ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

L

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

14.05.2020 11:27:37

Автор:

Дацюк І.М.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Головуання за поправку до проєкту рішення: №01034/07 від 05.05.2020
"Про внесення змін до районних програм

Поправка до проекту рішення  «Про внесення змін до районних програм»

 

  Автор поправки – голова Сокальської РДА     Дацюк І.М.

 

 

Сокальська райдержадміністрація просить внести зміни в проект рішення «Про внесення змін до районних програм», виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 
ПРОЕКТСОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  сесія ___     скликання

Р І Ш Е Н Н Я №

__травня 2020 року                                                                         м.Сокаль

 

Про внесення змін до районних програм

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, з метою врегулювання питання для підтримки та розвитку установ охорони здоров’я в КНП «Сокальська ЦРЛ»,   враховуючи висновки профільної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, –

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми розвитку установ охорони здоров’я у КНП «Сокальська ЦРЛ», затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 31 березня 2020 року №933, виклавши назву Програми та Програму в новій редакції, що додається.

2.Внести зміни до Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  в  автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік, затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 24 грудня 2019 року № 885, виклавши Паспорт та Додатки 2 - 3 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  в  автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2020 рік в новій реакції, що додаються.

3.Контроль за виконанням рішення районної ради покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

    

       Голова районної ради                                              Микола Пасько 
Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

___________ І.М. ДАЦЮК

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

Рішення сесії Сокальської районної ради

№ _____ від  _______________ року

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«__» __________ 20____ року

 

МП

 

 

 
ПРОГРАМА

Підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП «Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 

 

 

 
Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров"я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення

Сокальської районної ради ________________ І. МАКАЧКА

«__» __________ 20__ року

 

 
Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 
  Головний лікар

КНП "Сокальська ЦРЛ"

 

____________ Р.ШВЕД

 

«__» __________ 20__ року

  

 

 

 

м. Сокаль

20
20 рік

 

 

 

 

    1.Мета програми 

               Метою Програми є вдосконалення системи надання вторинної медичної допомоги населенню Сокальського району, м. Белз, м. Угнів, які потребують допомоги, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних установ.

 

    2. Заходи Програми 

          Основними заходами для забезпечення якісної і доступної медичної допомоги у КНП «Сокальська ЦРЛ», в умовах реформи охорони здоров’я, є:

 1. Придбання і встановлення медичної інформаційної системи;

 2. Придбання комп’ютерної техніки для кабінетів поліклініки, стаціонарних відділень, діагностичних кабінетів, лабораторії, рентген відділення;

 3. Придбання медичного обладнання для діагностичних і лікувальних процедур.

 4. Проведення капітальних ремонтів приміщень  Сокальської лікарні.

 5. Перевезення медичних працівників.

 6. Виплата відпускних медичним працівникам.


 

 

3.Фінансування Програми

 

         Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів  районного бюджету в межах загального обсягу видатків на галузь на поточний рік.

 

        

4.Порядок використання коштів

 

Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок головного розпорядника Сокальської РДА з подальшим перерахуванням на рахунок КНП «Сокальська ЦРЛ» (виконавця Програми) відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно із поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені програмою.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове

використання коштів.

 

5.Очікувані результати

 

1. Розвиток галузі в умовах реформи, якісного та своєчасного надання послуг населенню Сокальського району;

2. Своєчасна діагностика онкозахворювань у жінок після 50 років;

 1. надання невідкладної допомоги при проведення ендоскопічних та бронхоскопічних обстежень в приймальному покої;

 2. Своєчасна діагностика кардіологічних патологій в акушерсько-гінекологічному та соматичних відділеннях;

 3. Проведення інформатизації надання вторинної медичної допомоги в лікарні;

 4. Удосконалення нових рентгено-діагностичних методик під час операційних втручань.

 5. Виплата заборгованості по заробітній платі працівникам установи.

 6. Забезпечення безперебійної роботи медичних працівників.


 

6.Шляхи і засоби розв’язання проблеми

  

 • Здійснення закупівлі необхідного медичного обладнання та предметів довгострокового користування.

 • Виплата заробітної плати медичним працівникам.

 • Своєчасне прибуття працівників на свої робочі місця.


  

 

7.Координація та контроль за виконанням Програми

 

 

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на КНП «Сокальська ЦРЛ», Сокальську районну державну адміністрацію.

 

  

  

                                                                                           

                                                                Додаток № 1

                до Програми підтримки та розвитку установ

               охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

                                                                  на 2020 рік

 

ПАСПОРТ

Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 

1. Ініціатор розроблення програми   КНП «Сокальська ЦРЛ»

  2.Дата, номер документа про затвердження програми  _______________________

 

 ______________________________________________________________________                                                  

 

3. Розробник програми:    Сокальська районна державна адміністрація

 

4. Співрозробники програми:  КНП « Сокальська ЦРЛ»

 

5. Відповідальний виконавець програми:    КНП « Сокальська ЦРЛ»

 

6. Учасники програми: КНП « Сокальська ЦРЛ», Сокаль РДА

 

7. Термін реалізації програми:  2020 рік

 

7.1. Етапи виконання програми

 (для довгострокових програм)  ____________________________________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,         3229,0

у тому числі:

 

8.1. Коштів районного бюджету     3229,0 тис. грн.

коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

Керівник установи -

головного розпорядника

коштів

       Голова

Сокальської райдержадміністрації    Дацюк І.М.                     ____________________                                          

                                                                                                                      (підпис)

                           

Відповідальний

виконавець Програми          

Головний лікар

КНП « Сокальська ЦРЛ»     

                                                                Швед Р.Т                           ________________  

                                                                  (П. І. Б.)                                     (підпис)

 

                                                
                                                     Додаток 2

до Програми підтримки та розвитку установ

охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

                                                       на 2020 рік

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 (назва програми)

                                                                                                                                                                                  тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2020 рік Усього витрат на

виконання

програми
Усього, 3229,0 3229,0
у тому числі    
обласний бюджет    
районний  бюджет** 3229,0 3229,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**    
кошти небюджетних джерел**    

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

                                     Заступник голови

                                         районної ради                                                               _Бойко В.І.      __                                     _____________

                                                                                                                                      (П. І. Б.)                                                      (підпис)

                                                                                    

 

 

 
                                         Додаток 3

до Програми підтримки та розвитку установ

охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

                                               на 2020 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 (назва програми)

 


№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника   Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2020 рік***
1. Завдання 1

Забезпечення інформаційної системи на вторинну ланку

 
Захід 1

Придбання та встановлення інформаційної системи
затрат: обсяг витрат – 250,0 тис.грн КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 250,0 Проведення моніторингу та ведення реєстру
продукту: інформаційна система – 1 комплект

 
ефективності: середня вартість 1 компл.- 250,0 тис.грн
якості:  100 %
2 Завдання 2

Придбання комп’ютерної техніки

 

 

 
Захід 1

Закупівля системних блоків,моніторів, принтерів, клавіатури.
затрат: обсяг витрат – 195,0 тис.грн КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 195,0 Проведення моніторингу та ведення реєстру
продукту: комп’ютерна техніка – 15 компл.
ефективності: середня вартість 1 комплекту  – 13,0 тис. грн.
якості: 100 %
3 Завдання 3

Вимірювання артеріального тиску, СО

 
Захід 2

Придбання моніторів пацієнта з датчиком
затрат: обсяг витрат  120,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 120,0 Своєчасна діагностика кардіологічних патологій
продукту: монітор пацієнта з датчиком – 3 шт.
ефективності: вартість 1 одиниці – 40 тис.грн
якості: 100%
4 Завдання 4

Зупинка кровотечі ендоскопічно хворим хірургічного відділення
Захід 2

Придбання коагулятора для ендоскопа
затрат: обсяг витрат - 30,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 30,0 Зменшення середніх термінів лікування у хірургічному відділенні
продукту: коагулятор для ендоскопа – 1 шт.
ефективності: середня вартість  на 1шт. –  30,0 тис.грн.
якості: 100 %
5 Завдання 5

Виявлення онкології у жінок
Захід 2

Придбання гістероскопа.
затрат: обсяг витрат - 80,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 80,0 Своєчасна діагностика онкозахворювань у жінок
продукту: Гістероскоп – 1 шт.
ефективності: середня вартість  на 1шт.- 80,0 тис.грн.
якості:  100 %
6 Завдання 6

Забезпечення надання невідкладної допомоги при невідкладних станах
Захід 2

Придбання Мішок АМБУ, ларингоспопа
затрат: обсяг витрат - 18,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 18,0 Забезпечееня надання невідкладної допомоги в кабінетах ФГСД, бронхоскопії, приймальному відділенні
продукту: мішок АМБУ, ларингоскоп – 3 комплекти
ефективності: середня вартість 1 комплекта – 6,0 тис.грн
якості: 100%
7 Завдання 7

Проведення обстеження дихальних та органів шлунково- кишкового тракту
Захід 2

Придбання інсуфлятор-іригатор
затрат: обсяг витрат - 100,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 100,0 Проведення якісного та ефективного огляду фіброколоноскопії та бронхоскопії.
продукту: інсуфлятор-іригатор – 2 шт.
ефективності: середня вартість 1 шт. – 50,0 тис. грн.
якості: 100%.
8 Завдання 8

Діагностика захворювань серцево-судинної системи.
Захід 2

Придбання апаратів ЕКГ
затрат: обсяг витрат - 56,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 56,0 Надання ефективної медичної допомоги в акушерсько-гінекологічному та неврологічному відділеннях

 
продукту: апарат ЕКГ – 2 апарати
ефективності: середня вартість 1 шт. – 28,0 тис.грн.
якості: 100%
9 Завдання 9

