ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIX

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

30.06.2017 13:21:13

Автор:

Поліщук М.П

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  21
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  2
 • Не голосували
  11
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00271/07 від 21.06.2017
"Про  «Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальської районної  друкарні  на 2017 рік»

Поліщук М.П. Внести змінити в проект рішення згідно таблиці

В оригналі З змінами
1 ПАСПОРТ

 

Програма фінансової підтримки

та зміцнення матеріально-технічної бази

  КП Сокальської районної ради

 Львівської області «Сокальська

 районна друкарня на 2017 рік

 

№пп Показники та учасники виконання Програми
1 Підстава для розроблення Програми Конституція України ст142,143., Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р ст. 91. п.21, Господарський кодекс ст. 78. п4, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2 Ініціатор розроблення Програми КП «Сокальська районна друкарня»
3 Мета Програми Покращення умов діяльності друкарні, зміцнення матеріально-технічної бази, розширення асортименту продукції та покращення її якості;

Виведення друкарні на якісно-новий рівень конкурентоспроможності, віднайдення своєї ніші на ринку поліграфічних послуг області, та Волині;

Освоєння нових видів друкованої продукції, упакування, та інше.

Підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.
4 Розробник Програми Сокальська районна рада
5 Відповідальний виконавець Програми КП «Сокальська районна друкарня»
6 Учасники Програми КП «Сокальська районна друкарня», районна рада, райдержадміністрація
7 Загальний (прогнозний)

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 
299 тис грн
8

ут.ч. коштів:
- державного бюджету
- обласного бюджету
- районного бюджету
- місцевих бюджетів
- інші джерела власні кошти

 
0
0
299 тис грн
0
0 тис грн
9 Термін реалізації Програми квітень-жовтень 2017р
10 Очікувані результати від виконання програми  
11 Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності.

 

ПАСПОРТ

 «Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальської районної  друкарні  на 2017 рік».  

 

1. Ініціатор розроблення програми __ КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня»

2. Дата, номер документа

про затвердження програми _______________________________________

3. Розробник програми _ Сокальська районна рада

4. Співрозробники програми КП  СРРЛО «Сокальська районна друкарня»___

5. Відповідальний виконавець програми _Сокальська районна рада

6. Учасники програми _ КП СРРЛО «Сокальська районна друкарня», районна рада, райдержадміністрація

7. Термін реалізації програми ____ квітень-жовтень 2017р

7.1. Етапи виконання програми

 (для довгострокових програм)  ____________________________________

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього, __________299 тис грн_____

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету _______299 тис грн________

коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

Керівник установи -

головного розпорядника

коштів                         _____________________                 ______________


                                                              (П. І. Б.)                                        (підпис)

Відповідальний

виконавець Програми          _____________________                 ______________


                                                              (П. І. Б.)                                         (підпис)

 
2 Україна

Львівська область

Сокальський район

                                                                  

   «ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Сокальської районної                                             Голова Сокальської районної ради

державної адміністрації                                                      Пасько М.М_______________________                  

О.З.Пелих __________                                                            «_____»___________________2017 р.                                                             

«_____»______________2017 р.                                             МП  

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та зміцнення

матеріально-технічної бази

комунального підприємства Сокальської районної ради

Львівської області

«Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 «ПОГОДЖЕНО»:                                                                                           «ПОГОДЖЕНО»

Голова постійної комісії                                        Голова комісії промисловості, підприємництва

З питань бюджету                                                                        Сокальської районної ради

Сокальської районної ради                                                  _________________________________ 

________________________                                                       «___» ____________2017 р.                                                             «___» ____________2017 р                                                    

 «ПОГОДЖЕНО»:                                                                                    Розробник Програми;    

Начальник фінансового управління                                       Директор КП «Сокальська районна друкарня» Сокальської районної державної                                                   Шклянка Б.П _______________________

адміністрації ____________________________                                   «___» ____________2017 р.                                                             «___» ____________2017 р                                                  

м . Сокаль – 2017

 
Додаток 4

до Порядку розроблення районних

(бюджетних) цільових програм, моніторингу

та звітності щодо їх виконання

 
Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ _________

«__» __________ 2017 року

МП
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

________________ _________

«__» __________ 2017 року

МП

                                               ПРОГРАМА

фінансової підтримки та зміцнення

матеріально-технічної бази комунального підприємства Сокальської районної ради Львівської області

«Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету

та фінансової політики

Сокальської районної ради

_______________ __________

«__» __________ 2017 року
  Погоджено

Голова постійної комісії 

(повна назва) Сокальської районної ради, до компетенції якого належить програма

________________ ___________

«__» __________ 2017 року

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ _________

«__» ________ 2017року
  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ _________

«__» ________ 2017 року

 

 

    Керівник установи – розробник програми  (повна назва)

