ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VII

Вид:

В цілому

Номер:

00218/07

Дата реєстрації:

16.03.2017

Проголосовано:

04.04.2017 16:51:31

Автор:

Шевчук С.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00218/07

проект

        СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_______     сесія _____________скликанняР І Ш Е Н Н Я №


березня 2017   року                                                                          м.Сокаль

 

Про затвердження Програми

енергозбереження для

населення Сокальського

району на 2017 – 2019 роки

 

 

З метою ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів та відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки (додається).

2. Виконавцю Програми забезпечити укладення угод з кредитно-фінансовими установами.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити щорічне фінансування Програми.

         4. Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

            Голова  районної  ради                                                    М.М. ПАСЬКО Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Пелих О.З.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Голова Сокальської

районної ради

_______________ Пасько М.М.

«__» __________ 20__ року

 

МП

 

ПРОГРАМА

енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_____________ Пограничний В.І.

«__» __________ 20__ року
Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  Сокальської районної ради

_______________Солодяк О.М.

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 

 
 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

________________Леонова Г.С.

«__» ________ 20__ року

 

 
 

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 20__ року

 


 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2017 рік

 

 1. Обгрунтування  Програми


Програма приймається відповідно до положення Закону України «Про енергозбереження», Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Програма енергозбереження для населення Сокальського району на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

- зовнішні стіни – 40% (потенціал економії – 70%);

- вікна, двері – 25% (потенціал економії – 50%);

- вентиляція – 15% (потенціал економії – 65%);

- гаряча вода – 10% (потенціал економії – 30%);

- дах, підлога – 8% (потенціал економії – 50%);

- трубопроводи, арматура – 2% (потенціал економії – 35%).

Основне споживання пов'язане з опаленням будинку для компенсації теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції. Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти величезну увагу теплоізоляції та енергозбереженню.

Учасниками  Програми є  кредитно-фінансові установи та позичальники Сокальського району.

 

2. Мета програми

         Метою Програми є:

          _ реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозбереження

– сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

– зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

– зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.3. Заходи Програми.

У рамках реалізації районної Програми задіяний ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів через відшкодування позичальникам 9 відсотків річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження, та 9 відсотків річних на використання альтернативних до газу джерел енергії.

Відповідно до цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування по кредитах згідно Програми можуть здійснюватись для мешканців Сокальського району, які на момент кредиту проживають на території району безперервно не менше 6 місяців. Реалізація енергоощадних заходів в рамках отриманого кредиту, по якому відбувається часткове відшкодування відсотків, повинна здійснюватись в межах будівель, що фізично знаходяться на території району. Максимальна сума кредиту, по якому може бути здійснено відшкодування відсотків Позичальникам, обмежується сумою 50 000 гривень на одного Позичальника.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

 • утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту;

 • встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем;

 • встановлення та заміну віконних конструкцій;

 • встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями;

 • встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення;

 • використання альтернативних до газу джерел енергії;


 

4. Порядок використання коштів.

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, кредитних ресурсів, коштів населення та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

         Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи з можливості їх дохідної частини та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

            Порядок використання коштів здійснюється у відповідності до додатків:

ДОДАТКИ
Додаток 1 Генеральний договір про співробітництво
Додаток 2 Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, на впровадження енергозберігаючих заходів
Додаток 3 Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому  та за роками з визначенням джерел фінансування

 

Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість виконаних робіт, правильність оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності,   цільове використання коштів.

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми енергозбереження для  населення Сокальського району

на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) 1. Ініціатор розроблення програми  Сокальська районна  державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження програми Рішення  сесії Сокальської районної ради ________________________
3. Розробник програми  Сокальська районна  державна адміністрація
4. Співрозробники програми  -
5. Відповідальний виконавець програми Сокальська районна державна адміністрація
6. Учасники програми Кредитно-фінансові установи, позичальники
7. Термін реалізації програми 2017-2019 роки
7.1. Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)
2017р. – 100,0 тис. грн.

2018р. – 200,0 тис. грн.

2019р. – 200,0 тис. грн.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:
500,0 тис. грн.

