ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXI

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

2

Проголосовано:

09.07.2018 10:48:46

Автор:

Макачка І.П

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  21
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  13

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00556/07 від 01.06.2018
" Про створення Комунального некомерційного підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»

Автор поправки Макачка І.П.

 

Внести зміни в проект рішення «Про створення Комунальногонекомерційного підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»», виклавши проект рішення та Статут в новій редакції, що додається:

 

«Про Комунальне некомерційне підприємство

Сокальської районної ради Львівської області

«Сокальська центральна районна лікарня»

 

        Керуючись ст. 59, 78Господарського кодексу України, ст.ст.104-108 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,Законом України від 06.04.2017року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішенням Сокальської районної ради №515 від 24.04.2018 року «Про реорганізацію Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров′я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада  Львівської області,  -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Реорганізувати шляхом перетворення Комунальний заклад Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», як правонаступника.

 

2. Затвердити Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»до Комунального некомерційного підприємстваСокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» , що додається.

3. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємстваСокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» , що додається.

 

4. Уповноважити  головного лікаря Шведа Р.Т.подати всі необхідні документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

5. Вважати продовженою дію трудових договорів працівників Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» у реорганізованому Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»  на попередніх умовах відповідно до ч.4 ст.36 КЗпП України.

 

6. Після проведення державної реєстрації Комунального некомерційного підприємстваСокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»доручити голові районної ради внести зміни в діючий контракт головного лікаря Шведа Р.Т. щодо реорганізації Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня». в Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» 

 

7. Закріпити майно за Комунальним некомерційним підприємствомСокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»зазначене в Передавальному акті на праві оперативного управління, після проведення державної реєстрації Комунального некомерційного підприємстваСокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»в установленому законом порядку.

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров′я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                      Микола Пасько

 

 

Затверджено рішенням

Сокальської районної ради

Львівської області

від ___ липня 2018 року

№ __________

Голова районної ради

____________Микола Пасько

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«СОКАЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2018

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» (надалі – Підприємство) є амбулаторнимта лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги  будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом,а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров′я.

1.2. Підприємство реорганізоване за рішенням Сокальської районної ради Львівської області (надалі – Засновник) від «24» квітня 2018 року №515 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення з Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» у Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня».

Майно Підприємства є спільною комунальною власнiстютериторiальних громад міст, сіл та селища Сокальського району Львівської області, управління від імені яких здійснює Сокальська районна рада Львівськоїобластi.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня».

1.3. Підприємство створене на базі відокремленої частини спільної комунальної власностітериторiальних громад міст, сіл та селища Сокальського району Львівської області.

1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємстває Сокальська районна радаЛьвівської області (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків)  Підприємства або його частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України,  наказами Департаменту охорони здоров′я ЛОДА, рішеннями сесій Сокальської районної ради Львівської області, розпорядженнями голови Сокальської районної державної адміністрації Львівської області та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 2.1. Найменування:

 2.1.1. Повне найменування Підприємства –Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства – КНП«Сокальська ЦРЛ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 80001, Україна, Львівська обл., м.Сокаль, вул. Я.Мудрого, 26.

2.3. У Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» входять:

2.3.1. Белзька районна лікарня, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, м.Белз, вул. 8 Березня,11 (відокремлений підрозділ без права юридичної особи).

2.3.2. Сокальська амбулаторіязагальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, м. Сокаль(відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.2.1. Фельдшерський пункт с. Поториця, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Поториця.

2.3.2.2.Фельдшерський пункт с. Забужжя, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Забужжя.

2.3.2.3. Фельдшерський пункт с. Волиця, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Волиця.

2.3.2.4.Фельдшерський пункт с. Комарів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Комарів.

2.3.2.5. Фельдшерський пункт с. Добрячин, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Добрячин.

2.3.2.6. Фельдшерський пункт с. Горбків, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Горбків.

2.3.2.7. Фельдшерський пункт с. Завишень, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Завишень.

2.3.2.8. Фельдшерський пункт с.Волсвин , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Волсвин.

2.3.2.9.Фельдшерський пункт с. Зубків, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Зубків.

2.3.2.10. Фельдшерський пункт с.Бендюга , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Бендюга.

2.3.2.11. Фельдшерський пункт с. Переспа, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Переспа.

2.3.3. Белзькаамбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, м. Белз (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.3.1. Фельдшерський пункт с.Борятин , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Борятин

2.3.3.2.Фельдшерський пункт с. Острів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Острів

2.3.3.3. Фельдшерський пункт с.Муроване , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Муроване.

2.3.3.4. Фельдшерський пункт с. Себечів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Себечів.

2.3.3.5 Фельдшерський пункт с. Перемисловичі, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Перемисловичі.

2.3.3.6 Фельдшерський пункт с. Жужеляни, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Жужеляни.

2.3.3.7. Фельдшерський пункт с.Ванів , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Ванів

2.3.3.8.Фельдшерський пункт с. Низи, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Низи.

2.3.3.9.Фельдшерський пункт с. Острівок, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Острівок.

2.3.3.10.  Фельдшерський пункт с. Глухів, за адресою : Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Глухів.

2.3.4. Княжівськаамбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Княже(відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.4.1.Фельдшерський пунктс.Фусів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Фусів

2.3.4.2.Фельдшерський пункт с. Смиків, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Смиків.

2.3.5. Лучицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с.Лучиці(відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входить:

2.3.5.1.Фельдшерський пункт с.Боб’ятин , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Боб’ятин

2.3.6. Хоробрівськаамбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Хоробрів (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.6.1.Фельдшерський пункт с. Тудорковичі, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Тудорковичі.

