ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIX

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00271/07

Дата реєстрації:

21.06.2017

Проголосовано:

30.06.2017 13:23:03

Автор:

Шклянка Б.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  12
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00271/07                ПРОЕКТУКРАЇНА

СОКАЛЬСЬКА районна рада

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ХХVІІI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № ___________

 

___ _____________  2017 року                                                м. Сокаль

 

Про  «Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП

Сокальської районної ради Львівської області «Сокальської районної  друкарні  на 2017 рік»

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист КПСокальської районної ради Львівської області «Сокальської районної друкарні» від «  » ____________ 2017 р., пропозиції постійних  комісій районної ради від «___» __________ 2017 р., районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області Сокальської районної друкарні на  2017 рік (далі – Програма), додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.С. Леонові) передбачити кошти на реалізацію заходів Програми при формуванні районного бюджету на 2017рік. Сума фінансування на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії про районний бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

3. Головним розпорядником коштів Програми є районна рада, відповідальним виконавцем – КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська  районна друкарня».

4. Відповідальному виконавцю Програми:

4.1. Звітувати на сесії районної ради про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів;

4.2. Після закінчення дії Програми скласти заключний звіт про результати виконання Програми та подати його на розгляд сесії районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати Програми.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності.

           

 

                Голова районної ради                                                         М.М.Пасько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Львівська область

Сокальський район   «ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

ГоловаСокальської районної                 ГоловаСокальської районної ради

державної адміністрації                Пасько М.М_______________________

О.З.Пелих __________                         «_____»___________________2017 р.

«_____»______________2017 р.     МП  

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та зміцнення

матеріально-технічної бази

комунального підприємства Сокальської районної ради

Львівської області

«Сокальська районна друкарня» на 2017 рік

 «ПОГОДЖЕНО»:                                         «ПОГОДЖЕНО»

Головапостійної комісії                    Голова комісії промисловості, підприємництва

З питань бюджету                            Сокальської районної ради

Сокальської районної ради           _________________________________ 

________________________               «___» ____________2017 р. «___» ____________2017 р

 «ПОГОДЖЕНО»:                                    Розробник Програми;    

Начальник фінансового управління  Директор КП «Сокальська районна друкарня» Сокальської районної державної               Шклянка Б.П _______________________

адміністрації ____________________________                                   «___» ____________2017 р. «___» ____________2017 р

м. Сокаль – 2017

 

ПАСПОРТ

 

Програмафінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальськарайоннадрукарня на 2017рік

 

№пп Показники та учасники виконання Програми
1 Підстава для розроблення Програми Конституція України ст142,143., Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р ст. 91. п.21, Господарський кодекс ст. 78. п4, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2 Ініціатор розроблення Програми Шклянка Б.П
3 Мета Програми Покращенняумовдіяльностідрукарні, зміцненняматеріально-технічноїбази, розширення асортиментупродукціїтапокращенняїїякості;

Виведення друкарні на якісно-новий рівень конкурентоспроможності, віднайдення своєї ніші на ринку поліграфічних послуг області, та Волині;

Освоєння нових видів друкованої продукції, упакування, та інше.

Підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.
4 Розробник Програми КП «Сокальськарайонна друкарня»
5 Відповідальний виконавець Програми КП «Сокальськарайонна друкарня»
6 Учасники Програми КП «Сокальська районнадрукарня», районнарада, райдержадміністрація
7 Загальний (прогнозний)

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 
299 тис грн
8

ут.ч. коштів:
- державного бюджету
- обласного бюджету
- районного бюджету
- місцевих бюджетів
- інші джерела власні кошти

 
0
0
299 тис грн
0
0 тис грн
9 Термін реалізації Програми квітень-жовтень 2017р
10 Очікувані результати від виконання програми  
11 Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмафінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальськарайоннадрукарня на2017рік»

Програма розвитку, діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази районної друкарні розроблена виходячи з аналізу поліграфічного ринку, матеріального та технічного стану підприємства та згідно з дорученням районної радина виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2017 рік

1. Загальна характеристика Програми

 
1 ІніціаторрозробленняПрограми Шклянка Б.П
2 Дата , номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми  
3 РозробникПрограми Шклянка Б.П
4 Співрозробники Програми

 
Сокальська районна рада
5 ВідповідальнийвиконавецьПрограми

               

                                                                                                                              
КП Сокальськарайонна друкарня
6 УчасникиПрограми Районнадрукарня, районнарада, райдержадміні-страція
7 ТермінреалізаціїПрограми 2017 р.