_______________ ____________

«__» __________ 2017 року

м. Сокаль 2017

 

 

3  

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

№ ______________________

від________________________

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

Програма розвитку, діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази районної друкарні розроблена виходячи з аналізу поліграфічного ринку, матеріального та технічного стану підприємства та згідно з дорученням районної ради на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2017 рік

1. Загальна характеристика Програми

 
1 Ініціатор розроблення Програми Шклянка Б.П
2 Дата , номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми  
3 Розробник Програми Шклянка Б.П
4 Співрозробники  Програми

 
Сокальська районна рада
5 Відповідальний виконавець Програми

               

                                                                                                                              
КП Сокальська районна друкарня
6 Учасники Програми Районна друкарня, районна рада, райдержадміні-страція
7 Термін реалізації Програми 2017 р.

 
8 Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових результатів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) 299 тис. грн..
9.1 В т. ч. бюджетних коштів (тис. грн.) 299 тис. грн..
  3 них коштів районного бюджету (тис. грн..) 299 тис. грн..
10 кошти комунального підприємства   (тис. грн..) 0  тис. грн
11 Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет

Керівник установи-головного розпорядника коштів     ______________Пасько М.М

Відповідальний виконавець Програми

директор КП «Сокальська районна друкарня»  _______________ Шклянка Б.П

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

№ ______________________

від________________________

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

Програма розвитку, діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази районної друкарні розроблена виходячи з аналізу поліграфічного ринку, матеріального та технічного стану підприємства та згідно з дорученням районної ради на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2017 рік

1. Загальна характеристика Програми

 
1 Ініціатор розроблення Програми Сокальська районна рада
2 Дата , номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми  
3 Розробник Програми Сокальська районна рада
4 Співрозробники  Програми

 
КП Сокальська районна друкарня
5 Відповідальний виконавець Програми

               

                                                                                                                              
Сокальська районна рада
6 Учасники Програми Районна друкарня, районна рада, райдержадміні-страція
7 Термін реалізації Програми 2017 р.

 
8 Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Районний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових результатів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) 299 тис. грн..
9.1 В т. ч. бюджетних коштів (тис. грн.) 299 тис. грн..
  3 них коштів районного бюджету (тис. грн..) 299 тис. грн..
10 кошти комунального підприємства   (тис. грн..) 0  тис. грн
11 Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет

Керівник установи-головного розпорядника коштів     ______________Пасько М.М

Відповідальний виконавець Програми

директор КП «Сокальська районна друкарня»  _______________ Шклянка Б.П

 
4 Інформація відсутня показники затрат:

299000 грн купівля обладнання 

результат фінансової діяльності – 3,4 тис грн.  показники якості :  41% 

результат фінансової діяльності на кінець року 12,2 тис грн
5                                                                                      Додаток 3

до Порядку розроблення районних

(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

 (назва програми)№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17_ рік***
1. Завдання 1

 

Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня»
Захід 1

Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP, або

Heidelberg GTO 52-2+
І.Показники затрат:

1.Обсяг видатків

2. Результат фінансової діяльності – 3,4 тис

ІІ.Показники якості:

1.Співвідношення суми поповнення статутного фонду 48%

2.Результат фінансової діяльності на кінець року -  12,2 тис
Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня» З районного бюджету 299,0 Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку, новий сегмент продукції
Усього на етап або на програму:      

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

                                                                           голова Сокальської районної ради     Пасько М.М

Керівник установи -                                              

головного розпорядника коштів                          _____________________       __________________

                                                                                                                                                            (П. І. Б.)                               (підпис)

                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                         Додаток 3

до Порядку розроблення районних

(бюджетних) цільових програм, моніторингу

та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми*

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

 (назва програми)


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17 рік***
1. Завдання 1

Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня»
Захід 1

Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP, або

Heidelberg GTO 52-2+
затрат

299000 грн

купівля обладнання
Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня» З районного бюджету 299000 Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку, новий сегмент продукції
продукту  буде вироблено більше КП «Сокальська районна друкарня»     Збільшення виробництва кольорової продукції на 55 тис грн
ефективності пов’язана з новим сегментом продукції КП «Сокальська районна друкарня»     Новий сегмент продукції очікується на рівні 35 тис грн
якості виконання конкурентноспроможної продукції КП «Сокальська районна друкарня»     Зменшення собівартості прордукції

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

                                                                          

Керівник установи -                                              голова Сокальської районної ради     Пасько М.М

головного розпорядника коштів                          _____________________       __________________

                                                                                                                                                            (П. І. Б.)                               (підпис)

                                                                     

Відповідальний                                                 директор КП Сокальської районна друкарня   Шклянка Б.П

виконавець Програми                                                              _____________________       __________________

                                                                                                                                                            (П. І. Б.)                               (підпис)