2.3.6.2.Фельдшерський пункт с. Войславичі, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Войславичі.

2.3.6.3. Фельдшерський пункт с. Пісочне, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Пісочне.

2.3.6.4. Фельдшерський пункт с. Угринів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Угринів.

2.3.7. Сілецька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входить:

2.3.7.1.Фельдшерський пунктс.Межиріччя, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Межиріччя.

2.3.8. Скоморохівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Скоморохи (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.8.1Фельдшерський пункт с. Перетоки, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Перетоки

2.3.8.2.Фельдшерський пункт с. Стенятин, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Стенятин.

2.3.8.3.Фельдшерський пункт с. Ульвівок, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Ульвівок.

2.3.8.4.Фельдшерський пункт с. Свитазів , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Свитазів.

2.3.9. Угнівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, м.Угнів(відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.9.1. Фельдшерський пункт с. Стаївка, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Стаївка.

2.3.9.2.Фельдшерський пункт с. Корчів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Корчів.

2.3.9.3.Фельдшерський пункт с. Карів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Карів.

2.3.9.4.Фельдшерський пункт с. Піддубне, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с.Піддубне.

2.3.10. Хлівчанськаамбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Хлівчани (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.10.1. Фельдшерський пункт с. Домашів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Домашів.

2.3.10.2. Фельдшерський пункт с. Діброва, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Діброва.

2.3.10.3.Фельдшерський пункт с. Тяглів, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Тяглів.

2.3.11. Варязька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Варяж (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входить:

2.3..11.1Фельдшерський пункт с. Лешків, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Лешків.

2.3.12. Тартаківська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Тартаків (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.12.1.Фельдшерський пункт с. Перв’ятичі, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Перв’ятичі.

2.3.12.2.Фельдшерський пункт с.Романівка , за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Романівка

2.3.13. Савчинська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Савчин (відокремлений підрозділ без права юридичної особи), до складу якої входять:

2.3.13.1.Фельдшерський пункт с. Опільсько, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Опільсько.

2.3.13.2.Фельдшерський пункт с. Теляж, за адресою: Україна, Львівська область, Сокальський район, с. Теляж.

2.4. Діяльність лікарень, амбулаторійзагальної практики – сімейної медицини, фельдшерських пунктів регламентується окремими Положеннями,які затверджуються Головним Лікарем за погодженням з головою Сокальської районної ради Львівської області. Керівники лікарень,амбулаторійзагальної практики – сімейної медицини, фельдшерських пунктів  призначаються на посаду та звільняються з посади Головним лікарем відповідно до вимог трудового законодавства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної та вторинної медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Сокальського району Львівської області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами,  забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров′я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

медична практика з надання первинної, вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення населення району в повному обсязі висококваліфікованою поліклінічною, стаціонарною, стаціонар-замінною та невідкладною медичною допомогою;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

 направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

 участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

 участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Сокальському районі та шляхів їх вирішення;

надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Сокальського району;

медична практика;

визначення потреби структурних підрозділів Лікарні та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Лікарні;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

організація діяльності, пов’язаної з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

координація діяльності лікарів із надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

 надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  Сокальського району;

організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Лікарні;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення профілактичних оглядів;

своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування;

систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності;

широке використання в комплексній терапії лікувального харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури;

залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів, та працівників науково-дослідницьких інститутів;

організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним оглядам згідно чинного законодавства;

організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах району, незалежно від форм власності.

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

 здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Лікарні;

інші функції, що випливають із покладених на Лікарню завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство  надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 4.1. Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району Львівської області на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність, самостійно організовує виробництво робіт, послуг і реалізує їх за тарифами, що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

 4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

 4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане  Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації робіт та послуг;

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

 5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

 5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

 Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 7733366,81грн (сім  мільйонів сімсот тридцять три тисячі триста шістдесят шість гривень 81 копійок), що у розмірі 100% належить Засновнику – Сокальській районній раді Львівської області.

 5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичнимособам відповідно до законодавства України та рішень Сокальської районної ради Львівсьої області.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

 6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4.  Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Сокальської районної ради Львівської області, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Сокальському районі Львівської області.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. УправлінняПідприємствомздійснює Сокальська районна рада Львівської області  (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління)  Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Сокальської районної ради Львівської області відповідно до порядку, визначеного законодавством України, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Засновник (Власник) – Сокальська районна рада Львівської області:

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.3. Затверджує план діяльності Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Головним лікарем  Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

 7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною комунальною  власністю територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району Львівської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Сокальська районна державна адміністрація Львівської області реалізує повноваження, делеговані їй Сокальською районною радою Львівської області, в частині укладення з Підприємством договорів про надання медичного обслуговування та інших договорів за рахунок коштів районного бюджету.

7.5. Головний лікар Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

 7.5.3. Організовує роботуПідприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

 7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльностіПідприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних проПідприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаряПідприємства  в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

 - положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

 - порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником іГоловним лікарем Підприємства.

7.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві cтворюється Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки. Спостережна рада Підприємства складається з:

-  одного представника власника ЗОЗ (уповноваженого ним органу);

- представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації та/або виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування – від однієї до чотирьох осіб;

- депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;

- представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).

Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 7.7. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 7.8. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує один із заступників Головного лікаря.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Головним лікарем.

