ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

09.04.2019 10:59:54

Автор:

Дяченко А.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  5
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00766/07 від 26.02.2019
"Про затвердження Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік

Дяченко А.П.

Сокальська райдержадміністрація просить внести зміни в проект рішення «Про затвердження Програми водопостачання  населених пунктів  Сокальського району на 2019 рік», виклавши його у наступній редакції, що додається.

проект
        СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_______     сесія _____________скликання


Р І Ш Е Н Н Я №


             2019 року                                                                          м.Сокаль

 

Про затвердження районних Програм

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік, що додається.

 2. Затвердити Програму зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019-2021роки, що додається.

 3. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.


 

            Голова  районної  ради                                                    М.М. ПАСЬКО

 

 
Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ А.Дяченко

«____» __________ 2019 року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Рішенням Сокальської районної

ради  Львівської області

№_____ від «___»__________2019 р.

Голова Сокальської районної ради ________________  М.Пасько

«____» __________ 2019 року

 

МП

 
 ПРОГРАМА

водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 
 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

________________Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 
   

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

     

 

 

 
                             м. Сокаль

                             2019 рік

 

 
ПРОГРАМА

водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


Органи місцевого самоврядування, у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та незначними своїми бюджетами, не можуть повністю вирішити основні проблеми життєзабезпечення своїх територій, відповідно  потребують підтримки з боку району, області та держави.

Основними пріоритетами розвитку Сокальського району є забезпечення  сприятливого та комфортного проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і комунальних послуг.

Програмою передбачається вирішення однієї з гострих проблем району - підвищення рівня  водопостачання населених пунктів.

Проблеми та шляхи їх розв’язання

У Сокальському районі  забезпечено централізованим водопостачанням __3___ міста, __1__ селище міського типу, ___43____ сільських населених пункти, __287___ промислових підприємств та об’єктів комунально–побутового призначення, __10___ бюджетних установ і організацій, __76456____ житлових квартир (будинків). Рівень водопостачання району  складає 45 %.

У Сокальському районі незавершене будівництво водопроводів по Угнівській, Белзській Карівській та Корчівській сільських радах.

З метою підвищення рівня водопостачання населених пунктів необхідно системно пороводити заміну застарілого насосного обладнання, завершити будівництво раніше розпочатих  водопроводів,  продовжувати  будівництво нових  та  розвивати будівництво мереж  водопостачання, що забезпечить  збалансоване  залучення  коштів з  різних джерел  фінансування  на об’єкти незавершеного будівництва та відповідно зменшить його обсяги,  а також дозволить розбудовувати нові об’єкти систем водопостачання  і  створить  умови  для розв’язання  проблемних питань регіону.2. Мета Програми

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості Львівської області є покращення якості життя населення області та впровадження  стандартів ЄС. Основними метою Програми  є створення сприятливого і комфортного проживання мешканців та надання  їм доступних і якісних послуг з водопостачання. Реалізація заходів Програми сприятиме підвищенню рівня життя населення району та вирішенню соціальних проблем мешканців району.4. Основні завдання та заходи реалізації Програми

Співфінансування робіт по будівництву та реконструкції, капітальному та поточному ремонтах систем водопостачання населених пунктів місцевих рад Сокальського району, Львівської області .5. Терміни реалізації Програми

         Термін реалізації Програми – 2019 рік.

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення реалізації  Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.

Обсяги  фінансування Програми  визначаються  під час внесення змін до показників районного бюджету на відповідний рік, в межах видатків передбачених  головному розпоряднику  коштів,  відповідальному  за виконання  завдань і заходів програми.

Перелік об’єктів, який пропонується для  фінансування на відповідний рік, формується  відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської райдержадміністрації на підставі поданих  пропозицій  місцевими радами  за погодженням з районною радою.

У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до переліку об'єктів вносяться райдержадміністрацією за погодженням з фінансовим управлінням державної адміністрації, постійною комісією Сокальської районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік  спрямована на створення сприятливих умов проживання жителів району та підвищення їх життєвого рівня, зокрема в частині забезпечення централізованим водопостачанням мешканців Сокальського району

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації, фінансовим управлінням Сокальської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

  
                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                                до Програми  водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік


Паспорт

Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району  на 2019 рік

 1.Ініціатор розроблення Програми: Депутат Сокальської районної ради Мороз І.В., відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

2. Дата, номер документа  про затвердження Програми _____________________________________________________________________

3.Розробник Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської райдержадміністрації.

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської райдержадміністрації, фінансове управління Сокальської райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

5. Учасники Програми: органи місцевого самоврядування Сокальського району.

6. Термін реалізації Програми: 2019 рік.

7. Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації Програми  - 299,320 тис. грн.