 
8 Перелікмісцевихбюджетів, якіприймаютьучастьувиконанні Програми Районний бюджет
9 Загальнийобсягфінансовихрезультатів, необхіднихдля реалізаціїПрограми (тис. грн.) 299 тис. грн..
9.1 Вт. ч. бюджетнихкоштів (тис. грн.) 299 тис. грн..
  3 нихкоштіврайонногобюджету (тис. грн..) 299 тис. грн..
10 коштикомунального підприємства (тис. грн..) 0  тис. грн
11 Основніджерелафінансування Програми Районнийбюджет

Керівник установи-головного розпорядника коштів     ______________Пасько М.М

 

Відповідальний виконавець Програми

директор КП «Сокальська районна друкарня»  _______________ Шклянка Б.П

2. Визначенняпроблеми, нарозвязанняякоїспрямована Програма

Великакількістьполіграфічнихпідприємствіпідприємців, щозаймаютьсяполіграфічною діяльністю (понад70 вобласті, основнамасаяких–приватні) привеладогостроїконкуренції взахопленніполіграфічногоринкутазниженніціннабланковутажурнальнупродукцію (враховуючите, щоцінинаматеріализа 2016-2017рокивирослина40%, заробітнаплатав двічі, при цьому жодної заборгованості наше підприємство не мало, і в даний час жодних скорочень на підприємстві не було, ацінинаданівидипродукціїтільки на 20% зросли, бо потрібно втримати замовників і вишукувати шляхи зменшення собівартості продукції. Старе поліграфічне обладнання постійно потребує вкладень в ремонт, даніфакториспричиняютьзменшеннязамовленьврайоннійдрукарні та гостру потребу кардинально підвищити продуктивність праці, розширити асортимент продукції. Колектив підприємства своєю працею довів, що і в складних умовах можна працювати ефективно та за результатами фінансово-статистичної звітності у 2015 році наше підприємство було визнано «Кращим комунальним підприємством країни-2015», за що отримало відзнаки. У 2016 році також наше підприємство було номіноване «Краще державне підприємство 2016» у поліграфічній галузі.

Та все ж черезнедостатністькоштівнемаєзмогипокращитиматеріально-технічнезабезпечення, якесприялоброзширеннюасортиментупродукціїтаусуненнюручноїпраціприпроведенні багатьох видів робіт. Саме значна частка ручної праці призводитьдокінцевого подорожчанняготової продукції та низькій продуктивності. В подальшому плануємо за рахунок коштів з програми і власних коштів купити нитко швейну,  тигельну машину Гейдельберг вартістю 65 тис.грн

Повідомляємо, що у попередні роки було прийнято до фінансування одну Програми розвитку Сокальської районної друкарні, у 2014 році, на 100 тис. грн., та через брак бюджетних кошті профінансовано тільки 13 тис.грн на купівлю насвітлювальної рами, і це дало змогу хоча б трішки покращити процес роботи при друкуванні. Ще однією з болючих проблем, які є КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня», це систематична заборгованість РДА за спожиту електроенергію державним архівом, що розташований на другому поверсі районної друкарні і має єдину лінію електропостачання.У зимовий період місячне споживання електроенергії (переважно для встановлення температурного режиму, що вимагає технологічний процес архівного зберігання матеріалів) у вартісному виразі становить близько 4-5 тис. кВт. Відведені ліміти РДА унеможливлюють повної оплати і це призводить до накопичення боргу та ризиків відключення електроенергії. Наше підприємство має також електричне опалення і в 2015 році за рахунок власних коштів закуплено новий електричний котел, а в друкарському цеху встановлено 9 металопласти-кових вікон, що дало змогу економії тепла та покращення якості виконання замовлень, 2 металопластикові вікна встановлено і зроблено ремонт в кабінеті який не використовувався, а тепер здано в оренду. Одним із способів покращення фінансового стану підприємства є здавання в оренду приміщень (другий виробничий цех, складські приміщення), що не використовувалися. У 2016 році за кошти підприємства було встановлено вхідні металеві утеплені двері, перекрито дах майстерні металопрофілем. Загальна форма оподаткування не дає можливості накопичення фінансового ресурсу для купівлі вартісного виробничого обладнання яке дасть змогу збільшити оборотній капітал.

