ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LIV

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

18.09.2020 11:07:45

Автор:

Бойко В.І

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  20
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  14

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Головуання за поправку до проєкту рішення: №01065/07 від 12.08.2020
"Про внесення змін до загально- районних  програм.  

Поправка до проекту рішення

«Про внесення  змін до загальнорайонних  програм»

 

Автор поправки                                         Бойко В.І.

 Доповнити проект рішення пунктом наступного змісту:

«Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2020 рік (затверджену рішенням районної ради від 24 грудня  2019 року №875 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням №932 від 31 березня 2020 року)), виклавши Додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються. 

                                                                                                     Додаток 1 до Програми  розвитку

                                                                                                                                                    місцевого самоврядування   Сокальського району на 2020 рік


ПАСПОРТ

 

Програма розвитку місцевого самоврядування

Сокальського району на 2020 рік

 (назва програми)

 


 1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області


 

2. Дата, номер документа про затвердження програми –рішенняСокальської районної ради від  24 грудня 2019 року №875

 

3. Розробник програми _Сокальська районна рада Львівської області______

 

4. Співрозробники програми _________________________________________

 

5. Відповідальний виконавець програми _Сокальська районна рада Львівської області, Сокальська районна державна адміністрація_

 

6. Учасники програми __Львівська обласна рада,  Львівська ОДА, міські, селищна, сільські ради району, інші виконавці заходів програми

 

7. Термін реалізації програми _2020 рік_______________________

 

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  ___________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього,                                            35 239,786  тис.грн

 

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету                  8 157,236 тис.грн.

       коштів обласного бюджету                    1328,7 тис.грн. 

       коштів сільських бюджетів                     420,0 тис.грн

       коштів інших джерел  (міжнародної технічної допомоги)  25 333,85 тис.грн

 

 

Керівник установи -

головного розпорядника

коштів


Голова районної ради      _Пасько М.М.          _____________________

                                                 (П. І. Б.)                                         (підпис)

                                                

 

 

 
                                                                                                    Додаток 2 до Програми  розвитку  

                                                                                                   місцевого   самоврядування       

                                                                                                   Сокальського району на 2020 рік

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми розвитку місцевого самоврядування

Сокальського району  на 2020 рік

                                                                                                                                                                     тис. грнОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2020 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 35 239,786 35 239,786
у тому числі:    
Кошти районного бюджету 8 157,236 8 157,236
Кошти обласного бюджету 1328,7 1328,7
Кошти сільських бюджетів 420,0 420,0
Кошти міжнародної технічної допомоги 25 333,85 25 333,85

 

 

 

Заступник голови районної ради                     Василь Бойко


                                                                                           Додаток 3 до Програми  розвитку  місцевого

                                                                                                         самоврядування   Сокальського району на 2020 рік


Перелік заходів і результативних показників

ПРОГРАМИ розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2020 рікНазва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Значення показника Фінансування
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1.Забезпечення фінансування та співфінансування заходів районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проєктів, грантів, тощо (в т.ч. оплата робіт, послуг, товарів, інших видатків, тощо, пов’язаних з реалізацією цих проєктів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів тощо 1.1.  Співфінансування заходів   міжнародного проєкту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»  в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проєктом) затрат – обсяг видатків на спів фінансуваннязаходів   міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»   (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

11 756,338
 

Обласний бюджет

 

Районний бюджет

 

Міжнародна технічна допомога
 

918,5

 

 

1 526,872

 

 

9 310, 966
продукту–кількість міжнародних проєктів, шт . 1
Ефективності- середні витрати на спів фінансування  міжнародного  проєкту,  тис.грн 11 756,338
Якості- реалізовані міжнародні проекти  
1.2. Співфінансування заходів   міжнародного проєкту «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстреної медичної допомоги в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України» в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг, інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проєктом) затрат–обсяг видатків на спів фінансування заходів   міжнародного проекту «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстреної медичної допомоги в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України» (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

7 920,267
 

Районний бюджет

 

Міжнародна технічна допомога
 

381,2

 

 

7 539,067
продукту–кількість міжнародних проєктів, шт 1
ефективності-  середні витрати на спів фінансування  міжнародного  проєкту,  тис.грн 7 920,267
якості- реалізовані міжнародні проекти  
  1.3. Співфінансування заходів   міжнародного проєкту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах:Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг, інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проєктом) затрат–обсяг видатків на спів фінансування заходів  міжнародного проекту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів» (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

