ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLIX

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

31.03.2020 11:56:33

Автор:

Плечінь І.Я.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №01006/07 від 26.02.2020
"Про внесення змін до районних Програм

 

Поправка до проекту рішення

«Про внесення змін до районних Програм»

 

 

Автор поправки                             Плечінь І.Я.

 

 1. Викласти вступну частину рішення в наступній редакції:


«Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  висновки постійних  комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-«

 

 1. Пункт проекту рішення щодо контролю за виконанням рішення викласти в наступній редакції:


«Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідного профілю».

 

 1. Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту:


«Внести зміни до Програми розроблення містобудівної документації в  Сокальському районі на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року № 48, виклавши Додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються.

 

 

 
Додаток 1 до Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 

 
ПАСПОРТ

 Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 ( на 2020 рік)

 

1. Ініціатор розроблення програми   Відділ   містобудування  та   архітектури Сокальської      райдержадміністрації

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми     -  рішення  сесії Сокальської   районної   ради   від   12 січня   2016 року   №48

 

3. Розробник програми    Сокальська   районна    державна    адміністрація_

 

4. Співрозробники програми __   відділ   містобудування    та    архітектури Сокальської    райдержадміністрації   та   органи  місцевого  самоврядування

 

5. Відповідальний виконавець програми      Відділ    містобудування   та архітектури   Сокальської   райдержадміністрації

 

6. Учасники програми ___ органи     місцевого     самоврядування__

 

7. Термін реалізації програми _______                 __2016-2020 роки

 

7.1. Етапи виконання програми                2020  рік

 (для довгострокових програм)  -    Продовження    робіт     із    розроблення містобудівної   документації      ( генеральних    планів   населених    пунктів,  розділу стратегічної екологічної оцінки,    проектів   землеустрою  щодо зміни (встановлення)   меж   населених  пунктів                                                                                                                     

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього, _______________1 055,0 тис. грн

у тому числі:                      2020 рік – 1 055,0 тис. грн.

8.1. коштів районного бюджету   2020 рік – 255,0 тис.грн____  _______

коштів інших джерел  (вказати)  2020 рік – 300,0 тис. грн. (обласний бюджет)

                            ____2020 рік – 500,0 тис. грн. (бюджети місцевих рад)

 

 

 

Голова Сокальської  райдержадміністрації     ___________       І.М.Дацюк

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури Сокальської РДА ,

головний архітектор району               _________________      М. Й. Баралус                                    Додаток 2 до Програми розроблення містобудівної документації


 в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2020 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                   тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016    рік 2017

рік
2018

 рік
2019

 рік
2020

рік
Усього витрат на виконання програми
Усього,         1 055,00 1 055,00
у тому числі            
обласний бюджет         300,00 300,00
районний  бюджет**         255,00 255,00
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**         500,00 500,00
кошти небюджетних джерел**            

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                             Василь Бойко

  

 

 
                                       Додаток 3 до Програми розроблення містобудівної документації

    в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

( даний додаток подається на 2020 рік)


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2020 рік***
1. Завдання 1

Розроблення місто-будівної документа-ції
Захід 1

Розроблення генеральних планів населених пунктів
Затрат:   500,00 тис. грн.   місц.бюджет

рай.бюджет

обл. бюджет
200,00

100,00

200,00
Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією, яка є підставою для надання  зем. ділянок для містобудівних потреб
Продукту:   розроблення генпланів для 10 населених пунктів Ліцензовані проектні організації    
Ефективності: на 80% збільшить забезпеченість генпланами населених пунктів району      
Якості: 100% оновлення попередньо розробленої містобудівної документації      
Захід 2

 

Розроблення розділу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
Затрат: 100,00 тис. грн.   місц.бюджет 100,00
Продукту: Звіт про стратегічну екологічну оцінку Ліцензовані проектні організації    
Ефективності: Сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища      
Якості: Опис наслідків впливу на довкілля, у тому числі для здоров’я населення      
2. Завдання 2

 

Розроблення землевпорядної документа-ції
Захід 1

 

Розроблення проектів землеустрою щодо зміни (встановлення) меж  населених пунктів
Затрат: 455,00 тис. грн.   місц.бюджет

рай. бюджет

обл.бюджет
200,00

155,00

100,00
Землевпорядна документація   визначатиме повноваження  місцевих рад щодо використання земель 
Продукту: проекти документації зі зміни меж для населених пунктів району  Ліцензовані землевпорядні організації    
Ефективності: дозволить освоєння території населених пунктів  для містобудівних потреб      
Якості: на 55 % збільшить кількість населених пунктів, що будуть забезпечені проектами щодо зміни (встановлення)  меж      
Усього на етап програми:   1055,00  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.    

  

 

Заступник голови районної ради                                                                             Василь Бойко