 8.3. Штатну чисельність ПідприємстваГоловний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально- культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колективПідприємства  складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника зПідприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінніПідприємством, не може обиратися Головний лікарПідприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацієюПідприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

 

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті її господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiкрезультатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностiвiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Підприємстваздiйснюютьвiдповiднiдержавнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

 10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншудокументацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Підприємство здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішні зв`язки із закордонними медичними закладами, науковими установами, фондами, міжнародними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами шляхом укладення угод про співробітництво, встановлення прямих зв’язків із зарубіжними партнерами відповідно до Закону України " Про зовнішньоекономічну діяльність".

11.2. Для реалізації своїх статутних завдань Підприємство має право:

- самостійно здійснювати міжнародні зв`язки відповідно до законодавства України на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними особами та погодженими Департаментом охорони здоров’я ЛОДА, мати власний валютний рахунок;

- під час здійснення міжнародних зв’язків самостійно визначати ціни на виконання робіт і надання послуг, укладати договори та контракти в межах напрямків діяльності, визначених законодавством та Статутом;

- на отримання спонсорських коштів, пожертв та коштів, передбачених заповітами юридичних та фізичних осіб України й інших держав;

- використовувати валютні та матеріальні надходження для забезпечення статутної діяльності згідно з чинним законодавством України.

11.3. Якщо міжнародні угоди України встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то Підприємство у своїй діяльності керується правилами міжнародних угод.

11.4. Представництво Підприємства у міжнародних зв’язках здійснює Головний лікар Підприємства або уповноважена ним особа.

12.МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

12.1. Підприємство зобов’язується виконувати визначені йому мобілізаційні завдання, в тому числі щодо створення та збереження мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань та мобілізаційних резервів, матеріальних та продовольчих резервів, ресурсів, страхового фонду, документації.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 13.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

13.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 13.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

13.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

13.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

13.9. Підприємство  є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

13.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

14.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Сокальської районної

                                                                                      ради Львівської області

від ________ 2018р. № _______

 

Передавальний акт

балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області«Сокальська центральна районна лікарня» до правонаступника – Комунального некомерційного підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»

        Ми, що нижче підписалися,члени комісії з реорганізації Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області  «Сокальська центральна районна лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»  (місце знаходження комісії: м.Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26), відповідно до рішення Сокальської районної ради Львівської області  №515 від 24 квітня 2018 року у складі:

Голова комісії - Швед Роман Тимофійович – головний лікар КЗСРРЛО «Сокальська центральна районна лікарня», реєстраційний номерОКПП 2061020573;

 

Заступник голови комісії–Бойко Василь Іванович – заступник голови Сокальської районної ради Львівської області, реєстраційний номерОКПП 2676610235.

 

Члени комісії:

Касян Сергій Васильович – член комісії, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗСРРЛО «Сокальська центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП 2272624037;

 

Наконечний Андрій Євгенович – член комісії, голова профспілкового комітету КЗСРРЛО «Сокальська центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП 2592505892;

 

Степанюк Ірина Федорівна – член комісії, головний бухгалтер КЗСРРЛО «Сокальська центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП2711808428;

             Новосад Ольга Миколаївна - член комісії, начальник відділу кадрів КЗСРРЛО «Сокальська центральна районна лікарня», реєстраційний номер ОКПП2972211880;

             Панасюк ОленаВолодимирівна – член комісії, юрисконсультКЗСРРЛО «Сокальська центральна районналікарня»,реєстраційний номер ОКПП3173504883.

Кравчук Тарас Григорович – член комісії, начальник відділу управлінням комунальним майном Сокальської районої ради, реєстраційний номер ОКПП2395310434,

керуючись Цивільним кодексом України, склали цей акт про те, що всі зобов’язання  Комунального закладу Сокальської районної ради “Сокальська центральна районна лікарня” перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви Комунального закладу Сокальської районної ради “Сокальська центральна районна лікарня” шляхом перетворення, переходять до правонаступника - Комунального некомерційного підприємства Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня».

 

 п/п
Назва рахунку балансу Дані балансу КЗСРРЛО “Сокальська ЦРЛ” (грн.,коп..) Примітки (розшифровка статуй в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках
Актив Пасив
1 2 3 4 5
1. Основні засоби      
  Первісна (переоцінена) вартість 25454914,17   додаток № 1
  Сума зносу 17721547,36   додаток № 1
  Балансова вартість 7733366,81   додаток № 1
  в.т.ч. по рахунках:      
1.1 1013 Будинки та споруди      
  Первісна (переоцінена) вартість 10333898,2   додаток № 1
  Сума зносу 8686856,36   додаток № 1
  Балансова вартість 1647041,84   додаток № 1
1.2 1014 Машини та обладнання  

 
 

 
 

 
  Первісна (переоцінена) вартість 13205235,97   додаток № 1
  Сума зносу 8053575   додаток № 1
  Балансова вартість 5151663,97   додаток № 1
1.3 1015 Транспортні засоби      
  Первісна (переоцінена) вартість 1789816   додаток № 1
  Сума зносу 877398   додаток № 1
  Балансова вартість 912418   додаток № 1
1.4 1016 Інструменти, прилади, інвентар      
  Первісна (переоцінена) вартість 96805   додаток № 1
  Сума зносу 74562   додаток № 1
  Балансова вартість 22243   додаток № 1
1.5 1017 Багаторічні насадження      
  Первісна (переоцінена) вартість 21855   додаток № 1
  Сума зносу 21855   додаток № 1
  Балансова вартість 0   додаток № 1
1.6 1112 Бібліотечні фонди      
  Первісна (переоцінена) вартість 7304   додаток № 1
  Сума зносу 7304   додаток № 1
  Балансова вартість 0   додаток № 1
2 Медикаменти та перев'язувальні засоби.      
  в.т.ч. по рахунках:      
2.1 1512Медикаменти та перев'язувальні засоби. 2852176,46   додаток №2
3 Продукти харчування      
  в.т.ч. по рахунках:      
3.1 1511 Продукти харчування 57398,40   додаток №3
4 Інші необоротні матеріальні активи      
  в.т.ч. по рахунках:      
4.1 1113 Малоцінні необоротні активи 2379625,50   додаток № 4
4.2 1114 Білизна,постільніречі,одягта взуття 514229,13   додаток № 4
4.3 1312 Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи 36703,76   додаток № 4
4.4 1513 Будівельні матеріали 241318,20   додаток № 4
4.5 1515 Запасні частини 122957,10   додаток № 4
4.6 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети 44862,60   додаток № 4

 

Примітка: додатки 1,2,3,4 до передавального акту додаються.

