ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVIII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

15.03.2017

Дата прийняття:

18.05.2017 11:31:15

Автор:

Штикало В.Я.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  33
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
 ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 ХVІІІ  сесія _VІІ__скликання
 Р І Ш Е Н Н Я №318
 
 
18  травня 2017 року                                                                        м.Сокаль
 
 
 
Про затвердження Програми технічного
і фінансового забезпечення, удосконалення
та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку
Сокалького району на 2017рік.
 
 
 
Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань євроінтеграції, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, Сокальська районна рада Львівської області,-
 
ВИРІШИЛА:
 
 1.Затвердити Програму технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017рік, що додається.
 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань євроінтеграції, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.
 
 
 
Голова  районної  ради                                                                                        Микола Пасько
 
 
 
 
 
 
Затверджено
Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації
 
_________________ Задолинна І.Р.
 
«__» __________ 20__ року
 
 
 
МП
 
 
 
Затверджено
Голова Сокальської
 
районної ради
 
_______________ Пасько М.М.
 
«__» __________ 20__ року
 
 
 
МП
 
 
 
 
 
  
 
ПРОГРАМА
 
технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокалького району на 2017 рік.

 
 
 
 
 
 
 
Погоджено
Голова постійної комісії
 
з питань бюджету,
 
соціально-економічного розвитку та інвестицій
 
Сокальської районної ради
 
_____________ Пограничний В.І.
 
«__» __________ 20__ року
 
Погоджено
Голова постійної комісії
 
з питань євроінтеграції, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради
 
_______________ Притулко В.Я.
 
«__» __________ 20__ року
 
 
 
 
Погоджено
 
Начальник фінансового управління
 
Сокальської районної
 
державної адміністрації
 
________________Леонова Г.С.
 
«__» ________ 20__ року
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури
 
Сокальської районної
 
державної адміністрації
 
________________ Шевчук С.П.
 
«__» ________ 20__ року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Сокаль
 
2017 рік
 
 
 
 
 
 
 
ЗМІСТ
 
 
 
Паспорт Програми.
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.
Мета Програми.
Виконавці Програми.
Ресурсне забезпечення Програми.
Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання
    бюджетних коштів та результативних показників.
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.
Координація та контроль за ходом виконання Програми.
 
 
ПАСПОРТ
програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017 рік (далі – Програма)
 
1.         Ініціатор розроблення Програми   Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації.
2.         Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
 
 
         Рішення від
«__»_____________ 2017 року
 
 
 
3.         Розробник Програми           Сектор з питань  цивільного захисту райдержадміністрації,
4.         Співрозробники Програми СЛД №3 м. Сокаль Львівської філії ПАТ “Укртелеком”
5.         Відповідальний виконавець Програми    Сектор з питань  цивільного захисту райдержадміністрації.
6.         Учасники Програми            Сектор з питань  цивільного захисту райдержадміністрації,  СЛД №3 м. Сокаль Львівської філії ПАТ «Укртелеком»
7.         Термін реалізації Програми            На період 2017 року.
8          Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми    районний бюджет
9.         Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі:
 
 
99000,0 грн
    9.1   коштів районного бюджету            99000,0 грн
 
 
Перший заступник голови
 
Сокальської районної державної адміністрації                    І.Р.Задолинна
 
 
 
Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Законодавством України визначено, що оповіщення та інформування є невід’ємною складовою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах відповідних територій віднесено до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 
Аналіз надзвичайних ситуацій, які виникали упродовж останніх років на території області і району, засвідчує зростання кількості небезпечних метеорологічних та гідрологічних явищ (сильні вітри, град, зливи, снігопади, обледеніння ліній електропередач, повені та паводки, пожежі в екосистемах), які неодноразово спричиняли виникнення надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів. Також мали місце надзвичайні ситуації техногенного характеру, вплив наслідків яких поширювався на прилеглі до місця виникнення території. Своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення в разі загрози або при виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє істотно зменшити їх негативний вплив та скоротити час і ресурси, які витрачаються для ліквідації їх наслідків.
 