З.Мета Програми

Покращенняумовдіяльностідрукарні, зміцненняматеріально-технічноїбази, розширення асортиментупродукціїтапокращенняїїякості;

Виведення друкарні на якісно-новий рівень конкурентоспроможності, віднайдення своєї ніші на ринку поліграфічних послуг області, та Волині;

Освоєння нових видів друкованої продукції, упакування, та інше.

Підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.,

Це інвестиційний вклад у виробниче комунальне підприємство Сокальської районної ради, яке ще багато років буде стабільним платником податків у місцевий бюджет і в подальшому буде надавати професійні послуги на теренах Сокальщини.

4. Відповідальні виконавці Програми

Програма реалізовується комунальним підприємством Сокальської районної ради, тож відповідальним виконавцем Програми є Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня»

5.Основні завдання Програми

 - Поповнення статутного фонду за рахунок оновлення обладнання, для оперативної поліграфії та друку повно колірної газетної та комерційної продукції у формі буклетів, листівок, упаковки та інше.

      1.- придбання двоколірної офсетної машини  Ryobi 512 H-NP (1998 рік випуску),                                            або Heidelberg GTO 52-2+ (1993 рік випуску)


2. - Поповнення статутного фонду за рахунок придбання паперу, картону, лідерину, офсетних фарб, пластин, плівок, поліграфічної хімії та іншої продукції для поліграфічного виробництва з власних коштів.

3.- Придбання висі кальної машини Гейдельберг для розширення асортименту виробництва конкурентної продукції з власних коштів.

6. Обґрунтуванняшляхівтазасобіврозвязання проблеми

Інвестування в поліграфічнеобладнаннядастьнаступні позитивнірезультати:

 • ПридбанняповноколірноїмашиниSOLNA 225 у 2010р за кошти районного бюджету дало можливість закрити потреби в районі з виготовлення повно колірної продукції, дозволило виконувати якісний друк нашої районної газети «Голос з-над Бугу», і де-яку рекламну поліграфічну продукцію. На даний час все до друкове і післядрукове обладнання нашого підприємства морально застаріле і має 100% зношеності, що постійно потребує вкладень у поточні ремонти, а це більше 1000 грн в місяць. Потребує оновлення обладнання для виготовлення бланкової продукції, малоформатного повно колірного друку промислового та промоціно-рекламного характеру. Плануємо власним коштом купити машину для чорного друку Rомаyor -314,  та висі кально-тигельну машину Гейдельберг.

 • механізаціяпіслядрукових робітчерезпридбаннялистопідбірноїмашин дала бможливість зменшитисобівартістьпродукції,значно збільшитирічнийобсягреалізації продукції, але ми будемо старатись купити власним коштом у наступному році. В рамках даної Програми ми робимо акцент на закупівлю двоколірної друкарської офсетної машини нового покоління  Ryobi 512 H-NP (1998 рік випуску), або Heidelberg GTO 52-2+ (1993 рік випуску). По загальних показниках ці машини ідентичні, не велика розбіжність тільки в ціні і де-яких додаткових характеристиках. Ці машини видають хорошу якість кольорової поліграфії, з економним споживанням електроспоживання, та з мінімальним браком, що дасть змогу розширити спектр нашої продукції високої якості. Малоформатні газети, буклети, реклами, грамоти, упаковка, обкладинки та безліч малотиражної продукції дасть додатковий об’єм роботи для нашого комунального підприємства, та додаткові доходи. У зв’язку з тимчасовою відсутністю друку нашої районної газети, суттєво зменшилось навантаження на працівників і з збільшенням мінімальної заробітної плати, у двічі збільшився фонд оплати праці, а збільшити об’єми на цьому обладнанні майже неможливо.


Враховуючите, щозкожнимднемситуаціянаполіграфічномуринкуускладнюється, дана Програмабудематипозитивнийефекттількивразіїїповногофінансуванняу 2017році.

Повідомляємо, що КП Сокальської районної ради Львівської області«Сокальська районна друканя» відраховує понад 72 тис. гривень податків в рік у районний та державний бюджет і забезпечує роботою 6-8 осіб.

