ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIX

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00300/07

Дата реєстрації:

29.06.2017

Проголосовано:

06.07.2017 12:42:22

Автор:

А.Мандрик

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00300/07проект СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДАЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ    сесія  VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                     2017 року                                      м. Сокаль

 

Про створення та затвердження

статуту Сокальської дитячо-

юнацької спортивної школи «Буг»

Сокальської районної ради

Львівської області

 

             Розглянувши звернення відділу молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації від  16. 05.    . 2017р. № 95 , керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським і Бюджетним кодексами України, з метою упорядкування діяльності об’єктів спільної власності територіальних громад району та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області , -

ВИРІШИЛА:

1. Створити Сокальську дитячо-юнацьку спортивну школу «БУГ» Сокальської районної ради Львівської області шляхом перетворення з Дитячо-юнацької спортивної школи «БУГ» Сокальського району, яка є її правонаступником.

 2. Затвердити Статут Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «БУГ» Сокальської районної ради Львівської області (Додаток 1).

3. Директору  Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «БУГ» Сокальської районної ради Львівської області, забезпечити у встановленому законом порядку державну реєстрацію юридичної особи.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

        

Голова районної ради                                 Микола Пасько

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням ______сесії _____скликання

від ____________2017 року

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 СОКАЛЬСЬКОЇ ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "БУГ" СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

 

 

І. Загальні положення

1.1 СОКАЛЬСЬКА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "БУГ" СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним закладом Сокальської районної ради Львівської області та знаходиться у спільній комунальній власності територіальних громад Сокальської районної ради Львівської області. Створена шляхом реорганізації (перетворення) з дитячо – юнацької школи «Буг» Сокальського району, яка є її правонаступником. Скорочена назва – ДЮСШ «Буг».
 1. Місцезнаходження СОКАЛЬСЬКОЇ ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "БУГ" СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 80001, Львівська область, Сокальський район, м. Сокаль, вул. Стуса, 4а.

 2. СОКАЛЬСЬКА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "БУГ" СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі- спортивна школа) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

 3. Засновником спортивної школи є Сокальська районна рада Львівської області.

 4. Головною метою спортивної школи є забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для  резервного спорту та збірних команд України.

 5. Головними завданнями спортивної школи є:


- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

- створення умов для духовного і фізичного розвитку вихованців;

- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитий вихованців;

- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

- профілактика бездоглядності, правопорушень; формування здорового способу життя вихованців; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

 1. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Господарським та Цивільним кодексом України, наказами Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти та науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 993(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 24.07.2013) і власним статутом.

 2. Спортивна школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.   

 3. Спортивна школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:


- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 1. У спортивній школі визначена українська мова навчання.

 2. Спортивна школа має право:


- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником ;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

 1. У спортивній школі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи, тощо.

 2. Спортивна школа проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності відділень.

 3. Взаємовідносини спортивної школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 4. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з певних видів спорту.


1.16. Відділення з певного виду спорту спортивної школи включає:

- групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;

- групи базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців;

    - групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів;

групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.

 1. Спортивним школам у порядку, встановленому Міністерством молоді та спорту, надаються вища, перша та друга категорії.

 2. Утворення, реорганізація та ліквідація спортивної школи здійснюється в установленому законодавством порядку.


II. Організація діяльності спортивної школи


 1. Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом.


     Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

     Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

 1. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня.


     Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та базової підготовки передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.


 1. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин.


    Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

    - двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

    - трьох навчальних годин у групах базової підготовки;

    - чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.

 1. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом.


     У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим її директором.

     Керівництво спортивної школи створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

 1. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивної школи установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.


      2.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи відділу молоді та спорту райдержадміністрації до 1 серпня поточного року для затвердження.

     Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи за погодженням з відділом молоді та спорту до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.

     Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також відповідно з структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласної держадміністрацій.

      2.7. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

      Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для занять.

      Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням з МОЗ.

      Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

      Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласної держадміністрацій. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах І-V рівня акредитації.

       2.8. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення. За тренером викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

       2.9. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.

        2.10. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико- відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Мінсім'ямолодьспортом, та інших нормативних актів.

      Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки - не більш як 150 днів на рік.

       Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

      Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньо шкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

       2.11.Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і МОЗ.

