ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00209/07

Дата реєстрації:

16.03.2017

Проголосовано:

04.04.2017 15:55:05

Автор:

Мельник А.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00209/07ПРОЕКТ

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                            сесія _    __скликанняР І Ш Е Н Н Я №

 

від ___.___.20____р.   № ______

 

Про затвердження програми матеріально-технічної підтримки

відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

         Керуючись п.16 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1.Затвердити Програму матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік (додається).

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 

 

 

 

         Голова районної ради                                                Микола Пасько

 

                                              

                                    

  
Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації О.З.Пелих_________

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської районної ради М.М.Пасько_________

«__» __________ 20__ року

 

 

МП

 

 

Програма матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

 


Погоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради В.І.Пограничний____________

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

В.Я.Притулко____________

«__» __________ 20__ року
 
   

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

С.П.Шевчук____________

«__» ________ 20__ року

 
   

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації

Г.С.Леонова_____________

«__» ________ 20__ року

 

 

 

 
  Начальник відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону

А.П.МЕЛЬНИК____________

    

      «__» __________ 20__ року

 

 
     

 

  

 

м.Сокаль

2017 рік                                    

 

Програма

матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби  «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Районна програма матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону  на 2017 рік  (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну прикордонну службу України» та п. 2 статті 85 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ (зі змінами і доповненнями , внесеними Законами України).

 

2. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є покращення матеріально-технічної бази відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону та здійснення заходів щодо забезпечення відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону  необхідними матеріалами для відновлення обмежувувальних бар’єрів на віданій їм території державного кордону.

 

3. Визначення відповідальних виконавців Програми

 

Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів Програми – Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 

 

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма передбачає комплексне розв'язання проблем забезпечення відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону матеріально-технічними засобами для облаштування обмежувальних огорож на державному кордоні України .

 Впровадження Програми дасть можливість виконати вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби  «Павловичі» Львівського прикордонного загону для належного облаштування прикордонних бар’єрів.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017 року.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,  впродовж бюджетного періоду за рішенням Сокальської районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми

           

         У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби  «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання Програми, звітування здійснює постійна депутатська комісія з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 

.

 

                                                                                                             Додаток 1

 

Ресурсне забезпечення

програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону  

 Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
1 3 4

Обсяг ресурсів усього,


у тому числі:

150,0150,0


районний бюджет 150,0 150,0

 ПАСПОРТ

 

Програми матеріально-технічної підтримки відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону на 2017 рік

 

 1. Ініціатори розроблення Програми – Львівський прикордонний загін, Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 2. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради від____.__________ 201_ року №_________.

 3. Розробник Програми – Сокальська районна державна адміністрація.

 4. Співрозробник Програми –. Львівський прикордонний загін, Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 5. Відповідальний виконавець Програми –Відділ прикордонної служби «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 6. Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, «Павловичі» Львівського прикордонного загону.

 7. Термін реалізації Програми – 2017 рік.

 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми на 2017 рік –150.0 тис.грн.     8.1.коштів районного бюджету –150,0 тис.грн

 

 

 

 

   Голова Сокальської РДА               _____________                            О.З.ПЕЛИХ                        

                                                                            (підпис)

 

  Начальник відділу прикордонної        ______________                             А.П.МЕЛЬНИК                

  служби «Павловичі» Львівського              (підпис)

  прикордонного загону