Якщо ж комунальне підприємство не зможе виконати зазначений ряд заходів і технологічного оновлення, то його чакає неминучий спад виробництва та збільшення заборгованості особливо по заробітній платі.

Адміністрація друкарні звертається із проханням виділити зазначені кошти через районний бюджет, чим допомогти одному з найстаріших і чи не останньому із реально працючих,виробничих комунальних підприємств району заради подальшого наповнення бюджету та збереження існуючих робочих місць.

 

 

6. Очікувані результати.

Реалізація Програми даєможливістьзміцнити матеріально-технічнубазу, оновити поліграфічне обладнання длярозширення асортиментупродукціїтапокращенняїїякості;

Придбання матеріалів та засобів для офсетного поліграфічного друку дає можливість вчасно та якісно виконувати більш складні замовлення, розширює перелік видів робіт і послуг, виведення друкарні на якісно новий рівень конкурентоспроможності на ринку поліграфічних послуг області;

Освоєння нових видів друкованої продукції на картоні, висічки та виготовлення упакування для місцевих підприємств і приватних підприємців  дає змогу забезпечити  попит, хорошу рентабельність та додаткові швидко оборотні кошти.

Придбання енергозберігаючих метало пластикових  вікон та встановлення їх у виробничих цехах уже дало можливість зменшити на 5%  відходи паперу, на 10% економія споживання електроенергії в опалювальний сезон, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників у зимовий період, виконання державної та обласної програми по енергозбереженню.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

7. Напрямидіяльностітазаходи Програми

 

 

№ п/п  

Назва завдання
Перелікзаходів Програми Термін виконання Вико-навець Джерело фінан-сування Орієнтовний обсяг фінан­суванняв тис. грн. Очікував-ний результат
1. Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня» Придбання паперу, фарби, інших матеріалів для виробництва 2017 р. січень-червень Район-на дру-карня

 
власний бюд-жет

 
20 тис. грн. Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативногодруку
2. Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня» Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP,

Heidelberg GTO 52-2+
2017р

червень

 
Район-на дру-карня

 

 
Район-ний бюд-жет

 

 
299 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативногодруку, новий сегмент продукції
3. Закупівля виробничого обладнання Закупівля друкарської машини  Rомаyor -314,

 
2017 р. жовтень

 
Район-на дру-карня

 
Райдрукарня власний бюджет 30 тис. грн. енергозбереження
4. Закупівля виробничого обладнання Закупівля висі кально тигельної машини  Гейдельберг 2017 р. жовтень

 
Район-на дру-карня

 
Власний бюджет 65 тис. грн. Розширення асортименту продукції

    8. СистемауправліннятаконтролюзаходомвиконанняПрограми

КоординаціюіконтрользаходомвиконанняданоїПрограмиздійснюєдиректоррайонної друкарні, постійна комісія районної ради з питань  промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності.

 

9. Ресурсне забезпечення районної «Програми розвиткутадіяльності КП «Сокальськоїрайонноїдрукарні»на 2017рік

Фінансове забезпечення Програми  здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з кошторисних призначень у сумі 299 тис грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити І-й етап виконання Програми

ІІ квартал 2017 р.

 
ІІ-й етап виконання Програми

ІІІ квартал 2017 р
Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів всього:, в т.ч. 299 тис. грн..   299 тис.грн
Державний бюджет      
Районний бюджет 299 тис. грн..   299 тис грн
Кошти не бюджетних джерел 0 тис. грн 190 тис. грн..  

 

 

 

Додаток 1.

10. Показники продукту розвитку КП«Сокальської районної друкарні»

 
з/п
Назва показника Оди-ниця виміру Вихідні дані станом на 01.07.2013 Показники до виконання програми % збільшення І етап 2013-16 р % збільшення ІІ етап 2017р. Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2016рік заплановано 01.01.

2017рік
Всього 31.12.