 

 

 

Голова комісії

Головний лікар

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                            Швед Р.Т.

Заступник голови комісії

Заступник голови Сокальської районної ради

Львівської області                                                               Бойко В.І.

Члени комісії :

Заступник головного лікаря з медичного

обслуговування населення

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                          Касян С.В.

 

Голова профспілкового комітету 

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                         Наконечний А.Є.

 

Головний бухгалтер

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                             Степанюк І.Ф.

 

Начальник відділу кадрів

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                           Новосад О.М.

 

Юристконсульт

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                                Панасюк О.В.

 

Начальник відділу управління

Комунальним майном Сокальської

районної ради Львівської області                                       Кравчук Т.Г.

 
                                      Додаток №1                                                                                 до передавального акту КЗСРРЛО "Сокальська ЦРЛ" затвердженого рішенням Сокальської районої ради Львівської області від ___________2018 року №______
Основні засоби, рахунки 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1112
 
№ п/п Найменування основного засобу Інв./ номенкт. первісна (переоцінена)вартість сума зносу

(накоп. аморт.)
бал. вартість.
1 2 3 4 5 6
  Разом X 25454914.17 17721547.36 7733366.81
  1014 рахунок       13205235.97 8053572.00 5151663.97
1 Прес гладільний валковий 10400001 1576.00 1576.00 0.00
2 Апарат УВЧ - 30 10400007 218.00 218.00 0.00
3 Лапараскоп операційний 10400009 2841.00 2841.00 0.00
4 Стіл - термос д/перев. їжі 10400012 608.00 608.00 0.00
5 Дефибрилятор стадій наркозу 10400014 1107.00 1107.00 0.00
6 Апарат для високочастотної хірургії-57 10400017 602.00 602.00 0.00
7 Електрокардіограф одноканольний портативний 10400019 519.00 519.00 0.00
8 Шафа сухожарова 10400023 164.00 164.00 0.00
9 Полум`яний фотометр 10400028 7356.00 7356.00 0.00
10 Холодильник"Апшерон" 10400029 365.00 365.00 0.00
11 Флюроскоп 10400030 274.00 274.00 0.00
12 Світильник 4-х рефлекторний 10400033 197.00 197.00 0.00
13 КомпютерCeleron - D 10400035 3084.00 3084.00 0.00
14 Термостат Т - 80 10400037 241.00 241.00 0.00
15 Крісло гінекологічне 10400048 467.00 467.00 0.00
16 Периметр НРН-60 10400049 725.00 725.00 0.00
17 Набір лінз 10400052 427.00 427.00 0.00
18 Ліжко функціональне дитяче 10400053 197.00 197.00 0.00
19 Ліжко функціональне дитяче 10400054 197.00 197.00 0.00
20 Насос  WILORS 10400055 773.00 773.00 0.00
21 Електрокардіограф 10400056 383.00 383.00 0.00
22 Крісло гінекологічне 10400057 468.00 468.00 0.00
23 Світильник 7-ми рефлекторний 10400058 393.00 393.00 0.00
24 Лампа щілинна 10400060 1206.00 1206.00 0.00
25 Апарат ЛГМ-105 "Лазер газовий" 10400062 962.00 962.00 0.00
26 Шприцевий насос 10400063 16351.00 16351.00 0.00
27 Електрокартоплечистка 10400064 4960.00 4960.00 0.00
28 Бактерицидна лампа 10400070 146.00 146.00 0.00
29 Крісло гінекологічне 10400075 413.00 413.00 0.00
30 Крісло гінекологічне 10400076 413.00 413.00 0.00
31 Відсмоктувач хірургічний 10400082 178.00 178.00 0.00
32 Електростанція 10,5КВт 10400085 46544.00 46269.00 275.00
33 Термостат - ТС-80 М 10400086 742.00 742.00 0.00
34 Апарат для місцевої дарсонвалізації 10400090 308.00 308.00 0.00
35 Машинка швейна 10400091 149.00 149.00 0.00
36 Стіл операційний 10400093 1482.00 1482.00 0.00
37 Картотека  барабанна 10400094 2037.00 2037.00 0.00
38 Термостат 10400096 181.00 181.00 0.00
39 Апарат для низькочастотной терапії 10400097 303.00 303.00 0.00
40 Крісло зуболікарське 10400107 405.00 405.00 0.00
41 Світильник 4-х рефлекторний 10400111 189.00 189.00 0.00
42 Крісло гінекологічне 10400112 422.00 422.00 0.00
43 Світильник 9-ти рефлекторний стаціонарний 10400113 446.00 446.00 0.00
