ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Статус:

В цілому

Дата реєстрації:

16.03.2017

Дата прийняття:

11.04.2017 10:50:51

Автор:

Огінський В.Б

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ХVІІ сесія  VІІ_скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я №285
 
 
 
11 квітня 2017 року                                                               м. Сокаль
 
 
 
Про внесення змін до Програми
соціального захисту окремих категорій
населення Сокальського району на 2017 рік
 
 
 
Керуючись п.16 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада  Львівської області,
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 Внести зміни до Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 23 грудня 2016 року №217, (далі – Програма) саме:
 
 
1.1. Пункт 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» доповнити підпунктом 8 наступного змісту :
 
Одноразова грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
 
 
 
1.2.  Пункт 4 «Перелік заходів та результативність показників Програми» доповнити підпунктом 9 наступного змісту :
 
Надання пільг окремим категоріям громадян.
 
Реалізується шляхом придбання путівок на санаторно – курортне лікування громадянам на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 
 
1.3. Пункт 6  «Порядок реалізації заходів Програми» доповнити підпунктом 6.8. наступного змісту:
 
Грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України виплачується одноразово.
 
Допомога виплачується лише особам, які зареєстровані у Сокальському районі.
 
Підставою для виплати допомоги є подання Сокальського  районного військового комісаріату.
 
Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).
 
Кошти виплачуються на особовий рахунок отримувача допомоги.
 
Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийняті відповідного рішення.
 
 
 
1.4. Пункт 6  «Порядок реалізації заходів Програми» доповнити підпунктом 6.9. наступного змісту:
 
Надання пільг окремим категоріям громадян.
 
Забезпечення санаторно – курортними путівками здійснюється відповідно до Порядку забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187.
 
Санаторно – курортне оздоровлення відбувається шляхом укладання трьохстороннього договору, враховуючи медичний висновок та бажання заявника щодо закладу в якому бажає оздоровитись.
 
Гранична вартість путівки не може перевищувати 5.25 тис. грн.. Різниця, яка перевищує граничну вартість оплачується безпосередньо заявником.
 
Оплата здійснюється на підставі укладеного трьохстороннього договору, на рахунок оздоровчого закладу.
 
 
 
1.5. Підпункт 6.4 «Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг» доповнити абзацом наступного змісту:
 
Грошова допомога не призначається на період коли заявник є одержувачем субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо.
 
 
 
1.6. Пункт 1.3. Додаток до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 рік «Розмір грошових допомог» викласти у новій редакції:
 
Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг, виплачується сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І, ІІ групи, дітей інвалідів; інвалідів по зору І, ІІ групи; одиноким інвалідам І, ІІ групи в розмірі 75,0 грн. на особу.
 
 
 
1.7. Пункт 1.4. Додаток до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 рік «Розмір грошових допомог» викласти у новій редакції:
 
Грошова допомога громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС виплачується одноразово, у розмірі 500,0 грн. на особу.
 
 
 
1.8. Пункт 1.6. Додаток до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 рік «Розмір грошових допомог» викласти у новій редакції:
 
Одноразова грошова допомога членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби:
 
–        неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис. грн.;
 
–      члени сім’ї загиблого, які мають інвалідність І чи ІІ групи – 5.0 тис. грн.;
 
–      працездатні члени сім’ї загиблого, члени сім’ї загиблого, які досягли пенсійного віку – 2.5 тис. грн.
 
        1.9. Додаток до Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2017 рік «Розмір грошових допомог» доповнити пунктом 1.8. наступного змісту:
 
Грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України виплачується в розмірі 3.0 тис. грн. на особу.
 
Виплата проводиться з моменту прийняття районною радою відповідного рішення.
 
 
 
1.10 Абзац 1 Пункту 5 «Обсяги, джерела фінансування та строки виконання»  викласти у новій редакції:
 
Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, бюджетів міських, сільських та селищної рад, затверджені сесією відповідних рад на відповідний рік.
 
