ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

11.04.2017 10:37:42

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00223/07 від 15.03.2017
"Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки

Порівняльна таблиця до проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області 

«
Про внесення змін до Програми  охорони навколишнього природного середовища Сокальського

району на 2016-2020 роки»


 

Автор(и):                                                                                                                            Тарасюк О.П.

 


 

Редакція автора
 

Пропозиції та поправки до проекту
1.  

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-

 
Сенюк А.І.

Вступну частину проекту рішення викласти в наступній редакції:

«Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада  Львівської області,-»

 
2  

1. Внести зміни в Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №71 від 31.03.2016 року, наступного змісту:

1.1. В листку погодження та затвердження, керівник установи розробник програми слова "Голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу,земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради А. Сенюк" замінити словами "Начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації Тарасюк О.П.".

1.2. Паспорт програми викласти у наступній редакції (додається).

1.3. Додаток №2 до програми "Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми Охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки" викласти у наступній редакції (додається).

1.4. Додаток №3 "Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з районного бюджету у 2016-2017 році, відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки" вилучити.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.
Сенюк А.І.

Викласти текст рішення в наступній редакції:

«1.Викласти Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №71 від 31.03.2016 року (зі змінами та доповненнями), в новій редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій»Затверджено

В. о. голови Сокальської районної державної адміністрації

________________Задолинна І.Р.

«__» __________ 2017 року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

________________ Пасько М.М.

«__» __________ 2017 року

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки.

(нова редакція)

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 2017 року
  Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

________________ Сенюк А.І.

«__» __________ 2017 року

 

 
 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 2017 року

 
  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 2017 року

 

 

    Начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації

 _______________ Тарасюк О.П.

«__» __________ 2017 року

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

Програма охорони

навколишнього природного середовища

СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ на 2016-2020 роки

(надалі -Програма)

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку району, та забезпечення екологічної безпеки населенню.

Сьогоднішня екологічна ситуація у Сокальському районі зумовлена як проблемами, які породжені десятками років тому, так і сучасними. Значною мірою стан довкілля Сокальського району зумовлюється впливом підприємств у гірничо-добувній промисловості, впливом об’єктів муніципальної інфраструктури населених пунктів та методами ведення сільського та лісового господарства.

Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в перспективі, слід виділити:

 1. забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції.

 2. недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території  (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів)  промисловими та побутовими відходами;

 3. виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття;

 4. забруднення повітря та земель внаслідок  діяльності промисловості.


Програма приймається на виконання Указу Президента України від 01.12.2008 року №1129/2008 «Про розширення мережі території національних природних парків  та інших природо-заповідних об’єктів», Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-р), «Регіональної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на період 2009-2020 років», затвердженої рішенням Львівської обласної ради від02.12.2008 р. № 765, Програми охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2016-2020роки, з метою реалізації екологічної політики та покращення стану навколишнього природного середовища,  створення багатофункціональних природоохоронних територій, якими є національні природні парки (НПП), що відповідає завданням щодо максимального зміцнення природної основи біорізноманіття держави та оптимізації природно-ресурсного потенціалу території, насамперед рекреаційного, туристичного та біоресурсного, шляхом переорієнтації відповідних секторів економіки на екологічно спрямоване та економічно більш вигідне в перспективі господарювання.

З огляду на потребу впровадження зазначених вище указу та програм, варто відзначити, що на противагу іншим адміністративним районам Львівської області в Сокальському районі станом на сьогодні відсутній хоча б один НПП.

Також відсутні природо заповідні території з захисту фауни.

Природа і фауна Сокальщини досить різноманітна, проте потребує охорони.

Південна частина району розташована в зоні мішаних лісів (Мале Полісся), а північна частина в зоні лісостепу (Волинська височина - Сокальське пасмо).

Дані території характеризуються як лісовою, так і лісостеповою рослинністю. Її розвитку тут сприяють кліматичні і ґрунтові умови, а також характер рельєфу.           

