ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVIII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

15.05.2017

Дата прийняття:

18.05.2017 11:34:29

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  32
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про внесення змін до Програми  охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки  

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
 ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 ХVІІІ  сесія _VІІ__скликання
 Р І Ш Е Н Н Я №319
 
 
18  травня 2017 року                                                                        м.Сокаль
 

 
 
Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього природного
середовища Сокальського району на
2016-2020 роки
 
 
 
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області,-
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни в Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №71 від 31.03.2016 року (надалі-Програма), зокрема:
 
1.1. Викласти Паспорт Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки у новій редакції, що додається.
 
1.2. Викласти Додатки 2 та 3 до Програми в новій редакції, що додаються.
 
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.
 
 
 
 
 
Голова  районної  ради                                                                         Микола Пасько
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 до Програми охорони
 
навколишнього природного середовища
 
Сокальського району на 2016-2020 роки
 
 

 
ПАСПОРТ
 
Програми охорони
 
навколишнього природного середовища
 
Сокальського Району на 2016-2020 роки
 
 
 
 на 2017 рік
 
1.Ініціатор розроблення програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.
 
2.Дата, номер документа про затвердження змін до програми: рішення Сокальської районної ради №281 від 11 квітня 2017 року
 
3.Розробник нової редакції програми: Сокальська районна державна адміністрація, Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.
 
4.Співрозробники програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Тарасюк О.П. – начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.
 
5.Відповідальний виконавець програми: Відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації (виконавці по проведенню робіт щодо створення національного природного парку визначаються через систему  закупівель  ПРОЗОРО, субвенції місцевим радам (перераховуються місцевим бюджетам для реалізації та впровадження природоохоронних заходів), інші кошти перераховуються відповідно до чинного законодавства.
 
6.Учасники програми: органи місцевого самоврядування, лісогосподарські підприємства, сільськогосподарські підприємства, громадські організації, інші замовники заходів.
 
7.Термін реалізації програми: 2016-2020 роки.
 
7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.:
 
– на 2017 рік – 958,00 тис. грн.
 
Коштів районного бюджету – 958,00 тис. грн. на 2017 рік;
Коштів обласного бюджету – 10000,00 тис. грн. на 2017 рік;
 
 
 
Начальник відділу  агропромислового
 
розвитку  Сокальської районної державної
 
адміністрації                                                                                О.П. Тарасюк
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 до Програми охорони
навколишнього природного середовища
Сокальського району на 2016-2020 роки

 
 
 
Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми
 
Програма охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки на 2017 рік
 
 
 
№ з/п  Назва завдання         Перелік заходів завдання    Показники виконання заходу, один. виміру            Виконавець заходу, показника      Фінансування **      Очікуваний результат
джерела          обсяги, тис. грн.
2017 рік
1          Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік, р.Західний Буг,
відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок для збільшення пропускної здатності та пониження рівня води на заплавах притоків річок
 
проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм       затрат
обсяг витрат на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод,  341,9 тис. грн.
 
органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів            районний бюджет            341,9   Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок для збільшення пропускної здатності та пониження рівня води на заплавах притоків річок
продукту
кількість місцевих рад, на територіях яких проведено заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод,
 
8 од.
 
ефективності
середні витрати на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод , 42,74 тис. грн./од.
 
якості
ступінь готовності заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод, %
 
2          Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів    будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів    затрат
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, співфінансуванн на придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів,  180,0 тис. грн.
 
органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів            районний бюджет            180,0   Мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню утилізації, знешкодженню та захороненню твердих побутових відходів, придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів
продукту
кількість проведених заходів,  2 од.
 
ефективності
середні витрати на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, 90,0 тис. грн/од
 
якості
ступінь готовності заходів, %
 
3          Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, реконструкція парків в населених пунктах, заходи з озеленення        реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи, які необхідні для подальшого створення  Національного природного парку)           затрат
обсяг витрат на реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи для створення  Національного природного парку), тис. грн.
 
Відділ агропромислового розвитку
Сокальської РДА, наукові установи,
 
відповідні профільні спеціалісти
 
 районний бюджет   235,0   Збільшення відсотку територій природно-заповідного фонду, створення заказників місцевого значення, збереження, відтворення і раціональне використання ландшафтів з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, екологічне, естетичне, освітнє та рекреаційне значення, створення  Національного природного парку на території Сокальського району ( в т.ч.аналіз аерознімків, супутникових карт, ГІС –технологій), отримання інформації щодо реального стану землекористування та лісистості і ПЗФ в районі. Створення електронної карти Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на неї діючих природо-заповідних і перспективних територій.
продукту
кількість заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи, які необхідні для подальшого створення  Національного природного парку),    5 од.
 
