ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLIX

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

5

Проголосовано:

31.03.2020 12:00:07

Автор:

Сенюк А.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  4
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №01006/07 від 26.02.2020
"Про внесення змін до районних Програм

Поправка до проекту рішення

«Про внесення змін до районних Програм»

 

 

Автор поправки:                                                                               Сенюк А.І.

 

 

 

        Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту:

«Внести зміни в Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 31.03.2016 року №71 (затверджену в новій редакції рішенням від 24.12.2019 року №876), зокрема:

 • доповнити розділ програми «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» у підпункті «Програмою передбачені наступні заходи:» наступним заходом: Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини.

 • викласти Додатки 1-4 до Програми в новій редакції, що додаються.


 
         


     Додаток 1 до Програми охорони    

                                                                                                           навколишнього природного середовища

                                                                                                           Сокальського району на 2016-2020 роки 
ПАСПОРТ

Програми охорони навколишнього природного середовища

Сокальського району на 2016-2020 роки

на 2020 рік

 


 1. Ініціатор розроблення програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.


 


 1. Дата, номер документа про затвердження змін до програми: рішення Сокальської районної ради №71 від 31.03.2016 року.


 


 1. Розробник   програми: Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації, Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.


 


 1. Співрозробник програми: Сокальська районна рада.


 


 1. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна адміністрація, підрядні організації.


 


 1. Учасники програми: органи місцевого самоврядування, лісогосподарські підприємства, сільськогосподарські підприємства, громадські організації, інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.


 


 1. Термін реалізації програми: 2016-2020 роки.


 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,:

- на 2020 рік – 277,000 тис. грн.

 1.  В тому числі коштів районного бюджету – 277,000 тис. грн.


 

 

Голова Сокальської

райдержадміністрації      ________________________  І.М.Дацюк

 

Додаток 2 до Програми охорони    

                                                                    навколишнього природного середовища

                                                                    Сокальського району на 2016-2020 роки

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки

                                                

на 2020 рік

 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  

2020 рік
Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.
Усього 277,000 277,000
Районний бюджет 277,000 277,000
Обласний бюджет - -

 

Заступник голови районної ради                            Василь Бойко
 

 
 
   
                        Додаток 3 до Програми охорони    

                                  навколишнього природного середовища

                                 Сокальського району на 2016-2020 роки

 

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми

Програма охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки

на 2020 рік

 


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування ** Очікуваний результат
джерела обсяги, тис. грн.
1 Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, реконструкція парків в населених пунктах, заходи з озеленення реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду затрат

обсяг витрат на реалізацію заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду, тис. грн.
Сокальська РДА, наукові установи,

органи місцевого самоврядування, лісогосподарські  

підприємства,

інші замовники заходів

 
районний бюджет 160,00 Збільшення відсотку територій природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і раціональне використання ландшафтів з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, екологічне, естетичне, освітнє та рекреаційне значення, 
продукту

кількість заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду, 3 од.
 
ефективності

середні витрати заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду 53,33 тис. грн./од.
 
якості

ступінь готовності заходів - 100 %, розроблено 3 проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 
2 Організація системи екологічного моніторингу інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, співфінансування грандів пов’язаних

 з природо охорон-ною діяльністю, визначенням унікальних природно-територіальних комплексів в районі і їх заповідання, в тому числі міжнародних,

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини
організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансуван-ня грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження,

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини

 
затрат

обсяг витрат на проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини 117,000 тис. грн.
Сокальська РДА, наукові установи, громадські організації, інші замовники заходів районний бюджет 117,000 Підвищення ефективності функціонування системи моніторингу; надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і населенню своєчасної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічних знань громадян; визначення спільних пріоритетів під час планування дій суб'єктів системи моніторингу; створення єдиної мережі спостережень з метою запобіганню знищення  чи пошкодження унікальних природно-територіальних комплексів в Сокальському районі, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, використання новітніх методів спостереження.

Отримання грандів, в тому числі міжнародних, для розширення та розвитку ПЗФ Сокальського району, проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запроваджено систему моніторингу в лісах Сокальщини
продукту

кількість заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини  3 заходи.
 
ефективності

середні витрати на  проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини  39,0 тис. грн./од.
 
якості

ступінь готовності заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,  грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю - 100 %, підготовлено та видано поліграфічну продукцію з екологічної тематики, проведено екологічний конкурс для дітей, проведено спеціальний заход, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запроваджено систему моніторингу в лісах Сокальщини
 
  Разом         277,000  

 

** - показники виконання завдань та заходів складено виключно на фінансування з районного бюджету, обсяг фінансування визначається переліком природоохоронних заходів;

 

 

Заступник голови районної ради                                                                             Василь Бойко 
                Додаток 4 до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки

Перелік заходів, фінансування яких здійснюється у 2020 році, відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки
Назва заходу Джерело фінансування Обсяг фінансування, тис.грн
1 Реалізація заходів із розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій  всього 160,000
в тому числі:
1.1 Розробка проекту створення Регіонального ландшафтного парку "Сокальський"  районний бюджет 90,000
1.2 Розробка проекту створення дендропарку місцевого значення "Корчминський" районний бюджет 40,000
1.3 Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Речиця" районний бюджет 30,000
2 Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження, всього 117,000
в тому числі:
2.1 Підготовка та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики районний бюджет 7,000
2.2 Організація конкурсу на екологічну тематику для дітей районний бюджет 10,000
2.3 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню об’єктів природно-заповідного фонду,  лісових насаджень, раціонального використання природних ресурсів та їх охорону, запровадження системи моніторингу в лісах Сокальщини на 2020 рік  районний бюджет 100,000
Всього 277,000
 
Заступник голови районної ради                                          Василь Бойко