Мале Полісся - найрівніша територія в межах Сокальського району та Львівської області. Місцями вона настільки плоска, що нахили майже не помітні, а вода після дощу не спливає, як звично, схилами, а застоюється калюжами на місці випадання. В цілому, в межах Малого Полісся діапазон абсолютних висот коливається від 187 до 330 м, що не дозволяє відносити його до низовин. Найбільш вирівняною і плоскою є центральна смуга Малого Полісся.

В адміністративному Сокальському районі знаходиться центральна  та північна частина Малого Полісся.

У центральній частині Малого Полісся поширена майже плоска поверхня з ледь вираженою хвилястістю і локальними перевищеннями 3-10 м. Річки тут течуть у слабо виражених долинах, а на межиріччях багато майже безстічних заболочених знижень. Вододіли виражені дуже слабо і лише в окремих випадках (між ріками Рата і Болотня) простягаються виразними прямолінійними пасмами.

Дуже цікавими формами рельєфу тут є дюни, що розташовані поодиноко групами чи ланцюгами. Дюни мають відносні висоти 5-10-15 (до 25 м) м, а крутизна їх схилів - 3-7-15 градусів. Смуга Малого Полісся, де дюни є характерним елементом рельєфу території простягаються від державного західного кордону (між м. Угнівом і Рава-Руська) до східних меж області в околицях Бродів. На топографічних картах цю смугу можна виділити за скупченням зелених плям лісів, які є індикатором піщаних відкладів і разом з ними - дюн.

Північна частина Малого Полісся - припіднята і слабо хвиляста. Особливо виразно це проявляється (перед Волинською височиною) смузі - біля сіл Карів, Домашів, Корчин, м. Белз, в напрямку м. Радехів, с. Лопатин, де близько до поверхи виходять мергелі. Подібна ситуація спостерігається і з південного боку Малого Полісся, де відклади мергелю знову близькі до поверхні.

Волинська височина – в межі Сокальського району і північну частину Львівської області входить південне пасмо Волинської височини – що називається Сокальське пасмо.

Це невисоке (до 290 м) хвилясте підвищення, що простягається широтно і продовжується на заході в Польщі і на сході - у Волинській області. Височина розділена на окремі частини долиною р. Західний Буг - широкою і добре сформованою з пологим і відносно низьким лівим берегом та високим правим берегом. У височину врізаються долини коротких річок, що виходять до основної долини - до Бугу.

Відносні висоти (перевищення вододілів над долинами) тут коливаються у межах 100 м, хоч переважають 20-40 метрові перепади. Лівобережна частина височини має більш плавні форми рельєфу, сформовані терасові рівні. Правобережна частина височини ускладнена глибшими і різкішими врізами, крутішими схилами. З південного боку Сокальська височина закінчується виразним прямолінійним уступним зниженням до Малого Полісся.

Серед дерев на Малому Поліссі - сосна, вільха, береза, ялина, осика. Грабово-дубові лісі ростуть на опідзолених чорноземах, соснові - на піщаних дюнах і торфовищах. У грабово-дубових лісах підлісок багатий на ліщину, крушину, трав'яний покрив досить строкатий. Тут поряд з папороттю і хвощами багато квітів, серед яких - підсніжники, проліски, шафран Гейфеля, конвалія та ін. У хвойних лісах підлісок небагатий - це переважно мохи і лишайники (хвойний мох, оленячий лишайник, чебрець). На території району є великі ділянки, зайняті болотяною рослинністю (осока, хвощ, сфагновий мох тощо).

На Волинській височині серед дерев переважають граб, дуб, вільха, береза, липа.

Лучна рослинність майже винищена, оскільки площі майже всі розорені. Більшість її збереглася на Малому Поліссі.

Площа лісів понад 25% території району. Більше їх на Малому Поліссі.

Природоохоронна територія станом на 01.01.2017 року складає 3299,10 га. (2,1% від загальної площі), при загальній площі району -157300,00 га.

Більшість природно-охоронних об’єктів було створено в 1978 та 1984 роках, і лише 5 дерев у 2011 році були зачислені до ботанічних пам’яток природи місцевого значення. Враховуючи вище наведене, можна зробити висновок, що робота по виявленню і відведенню особливо цінних природно - охоронних об’єктів з метою збереження червонокнижних видів у та біорізноманіття  у Сокальському районі в період незалежності з 1991 року практично не проводилась.