 
8.1. коштів місцевого бюджету  500,0 тис. грн.  – районний бюджет
коштів інших джерел -

 

 Керівник установи –

головного розпорядника коштів                  _____________ _________________

                                                              (підпис)               (П.І.Б.)

 

  

Додаток 1

  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво

 

м. Сокаль                                                                    «___»_________201_ року

 

            Сокальська райдержадміністрація (далі – Райдержадміністрація), в особі голови _______________ та ______________________(далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________,  іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання  Райдержадміністрацією часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах  Програми енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від ___________ року № _______ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Райдержадміністрація надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі:

 • 9 % річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою.

 • 9 % річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою з використання альтернативних до газу джерел. 

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.

 

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

3. Обов'язки і права  райдержадміністрації:

 

3.1. Райдержадміністрація зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

 3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткової компенсації процентів, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.

            3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі райдержадміністрації у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

 3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

                        3.2. Райдержадміністрація має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Райдержадміністрації сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Райдержадміністрації, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Райдержадміністрацією на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації процентів на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Райдержадміністрацію про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок ______________.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації процентів Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.11. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

 

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

            4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

            - невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

            - прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін

            5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

            5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

            5.3. Райдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Райдержадміністрації здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

 

6. Форс-мажорні обставини

      6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань     

            7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Райдержадміністрація зобов’язується здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.

                                                           8. Прикінцеві положення

            8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Райдержадміністрація підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію процентів.

 

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 Кредитно-фінансова установа

________________

________________. _________________

_________________

_________________

 

 

 

   _____________________

 

   м.п.
Сокальська районна державна адміністрація Львівської області

80000, Львівська обл., м. Сокаль,

вул. Шептицького, 26

 

 

 

 

 

_______________о.з.пелих

   м.п.

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»__________201_ року

 

 

 

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування відсотків по кредитах для населення

 


№ з/п Цілі  

Ставка

%

 
1 Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів

 
9
2 Встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем

 
9
3 Встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій

 
9
4 Встановлення та реконструкція електроопалення за енергоощадними технологіями. 9
5 Встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення 9
6 Використання альтернативних до газу джерел енергії 9
 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                             Сокальська

Кредитно-фінансова установа                                                           райдержадміністрація

ПОГОДЖЕНО

                                                                                          Сокальська райдержадміністрація

                                                                                                                                                                             ______________

 

Додаток 2

до Генерального договору №_____________________-

від___»__________---201_р.                   

 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки

за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                      (місяць)

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

__________________

_________________

 


№ з/п Прізвище, ім’я та  по батькові

 
 

Ідентифікаційний номер
 

Ціль кредиту
№ і дата Кредитного

договору
Строк Кредитного договору Відсоткова ставка за користування кредитом, % Розмір компенсації,% Сума кредиту, грн Розмір компенсації

 за весь строк

кредитування,

грн
Місце реєстрації Позичальника

(район, місто)
Усього

 

     Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.            ________________________                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

                                                                                                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                                                                                        ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       Сокальська райдержадміністрація

                                                                                                                                                           ______________

 

Додаток  3

                                                                                                                                                      до  Генерального договору

№_______________________

від “____” __________201_ р.

                     

Зведений реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки

за _______________  201__ р.

                                                                                                                                                      (місяць)

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п Прізвище, ім’я та 

по батькові

 
 

 

Ідентифікаційний номер
 

 

Ціль кредиту
№ і дата Кредитного

договору
Строк Кредитного договору Сума кредиту,

грн
 

Відсоткова ставка за користуван-ня кредитом, %

 
 

Розмір

компенсації

%
 

Розмір

компенсації,

грн
Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн Період, за який нараховуються відсотки

(у днях)
Усього


 

Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.         ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

Додаток 4

до Генерального договору

№_____________________

від «____»____________201_ року

 

 

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків  за користування кредитом

 
 •  Паспорт Позичальника (1 - 4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником).

 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

 • Кредитний договір.

 • Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

  • Рахунок – фактура;

  • Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);

  • Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів. • Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.


