ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

09.04.2019 11:18:17

Автор:

Притулко В.Я

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00754/07 від 26.02.2019
"Про внесення змін ​​​​​​​в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік

Порівняльна таблиця до проекту рішення

«Про внесення змін в Програму  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік»

 

Автор поправки Притулко В.Я.

 

Редакція автора Пропозиції та поправки до проекту
1

 1. Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік (затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської  області від 21.12.2018 року №694), виклавши Додатки 1-3 в новій редакції, що додаються.


 Притулко В.Я.

Викласти п.1 проекту рішення в наступній редакції:

«1.Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік (затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської  області від 21.12.2018 року №694), зокрема:

1.1.Викласти розділ 2 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 2.Завданнями Програми є :

 • піднесення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування, Асоціації рад Сокальщини;

 • організація дієвої системи зв’язку з органами місцевого самоврядування;

 • залучення громадськості до вирішення актуальних місцевих проблем;

 • забезпечення активної участі місцевих громад у місцевому самоврядуванні;

 • забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах;

 • формування позитивного іміджу територіальної громади Сокальського району ( в т.ч. і за межами України);

 • доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

 • налагодження системи маркетингу та промоції, розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

 • моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, в першу чергу пріоритетних;

 • забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам всіма доступними засобами».


 

1.2.Викласти розділ 3 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 3.Заходами Програми передбачається:

- проведення навчання посадових осіб органів місцевого

самоврядування:

а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участь в проектах, які передбачають залучення грантового фінансування;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

- написання, участь, забезпечення співфінансування заходів районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата робіт, послуг, товарів, інших видатків, тощо) пов’язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо;

- забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів місцевого самоврядування;

- доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

- забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС»).

- створення електронного порталу «Інвестуй в Сокальщину», розміщення і регулярне оновлення на ньому інформації щодо інвестиційної привабливості району, наявних інвестиційних проектів.

         Затвердження та фінансування заходів Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

Суми коштів, які спрямовуються на виконання заходів Програми, визначаються у Додатку 3 до Програми».

 

1.3.Викласти розділ 5 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 5.Очікувані результати.

Програмою передбачені заходи розвитку місцевого самоврядування у Сокальському районі на 2019 рік, реалізація яких сприятиме:

- удосконаленню співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів виконавчої влади району з органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Сокальського району;

- створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

- підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

- створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

- вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

- підтримки і забезпечення співфінансування в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах, грантах, тощо;

- створенню умов для впровадження реформ місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки громадських ініціатив;

- підвищення  рівня презентаційної діяльності щодо інвестиційної потенціалу району;

- створення інвестиційного портфелю району та забезпечення просування інвестиційних проектів району;

- формування позитивного іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України);

- доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

- проведенню заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування.  »

 

1.4.Викласти Додатки 1-3 до Програми у новій редакції, що додаються.».

 

 

 

 

 

 

____________________    В.Я.Притулко    

  

  

                                   
                                                                                                                                   Додаток 1 до Програми  розвитку

                                                                                                                                         місцевого самоврядування   Сокальського району на 2019 рік

 


ПАСПОРТ

 

Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік

 (назва програми)

 

1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення Сокальської районної ради від 21 рудня 2018 року №694     

 

3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______

 

4. Співрозробники програми _________________________________________

 

5. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області, Сокальська районна державна адміністрація_

 

6. Учасники програми __Львівська обласна рада, Львівська ОДА, міські, селищна, сільські ради району, інші виконавці заходів програми

 

7. Термін реалізації програми _2019 рік_______________________

 

7.1. Етапи виконання програми

 (для довгострокових програм)  ____________________________________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього,                           8 821,0 тис.грн

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету                  4 601,0 тис.грн.

       коштів обласного бюджету                   4 220,0 тис.грн.                   

       коштів інших джерел  (вказати)  _________________________

 

 

 

 

Керівник установи -

головного розпорядника

коштів                          
      _Пасько М.М.                    _____________          

                                                  (П. І. Б.)                                        (підпис)

                                                  

 

 
                                                                                                                                                                             Додаток 2 до Програми  розвитку   

                                                                                                                                                                               місцевого   самоврядування        

                                                                                                                                                                           Сокальського району на 2019 рік

 


Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку місцевого самоврядування

Сокальського району  на 2019 рік

                                                                                                                                                                   тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 8 821,0 8 821,0
у тому числі:    
Районний бюджет 4 601,0 4 601,0
Обласний бюджет 4 220,0 4220,0

 

 

 

Заступник голови  районної ради                                     Василь Бойко 
                                                                                                                          Додаток 3 до Програми  розвитку  місцевого

                                                                                                                         самоврядування   Сокальського району на 2019 рік


Перелік заходів і результативних показників  

ПРОГРАМИ розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік

 
Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Значення показника Фінансування
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1. Забезпечення співфінансування  заходів  міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, пов'язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів 1.1.  Співфінансування заходів   міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»  в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом) затрат –обсяг видатків на співфінансування заходів   міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів»   (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

2 667,2
 

Обласний бюджет

 

Районний бюджет
 

1 333,6

 

 

1 333,6
продукту –кількість міжнародних проектів, шт . 1
ефективності- середні витрати на міжнародний проект,  тис.грн 2 667,2
якості- відсоток реалізованих міжнародних проектів до запланованих, % 100,0
  затрат –обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації  та повторну експертиза проектно-кошторисної документації  ( в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів») , тис.грн 32,0 Районний бюджет 32,0
продукту –кількість документацій, по яких буде проводитися коригування та  повторна експертиза ПКД, шт . 2
ефективності- середні витрати на коригування та експертизу одиниці проектно-кошторисної документації, тис.грн 16,0
якості- відсоток відкорегованих та поданих на експертизу  проектно-кошторисних документації до запланованих, % 100,0
1.2. Співфінансування заходів   міжнародного проекту «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстреної медичної допомоги в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України» в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг, інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом) затрат –обсяг видатків на співфінансування заходів   міжнародного проекту «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстреної медичної допомоги в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України» (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

