережа є, але не для всіх учасників навчального процесу так
Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою так, але відсутня одна із складових так
Укомплектування бібліотечного фонду Бібліотечний фонд укомплектований підручниками, методичними посібниками, художньою та довідковою літературою. Учителі школи мають власні методичні розробки, схвалені радою РМК, вченою радою ЛОІППО. Бібліотечний фонд укомплектований підручниками, методичними посібниками, художньою та довідковою літературою. У бібліотеці створено електронний каталог наявного бібліотечного фонду. Учителі школи мають власні методичні розробки, схвалені радою РМК, вченою радою ЛОІППО. Інформація про фонд розміщена на сайті школи (окремому бібліотечному блозі).  Ведеться облік  та створена база ЕОР (електронних освітніх ресурсів).
Наявність музеїв в навчальному закладі

 
 не зареєстрований в ЛОЦКЕТУМ  зареєстрований в ЛОЦКЕТУМ

 
Наявність актової зали у пристосованому приміщенні так
Створення доступних умов для людей з особливими потребами:

 

 
промарковані сходи та наявний дзвінок промарковані сходи, наявний дзвінок та встановлені пандуси
Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, холодильна камера, забезпеченість посудом, меблями) так, але відсутні одна або декілька складових так
Відповідають санітарно гігієнічним вимогам, проведені ремонти внутрішніх санвузлів 60-85% 85% і більше
Опис усіх можливих джерел фінансування опорної школи у 2017 р. залучення обласних коштів участь у проектах інших рівнів

(міжнародних, транскордонні проекти та в проектах технічної допомоги

 

4. Комітет працює на громадських засадах.

 

5. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

 

6. Рішення Комітету про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

 

          7. За підсумками Конкурсу комісія приймає рішення і рекомендує відібрані школи у якості опорних шкіл освітніх округів району.

           7.1. Протокол засідання комісії та прийняте нею рішення з підведення підсумків Конкурсу є підставою для розроблення проекту рішення на сесію районної ради щодо створення опорних шкіл та їх філій.

 

            8. Інші питання , що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  

Склад конкурсного комітету

із визначення опорного навчального закладу 


 

Співголови конкурсного комітету

 
Пасько Микола Миколайович Голова Сокальської районної ради
Токай Роман Нестерович Голова Сокальської районної державної адміністрації
Члени конкурсного комітету
Монастирський Роман Теофілійович Начальник відділу освіти Сокальської РДА
Леонова Галина Степанівна Начальник фінансового управління Сокальської РДА
Ковалишин Леся Богданівна Головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА
Тот Любов Григорівна Головний спеціаліст відділу освіти Сокальської РДА
Гібляк Галина Василівна завідувач Сокальського районного методичного кабінету
Береза Оксана Андріївна голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку (за згодою)
Дробиняк Галина Вікторівна голова районної профспілки працівників освіти і науки (за згодою)
Представник органу місцевого самоврядування ( з території опорної школи) (за згодою)
Представник органу місцевого самоврядування ( з території школи- філії) (за згодою)
Депутат районної ради з відповідної територіальної одиниці (за згодою)