12795,181
 

Обласний бюджет

 

Районний бюджет

 

Сільські бюджети

 

Міжнародна технічна допомога
 

410,2

 

 

3481,164

 

 

420,0

 

 

8483,817
продукту–кількість міжнародних проєктів, шт 1
ефективності-  середні витрати на спів фінансування  міжнародного  проєкту,  тис.грн 12795,181
якості- реалізовані міжнародні проекти  
 

 1. Коригування та експертиза проектно-кошторисної документації, в тому числі  в рамках реалізації міжнародного проєкту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 


затрат–обсяг видатків на коригування та експертизу проектно-кошторисних документацій, в тому числі  в рамках реалізації міжнародного проєкту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» , тис.грн  

24,0
 

Районний бюджет

 
 

24,0
продукту–кількість документацій, по яких буде проводитися коригування та  експертиза ПКД,   шт 2
ефективності- середні витрати на коригування та експертизу одиниці проектно-кошторисної документації, тис.грн 12,0
якості- відсоток відкорегованих та поданих на експертизу  проектно-кошторисних документації до запланованих,% 100
 

 1. Витрати на оплату за видачу трьох сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта  - в рамках реалізації  міжнародного проєкту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів» (зокрема сертифікатів після  капітального ремонту  доріг в с.Гута, с.Забужжя, смт.Жвирка)


Затрат - обсяг витрат на оплату за видачу сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта -в рамках реалізації  міжнародного проєкту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів» (зокрема сертифікатів після  капітального ремонту  доріг в с.Гута, с.Забужжя, смт.Жвирка) 35,0 Районний бюджет

 
35,0
продукту–кількість отриманих сертифікатів,   шт . 3    
ефективності- середні витрати на один сертифікат,  тис.грн 11,7    
якості- відсоток отриманих сертифікатів до запланованих, % 100    
 

 1. Витрати на фінансування (співфінансування) робіт, товарів і послуг  по об҆єкту (проєкту)  «Будівництво пішохідної алеї на території центру байдарочного туризму в м.Сокаль Львівської області»


 

 
Затрат - обсяг витрат на фінансування (співфінансування) робіт, товарів і послуг  по об҆єкту (проєкту)  «Будівництво пішохідної алеї на території центру байдарочного туризму в м.Сокаль Львівської області» 2 524,0 Районний бюджет

 
2 524,0
продукту–кількість проєктів,   шт . 1
ефективності- середні витрати проєкт,  тис.грн 2 524,0
якості- реалізований проєкт  
           
2. Забезпечення інформаційно – презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування  (в т.ч.:

- видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо);

-організація та проведення свята День місцевого самоврядування (нагородження, кава-брейк, солодкий стіл); 

- придбання сувенірної продукції)

 

 
2.1. Видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо) затрат- видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), тис.грн 80,0 Районний бюджет 80,0

 

 
продукту- кількість прийомів офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), шт 16
ефективності- середні витрати на  1 прийом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), тис.грн 5,0
якості- покращення іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України)  
2.2. Організація та проведення свята День місцевого самоврядування затрат – обсяг видатків на організацію та проведення свята День місцевого самоврядування (нагородження, кава-брейк, солодкий стіл), тис.грн 50,0 Районний бюджет 50,0

 

 
продукту – кількість заходів (День місцевого самоврядування), заходів 1
ефективності- середні витрати на захід (День місцевого самоврядування), тис.грн 50,0
якості - кількість осіб, які взяли участь у святі День місцевого самоврядування 120
2.3. Придбання сувенірної продукції затрат- видатки на придбання сувенірної продукції, тис.грн 55,0 Районний бюджет 55,0

 

 
продукту- кількість придбаної сувенірної продукції, шт 301
ефективності- середні витрати на  одиницю сувенірної продукції, тис.грн 0,183
якості- покращення іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України)  
Разом по Програмі         35 239,786
В т.ч. кошти районного бюджету         8 157,236
кошти обласного бюджету         1328,7
кошти сільських бюджетів         420,0
кошти міжнародної технічної допомоги         25 333,85

                  Заступник голови районної ради                           Василь Бойко