ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Вид:

За основу

Номер:

00220/07

Дата реєстрації:

16.03.2017

Проголосовано:

11.04.2017 10:32:27

Автор:

Тарасюк О.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00220/07ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ cесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я №__

 

“___”_______________2017р.                                                                    м.Сокаль

 

Про Програму захисту

сільськогосподарських угідь від  

повторного заболочення та населених

пунктів від підтоплення на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 

 

 

Голова районної ради                                           Микола Пасько

  Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Пелих О.З.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

________________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету

та фінансової політики

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

________________ Сенюк А.І.

«__» __________ 20__ року

 

 
 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 
Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

Начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації

 _______________ Тарасюк О.П.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

1. Обгрунтування  Програми.

Програма приймається на виконання Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" та "Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у Львівській області" затвердженої рішенням № 1110 від 03 червня 2014 року XXX сесії VI скликання Львівської обласної ради.

         У Сокальському районі нараховується 51962 га меліорованих сільськогосподарських угідь, відведення залишкових вод проходить через 1006,4 км каналів. В незадовільному стані знаходиться 580 га угідь. 

            Важкий фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, відсутність коштів у місцевих радах на проведення робіт по догляду за меліоративними каналами призводить до повторного заболочення сільськогосподарських угідь, зменшення продуктивності сільськогосподарських культур та підтоплення населених пунктів.

                   Привабливість та вигідність цієї форми інвестування сільськогосподарських товаровиробників полягає в тому що:

- по перше покращується відведення води з перезволожених площ та регулюється водно – повітряний режим земель, що сприяє забезпеченню сталого виробництва сільськогосподарських культур, безперешкодному проїзду сільськогосподарської техніки, запобігається підтоплення населених пунктів;

- по друге повертаються у сільськогосподарське виробництво сільськогосподарські угіддя, на яких пройшло повторне заболочення.

        

                                              2. Мета програми

       Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на регулювання водно-повітряного режиму осушних земель, забезпечення сталого виробництва сільськогосподарських культур, а також покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

На реалізацію Програми призначається кошти в сумі 300 тисяч гривень.3. Заходи Програми.  

1. Очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

2. Ремонт гідротехнічних споруд на внутрішньогосподарській меліоративній мережі з метою покращення пропуску води, регулювання водно–повітряного режиму земель, безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки.4.Порядок використання коштів. 

Кошти перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок відділу агропромислового розвитку відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою – розрахунком на видатки, передбачені Програмою.

         Розпорядник коштів встановлює першочерговість та обсяги виконання робіт.

         Відділ агропромислового розвитку перераховує кошти на бюджетний рахунок виконавця Програми після того, як він представить усі документи, що підтверджують цільовий характер використання коштів.

         Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість виконаних робіт, правильність оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності,   цільове використання коштів.

Паспорт

Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік

 
 1. Ініціатор розроблення програми: відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.


2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення №___ від  року ____ сесії  ____скликання Сокальської районної ради.

3.Розробник програми: відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

4. Співрозробники програми:  Сокальське  управління водного господарства.   

5. Відповідальний виконавець програми: визначається через систему  закупівель  ПРОЗОРО.  

6. Учасники програми: місцеві ради та  сільськогосподарські підприємства Сокальського району.

7. Термін реалізації програми: з 01.01.2017 року по 25.12.2017 року.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього -  300.

8.1. коштів районного бюджету – 300 тис. грн.            Начальник відділу

           агропромислового розвитку                                      О.П. ТАРАСЮКПерелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік.

 № з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: Регулювання водно – повітряного режиму осушених земель, забезпечення сталого виробництва сільськогосподарських культур та покращення екологічного стану навколишнього середовища. Захід 1: Очистка каналів від кущів, дерев, мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ, забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

Захід 2: Ремонт гідротехнічних споруд з метою покращення пропуску води, регулювання водно-повітряного режиму земель.
затрат: обсяг витрат на очистку каналів протяжністю 7,3 км. районний бюджет 300,00 Відведеня води з перезволожених площ, забезпечення безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки, захист населених пунктів від підтоплення.
продукту: Довжина каналів які будуть очищені 7,3 км. при потребі 804 км. районний бюджет 300,00 Відведеня води з перезволожених площ, забезпечення безперешкодного проїзду сільськогосподарської техніки, захист населених пунктів від підтоплення.
ефективності: Середні витрати на очистку 1 км. каналу 41095,89 грн.
якості: відсоток виконання робіт до потреби. 0,9%
Усього на етап або на програму: районний бюджет 300,00


* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Начальник відділу агропромислового

розвитку  Сокальської РДА                    _Тарасюк О.П.                                      ______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                       (підпис)