44 Стіл д/офтальмологічних приборів 10400116 228.00 228.00 0.00
45 Стіл д/офтальмологічних приборів 10400117 228.00 228.00 0.00
46  Стерилізатор паровий ГК - 100 - 3 10400118 1630.00 1630.00 0.00
47 Електроколориметр 10400119 1296.00 1296.00 0.00
48 Світильник 4-х рефлекторний 10400122 203.00 203.00 0.00
49 Крісло стоматологічне 10400123 138.00 138.00 0.00
50 Стерилізатор повітряний 10400125 1002.00 1002.00 0.00
51 Стерилізатор ГП - 40 10400126 1265.00 1265.00 0.00
52 Негатоскоп НС-4 10400132 215.00 215.00 0.00
53 Опромінювач ртутно-кварцовий 10400134 147.00 147.00 0.00
54 Бормашинка стоматологічна 10400135 627.00 627.00 0.00
55 Телевізор "Таурес-211" 10400143 398.00 398.00 0.00
56 Магнітофон "Ельфа-201-2 Стерео " 10400144 342.00 342.00 0.00
57 Візок з носилками 10400145 195.00 195.00 0.00
58 Мікроскоп " Біолам Р - 17 " 10400148 1241.00 1241.00 0.00
59 Електро-фотоколориметр 10400149 5214.00 5214.00 0.00
60 Цистоскоп операційний із світильником 10400150 6885.00 6885.00 0.00
61 Холодильник"Ока" 10400153 404.00 404.00 0.00
62 Візок д/перевезення хворих 10400154 196.00 196.00 0.00
63 Опромінювач ртутно-кварцовий 10400156 142.00 142.00 0.00
64 Опромінювач ртутно-кварцовий 10400157 142.00 142.00 0.00
65 Мікроскоп РВ-2610 з підсвіткою 10400158 4016.00 4016.00 0.00
66 Холодильник " Апшерон" 10400159 457.00 457.00 0.00
67 Апарат рентгенівський РУМ - 20 10400160 40749.00 40749.00 0.00
68 Стерилізатор сухожаровий 10400164 167.00 167.00 0.00
69 Стерилізатор ТАИ 200 10400167 2770.00 2770.00 0.00
70 Лампа М 405-8В 10400168 1662.00 1662.00 0.00
71 Крісло гінекологічне 10400169 435.00 435.00 0.00
72 Стоматологічна установка УС-300 10400170 938.00 938.00 0.00
73 Мікроскоп Бінокулярний 10400171 5319.00 5319.00 0.00
74 Крісло гінекологічне 10400173 406.00 406.00 0.00
75 Крісло гінекологічне 10400174 413.00 413.00 0.00
76 Скалер NSK 10400175 1321.00 1321.00 0.00
77 Холодильник " Кодра" 10400176 324.00 324.00 0.00
78 Апарат рентгенівський " Арман" 10400177 1697.00 1697.00 0.00
79 Негатоскоп 10400178 215.00 215.00 0.00
80 Набір очної хірургії 10400182 148.00 148.00 0.00
81 Набір очної хірургії 10400183 147.00 147.00 0.00
82 Стоматологічна установка б/у  Хірадент-654 10400184 7088.00 7088.00 0.00
83 Телевізор " Славутич" 10400189 397.00 397.00 0.00
84 Апарат для низькочастотної терапії 10400190 243.00 243.00 0.00
85 Установка стомат. "Хірадент" 10400191 9309.00 9257.00 52.00
86 Вакуум екстрактор з ручним приводом 10400192 201.00 201.00 0.00
87 Вакуум екстрактор з ручним приводом 10400193 201.00 201.00 0.00
88 Стіл інструментальний 10400194 226.00 226.00 0.00
89 Візок для перевезення білизни 10400201 194.00 194.00 0.00
90 Крісло гінекологічне 10400202 664.00 664.00 0.00
91 Світильник 4-х рефлекторний 10400203 196.00 196.00 0.00
92 Установка д/мийки суден 10400208 228.00 228.00 0.00
93 Апарат для реппозу кісток і накладання пов`язок 10400212 514.00 514.00 0.00
94 Світильник 4х рефлекторний 10400220 188.00 188.00 0.00
95 Візок для перевезення хворих 10400223 177.00 177.00 0.00
96 Столик маніпуляційний 10400225 144.00 144.00 0.00
97 Крісло гінекологічне 10400226 457.00 457.00 0.00
98 Синоптофор 10400229 664.00 664.00 0.00
99 Шафа сухожарова 10400230 163.00 163.00 0.00
100 Набір для реанімації новонароджених 10400232 365.00 365.00 0.00
101 Крісло гінекологічне 10400233 392.00 392.00 0.00
102  Шафа сушильна стерилізаційна ШСС - 80 10400234 423.00 423.00 0.00
103 Плита газова 10400237 239.00 239.00 0.00
104 Силовий щит 10400238 255.00 255.00 0.00
105 Апарат ел. вич. частот 10400240 3924.00 3924.00 0.00
106 Апарат " Ілізарова " 10400244 1622.00 1622.00 0.00
107 Апарат УВЧ - 66 10400246 318.00 318.00 0.00
108 Світильник 4-х рефлекторний 10400250 189.00 189.00 0.00
109 Світильник 4-х рефлекторний 10400251 189.00 189.00 0.00
110 Візок для перевезення хворих 10400252 422.00 422.00 0.00
111 Апарат низькочастотної терапії портативний 10400253 308.00 308.00 0.00
112 Опромінювачбактерерацидний ОБП-300 10400258 183.00 183.00 0.00
113 Світильник 2х рефлекторний 10400259 164.00 164.00 0.00
114 Апарат ультразвуковий "SIEMENS" 10400260 86763.00 86763.00 0.00
