ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00244/07

Дата реєстрації:

24.03.2017

Проголосовано:

11.04.2017 13:51:07

Автор:

Жолудєва Н.Я.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00244/07СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

       сесія _        скликанняР І Ш Е Н Н Я №


                         2017 року                                                                      м.Сокаль

 

Про затвердження

Програми поліпшення сервісу

обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2017 рік

 

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, Сокальська районна рада Львівської області

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сокальському районі на 2017 рік, що додається.

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                            Микола Пасько

  
Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Пелих О.З.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

________________Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

 

Програма

поліпшення сервісу обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2017 рік

 

 
Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ __________

«__» __________ 20__ року
Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

та інвестицій

Сокальської районної ради ________________ ___________

«__» __________ 20__ року

 

 
 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ _________

«__» ________ 20__ року

 
Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

Заступник начальника - начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

 

_______________ Жолудєва Н.Я.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік
Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

- реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ, орієнтованої на платника податків;

- формування клієнтоорієнтованої системи адміністрування податків та підвищення рівня їх добровільної сплати до бюджетів усіх рівнів, і як результат – забезпечення повноти та своєчасності надходження податків, зборів до державного та місцевих бюджетів, економічна стабільність регіону та держави в цілому;

- оптимізація процесів надання послуг платникам податків у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень платників податків;

- впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів;

- розвиток електронних сервісів (приклади інструментів: розширення функціональності „Електронного кабінету платника податків”, запровадження використання у інформаційній взаємодії форматів „життєвих сценаріїв”, розширення переліку on-line сервісів та інше);

- розвиток телефонних сервісів (приклади інструментів: впровадження „Стандарту телефонного обслуговування”, який включає отримання SMS повідомлень, адаптація веб-порталу ДФС для користувачів мобільних пристроїв);

- спрощення процедур надання послуг;

- поліпшення якості обслуговування платників податків.

 

Мета Програми

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:

- створення комфортних умов платникам податків;

- розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;

- подальший розвиток системи управління якості послуг, який включає внутрішній і зовнішній моніторинг та аудит якості надання послуг, вдосконалення документів системи якості, зокрема технологічних карток послуг;

- спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі - отримання послуг без відвідування Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ;

- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ.

 

 

Відповільні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.

 

Завдання і заходи Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативних показників

         Завданням Програми є:

- підняття на якісно вищий рівень взаємовідносин з платниками податків та надання їм адміністративних послуг;

- мінімізація людського фактора у податковій сфері, що зменшує корупційні ризики, і, як наслідок: сприяє розширенню бази оподаткування, підвищенню рівня добровільного виконання платниками податків конституційного обов’язку щодо сплати належних сум податків до бюджетів.

Прийняття Програми дозволить вирішити питання:

- забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП;

- скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідні для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо;

- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавсті шляхом надання консультацій, роз’яснень тощо;

- забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків свої зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).

 

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів

Розв’язання проблеми можливе шляхом переоснащення матеріально-технічної бази ЦОП, зокрема облаштування його додатковими технічними засобами, сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми виконавцем Програми (Сокальським відділенням Червоноградської ОДПІ) здійснює комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради, яка встановлює порядок та строки інформування виконавцем Програми про стан виконання Програми.

ПАСПОРТ

 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

ПРОГРАМА

поліпшення сервісу обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2017 рік

(назва програми)

 

1. Ініціатор розроблення програми                    Сокальське відділення                 

                                                                               Червоноградської ОДПІ

                                                                                ГУ ДФС у Львівській області

2. Дата, номер документа

про затвердження програми _______________________________________

 

3. Розробник програми                                        Сокальська районна

                                                                               державна адміністрація

 

 

4. Співрозробники програми                              Сокальське відділення                 

                                                                               Червоноградської ОДПІ

                                                                               ГУ ДФС у Львівській області

 

5. Відповідальний виконавець програми          Сокальське відділення                 

                                                                               Червоноградської ОДПІ

                                                                               ГУ ДФС у Львівській області

 

6. Учасники програми                                         Сокальська районна

                                                                               державна адміністрація,

                                                                               Сокальське відділення                 

                                                                              Червоноградської ОДПІ

                                                                               ГУ ДФС у Львівській області

 

7. Термін реалізації програми                           2017 рік

 

7.1. Етапи виконання програми

 (для довгострокових програм)  ____________________________________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми,  тис.грн., всього,                          100,0 

     у тому числі:

 

8.1. коштів районного бюджету                        100,0 

 

коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

Голова Сокальської районної

державної адміністрації                                                                  Пелих О.З.

 

Заступник начальника –

начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                        Жолудєва Н.Я.Додаток 2

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2017 рік

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                                           тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 100,0 100,0
у тому числі
районний  бюджет 100,0 100,0


 

 

 

      Голова Сокальської районної державної адміністрації                                                         Пелих О.З.

 

 

      Заступник начальника –

      начальник Сокальського відділення

      Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області                                                        Жолудєва Н.Я.Додаток 3

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової Програми

поліпшення сервісу обслуговування платників податків

у Сокальському районі на 2017 рік

 


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік***
1. Завдання 1

Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів державної фіскальної служби
Захід 1

Забезпечення своєчасного та якісного виконання функцій щодо надання сервісних послуг

працівниками Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ
затрат: придбання  багатофункціональних пристроїв, друкуючих пристроїв Сокальське відділення ЧОДПІ районний бюджет 43,0 Покращення якості обслуговування платників податків та забезпечення надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів
продукту: придбання  4 шт.обладнання
eфективності: середня вартість 1 шт. продукту 10 750 грн.
якості 100%

 
Захід 2

Забезпечення перешкодного доступу платників податків для отримання сервісних послуг в центр обслуговування платників податків

 
затрат: ремонт вхідних сходів Сокальське відділення ЧОДПІ районний бюджет 23,0 Створення комфортних умов для обслуговування платників та забезпечення надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів
продукту: ремонт поверхні - площа 16 кв.м.
ефективності: середня вартість 1 кв.м продукту 1 437,50 грн.
якості: 100%
Захід 3

Забезпечення покращення якості надання послуг платникам податків з обмеженими можливостями в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ
затрат: встановлення пандуса

 
Сокальське відділення ЧОДПІ районний бюджет 10,0 Створення комфортних умов для обслуговування платників та забезпечення надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів
продукту:  встановлення 1 шт. об’єкта
ефективності: середня вартість робіт продукту 10 000 грн.
якості:100%
Захід 4

Забезпечення діяльності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ , збереження цілісності будівлі
Затрат: придбання та встановлення вхідних дверей Сокальське відділення ЧОДПІ районний бюджет 24,0 Створення комфортних умов для обслуговування платників та забезпечення надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів
продукту: придбання дверей в кількості 2 шт.
ефективності середня вартість 1 шт. продукту 12 000 грн.
якості:100%
Усього на етап або на програму: 100,0


 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

      Голова Сокальської районної державної адміністрації                                                         Пелих О.З.

 

 

 

      Заступник начальника -       

      начальник Сокальського відділення

      Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області                                                        Жолудєва Н.Я.