2017рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту до програми
1 Журнальна та бланкова продукція грн 73120,00 300000,00 353100,00 375000,00 77,9% 17,7% 6,35%
2 Книжкова продукція грн 10000,00 15000,00 20000,00 35000,00 15% 33,2% 25,5%
3 Кольорова друкована продукція грн 4900,00 26000,00 30000,00 55000,00 53,2% 11,5% 54,5%
4

 
Газетна продукція грн 41000,00 74850,00 86000,00 100000,00 54,6% 8,7% 11,4%
5 Інша продукція грн 2000,00 5000,00 7000,00 35000,00 25% 7,14% 200%
6 Доходи від оренди та інші грн 3750.00 17600.00 17950.00 300000,00 21,2% 0,12% 59,8%
ІІ Показники ефективності програми
1 Загальні витрати грн 140600,00 652100,00 692700,00 750000,00 21,5% 1,03% 9,25%
2 податки грн 24524,00 80180,00 82705,81 71212,21 15,5% 11,4% 13,5%
3 Заробітна плата грн 61310,00 184150,00 222730,00 171822,00 - 14% 14%
4 Оборот продукції грн 81020,00 126000,00 207020,00 235000,00 15,6% 11,4% 13,5%
ІІІ Показники якості програми
1 Виконання показників валової кількості продукції грн. 1,73 1,77 1,75 1,9 1,02% 1,09% 1,09%
2 Оплата за електроенергію грн 121174,28 138500,00 24674,28 328500,00 98,8% 100,4% 2,4%
3 Валовий обсяг продукції грн 81020,00 126000,00 207020,00 250000,00 15,6% 12,1% 13,5%
4 Чистий прибуток грн -24000 10600 18000        
                    

 

Директор КП «Сокальська районна друкарня»    Шклянка Богдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планові показники продукту розвитку КП«Сокальської районної друкарні» 2014- 2019р

 

Додаток до контракту

 

ПОКАЗНИКИ

ефективності використання спільного майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства (установи, організації, закладу), що є у спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл району КП Сокальської районної ради «Сокальська районна друкарня» за 2014 -2019рік.

 

                      Показники  2014      2015     2016          2017         2018         2019

 1. Валовий дохід (тис. грн..)      481,1       509,9       598,7        687,2 710,5778,4

 2.  Чистий  дохід                        400,9       467,6 496,1              572,5        592,1     656,7

 3. Валові витрати (тис. грн..)  397,4      462,3 487,1   546,4 586,6641,0

 4. Одержаний прибуток (тис. грн..3,5               4,0               4,4            5,1              5,4        6,0

 5. Фонд  оплати праці                 210,05    262,60  294,20      367,40     381,20441,00

 6. Середня зарплата               1710       1850         2075          2300         2400        2500

 7. Заборгованість по зарплаті            0             0                 0                 0              0              0

 8. Чисельність працівників.    7              8                 8            9                   9           10

 9. Обсяг дебіторської заборгов.11,5     5                  5                 5             5              5

 10. Обсяг кредиторської заборгов.39,6   20     23            25            25            25

 11. Фінансування з районного      40          0          0               0          100          0 


бюджету, в т.ч.

 

 

1 квартал 2013-2014 - 2016р. (в тис. грн..)

1 кв. 2013р.1 кв. 2014р.1 кв. 2016р.

 1. Товарна продукція(дохід)         41,8                 66,4                            181,170

 2. Прибуток                                    0,7                   0,8                              11,4

 3. Фонд зарплати                           30,9                 18,7                            47,190

 4. Середня зарплата                     1338                1640                           2097

 5. Заборгованість по залп.           52100              не має                        не має

 6. Чисельність                               7                      6                                 7,5

 7. Заборгов за світло РДА                       20,0              5,5                             6,9

 8. Заборгов перед постач.            матер  35.1                  31,80


 

Директор КП «Сокальська районна друкарня»    Шклянка Богдан

Відповідальний виконавець Програми

директор КП «Сокальська районна друкарня»  _______________ Шклянка Б.П

 

Додаток  до програми    фото та параметри 2х фарбових машин Heidelberg GTO 52-2+ (1993 р.в)- 12500 євро

 • Максим. формат листов:360x520 мм

 • Миним. формат листов:105x180 мм

 • Максим. скорость:8'000 л/ч

 • Длина:2'190 ммШирина:1'450 ммВысота: 1550 мм Масса нетто:2'600 кг http://print-machines.net/carellcars/031115-heidelberg-gto-52-2-1993-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/

Ryobi 512 H-NP (1998 р.в) – 10000євро

 • Максим. формат листов:365x520 мм

 • Миним. формат листов:100x150 мм

 • Максим. скорость:11'000 л/ч

 • Толщина материала:0,04 – 0,4

 • Длина:2'215 мм   Ширина:1'540 мм  Высота:1'598 мм   Масса нетто:2'200 кг
http://print-machines.net/carellcars/111115-ryobi-512-h-np-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/