115 Колоноскоп OLIMPUS гум.доп. 10400261 19367.00 19367.00 0.00
116 Фіброскоп O   LIMPUS 10400262 25819.00 25819.00 0.00
117 Освітлювач Pentaxгум.д. 10400263 19367.00 19367.00 0.00
118 Прирбор для контролю сердеч. з освітленням 10400264 377.00 377.00 0.00
119 Апарат " Стимул " 10400266 1028.00 1028.00 0.00
120 Дефібрилятор ДІ - С - 04 10400269 2799.00 2799.00 0.00
121 Холодильник"Апшерон" 10400274 472.00 472.00 0.00
122 Ліжко функціональне лікарняне 10400277 168.00 168.00 0.00
123 Ліжко функціональне лікарняне 10400278 167.00 167.00 0.00
124 Автоклав ВК - 30 10400280 4920.00 4920.00 0.00
125 Апарат для переливання крові 10400281 291.00 291.00 0.00
126 Крісло гінекологічне 10400286 381.00 381.00 0.00
127 Візок для перевезення хворих ТБП - 2 10400288 829.00 829.00 0.00
128 Пристрій для підбору слухових апаратів 10400289 197.00 197.00 0.00
129 Вакуум - екстрат 10400291 226.00 226.00 0.00
130 Автоклав ВК-75 10400292 6434.00 6434.00 0.00
131 Полоснийелекфон 10400296 1131.00 1131.00 0.00
132 Електропіч 10400298 114.00 114.00 0.00
133 Центрифуга 10400299 49.00 49.00 0.00
134 Мікроскоп "Мікмед - 1" 10400303 1222.00 1222.00 0.00
135 Пластина - фартух  рентгензахисний 10400305 1630.00 1630.00 0.00
136 Пневмотахометр 10400307 158.00 158.00 0.00
137 Машинка пральна " Донбас " 10400310 407.00 407.00 0.00
138 Конвектори LB - 30 10400312 1056.00 1056.00 0.00
139 Крісло-судно 10400314 342.00 342.00 0.00
140 Піаніно " Україна " 10400315 841.00 841.00 0.00
141 Столик маніпуляційний 10400317 172.00 172.00 0.00
142 Столик маніпуляційний 10400318 172.00 172.00 0.00
143  Кип`ятильник Е - 67 10400319 408.00 408.00 0.00
144 Кип`ятильник педальний 10400320 405.00 405.00 0.00
145 Апарат " Луч 4 - 2 " 10400321 731.00 731.00 0.00
146 Апарат " Поток - 1" 10400322 58.00 58.00 0.00
147 Апарат " Алімп - 1" 10400323 1001.00 1001.00 0.00
148 Апарат УВЧ - 80 " Індотерм" 10400325 1247.00 1247.00 0.00
149 Крісло гінекологічне 10400327 343.00 343.00 0.00
150 Ліжко функціональне 10400328 498.00 498.00 0.00
151 Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 10400332 49.00 49.00 0.00
152 Ліжко функціональне лікарняне 10400333 1499.00 1499.00 0.00
153 Ліжко функціональне 10400334 512.00 512.00 0.00
154 Ліжко функціональне лікарняне 10400337 142.00 142.00 0.00
155 Діатермокоагулятор 10400338 1175.00 1175.00 0.00
156 Опромінювачбактерацидний 10400345 82.00 82.00 0.00
157 Опромінювачбактерацидний 10400346 82.00 82.00 0.00
158 Ліжко функціональне 10400347 498.00 498.00 0.00
159 Ліжко функціональне 10400348 498.00 498.00 0.00
160 Ліжко функціональне лікарняне 10400352 142.00 142.00 0.00
161 Холодильник "Чинар" 10400353 417.00 417.00 0.00
162 Телевізор "Сапфір" 10400358 256.00 256.00 0.00
163 Столик анастезіолога 10400359 178.00 178.00 0.00
164 Апарат " Поток - 1 " 10400361 58.00 58.00 0.00
165 Ліжко функціональне лікарняне 10400362 498.00 498.00 0.00
166 Ліжко функціональне 10400363 512.00 512.00 0.00
167 Апарат для індуктотерапії 10400365 979.00 979.00 0.00
168 Холодильник4 "Донбас-10Е" 10400370 488.00 488.00 0.00
169 Крісло каталка 10400371 6.00 6.00 0.00
170 Апарат наркозний " AНEMAT " 10400373 55155.00 55155.00 0.00
171 Апарат для перперивання вагітності 10400375 240.00 240.00 0.00
172 Ап-т для інактивування сироватки 10400379 197.00 197.00 0.00
173 Установка Хіродент 10400380 12161.00 12161.00 0.00
174 Електро-фотогколориметр 10400381 2748.00 2748.00 0.00
175 Апарат лазерний 10400382 4204.00 4204.00 0.00
176 Котел газовий АКООТ-5 10400383 1350.00 1236.00 114.00
177 Апарат  УВЧ - 30 10400384 154.00 154.00 0.00
178 Апарат АІР-2 10400385 479.00 479.00 0.00
179 Апарат для дарсонвілізації "Іскра" 10400388 232.00 232.00 0.00
180 Апарат для дарсонвалізації " Іскра - 1" 10400389 216.00 216.00 0.00
181 Інгалятор 10400390 1678.00 1678.00 0.00
182 Інгалятор 10400391 1678.00 1678.00 0.00
183 Дефибрилятор стадій наркозу 10400392 608.00 608.00 0.00
184 Електрокардіограф " Малиш " 10400395 377.00 377.00 0.00
185 Ліжко функціональне лікарняне 10400406 118.00 118.00 0.00
186 Електрокардіограф  "Біосет" 10400407 10415.00 10415.00 0.00