Встановлення трансформаторної підстанції, виготовлення технічних умов
Захід 3

Встановлення  трансформаторної підстанції та виготовлення технічних умов з приєднання до електричних мереж в АЗПСМ с.Волиця та с.Волсвин
затрат: обсяг витрат 400,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 400,0 Введення в експлуатацію та завершення будівництва АЗПСМ у с.Волсвин та с.Волиця.
продукту: Встановлення підстанції та виготовлення документації –  2 шт.
ефективності:  середня вартість одної – 200,0 тис.грн
якості: 100%
10 Завдання 10

Забезпечення надання невідкладної допомоги при невідкладних станах
Захід 2

Придбання апаратів штучної вентиляції легень
затрат: обсяг витрат - 800,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 800,0 Забезпечення надання невідкладної допомоги в палатах інтенсивної терапії.
продукту: апарат штучної вентиляції легень – 1шт.
ефективності:   вартість 1 апарату – 800,0тис.грн.

 
якості: 100%
11 Завдання 11

Забезпечення транспортом
Захід 3

Перевезення медичних працівників
затрат: обсяг витрат 630,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 630,0 Забезпечення безперебійної роботи медичних установ
продукту: перевезення медичних працівників 280 чол.
ефективності:   вартість перевезення 1 чол. -64,94 грн.
якості: 100%
12 Завдання 12

Забезпечення виплати заробітної плати
Захід 4

Виплата відпускних медичним працівникам
затрат: обсяг витрат 500,0 тис.грн.  

КНП «Сокальська ЦРЛ»
 

Районний бюджет
 

500,0
Забезпечення виплати заробітної плати в призначений законодавством термін
продукту: виплата  відпускних медичним працівникам 115 чол.
ефективності:   вартість одної виплати 4350,00  грн.
якості: 100%
13 Завдання 13

Капітальний ремонт приміщення
Захід 5

Заміна вікон

 
затрат: обсяг витрат 50,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 50,0 Заміна та встановлення нових вікон для збереження тепла у приміщенні.
продукту: заміна вікон – 11 шт.
ефективності:   вартість 1 шт. - 4545,45  грн.
якості: 100%
  УСЬОГО по Програмі   3229,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

 

 

 

 

 

                                      Заступник голови

                                          районної ради                                                              _Бойко В.І.      __                                     _____________

                                                                                                                                       (П. І. Б.)                                              (підпис)

                                                                                    

 

 ПАСПОРТ

Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному  транспорті

у Сокальському районні на 2020 рік

 

 

1. Ініціатори розроблення Програми:                   управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

                                                                                   

2. Дата, номер документа

про затвердження Програми:                              рішення Сокальської районної ради №­­885 від

                                                                               24.12.2019 року

  

3. Розробник Програми:                                         управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

4. Співрозробники Програми:                               управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  

5. Відповідальні виконавці Програми:                 управління соціального захисту населення райдержадміністрації, ТзОВ «Авто-Лайн», ТзДВ «Червоноградське АТП 14628».

 

6. Учасники Програми:                                                      управління соціального захисту населення райдержадміністрації, ТзОВ «Авто-Лайн», ТзДВ «Червоноградське АТП 14628».

 

7. Термін реалізації Програми: 2020 рік

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у межах виділених асигнувань.

у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету – 0,0 грн.

8.2. коштів районних бюджетів – 3 270,0 тис. грн.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення                                                                                 В.  ОГІНСЬКИЙ

 

 

Додаток  2 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районні на 2020 рік

 

Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної) цільової програми

Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному  транспорті

у Сокальському районні на 2020 рік

 (назва програми)

                                                                                                         тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2020 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 3 270,0 3 270,0
у тому числі    
обласний бюджет 0,0 0,0
районний  бюджет** 3 270,0 3 270,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** 0,0 0,0
кошти небюджетних джерел** 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

                 Заступник голови

                районної ради                                                                                    В.І.  Бойко

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3 до Програми компенсації пільгового проїзду

 окремих категорій громадян в автомобільному транспорті

у Сокальському районні на 2020 рік

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми компенсації

пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному  транспорті

у Сокальському районні на 2020 рік

 2020 рік
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува

ний результат
джерела* обсяги, тис. грн
1.

 

 

 

 

 
Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян в транспорті загального  користування Відшкодування втрат доходів перевізникам  від пільгового перевезення окремих категорій громадян

 
Показник затрат –  кількість перевізників, що здійснюють перевезення окремих пільгових категорій  громадян (2-перевізника).

Показник продукту – пільговим перевезенням скористаються 4,5 тис. осіб. 

Показник ефективності – відсоток освоєння коштів (100%).

Показник якості – відсоток відшкодованих коштів перевізникам за пільговий проїзд  окремих  категорій  громадян (100%) .
управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 
Районний бюджет 3 270,0 Забезпечення права на пільговий проїзд
Разом у 2020 році 3 270,0  
Усього на Програму 3 270,0  

 

 

                            Заступник голови

                           районної ради                                                                                    В.І.  Бойко