ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

2

Проголосовано:

09.04.2019 10:44:55

Автор:

Поліщук М.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00771/07 від 26.02.2019
"Про внесення змін до районних Програм

ПОЛІЩУК М.П.

 Сокальська райдержадміністрація просить Вас внести зміни в проект рішення «Про внесення змін до районних Програм», доповнивши пунктом наступного змісту:

«Внести зміни в Регіональну програму протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі, затверджену рішенням Сокальської районної ради №51 від 12 січня 2016 року, виклавши її в новій редакції, що додається.».

 

 
Затверджено

Заступник голови  Сокальської районної державної адміністрації

_________________ М.Поліщук

   «__» __________ 2019р.

 

МП

 
 

 
Затверджено

Рішенням Сокальської районної

    ради Львівської області

    №_____від____________2019р.

      Голова Сокальської районної ради

________________ Пасько М.М.

    «____» __________ 2019 р.

 

МП

  ПРОГРАМА

протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року

 у Сокальському районі

(нова редакція)

 
 Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету,соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

______________В. Пограничний

 «__» __________ 2019 р.
  Погоджено

Голова постійної комісії 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради

________________ А.Сенюк

«__» __________ 2019 р.

 

 
 Погоджено

Завідувач сектору з питань

цивільного захисту  

Сокальської районної

державної адміністрації

_______________Ю. Наумчук

«__» ________ 2019 р.

 
  Погоджено

Начальник фінансового управління

 Сокальської районної

 державної адміністрації

________________Г. Леонова

 «__» ________ 20__ року

 

 

 

                                                                                                               Погоджено

    Начальник  Сокальського управління водного господарства

_______________ Новосад В.І.

«__» __________ 2019 р.

 
ПРОГРАМА

протипожежного захисту  торфовищ на період 2016-2021 року

у Сокальському районі 

 

 1. Загальні положення  

Програма розроблена відповідно до ст.19 Кодексу  Цивільного  захисту  України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для комплексного розв'язання проблем захисту торфовищ у Сокальському районі від пожеж.

Загальна площа торф’яників осушних систем  Солокія,  Болотня становить      1200 га із них з глибиною залягання торфу більше 1 м  - 5000 га.

В засушливу пору року не забезпечується достатнє зволоження торф’яників і       2-4 рази на рік, має місце їх загоряння  в заплаві р.Солокія та р.Болотня, що призводить до великих матеріальних та фінансових витрат. Горіння торфополів призводить до знищення екосистем, земельного фонду та згубно впливає на здоров’я населення району.    Розчистка каналів внутрішньогосподарської осушної мережі (200 км), які знаходяться у спільній комунальній власності територіальних громад району виконувалась більше       25 років тому. За цей час канали внутрішньогосподарської системи заросли чагарником і замулились. Для акумуляції води в каналах в засушливий період необхідно провести ремонт існуючих гідротехнічних споруд з метою підвищення водозабезпеченості торф’яників та недопущення на них пожеж.

 

2. Мета  Програми 

Метою Програми є збереження і відтворення водних та земельних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього середовища та здійснення комплексу інженерно-технічних заходів спрямованих на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель, запобігання та ліквідації пожеж на торфополях. Покращення екологічного стану навколишнього середовища.

 

3. Визначення відповідальних виконавців Програми. 

Відповідальним виконавцем є Сокальська районна державна адміністрації у частині складання Програми.

Відповідальним виконавцем у частині виконання робіт та послуг є місцеві ради району.

 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та  джерел  фінансування,  терміни виконання Програми.           

Порядок фінансування  робіт  передбачає перерахування субвенції міським, сільським бюджетам, як замовнику виконання робіт.

Розподіл додатково виділених коштів для місцевих рад здійснюється на підставі видання розпорядження голови Сокальської РДА за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального використання природокористування та розвитку сільських територій.

Термін виконання Програми – 2016 - 2021 роки.

Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом виконання і дотримання графіку робіт покладається на сектор з питань цивільного захисту Сокальської районної державної адміністрації.

 

5.Перелік завдань і заходів Програми.   

Основним завданням програми є забезпечення протипожежного захисту торфовищ Сокальського району шляхом здійснення заходів:

-ремонт шлюзів-регуляторів з метою регулювання рівнів води в каналах, для подальшої  подачі її на торфополя для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій під час пожежонебезпечного періоду, зокрема шлюза-регулятора РТП 2х200х200 на річці Солокія ПК 249,  який розміщеий на території Хлівчанської сільської ради;

-очистка каналів від кущів, мулу і наносів з метою покращення підводу води до площ торфополів;

-регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів.

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, розробників програми, замовників та виконавців робіт, комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради.

  
                                                                                                                                                                    Додаток 1 до Регіональної програми протипожежного захисту торфовищ   на період 2016-2021 року  у Сокальському районі

 

 
Паспорт

Регіональної програми протипожежного захисту торфовищ на

 період 2016-2021року  у Сокальському районі

 

Ініціатор розроблення програми: Сокальська РДА

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення сесії Сокальської районної ради №  51  від 12.01.2016 року

 

3. Розробник програми: Сокальська РДА.

 

4. Співрозробники Програми: Сокальське  управління водного господарства.   

 

5. Відповідальний виконавець програми: місцеві ради Сокальського району, підрядні організації, установи та підприємства

 

6. Учасники програми:  місцеві ради Сокальського району, підрядні організації, установи та підприємства

 

7. Термін реалізації програми: 2016-2021 роки8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, у межах фінансового ресурсу виділеного в бюджеті ( на 2019р. -  199,6 тис.грн):

     8.1  в т.ч.коштів районного бюджету на 2019рік –199,6 тис.грн 

 

 

     Заступник Голови Сокальської РДА                               М.М.Поліщук

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Додаток 2 до Регіональної програми протипожежного                    

                                                                                                                                                                                захисту торфовищ   на період 2016-2021 року  у Сокальському районі

 

 

 
Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

 

Регіональна програма протипожежного захисту торфовищ

на період 2016-2021 року  у Сокальському районі


                                                                                                                                     тис. грн


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 199,6     199,6
у тому числі        
обласний бюджет        
районний  бюджет** 199,6     199,6
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**        
кошти небюджетних джерел**        

 

 

 

 

 

                          Заступник голови районної ради                                                                    Василь   Бойко

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                                                                                                                   Додаток 3 до  Регіональної програми протипожежного

                                                                                                                                                                                захисту торфовищ   на період 2016-2021 року  у Сокальському районі
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

 Регіональна програма протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року  у Сокальському районі

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат  
Джерела** Обсяги, тис. грн  
2019 рік  
1. Завдання:

Забезпечення протипожежного захисту торфовищ у Сокальському районі
Захід 1: ремонт шлюза-регулятора РТП 2х200х200р. на річці Солокія ПК 249 затрат: обсяг витрат на ремонт шлюза-регулятора – 199,6 тис.грн Хлівчанська сільська рада, підрядні організації та підприємства Районний бюджет 199,6 Регулювання рівня води з метою запобігання загорянню торфовищ
продукту: кількість відремонтованих шлюзів – 1 шт.
ефективності: середні затрати на ремонт 1 шлюза-регулятора – 199,6 тис.грн
якості: відсоток відремонтованих шлюзів до запланованих – 100%
Усього на етап або на програму:          

Заступник голови районної ради                                                       Василь   Бойко