До природно-заповідного фонду в межах Сокальського району належать:

 
Назва обєкта

ПЗФ
Площа, га Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкту ПЗФ Назва підприємства, установи – землекористувача (землевласника), у віддані якого знаходиться об’єкт ПЗФ Рішення, згідно з яким створено об’єкт ПЗФ,  тощо.
Волицький 150,00 Сокальський р-н, Волицьке л-во, кв.22 (в.3), 23 (в.2), 24 (в.2) ДП «Рава-Руський лісгосп» 1978*
Борове 25,00  Сокальський р-н,

 Великомостівське л-во, кв.16,     

 в.5,16
ДП «Жовківський лісгосп»  

1984*
Великомостівське 27,00 Сокальський р-н, Великомостівське л-во, кв.20, в.4 ДП «Жовківський лісгосп»  

1984*
Борок 34,00 Сокальський р-н, Сокальське л-во, кв.40, в.3, кв.43, в.2 ДП «Радехівський лісгосп» 1984*
Парк XVIII ст. 5,00 Сокальський р-н, с. Тартаків Тартаківська сільська рада 1984*
Федорівка 1409,00 Сокальський р-н, Сокальське

л-во, кв.72-88
ДП «Радехівський лісгосп» 1984*
Великий ліс 1649,00 Сокальський р-н, Радехівський р-н, Сокальське л-во, кв.44-45, 57-71 ДП «Радехівський лісгосп» 1984*
Віковий ясен 0,05 м. Сокаль, біля церкви Сокальська міська рада 1984*
Віковий ясен 0,05 Біля м. Сокаль, Сокальська міська рада 1984*
Дуб Куличків 0,00 с. Куличків, Сокальський р-н. Великомостів-ська рада 2011*
Дуб Длань Русі 0,00 с. Велике, Сокальський р-н.

Бендюзьське л-во, кв.62, в.6
ДП «Радехівський лісгосп» 2011*
Дуб Спасителя 0,00 с. Муроване, Сокальський р-н. Мурованська сільська рада 2011*
Ясен Яна Павліковського 0,00 м.Угнів, Сокальський р-н. Угнівська міська рада 2011*
Липа Святого Михаїла 0,00 с. Бодячів, Сокальський р-н. Смиківська сільська рада 2011*

1978* - Постанова Ради Міністрів УРСР від 03.08.1978 р. №383. 

1984* - Рішення виконкому Львівської обласної ради від 09.10.1984р. №495.

2011* - Рішення Львівської обласної ради від 14.07.2011 №206.

При цьому на територію природо-заповідного фонду що розміщена на Малому Поліссі в межах району припадає – 202,00 га, а в межах Волинської височини – 3097,10 га відповідно. Зрозуміло, що такі площі не дають можливості вберегти види, які в дуже малій кількості чи зникають на території нашого району.

Сьогодні як наслідок гірничої промисловості ми маємо катастрофічну ситуацію з забрудненням підземних грунтових вод та ґрунтів (перше місце по області серед районів). Також масово вирізаються ліси, що разом з посухою спричинило різке зменшення рівня ґрунтових вод на Сокальщині, а також погіршився стан атмосферного повітря (друге місце по забрудненню у Львівській області).

Ми сьогодні розуміємо, що в невдовзі постане питання про якість та кількість питної води. Незважаючи на те, що в Сокальському районі затверджені найбільші запаси питної води в порівнянні щодо інших районів Львівської області, якщо ми терміново не впровадимо відповідних заходів щодо збереження лісів, боліт, луків, заплав рік вже сьогодні, то ситуація буде погіршуватися з кожним роком. Єдиний вихід – збереження боліт, лісів, створення нових природо-заповідних об’єктів, збільшення лісистості, які позитивно вплинуть і стабілізують  екологічну ситуацію в районі. 

 

Мета та головні завдання Програми

Головна мета:

Основною метою програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Сокальського району, оцінки і виявлення унікальних природних комплексів з метою їх заповідання.