187 Холодильник "Донбас" 10400409 563.00 563.00 0.00
188 Холодильник " Кристал " 10400410 327.00 327.00 0.00
189 Апарат УВЧ - 30 10400411 272.00 272.00 0.00
190 Апарат длядарсонвалізації 10400413 789.00 789.00 0.00
191 Ехоенцефагоскоп 10400415 1182.00 1182.00 0.00
192 Кушетка медична 10400416 552.00 552.00 0.00
193 Електрокардіограф 1но канальний 10400417 1435.00 1435.00 0.00
194 Кушетка медична 10400418 552.00 552.00 0.00
195 Кушетка медична 10400419 549.00 549.00 0.00
196 Прилад для гостроти зору ТОЗД-1 10400420 389.00 389.00 0.00
197 Ліжко функціональне лікарняне 10400422 100.00 100.00 0.00
198 Ліжко функціональне лікарняне 10400424 101.00 101.00 0.00
199 Ліжко функціональне лікарняне 10400425 99.00 99.00 0.00
200 Ліжко функціональне лікарняне 10400427 142.00 142.00 0.00
201 Ліжко функціональне лікарняне 10400428 142.00 142.00 0.00
202 Ліжко функціональне лікарняне 10400431 142.00 142.00 0.00
203 Ліжко функціональне лікарняне 10400433 101.00 101.00 0.00
204 Ліжко функціональне лікарняне 10400434 100.00 100.00 0.00
205 Ліжко функціональне лікарняне 10400435 119.00 119.00 0.00
206 Ліжко функціональне лікарняне 10400436 119.00 119.00 0.00
207 Ліжко функціональне лікарняне 10400437 118.00 118.00 0.00
208 Ліжко функціональне лікарняне 10400438 118.00 118.00 0.00
209 Ліжко функціональне лікарняне 10400439 118.00 118.00 0.00
210 Ліжко функціональне лікарняне 10400440 118.00 118.00 0.00
211 Ліжко функціональне лікарняне 10400441 100.00 100.00 0.00
212 Ліжко лікарняне 10400442 131.00 131.00 0.00
213 Ліжко лікарняне 10400443 133.00 133.00 0.00
214 Ліжко функціональне лікарняне 10400444 142.00 142.00 0.00
215 Ліжко лікарняне 10400445 131.00 131.00 0.00
216 Ліжко лікарняне 10400446 133.00 133.00 0.00
217 Ліжко лікарняне 10400447 131.00 131.00 0.00
218 Ліжко лікарняне 10400449 131.00 131.00 0.00
219 Ліжко лікарняне 10400450 131.00 131.00 0.00
220 Ліжко лікарняне 10400451 133.00 133.00 0.00
221 Ліжко лікарняне 10400452 131.00 131.00 0.00
222 Ліжко лікарняне 10400453 133.00 133.00 0.00
223 Ліжко лікарняне 10400454 133.00 133.00 0.00
224 Ліжко лікарняне 10400455 131.00 131.00 0.00
225 Ліжко лікарняне 10400456 133.00 133.00 0.00
226 Ліжко лікарняне 10400457 133.00 133.00 0.00
227 Ліжко лікарняне 10400458 133.00 133.00 0.00
228 Ліжко лікарняне 10400459 133.00 133.00 0.00
229 Ліжко лікарняне 10400460 131.00 131.00 0.00
230 Ліжко лікарняне 10400461 131.00 131.00 0.00
231 Ліжко лікарняне 10400463 131.00 131.00 0.00
232 Ліжко функціональне лікарняне 10400464 142.00 142.00 0.00
233 Мішок для новонароджених " АМбе " 10400465 1111.00 1111.00 0.00
234 Апарат " Поток - 1" 10400466 1244.00 1244.00 0.00
235 Холодильник "Снайга" 10400467 2206.00 2206.00 0.00
236 Апарат рентгенівський РУМ - 20М 10400468 93387.00 93387.00 0.00
237 Апарат УВЧ - 30 терапії 10400469 2778.00 2778.00 0.00
238 Холодильник "NORD" 10400470 1411.00 1411.00 0.00
239 Холодильник " Nord " 10400471 1706.00 1706.00 0.00
240 Електроплита 10400472 2558.00 2558.00 0.00
241 Холодильник "Дніпро" 10400473 1529.00 1529.00 0.00
242 Опромінювачбактерацидний 10400475 1804.00 1804.00 0.00
243 РН - метр лабораторний 150м 10400479 2890.00 2890.00 0.00
244 Кріоаплікатор 10400480 258.00 258.00 0.00
245 Електрокардіограф ЕК 1 Т -3 М2 10400481 382.00 382.00 0.00
246 Апарат "Вулкан "- інгалятор ультразвуковий 10400484 1734.00 1734.00 0.00
247 Парафінонагрівач 10400485 2388.00 2388.00 0.00
248 Опромінювачбактерацидний 10400487 81.00 81.00 0.00
249 Мішок АМбу з/м 10400489 667.00 667.00 0.00
250 Ліжко функціональне 10400490 1816.00 1816.00 0.00
251 Гастрофіброскоп 10400493 68011.00 68011.00 0.00
252 Пральна машина 10400497 39259.00 39259.00 0.00
253 Кардіореанімаційний центр КРК 07 10400500 7630.00 7630.00 0.00
254 Освітлювач гум.д. 10400502 2571.00 2571.00 0.00
255 Електрокардіограф "Сфера-4" в компл."Версія спірограф-1" 10400503 44651.00 44651.00 0.00
256 Лампа для фототерапії новонароджених 10400504 10526.00 10526.00 0.00
257 Відсмоктувач хірургічний "ЕЛЕМА-Н" 10400507 3621.00 3581.00 40.00
258 Відсмоктувач хірургічний "ЕЛЕМА-Н" 10400508 3621.00 3581.00 40.00