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується, зокрема, шляхом функціонування автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
 
Загальна кількість населення, яка оповіщається за допомогою існуючої системи оповіщення, складає 17 % від загальної кількості населення району.
 
В автоматизовану систему оповіщення підключено:
 
1 райцентр з населенням 21,271тис. чол., що складає 22% від загальної чисельності населення району.
 
Для видачі сигналу “Увага всім!” встановлено 1 зовнішня електросирена, яка підключена до централізованого оповіщення. На момент комплексної (повної) перевірки технічного стану територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту області, яка проводилась в травні 2016 року спрацювала 1 електросирена, що складає 16 % від потреби.
 
У м. Сокаль встановлена 1 електросирена.
 
Готовність до дій за призначенням районної системи оповіщення в окремих випадках стає низько-ефективною внаслідок низки негативних тенденцій:
 
Поступове скорочення кількості радіоточок, насамперед у населення району, у зв’язку з розвитком ефірного мовлення ФМ діапазону та збільшення тарифів за користування послугами проводової радіофікації.
Вимикання електроживлення від електросирен на підприємствах та установах у зв’язку із заборгованістю у сплаті за спожиту електроенергію.
Відключення телефонних ліній управління кінцевим обладнанням (електросиренами) через заборгованість або у зв’язку із ліквідацією об’єктів господарювання, де вони встановлені.
 
 
Мета Програми.
Основною метою Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району є реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів за рахунок підвищення ефективності функціонування системи оповіщення та інформування.
 
 
 
4. Виконавці Програми.
Відповідальним виконавцем Програми визначено сектор з питань цивільного захисту Сокальської райдержадміністрації.
 
 
 
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми тис. грн.           2017 рік          Усього, витрати на виконання програми
Усього,           99,0     99,0
у тому числі:             
районний  бюджет   99,0     99,0
   
 
Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання
            бюджетних коштів та результативних показників
 
Для досягнення вказаної мети передбачається виконання ряду заходів:
 
Розроблення та винесення на затвердження сесіями міських та сільських рад програм збереження та розвитку системи оповіщення відповідних територій, як складових місцевої системи оповіщення.
Вирішення питання щодо виділення необхідних коштів на придбання та встановлення відповідно до потреби:
– електронних сирен;
 
– стаціонарного обладнання гучномовного зв’язку;
 
– пристроїв відтворення інформації з цифрових носіїв та устаткування для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту для встановлення їх на підприємстві телекомунікаційних послуг СЛД №1 м. Сокаль Львівської філії ПАТ “Укртелеком” та придбання переносних електронних мегафонів.
 
Додаток.
 
 
 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
    та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів
 
 
 
Програма передбачає створення передумови для удосконалення та подальшого розвитку централізованої системи оповіщення шляхом фінансування заходів спрямованих на придбання мобільного обладнання гучномовного зв’язку, придбання та встановлення на підприємствах телекомунікації сучасного цифрового устаткування та пристроїв для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту, встановлення в адміністративних приміщеннях чергових та аварійних служб цивільного захисту приймачів теле-, та радіомовлення.
 
 
 
Вивчення питання щодо удосконалення діючої місцевої системи оповіщення:
–  визначення необхідної кількості кінцевих приладів для оповіщення населення (стаціонарного та мобільного обладнання гучномовного зв’язку, приймачів проводового та ефірного радіомовлення, телеприймачів) та місць їх встановлення.
 
– визначення необхідного устаткування для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту та пристроїв відтворення інформації з цифрових носіїв для встановлення на підприємствах телекомунікаційних послуг.
 
–  розробка та уточнення кошторисно-фінансового розрахунку вартості основних заходів Програми.
 
– поетапне придбання та встановлення електросирен в населених пунктах району згідно з Програмою.
 
