ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00219/07

Дата реєстрації:

16.03.2017

Проголосовано:

04.04.2017 17:02:17

Автор:

Тарасюк О.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00219/07ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ cесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я №__

 

“___”_______________2017р.                                                                    м.Сокаль

 

Про Програму виконання робіт

по лісовому господарству та створення  

захисних лісових насаджень на землях не

придатних для сільськогосподарського

використання на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити Програму виконання робіт по лісовому господарству та створення захисних лісових насаджень на землях не придатних для сільськогосподарського використання на 2017 рік..

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

 

 

 

Голова районної ради                                           Микола Пасько

 Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Пелих О.З.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

________________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

виконання робіт по лісовому господарству та створення захисних лісових насаджень на землях не придатних для сільськогосподарського використання на 2017 рік

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету

та фінансової політики

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

________________ Сенюк А.І.

«__» __________ 20__ року

 

 
 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 
  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 

    Начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації

 _______________ Тарасюк О.П.

«__» __________ 20__ року

 

 


 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

 

 

 

1. Обгрунтування Програми

        У Сокальському районі на територіях сільських рад нараховується 735,2 га ерозійно-небезбечних і малопродуктивних сільськогосподарських угідь, ярів, балок,пісків та інших земель непридатних для сільськогосподарського використання.

         Важкий фінансовий стан Сокальського ДЛГП "Галсільліс", відсутність коштів на ці заходи не дає можливості підприємству самостійно, за власні кошти проводити заліснення малопродуктивних непридатних для сільськогосподарського використання земель та виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на уже заліснених землях непридатних для сільськогосподарського використання.

         За рахунок коштів районного бюджету які виділялись на реалізацію програми у 2009 – 2012 роках на території району заліснено 65,71 га. земель непридатних для сільськогосподарського використання, за рахунок коштів обласного бюджету 126,75 га.

          Заліснення ярів, балок, ерозійно-небезпечних  і малопродуктивних сільськогосподарських угідь має важливе екологічне значення, оскільки запобігає водній, вітровій ерозії грунтів, сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, відіграє неабияку роль у забезпеченні сільських громад, фермерських господарств та інших підприємств АПК деревиною і виробами з неї.

 

2. Мета Програми

            Метою Програми є проведення на території Сокальського району робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель та створення захисних лісових насаджень на деградованих і ерозійно-небезпечних землях, а також ярах, балках, пісках та інших землях непридатних для сільськогосподарського використання, переданих сільськими радами під лісорозведення.

             Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

        На реалізацію Програми призначаються кошти в сумі  64,813 тис.грн. із спеціального фонду від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

3. Заходи Програми

1. Підготовка грунту під посадку захисних лісових насаджень.

2. Придбання, викопка лісосадивного матеріалу.

3. Посів і посадка захисних лісових насаджень.

4. Догляд за лісовими насадженнями.

 

4. Порядок використання коштів

           Кошти перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок відділу агропромислового розвитку відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки передбачені Програмою.

             Виконавцем Програми визначається Сокальське ДЛГП "Галсільліс".

             Розпорядник коштів встановлює першочерговість та обсяги виконання робіт по створенню захисних лісонасаджень та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

             Відділ агропромислового розвитку перераховує кошти на бюджетний рахунок виконавця Програми після того, як він представить усі документи, що підтверджують цільовий характер використання коштів.

             Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість робіт, правильність оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності, цільове використання коштів.

Паспорт

Програми виконання робіт по лісовому господарству та створення захисних лісових насаджень на землях не придатних для сільськогосподарського використання на 2017 рік

 
 1. Ініціатор розроблення програми: відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.


2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення №___ від  року ____ сесії  ____скликання Сокальської районної ради.

3. Розробник програми: відділ агропромислового розвитку Сокальської районної державної адміністрації.

4. Співрозробники програми:  Сокальське  ДЛГП "Галсільліс".   

5. Відповідальний виконавець програми: Сокальське ДЛГП "Галсільліс".  

6. Учасники програми: місцеві ради та  Сокальське ДЛГП "Галсільліс".

7. Термін реалізації програми: з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього -  64,813 тис. грн.

8.1. 
коштів спеціального фонду від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва районного бюджету – 64,813 тис. грн.

           Начальник відділу

           агропромислового розвитку                                      О.П. ТАРАСЮКПерелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Виконання робіт по лісовому господарству та створення захисних лісових насаджень на землях не придатних для сільськогосподарського використання на 2017 рік.

 № з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: проведення на території Сокальського району робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель та створення захисних лісових насаджень на деградованих і ерозійно-небезпечних землях, а також ярах, балках, пісках та інших землях непридатних для сільськогосподарського використання, переданих сільськими радами під лісорозведення.

 
Захід 1: підготовка ґрунту під посадку захисних лісових насаджень, придбання, викопка лісосадивного матеріалу, посів і посадка лісових насаджень, догляд за лісовими насадженнями.

 
затрат: обсяг витрат на заліснення земель площею 20,7 га Сокальське ДЛГП "Галсільліс" спеціальний фонд від  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва районного бюджету 64,813 Недопущеня заростання земель чагарниками та бур'янами, відведення загрози водної та вітрової ерозії земель і в перспективі забезпечення сільських громад, фермерських господарства та інших підприємства АПК деревиною і виробами з неї.

 
продукту: Площа земель які будуть заліснені 20,7 га із загальної площі які необхідно заліснити 542,74 га. Сокальське ДЛГП "Галсільліс" спеціальний фонд від  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва районного бюджету 64,813  
ефективності: Середні витрати на заліснення 1 га земель 3120 грн. Сокальське ДЛГП "Галсільліс"      
якості: відсоток виконання  3,8 % Сокальське ДЛГП "Галсільліс"      
Усього на етап або на програму: спеціальний фонд від  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва районного бюджету 64,813  


* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Начальник відділу агропромислового

розвитку  Сокальської РДА              _Тарасюк О.П.                                      ______________