3 342,6
 

Обласний бюджет

 

Районний бюджет
 

1 671,3

 

 

1 671,3
продукту –кількість міжнародних проектів, шт . 1
ефективності- середні витрати на міжнародний проект,  тис.грн 3 342,6
якості- відсоток реалізованих міжнародних проектів до запланованих, % 100
  1.3. Співфінансування заходів   міжнародного проекту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах:Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів»  (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг, інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом) затрат –обсяг видатків на співфінансування заходів  міжнародного проекту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів» міжнародного проекту «» (в т.ч. оплата  товарів, робіт, послуг,  інших видатків, тощо, передбачених вказаним міжнародним проектом), тис.грн  

2 430,2
 

Обласний бюджет

 

Районний бюджет
 

1 215,1

 

 

1 215,1
продукту –кількість міжнародних проектів, шт . 1
ефективності- середні витрати на міжнародний проект,  тис.грн 2 430,2
якості- відсоток реалізованих міжнародних проектів до запланованих, % 100
  затрат –обсяг видатків на коригування та повторну експертизу проектно-кошторисної документації, тис.грн 35,0 Районний бюджет 35,0
  продукту –кількість документацій, по яких буде проводитися коригування та  повторна експертиза ПКД, шт . 3
  ефективності- середні витрати на коригування та експертизу одиниці проектно-кошторисної документації, тис.грн 11,67
  якості- відсоток відкорегованих та поданих на експертизу  проектно-кошторисних документації до запланованих, % 100,0
2. Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування  (в тому числі:

-видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо);

-організація та проведення свята День місцевого самоврядування (нагородження, кава-брейк, солодкий стіл); 

- придбання сувенірної продукції;

-доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

- придбання (виготовлення)  видань (книг) «З висоти соколиного лету: Сокальщина запрошує»
2.1. Видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо) затрат- видатки пов’язані з прийомом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), тис.грн 40,0 Районний бюджет 40,0
продукту- кількість прийомів офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), шт 8
ефективності- середні витрати на  1 прийом офіційних делегацій, в тому числі іноземних (харчування, проживання, кава-брейк, тощо), тис.грн 5,0
якості- покращення іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України)  
2.2. Організація та проведення свята День місцевого самоврядування затрат – обсяг видатків на організацію та проведення свята День місцевого самоврядування (нагородження, кава-брейк, солодкий стіл), тис.грн 20,0 Районний бюджет 20,0
продукту – кількість заходів (День місцевого самоврядування), заходів 1
ефективності- середні витрати на захід (День місцевого самоврядування), тис.грн 20,0
якості - кількість осіб, які взяли участь у святі День місцевого самоврядування 103
2.3. Придбання сувенірної продукції затрат- видатки на придбання сувенірної продукції, тис.грн 21,5 Районний бюджет 21,5
продукту- кількість придбаної сувенірної продукції, шт 145
ефективності- середні витрати на  одиницю сувенірної продукції, тис.грн 0,148
якості- покращення іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України)  
2.4.Доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій

 
затрат- видатки на придбання обладнання, тис.грн 18,5   18,5
продукту- кількість  доукомплектованих комплексів (в т.ч відеореєстратор, жорсткий диск,  внутрішні камери – 2 шт., блок живлення до камер – 2 шт., кабель-200 м ) – 1 комплекс 1    
ефективності- середні витрати на  комплекс,  18,5 тис.грн 18,5    
якості- покращення  інформаційної діяльності      
2.5. Придбання (виготовлення)  видання (книги) «З висоти соколиного лету: Сокальщина запрошує» затрат – обсяг видатків на придбання (виготовлення)  видання (книги) «З висоти соколиного лету: Сокальщина запрошує», тис.грн 120,0 Районний бюджет 120,0
продукту – кількість примірників видання (книги) «З висоти соколиного лету: Сокальщина запрошує», шт 500
ефективності- середні витрати на примірник видання (книги) «З висоти соколиного лету: Сокальщина запрошує», тис.грн 0,24
якості- покращення іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України)  
Завдання 3. Вдосконалення системи маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності 3.1. Розробка «Дорожньої карти інвестора», її оновлення за необхідністю затрат – обсяг видатків на розробку, тис.грн х х х
продукту – кількість, шт  
ефективності- середні витрати на одиницю, тис.грн  
якості-  %  
3.2.Розробка веб-порталу «Інвестуй в Сокальщину»

 
затрат – обсяг видатків на розробку, 49,0 тис.грн 49,0 Районний бюджет 49,0
продукту – кількість розроблених веб-порталів, шт 1
ефективності- середні витрати на розробку веб-порталу, 49,0 тис.грн 49,0
якості-  розроблений портал «Інвестуй в Сокальщину», 100 % 100,0
3.3.Стандартизація, наповнення та каталогізація даних щодо реалізованих інвестицій, запланованих заходів, комунальної інфраструктури та інвестиційних пропозицій із нанесенням на інтерактивну карту затрат – обсяг видатків -45,0 тис.грн 45,0 Районний бюджет 45,0
продукту – кількість інформаційних каталогів - 101, шт 101
ефективності- середні витрати на один інформаційний каталог, 0,446 тис.грн 0,446
якості-  наповнений портал, 100 % 100,0
Разом по Програмі         8 821,0
в т.ч.районний бюджет         4 601,0
обласний бюджет         4 220,0

 

Заступник голови районної ради                           Василь Бойко