ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLIX

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

31.03.2020 11:51:29

Автор:

Сенюк А.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №01004/07 від 21.02.2020
"Про затвердження  Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік

Поправка до проекту рішення

«Про затвердження  Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік»

 

Автор поправки                                             Сенюк А.І.

 

Викласти проект Програми в новій редакції, що додається.Затверджую

 Голова Сокальської районної

державної адміністрації

Львівської області

_______________ І.М. Дацюк

«___»_________2020 р.
 

 

Затверджено

Рішенням сесії Сокальської

районної ради Львівської області

№   ____ від «___» _________ 2020 р.

Голова Сокальської районної ради

____________ М.М. Пасько

 «___» _________ 2020 р.

 

ПРОГРАМА


 проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та


фінансової  підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік

 
 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань

 бюджету, соціально-економічного

розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________________В. Пограничний

«___» ____________ 2020р.
 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу,земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

 

_____________________А. Сенюк

«___» ____________ 2020р.

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, екології, природніх ресурсів,

агропромислового розвитку, енергетики та

інфраструктури Сокальської районної

 державної адміністрації

_______________________С. Шевчук

«___» ____________ 2020р.
Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_______________________Г. Леонова

«___» ____________ 2020р.

 
 

 
Погоджено

Начальник Сокальської районної державної

лікарні ветеринарної медицини

_____________________О.Криштоф

«___» ____________ 2020р.

 

м. Сокаль

2020 рік

 

Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована програма

 

Програма спрямована на  реалізацію заходів із захисту тварин та населення від інфекційних та інвазійних захворювань, захворювань спільних для тварин та людей, від біогельмінтозів, шляхом здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та ветеринарно – санітарних заходів та забезпечення матеріальної підтримки працівників ветеринарної медицини Сокальського району (в частині нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуваннями)).

Програму проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік (надалі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про ветеринарну медицину» (від 25.06.1992 року № 2498-ХІІ), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя» (від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ) та «Про захист населення від інфекційних хвороб» (від 6.04.2000 року № 1645-ІІІ).

 У 2020 році спеціалістами Сокальської районної державної лікарні передбачається проведення клінічних оглядів ВРХ на ящур всіх типів, заразний вузликовий дерматит, гіподерматоз, відбір проб крові для лабораторних досліджень і вище перерахованих хвороб, лейкоз, бруцельоз, лептоспіроз, хвороба Ауєски. Також планується проводити алергічне дослідження ВРХ та свиней на туберкульоз. Профілактичні щеплення проводитимуться проти сказу собак і котів, сибірки ВРХ, ДРХ, коней та вакцинація домашньої птиці проти хвороби Ньюкасла на території Сокальського району у приватному та громадському секторах.

1. Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуванням) працівникам ветеринарної медицини  Сокальського району при  виконанні заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та біогельмінтозів, а в разі їх виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації та ліквідації хвороб тварин та птиці в населених пунктах та агроформуваннях різних форм власності.

 

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є забезпечення матеріальної підтримки працівників ветеринарної медицини Сокальського району (в частині нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуваннями)),  для виконання працівниками заходів з профілактики інфекційних та інвазійних захворювань на території району.

Реалізація завдань Програми передбачає покращення рівня матеріального забезпечення працівників ветеринарної медицини Сокальського району.

 

3.Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування Програми   здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством. Обсяги фінансованих ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Відповідальним виконавцем у частині використання коштів Програми на виплату заробітної плати з нарахуванням при виконанні заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозооноз них захворювань та біогельмінтозів, а в разі їх виникнення-забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації хвороб тварин та птиці в населених пунктах та агроформуваннях є установа ветеринарної медицини Сокальського району.

Порядок фінансування таких робіт передбачає перерахування з районного бюджету субвенції державному бюджету на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ветеринарної медицини, при виконанні заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозооноз них захворювань та біогельмінтозів, як виконавцю робіт.

Фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації в межах помісячного розпису асигнувань, перераховує кошти на рахунок Сокальської районної державної адміністрації.

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми

Основним результатом від реалізації  Програми проведення лікувально- профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та  фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району є покращення умов оплати праці працівників ветеринарної медицини Сокальського району, що забезпечить можливість належного виконання функцій, покладених на працівників ветеринарної медицини щодо проведення  профілактики інфекційних та інвазійних, антропозоонозних захворювань тварин та птиці, біогельмінтозів, унеможливлення їх виникнення на території району, а в разі виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації і ліквідації цих хвороб.

5. Контроль за виконанням програми

Виконавець заходів Програми інформує про хід її виконання та Сокальську районну державну адміністрацію та Сокальську районну раду до 01 грудня 2020 року.