ефективності
середні витрати заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів  із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи для створення  Національного природного парку,  47,0 тис. грн./од.
 
якості
ступінь готовності заходів, %
 
Заходи з реконструкції парків в населених пунктах, заходи з озеленення     затрат
обсяг витрат на проведення заходів з реконструкції парків в населених пунктах та  заходів з озеленення, тис. грн.
 
Відділ агропромислового розвитку
Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування, лісогосподарські
 
підприємства
 
 
 
 районний бюджет   45,0     підвищення рівня екологічної свідомості мешканців, покращення умов відпочинку населення та заохочення туристів,розвиток туристичної інфраструктури та привабливості для відвідувачів, покращення навколишнього природного середовища
продукту
кількість територій та об’єктів на яких реалізовано заходи,  1 од.
 
ефективності
середні витрати на  проведення заходів з реконструкції парків в населених пунктах та  заходів з озеленення,
 
45,0 тис. грн./од.
 
якості
ступінь готовності заходів, %
 
4          Організація системи екологічного моніторингу інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, визначенням унікальних природно-територіальних комплексів в районі і їх заповідання, в тому числі міжнародних          організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження

 
затрат
обсяг витрат на проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, тис. грн.
 
Відділ агропромислового розвитку
Сокальської РДА, наукові установи, громадські організації, інші замовники заходів
 
районний бюджет    156,1   Підвищення ефективності функціонування системи моніторингу; надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і населенню своєчасної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічних знань громадян; визначення спільних пріоритетів під час планування дій суб’єктів системи моніторингу; створення єдиної мережі спостережень, використання новітніх методів спостереження.
Отримання грандів, в тому числі міжнародних, з метою визначення унікальних природно-територіальних комплексів в Сокальському районі і їх збереження за рахунок збільшення ПЗФ територій.
 
продукту
кількість заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю од.
 
ефективності
середні витрати на  проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, співфінансування грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, тис. грн./од.
 
якості
ступінь готовності заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, грандів пов’язаних з природоохоронною діяльністю,%
 
            Разом                                                 958,0  
** – показники виконання завдань та заходів складено виключно на фінансування з районного бюджету, обсяг фінансування визначається переліком природоохоронних заходів;
 
 
 
 
 
Заступник голови  районної ради                                                           Василь Бойко
 
 
 
 
 

Додаток 3     
до Програми охорони навколишнього природного середовища
Сокальського району на 2016-2020 роки

 
Перелік заходів, фінансування яких здійснюється у 2017 році, відповідно до Програми
охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки        
Назва заходу Обсяг фінансування, тис.грн        
1          Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм                    
1.1       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (очистка каналів)      29,70  
1.2       Будівництво водопідпірної споруди на річці Солокія  в районі м.Белз  для підтримки   сприятливого  гідрологічного  режиму  Солокійської осушної системи Сокальського  району  Львівської  області            105,00
1.3       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Бутинської сільської ради Сокальського району Львівської області  25,70  
1.4       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Реклинецької сільської ради Сокальського району Львівської області  30,00  
1.5       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території м. В.Мости Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області   29,00  
1.6       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (р.Свиня)        45,00  
1.7       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану (проведення розчистки русла) річки Драганка, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Смиківської сільської ради Сокальського району Львівської області         29,00  
1.8       Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого  гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Княжівської сільської ради Сокальського району Львівської області  28,50  
1.9       Проведення робіт з прочистки русла річки Красносілки в межах населених пунктів с. Завишень та смт. Жвирка  20,00  
Разом  341,90
2          Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів            
2.1       Співфінансування на придбання машини для збору,транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва-сміттєвоза заднього завантаження для м. Белз Сокальського району Львівської області  90,00  
2.2       Співфінансування на придбання машини сміттєвоза для збору, транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів для м. Угнів Сокальського району, Львівської області   90,00           
Разом  180,00
3          Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів із створення  Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи, які необхідні для подальшого створення  Національного природного парку)                     
3.1       Моніторинг динаміки зміни лісистості і землекористування на території Сокальського району за супутниковими знімками   86,00  
3.2       Обгрунтуванн  створення національного природного парку в межах Сокальського району            119,00
3.3       Обгрунтування створення ботанічного заказника місцевого значення “Малополіський шафран”            12,00  
3.4       Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення “Двірцівський”  9,00    
3.5       Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення “Корчминський”           9,00           
Разом  235,00
4          Заходи з реконструкції парків в населених пунктах, заходи з озеленення                
4.2       Заходи щодо озеленення парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Великі Мости, Сокальського району, Львівської області    45,00  
Разом  45,00  
5.         Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження         156,1  
Всього            958,00
 
Заступник голови  районної ради                                                           Василь Бойко