 Додаток 2

до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

 

 

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

(назва програми)

тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 __ рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 299       299
у тому числі          
районний бюджет 299       299
бюджети міст, селища, сіл**          
кошти небюджетних джерел**          

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

                                                                           голова Сокальської районної ради     Пасько М.М

Керівник установи -                                              

головного розпорядника коштів                       _____________________            __________________

                                                                                                                      (П. І. Б.)                                (підпис)

 

 

                                                                        директор КП Сокальської районна друкарня   Шклянка Б.П

Відповідальний                                                 

виконавець Програми                                         _____________________            __________________

                                                                                                                      (П. І. Б.)                                (підпис)

 

                                                                                                                                                                                                                                               Додаток 3

до Порядку розроблення районних

(бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня на 2017 рік»

 (назва програми)
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 17_ рік***
1. Завдання 1

 

Поповнення статутного фонду КП «Сокальська районна друкарня»
Захід 1

Закупівля друкарської машини  Ryobi 512 H-NP, або

Heidelberg GTO 52-2+
Купівля обладнання Комунальне підприємство «Сокальська районна друкарня» З районного бюджету 299 Зміцнення матеріальної бази підвищення якості оперативного друку, новий сегмент продукції
Захід 2          
         
         
         
Усього на етап або на програму:      


* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

                                                                           голова Сокальської районної ради     Пасько М.М

Керівник установи -                                              

головного розпорядника коштів                       _____________________            __________________

                                                                                                                      (П. І. Б.)                                (підпис)

                                                                     

Відповідальний                                                 директор КП Сокальської районна друкарня   Шклянка Б.П

виконавець Програми                                          _____________________            __________________

                                                                                                                      (П. І. Б.)                                (підпис)Додаток 3

Програмафінансовоїпідтримкита зміцненняматеріально-технічноїбази  КПСокальськоїрайонної ради Львівськоїобласті «Сокальськарайоннадрукарня на2017рік»

7. НапрямидіяльностітазаходиПрограми
№ п/п  

Назвазавдання
Перелікзаходів, завданняПрограми Показнии виконання заходу Термінвиконання Виконавець заходу Джерелофінансування Орієнтовнийобсягфінан­суванняв тис. грн. Очікував-ний результат
  2017 р
1. Поповнення статутного фонду КП «Сокальськарайоннадрукарня» Придбанняпаперу, фарби, іншихматеріалів для виробництва Придбання нових пластин 2017 р.

січень-червень

 
Районнадрукарня

 
власний бюджет

 
20 тис. грн. Зміцненняматеріальноїбазипідвищенняякості оперативного друку
Збільшення продуктивності
Збільшення ефективності за рахунок зменшення витрат матеріалів
Покращення якості нової продукції
2. Поповнення статутного фонду КП «Сокальськарайоннадрукарня» ЗакупівлядрукарськоїмашиниRyobi512 H-NP,

Heidelberg GTO 52-2+
Придбання нової двофарбової машини 2017р

червень

 

 
Районна друкарня

 

 
Районний бюджет

 

 
299 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зміцненняматеріальноїбазипідвищенняякості оперативного повно колірного друку, новий сегмент якісної кольорової продукції
Збільшення виробництва нової продукції, збільшення обсягів виробництва
Збільшення ефективності за рахунок більшої продуктивності друку.
Покращення якості нових видів продукції
3. Закупівлявиробничогообладнання ЗакупівлядрукарськоїмашиниRомаyor -314,

 
Придбання друкарської машини для бланкової продукції 2017 р. жовтень

 
Районнадрукарня

 
Райдрукарнявласний бюджет 30 тис. грн. енергозбереження
Збільшення виробництва бланкової продукції, збільшення обсягів виробництва
Збільшення ефективності за рахунок збільшення виробництвабільшопродуктивності друку.
4. Закупівлявиробничогообладнання ЗакупівлявисікальнотигельноїмашиниГейдельберг 2017 р. вересень Районнадрукарня

 
Власний бюджет 65 тис. грн. Розширенняасортиментупродукції


Керівник установи-головного розпорядникакоштів  ______________Пасько М.М

 

ВідповідальнийвиконавецьПрограми

директор КП «Сокальськарайоннадрукарня» _______________ Шклянка Б.П