       Лікар або середній медичний працівник спортивної школи здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

       З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

 • контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я;

 • контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;


-    облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час  

     занять.

       2.12. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.

 

ІІІ.Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи

      3.1.Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є:

вихованці;

тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

батьки або особи, що їх замінюють;

директор та його заступники.

     3.2. Вихованці спортивної школи мають право на:

           здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;                                                                                                                                                                             добровільний вибір виду спорту;

     проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

безпечні та нешкідливі умови для навчання;

користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою спортивної школи;

одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;

забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;

медичне та фармакологічне обслуговування;

одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

представлення в органах громадського самоврядування спортивної школи; захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

     3.3.Вихованці спортивної школи зобов'язані:

поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень; додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;

виконувати положення антидопінгового законодавства; берегти державне, громадське і особисте майно;

додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

     3.4. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

     3.5.Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:

внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи;

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;

підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших

джерел;

вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.

     3.3.Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов'язані:

виконувати навчальні програми з видів спорту;

навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження; додержуватися вимог статуту спортивної шкали, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи; додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

     3.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

   3.8. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається директором спортивної школи згідно із законодавством.

        Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

     3.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

     3.10.Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з додержання вимог, визначених Мінмолодьспортом.

     3.11.Тренери-викладачі спортивної школи підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.

     3.12.Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право: обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування спортивної школи;

звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

ІV.Керівництво спортивною школою

4.1. Управління спортивною школою здійснюється відділом молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації від імені засновника.

Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор.

     Директором може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Мінмолодьспортом.

      Директор спортивної школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації за погодженням з засновником. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

      Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про позашкільну освіту" та іншими законодавчими актами.

      4.2. Директор спортивної школи:

      здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

      забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;

       в установленому порядку за погодженням із засновником затверджує структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

       забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

       представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

       розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

       видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

      приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

       несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

      4.3. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи тренером- викладачем не менше п'яти років.

       4.4. У спортивній школі вищої категорії передбачається не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії – двох, другої категорії – однієї.

      На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

       4.5. У спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

      Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.

       4.6. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

       Тренерська рада спортивної школи:

 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 • вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

 • розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.


Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

       4.7. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

         4.8.У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, діяльність якої регулюється її статутом.         

Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

4.9. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база спортивної школи

 

      5.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться відповідно до законодавства України та цього статуту.

5.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за рахунок коштів засновника та/або відповідного бюджету, інших джерел.

 1. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:


- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.

Відповідно до вимог Порядку орган ДФС здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту.

     5.4. Матеріально-технічна база спортивної школи може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (стадіон «Сокіл», ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.

      5.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивним школам за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і збереження стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

    5.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. За рішенням засновника спортивна школа може здійснювати бухгалтерський облік самостійно або через централізовану бухгалтерію.

      5.7. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку та звітності затверджується Міністерством молоді та спорту.

 

          VІ. Майно закладу

 

     6.1. Майно Закладу належить на праві спільної власності територіальних громад Сокальського району та закріплене за Закладом на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє, користується та розпоряджається майном на умовах, визначених Засновником.

Майно  Закладу складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на її самостійному балансі.

     6.2.Джерелом формування майна Закладу є:

- майно, передане Засновником;

- капітальні вкладення та бюджетні кошти;

- благодійні внески, пожертви, гранти та дарунки від інших  

  юридичних осіб;

 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;


- інше майно, набуте на підставах не заборонених законом.

        6.3. Майно, яке придбав чи отримав Заклад внаслідок власної господарської діяльності, належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району.

        6.4. Майно Закладу не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди Засновника чи уповноваженого Засновником органу та погодження відділу молоді та спорту райдержадміністрації. Списання майна проводиться також лише за згодою відділу молоді та спорту райдержадміністрації та за погодженням Засновника.

 

    VІІ. Управління закладом

 7.1. Винятковою компетенцією Засновника є:

                7.1.1. Прийняття рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію ДЮСШ;

                7.1.2.   Внесення змін (доповнень) до статуту ДЮСШ;

                7.1.3. Визначення основних напрямків діяльності ДЮСШ;

                7.1.4. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій ДЮСШ, а також затвердження положень про них.

                Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

                Установчі документи  неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

ДЮСШ визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який період виключно за погодженням із Відділом. Відділ контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна ДЮСШ шляхом обов’язкового включення до складу її інвентаризаційної комісії власного фахівця (фахівців), погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків ДЮСШ.

          7.2.Управління діяльністю ДЮСШ здійснює Директор відповідно до цього Статуту.

          7.3. Трудовий колектив ДЮСШ утворюють всі працівники, які беруть участь у діяльності ДЮСШ на основі трудового договору (контракту, угоди).

Повноваження трудового колективу ДЮСШ реалізуються відповідно до законодавства.

 

VІІІ. Правові відносини між засновником та ДЮСШ

 

     Взаємовідносини ДЮСШ з Засновником будуються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих та нормативно-правових  актів та цим Статутом.

 

    ІХ. Господарська та соціальна діяльність ДЮСШ

 

          9.1. ДЮСШ здійснює свою діяльність відповідно до планів спортивної, фізкультурно – масової і господарської діяльності на основі господарського розрахунку, ефективного використання спортивних споруд і спортивного обладнання, створення фінансових ресурсів.

           9.2. Джерелами формування фінансових ресурсів є:

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

 • прибутки за оренду спортивних споруд;

 • прибутки від проведення платних спортивно – масових та інших заходів;

 • внесків членів платних груп та секцій;

 • прибутків, що надходять за прокат спортивного та туристичного інвентарю та обладнання;

 • безкоштовні або благодійні внески, пожертвування установ, підприємств і громадян;-    інші джерела, не заборонені законодавчими актами

     України.

            9.3. ДЮСШ забезпечує якість обслуговування учнів, спортсменів і глядачів при проведенні всіх видів навчальної, тренувальної, спортивної та оздоровчої роботи, змагань та видовищних заходів.

           9.4. ДЮСШ здійснює поточний та капітальний ремонт спортивних споруд відповідно до затверджених планів, забезпечує своєчасне введення в дію обладнання та інвентарю.

            9.5. Відносини ДЮСШ з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

            9.6. ДЮСШ забезпечує свої об’єкти радіофікацією, електроосвітленням, художнім оформленням, наочною спортивною агітацією.

            9.7. ДЮСШ здійснює оперативну діяльність з матеріально – технічного забезпечення своїх потреб за заявками у плановому порядку, виходячи зі встановлених нормативів, згідно з виділеними фондами, а також шляхом самостійного придбання.

            9.8. У ДЮСШ впроваджується преміальна система  та інші засоби заохочення працівників за високі виробничі показники та виявлення ініціативи.

           9.9. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішується трудовим колективом за участю  Директора ДЮСШ, якщо інше не передбачене законодавством.

          9.10. ДЮСШ самостійно планує свою господарську діяльність і     визначає перспективи розвитку. ДЮСШ несе повну відповідальність за додержанням взаємних розрахунків з постачальниками товарної продукції і замовниками, а також податковими органами з платежів до бюджету.

           9.11. ДЮСШ здійснює бухгалтерський облік та облік завантаження і використання спортивних споруд, складає звіти за затвердженими нормами  та у встановлений час подає їх відповідним організаціям.

          9.12. Контроль за фінансово – господарською діяльністю ДЮСШ здійснюється Відділом та Засновником шляхом проведення у встановленому діючим законодавством порядку ревізій або перевірок, а також фінансовими органами.

           9.13. ДЮСШ має право організовувати і проводити платні культурно-спортивні заходи, рекламувати під час проведення змагань продукцію спонсорів, займатись видавничою діяльністю з питань фізичної культури і спорту.

           9.14. ДЮСШ має право брати участь у міжнародній діяльності, складати угоди із зарубіжними установами та спортивними організаціями по проведенню спільних фізкультурно-спортивних заходів у відповідності з діючим законодавством.                                                                    

Х. Діяльність спортивної школи у рамках міжнародного співробітництва

    10.1.Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

    10.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

     За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

ХI. Ліквідація та реорганізація ДЮСШ

11.1. Припинення діяльності ДЮСШ відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України.

11.2. Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

                11.3. Установчі документи  неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

    11.4. ДЮСШ є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення

 

ХII. Внесення змін та доповнень до статуту закладу

                      Зміни та доповнення до цього Статуту, нова редакція Статуту затверджуються рішенням Засновника та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.