1.11. Пункт 8 Додатку 2 до Програми соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району на 2017 рік змінити текст наступного змісту:
 
Загальний обсяг фінансових – 1184,7 тис. грн.
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету – 965,6 тис. грн. коштів бюджетів місцевих рад – 219,1 тис. грн.
 
 
 
Дані зміни вступають в дію з 01 січня 2017 року, окрім пункту 1.9 цього рішення. Проведені нарахування по реалізації заходів даної Програми проведенні без врахування даних змін підлягають перерахунку.
Доповнити Програму соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік Додатками 3 та 4, які додаються.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування укласти міжтрансфертні угоди щодо співфінансування Програми, в межах рекомендованих сум.
 
 
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.
 
 
 
Голова районної ради                                                                           Микола Пасько
 
 
 
 
 
Додаток 3 до Програми соціального захисту окремих
категорій населення Сокальського району на 2017 рік
 
 
 
Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому
та за роками з визначенням джерел фінансування *
 
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК
 
тис. грн.
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми     2017 рік          20 __  рік        20 __ рік            20 __ рік         Усього витрат на виконання програми
Усього,           1 184,7                                               1 184,7
у тому числі                                                
обласний бюджет     0,0                                          0,0
районний  бюджет**           965,6                                      965,6
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**         219,1                                      219,1
кошти небюджетних джерел**      0,0                                          0,0
 
 
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
 
 
 
 
Заступник голови районної ради                                               Василь Бойко
 
 
 
 
 
Додаток 4 до Програми соціального захисту окремих
категорій населення Сокальського району на 2017 рік
 
 
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*
 
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК
 
 
№ з/п
 
Назва завдання         Перелік заходів завдання    Показники виконання заходу, один. виміру       Виконавець заходу, показника    Фінансування           Очікуваний результат
Джерела         Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1.         Оплата за лікування дітей, хворих на ДЦП в Міжнародній клініці відновного лікування м.Трускавець            Покриття частини витрат на лікування дітей в Міжнародній клініці відновного лікування м.Трускавець.           Затрати – 238,7 тис. грн.     УСЗН районний бюджет    238,7   Покращення стану здоров’я 22-х дітей хворих на ДЦП
Продукт – Лікування дітей хворих на ДЦП
Ефективність – Покращення стану здоров’я 22-х дітей
Якість – Охоплення 100% лікуванням бажаючих пройти курс лікування.
2.         Грошова допомога учасникам визвольних змагань
 
 
Виплата щомісячної грошової допомоги учасникам визвольних змагань      Затрати – 182,3 тис. грн.     УСЗН            районний бюджет    182,3   Покращення матеріального становища 73 учасників визвольних змагань
Продукт – Виплата щомісячної грошової допомоги 39 – учасникам бойових дій УПА по 300,0 грн., 3 – вдовам ветеранів УПА по 100,0 грн., 31 – вдовам політв’язнів УПА по100,0 грн.
Ефективність –  Покращення матеріального становища 77 учасників визвольних змагань
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
3.         Грошова допомога особам яким виповнилось 100, 105, 110 років      Виплата одноразової грошової допомоги особам яким виповнилось 100, 105, 110 рокі            Затрати – 2,1 тис. грн.         УСЗН районний бюджет          2,1       Підтримка заходів з відзначення 2-х довгожителів та покращення їх матеріального становища
Продукт – Розмір одноразової допомоги 1,0 тис. грн.
Ефективність – Підтримка заходів з відзначення 2-х довгожителів та покращення їх матеріального становища
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
4.         Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг            Виплата щомісячної грошової допомоги на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг людям з інвалідністю          Затрати – 100,0 тис. грн.     УСЗН районний бюджет    100,0   Покращення матеріального становища  299 людей з інвалідністю та оплати платежів за комунальні послуги
Продукт – Розмір грошової допомоги становить: сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І, ІІ групи, дітей інвалідів; інвалідів по зору І, ІІ групи; одиноким інвалідам І, ІІ групи – 75,0 грн. на особу
Ефективність – Покращення матеріального становища  299 людей з інвалідністю та оплати платежів за комунальні послуги
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
5.         Грошова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  Виплата одноразової грошової допомоги громадян які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС    Затрати – 119,1 тис. грн.     УСЗН            районний бюджет    119,1   Покращення матеріального становища 238 громадян які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги становить 500,0 грн. на особу
Ефективність – Покращення матеріального становища 238 громадян які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
6.         Грошова допомога членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан            Виплата одноразової грошової допомоги членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан        Затрати – 2,5 тис. грн.         УСЗН районний бюджет    2.5       Вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан  та підтримка їх сімей. Заходами буде охоплено 5 сімей.
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги становить 500,0 грн. на сію загиблого
Ефективність – Вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан  та підтримка їх сімей. Заходами буде охоплено 5 сімей.
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
7.1.      Підтримка демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО          Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби            Затрати – 95,0 тис. грн.            УСЗН районний бюджет    95,0     Вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби та підтримка їх сімей. Заходами буде охоплено 30 членів сімей.
Продукт – Розмір допомоги:
– неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 5,0 тис. грн.;
 