Основні напрямки та головні завдання:


 1. зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік Західний Буг, Рата, Болотня, та ін.;

 2.  вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів;

 3. охорона і раціональне використання земель;

 4. розвиток та збільшення площ природно-заповідного фонду, впровадження заходів з збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

 5. організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності і впровадження новітніх технологій в даній галузі;

 6. еколого - просвітницька діяльність;

 7. розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в природоохоронній сфері (дод. 2).


Програмою планується фінансувати  у 2017році дві наукові роботи з метою створення національного природного парку (наукова робота по створенню науково-технічної продукції «Динаміка лісистості і землекористування Сокальського району за супутниковими знімками», та  наукова робота по створенню науково-технічної продукції «Обгрунтуванн створення національного природного парку в межах Сокальського району».

Виконавці по вище вказаних наукових роботах з метою створення національного природного парку визначаються через систему закупівель  ПРОЗОРО (конкурсні умови погоджуються профільною комісією Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій). 

Мета наукової роботи по створенню науково-технічної продукції «Динаміка лісистості і землекористування Сокальського району за супутниковими знімками» - створити карту Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на неї діючих природо-заповідних територій і перспективних, на які буде зроблено обґрунтування щодо створення і включення їх до національного природного парку. Дана карта буде також корисна для громадських організацій та місцевих рад, оскільки однією з умов написання міжнародних грантів з великими кошторисами є наявність відповідної карти. Також виконавець при розробці карт повинен опрацювати можливість ідентифікації і обрахунку всихання лісових насаджень.

Наукова робота по створенню науково-технічної продукції щодо «Обгрунтуванн створення національного природного парку в межах Сокальського району» проводиться з метою виявлення цінних природних комплексів, які в майбутньому будуть входити до національного природного парку. Також в результаті даної  роботи буде розроблено обргунтування по створенню НПП.

На території Сокальського району дуже давно проводились роботи по детальній інвентаризації насаджень, трав, комах, риб, птахів та звірів, оскільки в районі працюють вугільні шахти і всі вважають його промисловим та забрудненим. В зв’язку з цим при проведені прозоро по наукові роботі по створенню науково-технічної продукції щодо «Обгрунтування створення національного природного парку в межах Сокальського району» однією з головних умов має бути те, щоб дану роботу проводило мінімум два професори, доктори наук.

Згідно програми також планується еколого - просвітницька робота серед дітей та дорослого населення, з залученням їх до виявлення природо-заповідних об’єктів з метою  їх збереження та обрання назви майбутнього НПП.

Кошти з програми також планується використати для участі у співфінансуванні заходів передбачених даною програмою (субвенції місцевим бюджетам сільських, селищних, міських рад) з метою впровадження екологічних заходів.

Після закінчення дії програми ми отримаємо обґрунтування для створення НПП на території Сокальського району, а також створимо основу для багаторічної майбутньої комплексної програми, яка буде передбачати кардинальну зміну по відношенню та вирішенню екологічних питань на Сокальщині, будуть створені умови, для залучення значних коштів за рахунок бюджетів усіх рівнів, спонсорів, міжнародних грантів з метою покращення екологічного стану на Сокальщині і збереження біорізноманіття.

 

      

Шляхи реалізації Програми

 

Реалізація Програми передбачає наступні заходи:


 • будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;

 • проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм;

 • будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;

 • рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ);

 • реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;

 • проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 • здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;

 • організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації;

 • організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

 • забезпечення участі міжнародних природоохоронних організацій із залученням коштів, міжнародної технічної допомоги та ін.. іноземних інвестицій;

 • аналіз зміни  структури землекористування в межах Сокальського району з 1985 по 2015 роки на базі супутникових знімків з метою розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;

 • аналіз зміни лісистості в Сокальському районі з 1985 по 2015 роки, та їх співвідношення (хвойні, листяні), на базі супутникових знімків та вплив її на екологічну ситуацію, використання отриманої інформації для розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;

 • аналіз динаміки лісистості в межах Сокальського району з початку 18 століття до сьогодні;

 • оцінка природних комплексів сформованих в межах Сокальського району,  з метою їх подальшого заповідання;

 • створення карти Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на них діючих природо-заповідних територій та перспективних територій, яким можна буде надати статус природоохоронних;

