ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIX

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

000295/07

Дата реєстрації:

21.06.2017

Проголосовано:

30.06.2017 12:17:34

Автор:

Леонова Г.С.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  2
 • Утримались
  3
 • Не голосували
  6
 • Відсутні
  0

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 000295/07                                                            ПРОЕКТ

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

   сесія _ __скликанняР І Ш Е Н Н Я


   _____________2017 року                                                              м.Сокаль

 

   Про внесення змін до показників

районного бюджету Сокальського

району на 2017 рік

 

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновок фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації від 27 лютого 2017 року № 38, висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, -

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 23 грудня 2016 року №219 ”Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік”, а саме:

 

Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на суму 1809110,00 грн, з них видатки загального фонду бюджету на 1684110,00 грн, видатки спеціального фонду бюджету збільшити на 125000,00 грн, в тому числі бюджету розвитку 125000,00 грн, згідно з додатком 2.

 

Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 125000,00 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 1.

 

Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму 125000,00 грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 1.

 

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, згідно з додатком 2.

 

У пункті 3 внести зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 3.

 

У пункті 5 внести зміни в розподіл міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад, згідно з додатком 4.

 

У пункті 7 внести зміни у перелік та обсяги  у складі видатків районного бюджету коштів на реалізацію районних (регіональних) програм, згідно з додатком 5.

 

2. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

         

 

Голова районної ради                                      Микола Пасько             


Додаток №1
до рішення Сокальської районної ради
від ______________2017 року №
Зміни до джерел фінансування районного бюджету  на 2017  рік.
(грн.)
Код Назва Зага-   Спеціальний фонд Разом
льний Разом в т.ч.бюдж.
фонд розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування  1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
208000 Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів 1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
208100 На початок періоду 1809110,00 1809110,00
208200 На кінець періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -125000,00 125000,00 125000,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора
600000 Фінансування за активними операціями  1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
602100 На початок періоду 1809110,00 1809110,00
602200 На кінець періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -125000,00 125000,00 125000,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом боргового зобовязання 1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
Усього 1684110,00 125000,00 125000,00 1809110,00
Голова районної ради                                                                                                                            Микола Пасько


Додаток №2
до рішення Сокальської районної ради
від ______________2017 року №
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2017 рік 
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання              з них: видатки розвитку Всього видатки споживання              з них: видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0100000 01 Районна рада  637710 637710 529920 0 0 0 0 0 0 0 0 637710
0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 637710 637710 529920 0 637710
0300000 03 Сокальська районна державна адміністрація  286400,00 286400 0 0 0 75000 0 0 0 75000 75000 361400,00
0318370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 286400 286400 75000 75000 75000 361400
1000000 10 Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації 155000,00 155000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155000
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 155000,00 155000 0 0 155000
1500000 15 Управління соціального захисту населення Сокальської  райдержадміністрації 125000 125000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000
1513037 3037 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 100000 100000 0 100000
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 20000 20000 0 20000
1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 5000 5000 0 5000
2400000 24 Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації -50000 -50000 0 0 0 50000 0 0 0 50000 50000 0
2410000 Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації -50000 -50000 0 0 0 50000 0 0 0 50000 50000 0
2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи -50000 -50000 0 0 0 50000 0 0 0 50000 50000 0
5300000 53 Відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000
5317330 7330 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 30000 30000 0 30000
7600000 76 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації  500000 500000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
7618800 8800 0180 Інші субвенції  500000 500000 0,00 0,00 500000,00
Всього 1684110,00 1684110,00 529920 0 0 125000,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 125000,00 1809110,00
Голова районної ради Микола Пасько
 Додаток №3
до рішення Сокальської районної ради
від ______________2017 року №
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
0300000 03 Сокальська районна державна адміністрація  75000
0318370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів капітальне придбання 75000
2400000 24 Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації   50 000
2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи капітальні видатки 50 000
7600000 76 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації  0,00
7618300 8300 0180 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів капітальні трансферти
7618800 8800 0180 Інші субвенції  капітальні трансферти
7618800 8800 0180 Інші субвенції  капітальні трансферти
Всього  125 000,00
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько

Додаток №4
до рішення Сокальської районної ради
від ______________2017 року №
Зміни до показників
міжбюджетних трансфертів  між районним та бюджетами сіл, міст, селища 
Сокальського району, обласного бюджету Львівської області на 2017 рік           
грн.
Назва місцевих рад Міжбюджетні трансферти Разом субвенцій
Інша субвенція     (на ДДУ) Інша субвенція (Обласні програми «Надання медичної допомоги мешканцям Львівської області на 2017-2020 роки» та «Забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною терапією на 2017-2020 роки»
Загальний фонд Сума
1 2 3 7
Волицька -4 200 -4 200
Волсвинська -2 800 -2 800
Домашівська 10 000 10 000
Княжівська -2 800 -2 800
Опільська 10 000 10 000
Перв'ятицька -1 400 -1 400
Поторицька -7 000 -7 000
Реклинецька 30 000 30 000
Савчинська -1 400 -1 400
Смиківська -2 800 -2 800
Тудорковицька 40 000 40 000
Хлівчанська -4 200 -4 200
Хоробрівська 10 000 10 000
Белзька -2 100 -2 100
Великомостівська -21 300 -21 300
Сокальська -50 000 -50 000
Обласний бюджет 500 000 500 000
Всього по району 0 500 000 500 000,00
Голова районної ради                                                        Микола Пасько                                           
 Додаток №5
до рішення Сокальської районної ради
від ______________2017 року №
Зміни до переліку районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році   
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом загальний та спеціальний фонди
0300000 03 Сокальська районна державна адміністрація  286400 75000 361400
0314200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи Програма пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році 0
0316421 6421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2017 рік 0
0318600 8600 0133 Інші видатки  Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Сокальського району на 2017 рік 0
0318370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2017 рік 286400 75000 361400
1500000 15 Управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації 105 000 0 105 000
1513037 3037 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік 100000 100000
1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2017 рік 5000 5000
2400000 24 Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації -50000 50000 0
2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи Програма     підтримки     творчої     діяльності     аматорських  колективів Сокальського району у 2017 році -50000 50000 0
5300000 53 Відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації 30000 0 30 000
5317330 7330 0421 Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства Програма "Ветеренарно-санітарних заходів з локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території Сокальського району на 2017 рік" 30000 30000
Разом 371 400 125 000 496 400
Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько


 

 ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ  СОКАЛЬСЬКОЇ РДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80000,м.Сокаль вул. А Шептицького,26

Тел. 7-22-57

 

                                               Сесія червень 2017

Пояснювальна записка до проекту рішення

 

«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2017 рік»

 

          Проектом рішення пропонується збільшити загальний обсяг видатків  районного бюджету на суму  1809110,0 грн , в т.ч.за рахунок вільного залишку районного бюджету на суму 1809110,0 грн.

Основною метою прийняття рішення є забезпечення фінансування в основному захищених статей видатків.

На виконання розпорядження голови Львівської ОДА від 17.05.2017р. №399/05-17 «Про спів фінансування заходів обласних програм галузі охорони здоров»я та інших видів дорого вартісної медичної допомоги» проектом рішення пропонується виділити субвенцію в обласний бюджет в сумі 500000грн для спів фінансування заходів обласних  програм по наданню хворій дитині замісної ниркової терапії, забезпечення імуносупресійною терапією хворих з трансплантованими органами, закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на легеневу гіпертензію, забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет.

У зв»язку із внесеними змінами до Постанови КМУ від 9.03.2006 року №268, щодо зміни посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування , районній раді пропонується додатково виділити кошти на заробітну плату КЕКВ 2111 – 529920,0 грн, на нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 – 107790,0 грн.

Для управління соціального захисту населення пропонується додатково виділити кошти в сумі 125000,0 грн, з них:

 • По Програмі фінансової підтримки громадської організації Сокальської районної асоціації інвалідів на 2017 рік – 5000,0грн,

 • Для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичним особам – 20000,0 грн,

 • По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік – 100000,0грн.Для відділу освіти пропонується проектом рішення виділити кошти в сумі 155000,0 грн в т.ч.

для ремонту спортзалу в школі с.Варяж – 100000,0 грн,

для ремонту котелень в школах с.Перетоки, Стаївка, Борятин, Княже – 55000,0грн.

            На фінансування Програми підтримки органів виконавчої влади на 2017 рік пропонується додатково виділити кошти в сумі 361400,0 грн., з них по спецфонду 75000,0 грн.

          На фінансування районної Програми ветеринарно-санітарних заходів  з локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території Сокальського району на 2017 рік пропонується виділити 30000,0 грн.

          Також, відповідно до п.15.3 рішення №219 ХУ сесії УІІ скликання Сокальської районної ради  пропонується провести перерозподіл  субвенції , яка надавалась місцевим радам на утримання дитячих дошкільних установ відповідно до додатку №  4  даного проекту рішення. 

 

    Начальник фінуправління                                             Г.Леонова