ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVI

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

24.12.2019 12:52:02

Автор:

Левандовська В.М.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00935/07 від 25.11.2019
"Про внесення змін до Програми  розроблення містобудівної документації в  Сокальському районі на 2016 – 2020 роки

Поправка до проекту рішення «Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 – 2020 роки»

 

 Автор поправки : Левандовська В.М.

 

         Сокальська райдержадміністрація просить внести зміни в проект рішення «Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 – 2020 роки», виклавши його в новій редакції, що додається.

 

                                                            ПРОЕКТ
СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №


грудня 2019 року                                                                                                            м.Сокаль

 

Про внесення змін до районних Програм

 

         Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, Сокальська районна рада  Львівської області, -

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Програми розроблення містобудівної документації в  Сокальському районі на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року № 48 виклавши додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються .

 

2.Внести зміни до Програми інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальського району, затвердженої рішенням сесії Сокальської районної ради № 838 від 5 грудня 2019 року, виклавши розділ 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» в наступній редакції:

«4. Перелік заходів та результативність показників Програми

            Посилення інформаційної обізнаності реалізується шляхом реалізації заходу, а саме:

- передплата газети «Голос з-над Бугу» одиноким громадянам, які знаходяться на обслуговуванні Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), через відділення соціального допомоги вдома;

- передплата газети «Голос з-над Бугу» людям з інвалідністю, які обслуговуються Сокальською районною асоціацією інвалідів, а саме: особам з інвалідністю та особам, які виховують дітей з інвалідністю.

До результативних  показників Програми належать:

1. показники затрат:

1.1.   сума коштів, яка витрачена на реалізацію Програми.

2. показники продукту:

2.1.   передплата газети «Голос з-над Бугу».

3. кількісні показники:

3.1.   кількість охоплених громадян даною Програмою;

4. якісні показники:

4.1.   відсоток фактичного охоплення громадян заходами Програми.»

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідного профілю.

 

   Голова районної ради                                                Микола Пасько

 

                                                  Додаток 1 до Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 рокиПАСПОРТ

 Програми розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 ( на 2020 рік)

1. Ініціатор розроблення програми   Відділ   містобудування  та   архітектури Сокальської      райдержадміністрації__________________________________

2. Дата, номер документа про затвердження програми     -  рішення  сесії____ Сокальської   районної   ради   від   12 січня   2016 року   №48_____________

3. Розробник програми _   Сокальська   районна    державна    адміністрація_

4. Співрозробники програми __   відділ   містобудування    та    архітектури_ Сокальської    райдержадміністрації   та   органи  місцевого  самоврядування

5. Відповідальний виконавець програми    _  Відділ    містобудування   та___ архітектури   Сокальської   райдержадміністрації________________________

6. Учасники програми ___________ органи     місцевого     самоврядування__

7. Термін реалізації програми _______                 __2016-2020 роки_________

7.1. Етапи виконання програми                2020  рік

 (для довгострокових програм)  __    Продовження    робіт     із    розроблення містобудівної   документації      ( генеральних    планів   населених    пунктів,  розділу стратегічної екологічної оцінки,    проектів   землеустрою  щодо зміни (встановлення)   меж   населених  пунктів                                                _                                                                                     

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього, _______________1000,0 тис. грн______

у тому числі:                      2020 рік – 1000,0 тис. грн.

8.1. коштів районного бюджету   2020 рік – 200,0 тис.грн____  _______

коштів інших джерел  (вказати)  2020 рік – 300,0 тис. грн. (обласний бюджет)

                            ____2020 рік – 500,0 тис. грн. (бюджети місцевих рад)

 Керівник апарату  Сокальської 

райдержадміністрації                     _______________       В.М. Левандовська

  

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району               _________________      М. Й. Баралус

                                                       Додаток 2 до Програми розроблення містобудівної документації

                                                       в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2020 рік

                                                                                                                                                                                                                                                               тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016    рік 2017

рік
2018

 рік
2019

 рік
2020

рік
Усього витрат на виконання програми
Усього,         1000,00 1000,00
у тому числі            
обласний бюджет         300,00 300,00
районний  бюджет**         200,00 200,00
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**         500,00 500,00
кошти небюджетних джерел**            

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Керівник апарату  Сокальської 

райдержадміністрації                                _________________              В.М. Левандовська

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району                     _________________              М. Й. Баралус

 

 

 

                                                         Додаток 3 до Програми розроблення містобудівної документації

                                                          в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

 Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016 -2020 роки

( даний додаток подається на 2020 рік)

 


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2020 рік***
1. Завдання 1

 

Розроблення містобудівної документації
Захід 1

 

Розроблення генеральних планів населених пунктів
Затрат:   500,00 тис. грн..   місц.бюджет

рай.бюджет

обл. бюджет
200,00

100,00

200,00
Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією, яка є підставою для надання  зем. ділянок для містобудівних потреб
Продукту:   розроблення генпланів для 10 населених пунктів Ліцензовані проектні організації    
Ефективності: на 80% збільшить забезпеченість генпланами н.п. району      
Якості: 100% оновлення попередньо розробленої МБД      
Захід 2

 

Розроблення розділу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
Затрат: 100,00 тис. грн..   місц.бюджет 100,00
Продукту: Звіт про стратегічну екологічну оцінку Ліцензовані проектні організації    
Ефективності: Сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища      
Якості: Опис наслідків впливу на довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

 

 

 
     
2. Завдання 2

 

Розроблення землевпорядної документації
Захід 1

 

Розроблення проектів землеустрою щодо зміни (встановлення) меж  населених пунктів
Затрат: 400,00 тис. грн..   місц.бюджет

рай. бюджет

обл..бюджет
200,00

100,00

100,00
Землевпорядна документація   визначатиме повноваження  місцевих рад щодо використання земель 
Продукту: зміна меж для населених пунктів району  Ліцензо-вані землевпорядні організації    
Ефективності: дозволить освоєння території н.п. для містобудівних потреб      
Якості: на 45 % збільшить кількість н.п. що будуть забезпечені проектами щодо зміни (встановлення)  меж      
Усього на етап програми:   1000,00  

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.     

 

 

Керівник апарату  Сокальської 

райдержадміністрації                                _________________              В.М. Левандовська

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури ,

головний архітектор району                     _________________              М. Й. Баралус