 • співфінансування грандів та програм, метою яких є оцінка перспектив збереження, збагачення та організації моніторингу біорізноманіття екосистем Сокальщини та формування природозаповідних об’єктів для покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;

 • фінансування мікропроектів з охорони навколишнього природного середовища;

 • обґрунтування створення НПП в межах заплав рік Рата, Болотня та інших річок з переходами до заплав Західного Бугу, з включенням уже діючих природо-заповідних територій, та нових масивів, виявлених під час аналізу території району;

 • обгрунтування створення нових лісових масивів на території Сокальського району на  малопродуктивних, еродованих землях, в тому числі що вийшли з ужитку в промисловості;

 • обґрунтування пропозицій щодо створення екологічних стежок з урахування розміщення культурно-історичних об’єктів.

 • інші заходи які вище не перечислені, проте належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1147.


Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися з районного бюджету, та за рахунок змін до нього, погоджується постійною комісією з питань  агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

Перелік природоохоронних заходів, співфінансування яких буде здійснюватися відповідно до даної програми з обласного бюджету, а саме з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету та зміни до нього, формується департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до напрямків визначених цією Програмою і подається на затвердження головам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за погодженням постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради.

На конкурсній основі проводиться відбір заходів за напрямком «будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них».

Критеріями відбору заходів на конкурсній основі є:

 1. державне та регіональне значення об’єкту (заходу);

 2. наявність проектно-кошторисної документації;

 3. висока ступінь готовності об’єкту (робіт) до проведення заходу;

 4. співфінансування за усіма джерелами акумулювання коштів збору за забруднення довкілля (Державний бюджет, Державний фонд ОНПС,обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законодавством);

 5. - обсяг недостатньо очищених стічних вод.


За напрямком «будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів» в частині «придбання машин для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів» можливе застосування механізму екологічного лізингу.

Для подальшого співфінансування заходів, які будуть виконуватися за рахунок коштів з інших джерел (Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та обласного фондів регіонального розвитку тощо), у Переліку природоохоронних заходів можливе передбачення видатків, не розподілених на момент його затвердження.

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з районного бюджету у відповідному році, додається (додаток 3).

 

Фінансування Програми

 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить                   10958,00 тис. грн., у тому числі: районного бюджету 958,00 тис. грн., кошти обласного бюджету – 10000,0 тис. грн.

 Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

 На 2018 – 2020 роки обсяг та джерела фінансування будуть визначатись щорічно при затвердженні обласного та районного бюджетів на відповідний рік чи при внесенні змін у показники бюджетів (дод. 1).

Фінансування цієї Програми здійснюється Фінансовим управлінням Сокальської районної державної адміністрації відповідно до замовлень головного розпорядника коштів. Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ

Відповідальними виконавцями Програми визначено:

 • відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації;

 • органи місцевого самоврядування;

 • органи місцевої влади;

 • громадські організації;

 • інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.


 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

Замовники заходів – відповідальні виконавці Програми – щоквартально (наростаючим підсумком) подають в Сокальську районну раду інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації щороку готує звіт про стан виконання Програми та  подає її на затвердження на сесії.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.

        

Заступник голови районної ради                                                          Бойко В.І. 

Голова постійної комісії з питань                                                         Сенюк А.І.

агропромислового комплексу, земельних відносин,

екології, раціонального природокористування

та розвитку сільських територій  

  ПАСПОРТ

Програми охорони

навколишнього природного середовища

Сокальського Району на 2016-2020 роки

 

 на 2017 рік


 1. Ініціатор розроблення програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 2. Дата, номер документа про затвердження змін до програми: рішення №___ від  ____ року ____ сесії  ____скликання Сокальської районної ради.

 3. Розробник нової редакції програми: Сокальська районна рада.

 4. Співрозробники програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Тарасюк О.П. – начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

 5. Відповідальний виконавець програми: Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації (виконавці по проведенню робіт щодо створення національного природного парку визначаються через систему  закупівель  ПРОЗОРО, субвенції місцевим радам (перераховуються місцевим бюджетам для реалізації та впровадження природоохоронних заходів), інші кошти перераховуються відповідно до чинного законодавства.