У результаті виконання Програми буде збережена та удосконалена місцева система централізованого оповіщення, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до населення відповідних територій району, підвищить рівень безпеки людини і навколишнього середовища.
 
Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на їх виконання.
 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017 року.
 
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Система контролю за виконанням Програми визначається районною  радою та районною державною адміністрацією і покладається на сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації.
 
 
 
 
 
Додаток
до Програми  технічного і фінансового забезпечення,
удосконалення та розвитку системи централізованого
оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017 рік
 
 
 
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників
 
Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017 рік
 
 
№ з/п  Назва завдання         Перелік заходів завдання    Показники виконання заходу, один. виміру            Виконавець заходу, показника      Фінансування           Очікуваний результат        
Джерела         Обсяги, тис. грн.     
2017 рік         
 1. Вирішення питання щодо виділення необхідних коштів на придбання та встановлення відповідно до потреби:
– стаціонарного гучномовного обладнання;
 
– мобільного гучномовного обладнання;
 
– устаткування та пристроїв відтворення інформації та повідомлень цивільного захисту      з цифрових носіїв  для встановлення їх на підприємстві телекомунікаційних послуг СЛД №1 м. Сокаль Львівської філії ПАТ “Укртелеком” та придбання переносних електронних мегафонів.
 
 
 
Захід 1 Придбання та встановлення стаціонарного гучномовного обладнання                    Сокальська РДА            Районний бюджет    81,8     Надійне функціонування системи оповіщення  
Затрат:обсяги витрат на придбання
грн.
 
                        81,8     Надійне функціонування системи оповіщення  
Продукту: оповіщення на 1247,5 га території м.Сокаль 15тис.осіб населення                                             Охоплення оповіщенням населення на території
м. Сокаль, Сокальського району
 
Ефективності: відношення кількості затрат до  к-сті оповіщених грн /особ.                         –          5,45 тис грн. витрат на 1 тисячу населення,
5,45 грн /особ.
 
Якості: % охоплення оповіщенням                                  –          Охоплення оповіщенням 16,0% населення району          
Захід 2 Придбання мобільного гучномовного обладнання                              Районний бюджет    7,6            Надійне функціонування системи оповіщення  
Затрат:обсяги витрат на придбання
грн.
 
                        7,6       Надійне функціонування системи оповіщення Сокальського району           
Продукту: охоплення оповіщенням 92,6 тис. осіб населення на 1473 км кв. території Сокальського                                           Охоплення оповіщенням населення на території Сокальського району        
Ефективності: відношення к-сті о Ефективності: відношення кількості затрат до  к-сті оповіщених грн /особ..                                   –          7,6 тис грн. витрат на 92,6 тисяч населення 0,08 грн. /особ     
Якості: % охоплення оповіщенням                                  –          Охоплення оповіщенням 80% населення Сокальського району         
Захід 3 Придбання та встановлення устаткування та пристроїв відтворення інформації з цифрових носіїв та придбання переносних електронних мегафонів.
 
 
            Районний бюджет    9,6
 
 
Надійне функціонування системи оповіщення Сокальського району           
Затрат:обсяги витрат на придбання
грн.
 
                        9,6
 
 
Надійне функціонування системи оповіщення Сокальського району           
Продукту: охоплення оповіщенням 92,6 тис. осіб населення на 1473 км кв. території Сокальського                                          Охоплення оповіщенням населення на території Сокальського району        
Ефективності: відношення кількості затрат до  к-сті оповіщених грн /особ.                         –          9,6 тис грн. витрат на 92,6 тисяч населення 0,1 грн. /особ    
Якості: % охоплення оповіщенням                                  –          Охоплення оповіщенням 80% населення Сокальського району         
Усього на програму:                       99,0                                                    60% підвищення якості сигналів системи оповіщення
 
 
 
 
Заступник голови  районної ради                                                           Василь Бойко