ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLIX

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

3

Проголосовано:

31.03.2020 12:07:50

Автор:

Макачка І.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №01007/07 від 26.02.2020
"Про затвердження Програм на 2020 рік

Макачка І.П. Викласти проект ПРОГРАМИ розвитку установ охорони здоров’я у   КНП «Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік у новій редакції, що додається:

 

 

 
Затверджено

Голова Сокальськоїрайонноїдержавноїадміністрації

___________ І.М. ДАЦЮК

«__» __________ 20__ року

 

МП

 
 

 
Затверджено

РішеннясесіїСокальськоїрайонної ради

№ _____ від _______________ року

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«__» __________ 20____ року

 

МП

 

 

ПРОГРАМА

Розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП «Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 

  
Погоджено

Голова постійноїкомісії

з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальськоїрайонної ради

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року
  Погоджено

Голова постійноїкомісії

з питаньохорони здоров"я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення

Сокальськоїрайонної ради________________ І. МАКАЧКА

«__» __________ 20__ року

 

 
Погоджено

Начальник фінансовогоуправління

Сокальськоїрайонної

державноїадміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 
  Головний лікар

КНП "Сокальська ЦРЛ"

 

____________ Р.ШВЕД

 

«__» __________ 20__ року

 
         

 

 

 

м. Сокаль

20
20рік

 

 

 

 

 

 1. Мета програми


 

  Метою Програми є вдосконаленнясистеминаданнявторинноїмедичноїдопомогинаселеннюСокальського району, м. Белз, м. Угнів, якіпотребуютьдопомоги,зниженнярівнязахворюваності, інвалідності та смертностінаселення, впровадженняновітніхмедичнихтехнологій в практику роботимедичнихустанов.

 

 

 1. Заходи Програми


 

          Основними заходами для забезпечення якісної і доступної медичної допомоги у КНП «Сокальська ЦРЛ», в умовах реформи охорони здоров’я, є:

 1. Придбання і встановлення медичної інформаційної системи;

 2. Придбання комп’ютерної техніки для кабінетів поліклініки, стаціонарних відділень, діагностичних кабінетів, лабораторії, рентген відділення;

 3. Придбання медичного обладнання для діагностичних і лікувальних процедур.

 4. Проведення капітальних ремонтівприміщень Сокальської лікарні.


 

3.Фінансування Програми

 

         Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів  районного бюджету в межах загального обсягу видатків на галузь на поточний рік.

 

      

4.Порядок використання коштів

 

 

Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок головного розпорядника Сокальської РДА з подальшим перерахуванням на рахунок КНП «Сокальська ЦРЛ» (виконавця Програми) відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно із поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені програмою.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове

використання коштів.

 

5.Очікувані результати

 

1. Розвиток галузі в умовах реформи, якісного та своєчасного надання послуг населенню Сокальського району;

2. Своєчасна діагностика онкозахворювань у жінок після 50 років;

 1. надання невідкладної допомоги при проведення ендоскопічних та бронхоскопічних обстежень в приймальному покої;

 2. Своєчасна діагностика кардіологічних патологій в акушерсько-гінекологічному та соматичних відділеннях;

 3. Проведення інформатизації надання вторинної медичної допомоги в лікарні;

 4. Удосконалення нових рентгено-діагностичних методик під час операційних втручань.


 

6.Шляхи і засоби розв’язанняпроблеми

      Реалізація  завдань Програми є можливою шляхом проведення моніторингу та ведення реєстру хворих.

 

   Здійснення закупівлі необхідного медичного обладнання та предметів довгострокового користування.

 

 

 

7.Координація та контроль за виконанням Програми

 

 

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на КНП «Сокальська ЦРЛ», Сокальську районну державну адміністрацію.