 6. Учасники програми: органи місцевого самоврядування, лісогосподарські підприємства, сільськогосподарські підприємства, громадські організації, інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.

 7. Термін реалізації програми: 2016-2020 роки.


7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.:

- на 2017 рік – 958,00 тис. грн.

- на 2018 – 2020 роки визначається щорічно при затвердженні районного бюджету, або при внесенні змін у показники районного бюджету.

 1. Коштів районного бюджету – 958,00 тис. грн. на 2017 рік;


Коштів обласного бюджету – 10000,00 тис. грн. на 2017 рік;

- на 2018 – 2020 роки визначається щорічно при затвердженні обласного бюджету, або при внесенні змін у показники обласного бюджету.

 

Заступник голови районної ради                                                          Бойко В.І. 

Голова постійної комісії з питань                                                         Сенюк А.І.

агропромислового комплексу, земельних відносин,

екології, раціонального природокористування

та розвитку сільських територій 

 

 

Додаток № 1

Ресурсне забезпечення

Програми охорони навколишнього природного середовища

Сокальського району на 2016-2020 роки

 

                                                на 2017 рік

 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік* 2019 рік*  

2020 рік*
Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.
Усього            
Районний бюджет   958,00       958,00
Обласний бюджет   10000,00       10000,00

 

* обсяги фінансових призначень на 2018–2020 роки будуть щорічно визначатись при затвердженні, обласного та районного бюджетів на відповідний рік.

 

Заступник голови районної ради                                                          Бойко В.І. 

Голова постійної комісії з питань                                                         Сенюк А.І.

агропромислового комплексу, земельних відносин,

екології, раціонального природокористування

та розвитку сільських територій 

 

 Додаток 2 до

Програми охорони

навколишнього природного середовища

Сокальського Району на 2016-2020 роки

 

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми

 

Програма охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки

на 2017 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування ** Очікуваний результат
джерела обсяги, тис. грн.
2017 рік
1 Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік, р.Західний Буг,

відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок для збільшення пропускної здатності та пониження рівня води на заплавах притоків річок
проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм затрат

обсяг витрат на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод,  341,9 тис. грн.
органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів районний бюджет 341,9 Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок для збільшення пропускної здатності та пониження рівня води на заплавах притоків річок
продукту

кількість місцевих рад, на територіях яких проведено заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод, 

8 од.
 
ефективності

середні витрати на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод , 42,74 тис. грн./од.
 
якості

ступінь готовності заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод, %
 
2 Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів затрат

обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, співфінансуванн на придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів,  180,0 тис. грн.
органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів районний бюджет 180,0 Мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню утилізації, знешкодженню та захороненню твердих побутових відходів, придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів
продукту

кількість проведених заходів,  2 од.
 
ефективності

середні витрати на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, 90,0 тис. грн/од
 
якості

ступінь готовності заходів, %
 
3 Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, реконструкція парків в населених пунктах, заходи з озеленення реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч.наукові роботи для подальшого створення  Національного природного парку) затрат

обсяг витрат на реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч.наукові роботи для створення  Національного природного парку), тис. грн.
Відділ агропромислового розвитку

Сокальської РДА, наукові установи,

інші замовники заходів

 
районний бюджет 205,0 Збільшення відсотку територій природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і раціональне використання ландшафтів з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, екологічне, естетичне, освітнє та рекреаційне значення, створення  Національного природного парку на території Сокальського району ( в т.ч.аналіз аерознімків, супутникових карт, ГІС –технологій), отримання інформації щодо реального стану землекористування та лісистості і ПЗФ в районі. Створення електронної карти Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на неї діючих природо-заповідних і перспективних територій.
продукту

кількість заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч.наукові роботи для подальшого створення  Національ-ного природного парку),    2 од.
 
ефективності

середні витрати заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч.наукові роботи для створення  Національ-ного природного парку,  102,5 тис. грн./од.
 