Виконавець Програми подає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми до 20 грудня 2020 року у Сокальську районну державну адміністрацію та Сокальську районну раду.

Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом виконання і дотримання проведення заходів з профілактики інфекційних, інвазійних, антропозоонозних захворювань та біогельмінтозів покладається на відділ житлово-комунального господарства, екології, природніх ресурсів, агропромислового розвитку, енергетики та інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, розробників та виконавців робіт.

 

 

 

 

 
                                                                            Додаток 1 до Програми  проведення лікувально-профілактичних заходів

                                                                  проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової

                                              підтримки державних установ ветеринарної медицини

            Сокальського району на 2020 рік

 

ПАСПОРТ

 

Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та підтримки державних установ ветеринарної медицини на території Сокальського району на 2020 рік

 

 

 1. Ініціатор розроблення програми      Сокальська районна державна  


                                                             лікарня ветеринарної медицини

                                                                      

  2.  Дата, номер документа                рішення Сокальської районної ради

 про затвердження програми               _____________________________

 

3Розробник програми:                            Сокальська районна державна    

                                                                        адміністрація    

 

  4. Співрозробник програми:               Сокальська районна державна лікарня

                                                                 ветеринарної  медицини

 

                                                                                                                       

5. Відповідальний виконавець програми    Сокальська районна державна

                                                                       лікарня ветеринарної  медицини,   

                                                                       Сокальська районна державна

                                                                       адміністрація

              

6. Учасники програми         Сокальська районна державна адміністрація,   

                                              Сокальська районна  державна лікарня

                                                ветеринарної медицини                               

 

7. Термін реалізації програми                             2020  рік

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)________________

 

8Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації

 програми,  всього,         400,0 тис.грн.                    

 у тому числі:                                                     

  8.1. коштів районного бюджету       400,0 тис.грн          

          коштів інших джерел (вказати)      

 

Керівник установи-

головного розпорядника коштів      ___________________             Дацюк І.М.                      

голова Сокальської    районної

державної адміністрації   

 

 


                                                                      Додаток 2 до Програми проведення лікувально-профілактичних заходів

                                                             проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової

                                          підтримки державних установ ветеринарної медицини

     Сокальського району на 2020 рік

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування*

 

Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань

тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік

 

                                                                                                                                                                                                                                                    тис.грн.Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2020 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 400,0 400,0
у тому числі    
обласний бюджет    
районний бюджет 400,0 400,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування    
кошти не бюджетних джерел    

 

 

 

Заступник голови  Сокальської районної ради                                                                 Василь Бойко

 

 

 
                                                                          Додаток 3  до Програми проведення лікувально-профілактичних заходів

                                                              проти незаразних, інфекційних захворювань тварин та фінансової

                                           підтримки державних установ ветеринарної медицини

       Сокальського району на 2020 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

                            Програми проведення лікувально-профілактичних заходів проти незаразних, інфекційних захворювань

тварин та фінансової підтримки державних установ ветеринарної медицини Сокальського району на 2020 рік
п/п
Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один.виміру Виконавець заходу, показника Фінансування  

 

 
Очікуваний результат
Джерела

**
Обсяги,

тис.грн.
1 Завдання:

Забезпечення матеріальної

підтримки працівників ветеринарної медицини Сокальського району (в частині нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуван-нями)), для виконання працівниками заходів з профілактики інфекційних та інвазійних захворювань на території району
Захід 1. Забезпечення

Нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам ветеринарної медицини Сокальського району для проведення працівниками профілактичних протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів проти інфекційних та інвазійних захворювань тварин, птиці
затрат: обсяг витрат на виплату зарплати (з нарахуваннями)

 400,0 тис.грн

 

продукту:

кількість

працівників– 39 чол.

 

ефективності:

середні витрати на одного працівника-10256,41 грн.

 

якості:-  84%
Сокальська районна державна лікарня ветеринар-ної медицини Районний бюджет 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покращення умов оплати праці працівників ветеринарної медицини Сокальського району (в частині нарахування та виплати заробітної плати (з нарахуваннями)), що забезпечить можливість належного виконання функцій, покладених на працівників ветеринарної медицини щодо проведення профілактики інфекційних та інвазійних, антропозооноз них захворювань тварин та птиці, біогельмінтозів, унеможливлення їх виникнення на території району, а в разі виникнення – забезпечення надійних та ефективних заходів по локалізації і ліквідації цих хвороб
            Усього на етап або на програму:   400,0  


 

            Заступник голови районної ради                                    Василь Бойко