 

 

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа                                                       Райдержадміністрація

 

__________________                                                                             _____________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Порядок

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

 

 1. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених у районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.

 2. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до 3-х років.

 3. Розмір відшкодування відсотків за надані Кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до додатку 1 до Генерального договору.

 4. Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

 5. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

  • Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту.

  • Встановлення рекуператорів тепла.

  • Встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.

  • Встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями.

  • Встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення.

  • Використання альтернативних до газу джерел енергії. 6. Відшкодування відсотків відбувається на підставі такого пакета документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

  1. Паспорт Позичальника ( 1 - 4,11 ст.), (копія завірена Позичальником)

  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником)
7.3.     Кредитний договір.

7.4.     Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

 • Рахунок-фактура;

 • Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи.

 • Акт перевірки цільового використання або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;

 • Акт прийому - передачі товару або накладна.
 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе Кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

 2. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати відповідно до "Програми енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки».

 3. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпорядникові коштів районного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.

 4. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів районного бюджету на один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної Кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.


 

 

Голова райдержадміністрації                               _________________.

 

  

 Додаток 3

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому  та за роками з визначенням джерел фінансування *

Програма енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки

 


тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 100,0 200,0 200,0 500,0
у тому числі
обласний бюджет
районний  бюджет** 100,0 200,0 200,0 500,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**
 

 Керівник установи -

головного розпорядника коштів        
________ ________                    _____________

                                  (П. І. Б.)                                     (підпис)

Відповідальний

виконавець Програми        ___________________                            _____________


                              (П. І. Б.)                                                      (підпис)

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної програми

Енергозбереження для населення Сокальського району на 2017-2019 роки.

 
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2017 рік
1. Завдання: Відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів Заходи: утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем; встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення;  використання альтернативних до газу джерел енергії затрат: відшкодування % за кредитами населенню на утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; використання альтернативних до газу джерел енергії, тис. грн. Районна державна адміністрація, кредитно-фінансові установи районний бюджет 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реалізація енергозберігаючих заходів серед населення району;

 

відшкодування позичальникам 9% річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 9% річних на використання альтернативних до газу джерел енергії;

 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та перехід на альтернативні види палива до газу;

 

зменшення втрат теплової енергії будинками

 
продукту: відшкодування  9 % за надання кредитів населенню
ефективності: підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергоресурсів населенням  
якості: покращення стану енергозбереження населенням    
2018 рік
  Завдання: Відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів Заходи: утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем; встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення;  використання альтернативних до газу джерел енергії затрат: відшкодування % за кредитами населенню на утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; використання альтернативних до газу джерел енергії,

тис. грн.

 
Районна державна адміністрація, кредитно-фінансові установи районний бюджет 200,0 Реалізація енергозберігаючих заходів серед населення району;

 

відшкодування позичальникам 9% річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 9% річних на використання альтернативних до газу джерел енергії;

 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та перехід на альтернативні види палива до газу;

 

 

зменшення втрат теплової енергії будинками

 
      продукту: відшкодування 9 % за надання кредитів населенню      
      ефективності: зменшення використання енергоресурсів
  2019 рік
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завдання: Відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів Заходи: утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем; встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення;  використання альтернативних до газу джерел енергії затрат: відшкодування % за кредитами населенню на утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, фундаменту; встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем встановлення та заміна вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; використання альтернативних до газу джерел енергії, тис. грн. Районна державна адміністрація, кредитно-фінансові установи районний бюджет 200,0 Реалізація енергозберігаючих заходів серед населення району;

 

відшкодування позичальникам 9% річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 9% річних на використання альтернативних до газу джерел енергії;

 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та перехід на альтернативні види палива до газу;

 

зменшення втрат теплової енергії будинками
      продукту: відшкодування 9 % за

надання  кредитів населенню
       
      ефективності: зменшення використання енергоресурсів
Усього на етап або на програму: районний бюджет 500,00  


 Керівник установи –

головного розпорядника коштів                                                               _____________ _________________

                                                                                                                (підпис)         (П.І.Б.)