ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXV

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

22.12.2017 12:43:48

Автор:

Бойко В.І

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  29
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  7
 • Відсутні
  1

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00402/07 від 14.12.2017
"Про затвердження Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2018 році

 

Бойко В.І.

 Про внесення змін  до проекту  рішення  «Про затвердження Програми

виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям

громадян Сокальського району у 2018 році»

 

  Викласти Додатки 1-3 до проекту рішення  «Про затвердження «Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям

громадян Сокальського району у 2018 році» в новій редакції, що додаються.

 

                                                                        Додаток 1 до Програми виплати

                                                                                 одноразової адресної допомоги окремим                      

                                                                                   категоріям громадян Сокальського району  

                              у 2018 році

 

ПАСПОРТ

 Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2018 році

 (назва програми)

 

1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми _______________

_____________________________________________________________.

 

3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______

 

4. Співрозробники програми_____________________________________

 

5. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області

 

6. Учасники програми _________________________________________

 

7. Термін реалізації програми _2018 рік__

 

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  _______________________________________________________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                             100 , 0 тис.грн

у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету                        100,0 тис.грн

коштів інших джерел  (вказати)  __________________________________

 

Керівник установи -

головного
розпорядника

коштів                                    _Пасько М.М.                _______________     

                                                  (П. І. Б.)                                        (підпис)

Відповідальний

виконавець Програми         _
       Пасько М.М.____               _______________

                                                  (П. І. Б.)                                         (підпис)

           

Додаток 2 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2018 рік

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян

Сокальського району на 2018 рік

 

                                                             Тис.грн


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 рік

 
Усього витрат на виконання Програми
Усього, 100, 0 100, 0
у тому числі    
районний бюджет 100, 0 100, 0
бюджети сіл, селища, міст районного значення    
кошти позабюджетних джерел    

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 Пасько М.М.                                                                                       

 

Керівник Програми                                                                                                                                          Бойко В.І.

 

 

Додаток 3 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2018 рік

 

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

 

 Програма виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району

на 2018 рік

 

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1. Виплата одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району Надання одноразової адресної допомоги cоціально-вразливам верстам населення: малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім`ям, одиноким і малозабезпеченим матерям, учасникам АТО та членам їх сімей,  іншим категоріям громадян, які зареєстровані у Сокальському районі затрат – обсяг витрат на надання одноразової адресної допомоги, 100,0 тис.грн Сокальська районна рада Районний бюджет 100,0 Покращення умов життя соціально незахищених груп населення району, покращення стану здоров’я окремих категорій громадян Сокальського району, покращення матеріально-побутових умов проживання сімей на території Сокальського району.

В результаті прийняття програми буде надана матеріальна допомога найбільш вразливим (соціально незахищеним) сім’ям району. Очікується надати допомогу в районі в загальній кількості 100 особам .

 
продукту - кількість одержувачів допомоги – 100 чол.
Ефективності-середній розмір допомоги на 1 одержувача – 1,0 тис.грн
Якості- частка одержувачів допомоги до загальної кількості соціально незахищених та мало-забезпечених громадян – 1,7%
Усього на етап або на програму:      

 

 

Голова районної ради                                                                 Пасько М.М.                                                                                       

 

Керівник Програми                                                                                                                                          Бойко В.І.