 

 

 

 
Додаток № 1

до Програми розвитку установ

охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

на 2020 рік

 

ПАСПОРТ

Програма розвитку установ охорони здоров’я у  

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 

1. ІніціаторрозробленняпрограмиКНП «Сокальська ЦРЛ»

 

    2.Дата, номер документа про затвердженняпрограми _______________________

 

______________________________________________________________________

 

3. Розробникпрограми:Сокальськарайоннадержавнаадміністрація

 

4. Співрозробникипрограми: КНП « Сокальська ЦРЛ»

 

5. Відповідальнийвиконавецьпрограми:КНП « Сокальська ЦРЛ»

 

6. Учасникипрограми:КНП « Сокальська ЦРЛ», Сокаль РДА

 

7. Термінреалізаціїпрограми:2020рік

 

7.1. Етапивиконанняпрограми

 (для довгостроковихпрограм)  ____________________________________

 

8. Загальнийобсягфінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,   3529,0

у тому числі:

 

8.1. Коштів районного бюджету     3529,0 тис. грн.

коштівіншихджерел  (вказати)  ___________________________________

 

 

Керівник установи -

головногорозпорядника

коштів

Голова

Сокальської райдержадміністрації    Дацюк І.М.                     ____________________       

(підпис)

                         

Відповідальний

виконавець Програми          

Головний лікар

КНП « Сокальська ЦРЛ»     

Швед Р.Т                           ________________       

                                                  (П. І. Б.)                                          (підпис)Додаток 2

до Програми розвитку установ

охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

 на 2020 рік

 

 

Показникиобсягівфінансовихвитрат, необхідні для виконанняПрограми в цілому

та за роками з визначеннямджерелфінансування *

 

Програма розвитку установ охорони здоров’я у

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 (назвапрограми)

                                                                                                                                                                                                                     тис. грн.


Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми 2020рік Усьоговитрат на

виконання

програми
Усього, 3529,0 3529,0
у тому числі    
обласний бюджет    
районний  бюджет** 3529,0 3529,0
бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування**    
коштинебюджетнихджерел**    

 

*якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вона поділяється на етапи і таблицяоформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожнеджереловказуєтьсяокремо

 

Керівник установи -

головногорозпорядника коштів

                                       Голова

 Сокальської райдержадміністрації          _Дацюк І.М.      __      _____________

                                                                                   (П. І. Б.)                                             (підпис)

Відповідальний

виконавецьПрограми         

Головний лікар                                             Швед  Р.Т.                                     ______________   

КНП «Сокальська ЦРЛ»  (П. І. Б.)                      (підпис)

                                                                                  

 

 
Додаток 3

до Програми розвитку установ

охорони здоров’я  у КНП «Сокальська ЦРЛ»

на 2020 рік

 

Перелікнапрямів, завдань, заходів і результативнихпоказників

районної (бюджетної) цільовоїпрограми*

Програма розвитку установ охорони здоров’я у

КНП « Сокальська ЦРЛ» на 2020 рік

 (назвапрограми)

 

№ з/п Назвазавдання Перелікзаходівзавдання Показникивиконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника   Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2020 рік***
1. Завдання 1

Забезпечення інформаційної системи на вторинну ланку

 
Захід1

Придбання та встановлення інформаційної системи
затрат:обсяг витрат – 250,0 тис.грн КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 250,0 Проведення моніторингу та ведення реєстру
продукту: інформаційна система – 1 комплект

 
ефективності:середня вартість 1 компл.- 250,0 тис.грн
якості:  100 %
2 Завдання2

Придбання комп’ютерної техніки

 

 

 
Захід 1

Закупівля системних блоків,моніторів, принтерів, клавіатури.
затрат:обсяг витрат – 195,0 тис.грн КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 195,0 Проведення моніторингу та ведення реєстру
продукту:комп’ютерна техніка – 15 компл.
ефективності:середня вартість 1 комплекту  – 13,0 тис. грн.
якості: 100 %
3 Завдання 3

Вимірювання артеріального тиску, СО

 
Захід2

Придбання моніторів пацієнта з датчиком
затрат:обсяг витрат  120,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 120,0 Своєчасна діагностика кардіологічних патологій
продукту:монітор пацієнта з датчиком – 3 шт.
ефективності:вартість 1 одиниці – 40 тис.грн
якості: 100%
4 Завдання 4

Зупинка кровотечі ендоскопічно хворим хірургічного відділення
Захід2

Придбання коагулятора для ендоскопа
затрат:обсяг витрат - 30,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 30,0 Зменшення середніх термінів лікування у хірургічному відділенні
продукту:коагулятор для ендоскопа – 1 шт.
ефективності:середня вартістьна 1шт. –  30,0 тис.грн.
якості: 100 %
5 Завдання5