– члени сім’ї загиблого, які мають інвалідність І чи ІІ групи – 5.0 тис. грн.;
 
– працездатні члени сім’ї загиблого, члени сім’ї загиблого, які досягли пенсійного віку – 2,5 тис. грн.
 
Ефективність – Вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби та підтримка їх сімей. Заходами буде охоплено 30 членів сімей.
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на виплату
7.2.      Надання одноразової грошової допомоги при загибелі військовослужбовця який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.      Затрати – 15,0 тис. грн.       УСЗН районний бюджет            15,0     Часткова компенсація затрат на поховання загиблого військовослужбовця
Продукт – Розмір одноразової грошової допомоги при загибелі військовослужбовця який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби становить 15,0 тис. грн.
Ефективність – Часткова компенсація затрат на поховання загиблого військовослужбовця
Якість – Охоплення 100% сімей, які мають право на виплату
7.3.      Оздоровлення, відпочинок дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО        Затрати – 75,0 тис. грн.       УСЗН районний бюджет    75,0            Оздоровлення, відпочинок 25 дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО
Продукт – Реалізується шляхом закупівлі путівок
Ефективність – Оздоровлення, відпочинок 25 дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО
Якість – Охоплення 100% дітей, які мають право на відпочинок
7.4.      Підтримка заходів спрямованих на реабілітацію демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.   Затрати – 30,0 тис. грн.       УСЗН районний бюджет            30,0     Підтримка заходів спрямованих на реабілітацію 510 демобілізованих учасників бойових дій АТО та увічнення пам’яті 15 загиблих військовослужбовців
Продукт – Реалізується шляхом оплата послуг з перевезення та оплата послуг з увічнення пам’яті загиблих військовослужбовців
Ефективність – Підтримка заходів спрямованих на реабілітацію 510 демобілізованих учасників бойових дій АТО та увічнення пам’яті 15 загиблих військовослужбовців
Якість – Охоплення 100% до потреби у виконання заходів
8.         Одноразова грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України  Виплата одноразової грошової допомоги особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України     Затрати – 300,0 тис. грн.     УСЗН районний бюджет    300,0            Підтримка заходів з оборони України шляхом підтримки осіб, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Очікується підписання контракту 100 особами.
Продукт – Реалізується шляхом виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 3,0 тис. грн.
Ефективність – Підтримка заходів з оборони України шляхом підтримки осіб, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Очікується підписання контракту 100 особами.
Якість – Охоплення 100% до потреби у виконання заходів
9.         Надання пільг окремих категорій громадян        Придбання путівок на санаторно – курортне лікування громадянам на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
 
Затрати – 25,0 тис. грн.       УСЗН районний бюджет    25,0     Покращення стану здоров’я 5 осіб
Продукт – Реалізується шляхом оздоровлення в санаторно – курортних закладах
Ефективність – Покращення стану здоров’я 5 осіб
Якість – Охоплення 100% осіб, які мають право на оздоровлення в межах виділених асигнувань
Усього на етап або на програму:              1184,7
 
 
 
Заступник голови районної ради                                               Василь Бойко