якості

ступінь готовності заходів, %
 
Заходи з реконструкції парків в населених пунктах, заходи з озеленення затрат

обсяг витрат на проведення заходів з реконструкції парків в населених пунктах та  заходів з озеленення, тис. грн.
Відділ агропромислового розвитку

Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування, лісогосподарські  

підприємства,

інші замовники заходів
 районний бюджет 75,0 підвищення рівня екологічної свідомості мешканців, покращення умов відпочинку населення та заохочення туристів,розвиток туристичної інфраструктури та привабливості для відвідувачів, покращення навколишнього природного середовища
продукту

кількість територій та об’єктів на яких реалізовано заходи,  2 од.
ефективності

середні витрати на  проведення заходів з реконструкції парків в населених пунктах та  заходів з озеленення,

37,5 тис. грн./од.
якості

ступінь готовності заходів, %
4 Організація системи екологічного моніторингу інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, визначенням унікальних природно-територіальних комплексів в районі і їх заповідання, в тому числі міжнародних організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження

 

 
затрат

обсяг витрат на проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, тис. грн.
Відділ агропромислового розвитку

Сокальської РДА, наукові установи, громадські організації, інші замовники заходів
районний бюджет 156,1 Підвищення ефективності функціонування системи моніторингу; надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і населенню своєчасної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічних знань громадян; визначення спільних пріоритетів під час планування дій суб'єктів системи моніторингу; створення єдиної мережі спостережень, використання новітніх методів спостереження.

Отримання грандів, в тому числі міжнародних, з метою визначення унікальних природно-територіальних комплексів в Сокальському районі і їх збереження за рахунок збільшення ПЗФ територій.
продукту

кількість заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю од.
 
ефективності

середні витрати на  проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, тис. грн./од.
 
якості

ступінь готовності заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю,%
 
  Разом         958,0  

** - показники виконання завдань та заходів складено виключно на фінансування з районного бюджету, обсяг фінансування визначається переліком природоохоронних заходів;

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                        Василь Бойко

Голова постійної комісії з питань                                                                            Сенюк А.І.

агропромислового комплексу, земельних відносин,

екології, раціонального природокористування

та розвитку сільських територій 

 


Додаток 3
ДО ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ
Перелік заходів, фінансування яких здійснюється у 2017 році, відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки
Назва заходу Обсяг фінансування, тис.грн
1 Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм
1.1 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (очистка каналів) 29,70
1.2 Будівництво водопідпірної споруди на річці Солокія  в районі м.Белз  для підтримки   сприятливого  гідрологічного  режиму  Солокійської осушної системи Сокальського  району  Львівської  області 105,00
1.3 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Бутинської сільської ради Сокальського району Львівської області 25,70
1.4 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Реклинецької сільської ради Сокальського району Львівської області 30,00
1.5 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території м. В.Мости Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області 29,00
1.6 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (р.Свиня) 45,00
1.7 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану (проведення розчистки русла) річки Драганка, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Смиківської сільської ради Сокальського району Львівської області 29,00
1.8 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Княжівської сільської ради Сокальського району Львівської області 28,50
1.9 Проведення робіт з прочистки русла річки Красносілки в межах населених пунктів с. Завишень та смт. Жвирка 20,00
Разом  341,90
2 Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів
2.1 Співфінансування на придбання машини для збору,транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва-сміттєвоза заднього завантаження для м. Белз Сокальського району Львівської області 90,00
2.2 Співфінансування на придбання машини сміттєвоза для збору, транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів для м. Угнів Сокальського району, Львівської області  90,00
Разом  180,00
3 Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч.наукові роботи для подальшого створення  Національного природного парку)
3.1 Наукова робота по створенню науково-технічної продукції «Динаміка лісистості і землекористування Сокальського району  за супутниковими знімками»  86,00
3.2 Наукова робота по створенню науково-технічної продукції «Обгрунтуванн  створення національного природного парку в межах Сокальського району» 119,00
Разом  205,00
4 Заходи з реконструкції парків в населених пунктах, заходи з озеленення
4.1 Заходи щодо озеленення території Двірцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I-III ступенів  - дитячий садок» Сокальського району, Львівської області 30,00
4.2 Заходи щодо озеленення парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Великі Мости, Сокальського району, Львівської області 45,00
Разом  75,00
5. Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження 156,1
Всього 958,00