7.1.  Кошти районного бюджету  - 299, 320 тис. грн.

Керівник установи-

головного розпорядника

коштів                                               ________________                    _________

                                                                                 (П.І.Б.)                                      (підпис)

 

 
                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                                                             до Програми  водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми водопостачання населених пунктів Сокальського району

 на 2019 рік

                                                                                                                                                                         грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 299,320 299,320
у тому числі:    
Районні бюджет 299,320 299,320

 

Заступник голови  районної ради                                                  Василь Бойко

 

 

 

        


                                                                                                                                            Додаток 3 до Програми  водопостачання населених

                                                                                                                                                             пунктів Сокальського району на 2019 рікПерелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної програми

Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2019 рік


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2019 рік
1. Завдання: співфінансування на будівництво та реконструкцію, капітальний та поточний ремонти систем водопостачання   населених пунктів Сокальського району Львівської області Заходи:

співфінансування робіт, пов’язаних із будівництвом та реконструкцією, капітальним та поточним ремонтами  систем водопостачання  населених пунктів  Сокальського району Львівської області
затрат: 299,320 Відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури РДА, фінансову управління РДА, органи місцевого самоврядування районний бюджет 299,320 Забезпечення послугою водопостачання мешканців Сокальського району

 
продукту: проведення робіт пов’язаних із будівництвом та реконструкцією, капітальним та поточним ремонтами  систем водопостачання населених пунктів Сокальського району Львівської області
ефективності:

сума для проведення робіт за поданими запитами на співфінансування:

Угнівській міській раді – 299,320 тис. грн.
безперебійне водопостачання
якості:

Відсоток до потреби згідно заявок місцевих рад - 65%
Усього на етап або на програму:   299,320  

                                       

Заступник голови  районної ради                                                           Василь Бойко

  

 


Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_____________ А.П.ДЯЧЕНКО

 

«__» __________ 2019 р.

МП

 
 

 
Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______20__ р

Голова Сокальської районної ради

________________ М.М.ПАСЬКО

«__» __________ 2019 р.

МП

 ПРОГРАМА

зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019 - 2021 рокиПогоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 
 
   Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської районної державної адміністрації

_____________ С.П.Шевчук

«__» ________ 20__ року

 
  Погоджено

Начальник фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації

 

________________ Г.С.Леонова

«__» ________ 20__ року

 

 

 
                                                                             м.Сокаль

                                                                    2019 рік

                                                ПРОГРАМА

зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019- 2021 роки

2019 рікЗ М І С Т

                                                                                                                                              стор.

 

1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів  Сокальського району  на 2019 – 2021 роки  .4

2. Мета Програми………………………………………………………………5

3. Основні завдання та заходи реалізації Програми…………………………5

4. Обсяги та джерела фінансування Програми………………………………6

5. Терміни реалізації Програми……………………………………………….6

6. Очікувані результати виконання Програми……………………………….6

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………...6Додатки

Додаток 1. Паспорт   ……………………………………………...……...7

       

Додаток 2. Показники обсягів фінансових витрат, необхідні

        для виконанняПрограми в цілому та за роками з

        визначенням джерел фінансування …………………………………..  8

 

Додаток 3.Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019- 2021 роки………………………9

 

 

 1.Обґрунтування доцільності розроблення Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району  на 2019- 2021 роки

Програма зовнішнього освітлення населених пунктів  Сокальського району на 2019 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


 1. 1. Визначення термінів.


 

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об’єктів за допомогою перетворення електричної енергії в світлову;

об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – роботи пов’язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

світлоточка – місце перетворення електричної енергії і світлову на мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення.


 1. 2.  Характеристика об’єктів зовнішнього освітлення.


На сьогодні у Сокальському  районі  106 населених пунктів, з яких 20 освітлено на 80 – 100 %. Загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах області становить 0,4 тис. км, у тому числі кабельні мережі – 0,1 тис. км, повітряні – 0,3 тис. км.

Сьогоднішній стан об’єктів зовнішнього освітлення сільських та селищних населених пунктів не відповідає сучасним вимогам та нормативам і забезпечує освітленість вулиць лише на 55 %. Значна частина вулиць залишається неосвітленою або потребує повної реконструкції.                                 Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних та повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням, зношеність світильників, використання енергозатратних ламп розжарювання та шкідливих ртутних ламп, що призводить до значних витрат та втрат електричної енергії. Відповідно виникла  потреба у встановленні сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників та джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального диференційованого обліку, встановлення сучасних систем автоматизованого керування зовнішнім освітленням.2.Мета Програми.

