ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

09.04.2019 10:33:47

Автор:

Дяченко А.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00752/07 від 26.02.2019
"Про затвердження  Програми   оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки.

Дяченко А.П.

Сокальська райдержадміністрація просить рішенням сесії внести зміни в проект програми «Програма  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки», виклавши  у наступній редакції, що додається.

 

 

 
СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

___ сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №____              ____________ 2019 року                                                      м.Сокаль   

 

Про затвердження  Програми   оповіщення

населення  у разі виникнення та ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного і природного

характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі

 на 2019-2020 роки.        Відповідно до 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань євроінтеграції, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, Сокальська районна рада Львівської області, -

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   Програму  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань євроінтеграції, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

                            Голова районної ради                                                       Микола Пасько

         
                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішенням сесії Сокальської

                                                                    районної ради

                                                                                 від “____”  _____________2019 р.


ПРОГРАМА


 оповіщення населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного


і природного характеру та їхніх наслідків у  Сокальському   районі  на 2019-2020 роки.

 

 
 

м. Сокаль

2019 рік 


 

 
Затверджено:                                                                     Затверджено:

Голова Сокальської районної                                       Рішенням сесії Сокальської районної                     державної адміністрації                                                     ради Львівської області

_________  А.П.Дяченко                                                       №____від «___»_______2019 р.

«___»_____________2019 р.                                             Голова Сокальської районної ради

 М.П.                                                                                    _____________ М.М.Пасько

                                                                                                        М.П.

 

                                ПРОГРАМА

оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у   Сокальському   районі  на 2019-2020 роки. 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року
   

Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 20__ року
 

 
   
Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року
  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 
     

                                                                                      

            Погоджено

    Завідувач сектору з питань цивільного захисту 

    Сокальської районної державної адміністрації

 

    _______________ Ю.НАУМЧУК

    «__» ________ 20__ року

м.Сокаль

2019 рік

 
 

 

                                  ПРОГРАМА

оповіщення населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного

і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки.


                                    СОКАЛЬ – 2019 1. Загальні положення


 

Дана Програма потребує фінансового забезпечення на придбання ліцензії для програмного забезпечення системи оповіщення району «Набат-2», щодо вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2019-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції, урядових рішень та до вимог Директиви Начальника Цивільного захисту України – Прем’єр – Міністра України від 25 липня 2003 року №С-277 «Про організацію оповіщення в системі Цивільної Оборони України»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» від 27 вересня 2017 року, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій «Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем держаної системи цивільного захисту» від 03.11.2004  року №145, постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”,  від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».

 1. Мета і основні завдання Програми


Основною метою Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району є реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів.         

Забезпечення централізованого оповіщення населення району на "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» шляхом підвищення ефективності функціонування системи оповіщення та забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району і населення району.

3. Визначення відповідальних виконавців Програми

       Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську  районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів Програми –  сектор з питань цивільного захисту Сокальської  районної державної адміністрації.

   4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.

    У результаті виконання Програми буде збережена та удосконалена районна система централізованого оповіщення, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до населення відповідних територій району, підвищить рівень безпеки людини і навколишнього середовища.      

       Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на їх виконання. Програма уточнюється і корегується у процесі виконання в кінці кожного року з урахуванням змін загальної економічної ситуації, стану фінансування, результатів використання технологій у розвитку мережі зв’язку. Обсяги коштів, необхідних для виконання заходів, передбачених Програмою на наступний рік, щорічно виносяться на затвердження сесії районної  ради.

    Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019-2020років.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,  впродовж бюджетного періоду за рішенням Сокальської районної ради.

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми

        Передбачається придбання ліцензії на використання  програми оповіщення населення району «Набат-2» для забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району та населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків .

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль та координацію Програми  здійснює  голова районної  державної  адміністрації  –  голова  районної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій .

 

Завідувач сектору з питань

цивільного захисту                                                             Ю.С.Наумчук   

Додаток 1  до   Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки


ПАСПОРТ

 Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки

 (надалі - Програма)

1.Ініціатор розроблення Програми – Сокальська районна державна адміністрація

2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради ________________________________________

3.Розробник Програми -  Сокальська районна державна адміністрація

4.Співрозробник Програми - сектор з питань ЦЗ Сокальської районної державної адміністрації

5.Відповідальний виконавець Програми –  сектор з питань ЦЗ Сокальської районної державної адміністрації.

6.Учасники Програми – ТзОВ «Best link», СЛД №3 м. Сокаль, РТЦ №131 м.Кам’янка-Бузька ТД Львівської філії ПАТ “Укртелеком”.

7.Термін реалізації Програми – 2019-2020 рік

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  - в межах наявного фінансового ресурсу.

                   в 2019 році   -  15 тис. грн.

                   в 2020 році   -  15 тис. грн.

 

Голова

райдержадміністрації                       _________           А.П.Дяченко

                                      (підпис)                     (П. І. Б.)                                                                             

     Відповідальний

     виконавець Програми            _____________              Ю.С.Наумчук

                                         (підпис)                     (П. І. Б.)

 

Тел. 7-20-52
Додаток 2 до   Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 рокиПоказники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного

і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки


 

 

 

                                                                                                                                                Тис.грн


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 рік 2020 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього,         15,0 15,0            30,0                  
у тому числі      
районний бюджет 15,0 15 ,0            30,0
кошти позабюджетних джерел - - -

 

 

 

Заступник голови

Сокальської районної ради             _________            В.І.Бойко

                                      (підпис)                     (П. І. Б.)                                                                             

 

 


Додаток 3 до Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки

                                                                                                                                   

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

Програми  оповіщення населення  у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському   районі  на 2019-2020 роки


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
      2019 рік        
1. Забезпечення централізованого оповіщення населення району на "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» Захід

придбання ліцензії на використання  програми оповіщення населення району «Набат-2» для забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району та населення
Затрат: обсяги витрат на придбання ліцензії – 15,0

Продукту:кількість ліцензії - 1 шт. програми оповіщення населення району про НС

Ефективності: середня вартість ліцензії – 15,0

Якості:  100%
Сектор з питань цивільного захисту РДА районний бюджет

 
15,0 забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району та населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

  

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
      2020 рік        
1. Забезпечення централізованого оповіщення населення району на "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» Захід

придбання ліцензії на використання  програми оповіщення населення району «Набат-2» для забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району та населення
Затрат: обсяги витрат на придбання 15 тис. грн.

Продукту:кількість ліцензії - 1 шт. програми оповіщення населення району про НС

Ефективності: середня вартість ліцензії – 15,0

Якості:  100%
Сектор з питань цивільного захисту РДА районний бюджет

 
15,0 забезпечення оповіщення керівного складу цивільного захисту району та населення у разі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
Усього   на Програму:       30,0  

 

       Голова

     райдержадміністрації                       _________           А.П.Дяченко

                                                                                    

     Відповідальний

     виконавець Програми            _____________       Ю.С.Наумчук