Виявлення онкології у жінок
Захід 2

Придбання гістероскопа.
затрат:обсяг витрат - 80,0тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 80,0 Своєчасна діагностика онкозахворювань у жінок
продукту:Гістероскоп – 1 шт.
ефективності:середня вартістьна 1шт.- 80,0 тис.грн.
якості:  100 %
6 Завдання 6

Забезпечення надання невідкладної допомоги при невідкладних станах
Захід 2

Придбання Мішок АМБУ, ларингоспопа
затрат:обсяг витрат - 18,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 18,0 Забезпечееня надання невідкладної допомоги в кабінетах ФГСД, бронхоскопії, приймальному відділенні
продукту:мішок АМБУ, ларингоскоп – 3 комплекти
ефективності: середня вартість 1 комплекта – 6,0 тис.грн
якості: 100%
7 Завдання 7

Проведення обстеження дихальних та органів шлунково- кишкового тракту
Захід2

Придбання інсуфлятор-іригатор
затрат:обсяг витрат - 100,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 100,0 Проведення якісного та ефективного огляду фіброколоноскопії та бронхоскопії.
продукту:інсуфлятор-іригатор – 2 шт.
ефективності:середня вартість 1 шт. – 50,0 тис. грн.
якості: 100%.
8 Завдання8

Діагностиказахворювань серцево-судинноїсистеми.
Захід2

Придбання апаратів ЕКГ
затрат:обсяг витрат - 56,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 56,0 Надання ефективної медичної допомоги в акушерсько-гінекологічному та неврологічному відділеннях

 
продукту:апарат ЕКГ – 2 апарати
ефективності:середня вартість 1 шт. – 28,0 тис.грн.
якості: 100%
9 Завдання 9

Встановленнятрансформаторної підстанції, виготовлення технічних умов
Захід6

Встановлення  трансформаторної підстанції та виготовлення технічних умов з приєднання до електричних мереж в АЗПСМ с.Волиця та с.Волсвин
затрат:обсяг витрат 400,0 тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 400,0 Введення в експлуатацію та завершення будівництва АЗПСМ у с.Волсвин та с.Волиця.
продукту:Встановлення підстанції та виготовлення документації –  2 шт.
ефективності: середнявартістьодної – 200,0 тис.грн
якості: 100%
10 Завдання 10

Забеснечення надання невідкладної допомоги при невідкладних станах
Захід2

Придбання апаратів штучної вентиляції легень
затрат:обсяг витрат 1380,0тис.грн. КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 1380,0 Забеспечення надання невідкладної допомоги в палатах інтенсивної терапії.
продукту:апарати штучної вентиляції легень – 2 шт.
ефективності:вартістьодного апарату– 580,0тис.грн.

вартість другого апарату – 800,0 тис.грн.
якості: 100%
11 Завдання 11

Забеснеченнятранспортом
Захід 3

Перевезення медичних працівників
затрат: обсягвитрат400,0 тис.грн.

продукту: перевезення медичних працівників 280 чол.

ефективності:   вартість перевезення одного чол..64,94 грн.

якості: 100%
КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 400,0 Забеспечення безперебійної роботи медичних установ
12 Завдання 12

Забеснеченнявиплати заробітної плати
Захід 4 Виплата відпускних медичним працівникам

 
затрат: обсягвитрат500,0 тис.грн.

продукту: виплата  відпускних медичним працівникам 115 чол.

ефективності:   вартість одної виплати 4350,00  грн.

якості: 100%
КНП «Сокальська ЦРЛ» Районний бюджет 500,0 Забеспечення виплати заробітної плати в призначений законодавством термін
  УСЬОГО по Програмі       3529,0  

* якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вона поділяється на етапи і таблицязаповнюється на кожний з них окремо.

** вказуєтьсякожнеджерелоокремо.

*** завдання, заходи та показникивказуються на кожнийрікпрограми.

 

 

 

 

 

Головногорозпорядника коштів

Голова Сокальської                                

                                   Районної адміністрації                                                                І.М.Дацюк

 

 

 

 

Відповідальний

виконавець Програми     

Головний лікар

КНП «Сокальська ЦРЛ»  ___________________________    Р.Т. Швед