ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVIII

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

00263/07

Дата реєстрації:

15.05.2017

Проголосовано:

18.05.2017 11:30:02

Автор:

Шевчук С.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  33
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00263/07


проект        СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_______     сесія _____________скликання

Р І Ш Е Н Н Я №

   року                                                                          м.Сокаль

 

Про затвердження Програми газифікації

населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки профільної комісії районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва , Сокальська районна рада Львівської області

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік, що додається.

 2. Доручити Сокальській районні державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету врахувати видатки на реалізацію Програми.

 3. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.


 

 

 

 

            Голова  районної  ради                                                    М.М. ПАСЬКО

Затверджено

Перший заступник голови Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Задолинна І.Р.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

_______________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

ПРОГРАМА

газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 
 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

________________Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 
   

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 

     

 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

                                                                                    

                                                                                                         


                                                      

                                                                                                                         

 

 

                                                                                              

 

 

ПРОГРАМА

газифікації населених пунктів Сокальського району

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

                                                        З М І С Т

 

                                                                                                                                   стор.

 

1. Паспорт   Програми   газифікації   населених   пунктів     Сокальського

     району на 2017 рік                                                                                               2                                                                    

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма                   4

3. Мета Програми                                                                                                     5

4. Основні завдання та заходи реалізації Програми                                               5

5. Терміни реалізації Програми                                                                               5

6. Обсяги та джерела фінансування Програми                                                       6

7. Очікувані результати виконання Програми                                                        7

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми                                 7

 

Додаток: Ресурсне забезпечення Програми газифікації населених

пунктів Сокальського району на 2017 рік                                                     8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт


Програми газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

          

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

 

2. Дата, номер документа  про затвердження Програми –

 

3. Розробник Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА

 

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА, фінансове управління Сокальської РДА, органи місцевого самоврядування

 

5. Учасники Програми: органи місцевого самоврядування Львівської області

 

6. Термін реалізації Програми:   2017 рік

 

7. Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  усього – 1100,0  тис. грн. , у тому числі:

7.1. коштів обласного бюджету – 680,0 тис. грн., кошти районного бюджету 300,0 тис. грн., кошти бюджету Мурованської сільської ради – 120,0 тис. грн.

 

 

 

 

Перший заступник голови

Сокальської районної державної адміністрації                      І.Р.Задолинна

 

 

 

 

 

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


 

Органи місцевого самоврядування, у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та незначними своїми бюджетами, не можуть повністю вирішити основні проблеми життєзабезпечення своїх територій, відповідно  потребують підтримки з боку району, області та держави.

Основними пріоритетами розвитку Сокальського району є забезпечення  сприятливого та комфортного проживання мешканців, надання  їм доступних, якісних соціальних і комунальних послуг.

Програмою передбачається вирішення однієї з гострих проблем району - підвищення рівня  газифікації населених пунктів.

 

Проблеми та шляхи їх розв’язання

У Львівській області  газифіковано 42 міста, 32 селища міського типу, 1354 сільських населених пункти, 8897 промислових підприємств та об’єктів комунально–побутового призначення, 1611 бюджетних установ і організацій, 773913 житлових квартир (будинків). Рівень газифікації області складає 74 %.

Найнижчий рівень газифікації в Жидачівському, Жовківському (Рава-Руський напрям), Перемишлянському, Сколівському, Сокальському, Старосамбірському та  Турківському районах.

У Сокальському районі незавершене будівництво газопроводів по Жужелянській, Мурованській та Корчівській сільських радах.

З метою підвищення рівня газифікації населених пунктів необхідно завершити будівництво раніше розпочатих  підвідних газопроводів,  продовжувати  будівництво нових  та  розвивати будівництво мереж  газопостачання, що забезпечить  збалансоване  залучення  коштів з  різних джерел  фінансування  на об’єкти незавершеного будівництва та відповідно зменшить його обсяги,  а також дозволить розбудовувати нові об’єкти систем газопостачання  і  створить  умови  для розв’язання  проблемних питань регіону.

 

 1. Мета Програми


 

Основною метою Програми є завершення розпочатого будівництва підвідних  газопроводів до населених пунктів району, будівництва нових підвідних газопроводів із встановленням автоматизованих систем контролю, будівництва мереж газопостачання в населених пунктах району.

Це дозволить  покращити  умови життєдіяльності  мешканців району  та в подальшому забезпечить перспективи планування завдань та заходів, спрямованих  на розвиток  місцевих громад та регіону в цілому.

 

4. Основні завдання та заходи реалізації Програми

 

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості Львівської області є покращення якості життя населення області та впровадження  стандартів ЄС. Основними завданнями Програми  є створення сприятливого і комфортного проживання мешканців та надання  їм доступних і якісних послуг з газопостачання. Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців району.

Розв’язання зазначених проблем здійснюється виконанням таких  завдань:

 1. Завершення розпочатого будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів району, першочергово з будівельною готовністю понад 50%.

 2. Реконструкція систем газопостачання та будівництво нових,  розвиток мереж  газопостачання населених пунктів району.


 

 

5. Терміни реалізації Програми

         Термін реалізації Програми – 2017 рік.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок  районного бюджету становить 300,0 тис. грн., обласного бюджету становить 680,0 тис. грн. та бюджету Мурованської сільської ради – 120,0 тис. грн.

Співфінансування з місцевих бюджетів становить не менше 10% від передбачених коштів обласного бюджету.

Обсяги  фінансування Програми  визначаються  підчас внесення змін до показників районного бюджету на відповідний рік, в межах видатків передбачених  головному розпоряднику  коштів,  відповідальному  за виконання  завдань і заходів програми.

Перелік об’єктів, який пропонується для  фінансування на відповідний рік, формується  відділом ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури Сокальської РДА на підставі поданих  пропозицій  місцевими радами  за погодженням з районною радою.

У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до переліку об'єктів вносяться райдержадміністрацією за погодженням з фінансовим управлінням державної адміністрації, постійною комісією Сокальської районної з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми


 

Програма газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік  спрямована на створення сприятливих умов проживання жителів району та підвищення їх життєвого рівня.

Передбачається прокладення 12 км  підвідних газопроводів до 3 населених пунктів області, що дозволить підключити до газопроводів 575 домоволодінь.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координацию та контроль за виконанням Програми здійснює відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури, фінансовим управлінням Сокальської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                    В.І.Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

Ресурсне забезпечення

Програми газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 1100,0 1100,0
у тому числі:    
обласний бюджет 680,0 680,0
Районні бюджет 300,0 300,0
Місцевий бюджет 120,0 120,0

 

Перший заступник голови

Сокальської районної державної адміністрації                      І.Р.Задолинна

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної програми

газифікації населених пунктів Сокальського району на 2017 рік.

 № з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: завершення розпочатого будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів району Заходи:

співфінансування робіт пов’язаних із завершення розпочатого будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів району
затрат:

300,0 тис. грн.
Відділ ЖКГ, цільових програм та розвитку інфраструктури РДА, фінансову управління РДА, органи місцевого самоврядування районний бюджет 300,0 завершення будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів району протяжністю 12 км.

 
продукту: проведення робіт по будівництву підвідних газопроводів до населених пунктів району протяжністю 12 км.
ефективності:

покращення умов життєдіяльності мешканців району
підключення до газопроводів 575 домогосподарств
якості:

підключення до газопроводів 575 домогосподарств
обласний бюджет 680,0
місцеві бюджети 120,0
Усього на етап або на програму:   1100,0  

 

 

 Керівник установи –

головного розпорядника коштів                                                               _____________ _________________

                                                                                                                (підпис)         (П.І.Б.)