Мета програми – підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, забезпечення якісного утримання об’єктів зовнішнього освітлення, покращення криміногенної та зменшення аварійної ситуацій, та впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів області.3. Основні завдання та заходи реалізації Програми.

 3.1. Завдання


– приведення об’єктів зовнішнього освітлення вздовж доріг загального користування місцевого значення, які є вулицями населених пунктів, зокрема вулиць і доріг комунальної власності до норм і стандартів діючого законодавства;

– оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

– покращення стану благоустрою населених пунктів;

– покращення криміногенної та аварійної ситуації в нічний час, забезпечення комфортного проживання населення;

– зменшення травматизму населення в умовах незадовільного стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;

– зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

3.2. Шляхи вирішення.

- першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів сільських, селищних та міських рад, зокрема аварійно небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів, доріг із насиченим автомобільним рухом;

- залучення коштів обласного та місцевого бюджетів, інших джерел, в т. ч. грантів та кредитних ресурсів для будівництва та реконструкції об’єктів зовнішнього освітлення та подальшим їх якісним утриманням;

- використання виробничого потенціалу підприємств області для виготовлення електричного обладнання зовнішнього освітлення;

Для виконання зазначених напрямів територіальні громади забезпечують належне управління, утримання та ефективну експлуатацію об’єктів зовнішнього освітлення, що перебувають у їх комунальній власності.

3.3. Заходи Програми

Співфінансування робіт по будівництву та реконструкції, капітальному та поточному ремонтах вуличного освітлення населених пунктів місцевих рад Сокальського району, Львівської області .4. Обсяги та джерела фінансування Програми.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Оплата витрат на видачу технічних умов приєднання електрообладнання до електричних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації здійснюється за кошти місцевих бюджетів.5.Терміни реалізації Програми.

Термін реалізації Програми – 2019-2021 роки.6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми:

 - забезпечить реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, зокрема у сфері благоустрою житлово-комунального господарства;

- поліпшить якість житлово-комунального обслуговування  населення району шляхом  використанням енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- покращить стан благоустрою населених пунктів;

- знизить криміногенну та аварійну ситуацію в нічний час, забезпечить комфортне проживання населення;

- знизить кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створить ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів області;

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури та фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації.

 

 
                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                                           до Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019 – 2021 роки.


                                                                      ПАСПОРТ

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019-2021 роки (далі – Програма)  1. Ініціатор розроблення Програми  Сокальська районна  державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  
3. Розробник Програми  Сокальська районна  державна адміністрація
4. Співрозробники Програми -
5. Відповідальний виконавець Програми  Сокальська районна державна адміністрація
6. Учасники Програми Органи місцевого самоврядування
7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки
7.1. Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)
 -
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:
382,0 тис.грн.
8.1. коштів районного бюджету 382,0 тис.грн.
  коштів інших джерел  -

Керівник установи-

головного розпорядника

коштів                                               ________________                    _________

                                                                                 (П.І.Б.)                                      (підпис)

 


                                                                             Додаток 2

                                                                                                                                                       до Програми зовнішнього освітлення населених пунктів

                                                                                                                                Сокальського району на 2019-2021 роки

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 


Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019 – 2021 роки.


                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього,          
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет** 382,0       382,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

                       

               Заступник голови районної ради                                                           Василь Бойко

 

 
                                                                                                                                                                                      Додаток 3


                                                                                                                                                       до Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019-2021 роки.
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної

Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2019-2021 роки


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн
2019 рік  
1. Завдання: співфінансування на будівництво та реконструкцію, капітальний та поточний ремонти вуличного освітлення  у населених пунктах Сокальського району Львівської області Заходи:

співфінансування робіт, пов’язаних із будівництвом та реконструкцією, капітальним та поточним ремонтами  вуличного освітлення у населених пунктах  Сокальського району Львівської області
затрат:

382,0 тис. грн.
Фінансове управління РДА, органи місцевого самоврядування районний бюджет 382,0 Покращення стану благоустрою населених пунктів;

Покращення криміногенної та аварійної ситуації в нічний час,забезпечення комфортного проживання населення
продукту: проведення робіт пов’язаних із будівництвом та реконструкцією, капітальним та поточним ремонтами  вуличного освітлення населених пунктів Сокальського району Львівської області
ефективності:

сума для проведення робіт за поданими запитами на співфінансування:

Смиківській сільській раді – 83,0 тис. грн.

Жвирківській селищній раді 299,0 тис. грн.
Зменшення травматизму населення в умовах незадовільного стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами
якості:

підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення смертельних випадків (ДТП). Відсоток до потреби згідно заявок місцевих рад - 99%
Усього на етап або на програму:   382,0  

 

Заступник голови районної ради                                                                 Василь Бойко