259 Апарат "Жасмін" 10400513 7830.00 7830.00 0.00
260 Відсмоктувач (аспіратор) "Uzuncu" 10400518 4604.00 4050.00 554.00
261 Ліжко функціональне лікарняне 10400521 95.00 95.00 0.00
262 Ліжко функціональне лікарняне 10400522 95.00 95.00 0.00
263 Ліжко функціональне лікарняне 10400523 95.00 95.00 0.00
264 Ліжко функціональне 10400524 95.00 95.00 0.00
265 Ліжко функціональне 10400525 95.00 95.00 0.00
266 Ліжко функціональне 10400526 95.00 95.00 0.00
267 Ліжко функціональне 10400527 95.00 95.00 0.00
268 Ліжко функціональне 10400528 95.00 95.00 0.00
269 Ліжко функціональне 10400529 95.00 95.00 0.00
270 Ліжко функціональне лікарняне 10400530 96.00 96.00 0.00
271 Ліжко функціональне лікарняне 10400531 96.00 96.00 0.00
272 Ліжко функціональне лікарняне 10400532 96.00 96.00 0.00
273 Ліжко функціональне лікарняне 10400533 96.00 96.00 0.00
274 Ліжко функціональне лікарняне 10400534 95.00 95.00 0.00
275 Ліжко функціональне лікарняне 10400535 95.00 95.00 0.00
276 Ліжко функціональне 10400536 95.00 95.00 0.00
277 Ліжко функціональне 10400538 95.00 95.00 0.00
278 Ліжко функціональне 10400541 96.00 96.00 0.00
279 Ліжко функціональне лікарняне 10400542 95.00 95.00 0.00
280 Ліжко функціональне лікарняне 10400543 96.00 96.00 0.00
281 Ліжко функціональне лікарняне 10400544 96.00 96.00 0.00
282 Ліжко функціональне лікарняне 10400545 95.00 95.00 0.00
283 Ліжко функціональне лікарняне 10400547 96.00 96.00 0.00
284 Ліжко функціональне лікарняне 10400548 95.00 95.00 0.00
285 Ліжко функціональне лікарняне 10400550 95.00 95.00 0.00
286 Ліжко функціональне лікарняне 10400551 96.00 96.00 0.00
287 Ліжко функціональне лікарняне 10400552 142.00 142.00 0.00
288 Ліжко функціональне лікарняне 10400553 96.00 96.00 0.00
289 Ліжко функціональне лікарняне 10400554 96.00 96.00 0.00
290 Ліжко функціональне лікарняне 10400555 96.00 96.00 0.00
291 Ліжко функціональне лікарняне 10400556 96.00 96.00 0.00
292 Ліжко функціональне лікарняне 10400557 96.00 96.00 0.00
293 Ліжко функціональне лікарняне 10400558 96.00 96.00 0.00
294 Ліжко функціональне лікарняне 10400559 96.00 96.00 0.00
295 Ліжко функціональне лікарняне 10400560 95.00 95.00 0.00
296 Ліжко функціональне лікарняне 10400561 95.00 95.00 0.00
297 Ліжко функціональне лікарняне 10400562 95.00 95.00 0.00
298 Ліжко функціональне лікарняне 10400563 95.00 95.00 0.00
299 Ліжко функціональне лікарняне 10400564 88.00 88.00 0.00
300 Ліжко функціональне лікарняне 10400565 95.00 95.00 0.00
301 Ліжко функціональне 10400566 95.00 95.00 0.00
302 Ліжко функціональне 10400567 96.00 96.00 0.00
303 Ліжко функціональне 10400568 95.00 95.00 0.00
304 Ліжко функціональне 10400569 95.00 95.00 0.00
305 Ліжко функціональне 10400570 95.00 95.00 0.00
306 Ліжко функціональне 10400571 95.00 95.00 0.00
307 Ліжко функціональне 10400572 95.00 95.00 0.00
308 Ліжко функціональне 10400573 95.00 95.00 0.00
309 Ліжко функціональне 10400574 95.00 95.00 0.00
310 Ліжко функціональне 10400575 95.00 95.00 0.00
311 Ліжко функціональне 10400576 95.00 95.00 0.00
312 Ліжко функціональне 10400577 95.00 95.00 0.00
313 Ліжко функціональне 10400578 96.00 96.00 0.00
314 Ліжко функціональне 10400579 96.00 96.00 0.00
315 Ліжко функціональне 10400580 96.00 96.00 0.00
316 Ліжко функціональне 10400581 96.00 96.00 0.00
317 Ліжко функціональне 10400582 96.00 96.00 0.00
318 Ліжко функціональне 10400583 96.00 96.00 0.00
319 Ліжко функціональне лікарняне 10400584 96.00 96.00 0.00
320 Ліжко функціональне лікарняне 10400585 96.00 96.00 0.00
321 Ліжко функціональне лікарняне 10400586 95.00 95.00 0.00
322 Ліжко функціональне лікарняне 10400587 95.00 95.00 0.00
323 Ліжко функціональне лікарняне 10400588 95.00 95.00 0.00
324 Ліжко функціональне лікарняне 10400589 95.00 95.00 0.00
325 Ліжко функціональне лікарняне 10400590 95.00 95.00 0.00
326 Ліжко функціональне лікарняне 10400591 95.00 95.00 0.00
327 Ліжко функціональне лікарняне 10400592 95.00 95.00 0.00
328 Ліжко функціональне лікарняне 10400593 95.00 95.00 0.00
329 Ліжко функціональне лікарняне 10400594 95.00 95.00 0.00
330 Ліжко функціональне лікарняне 10400595 95.00 95.00 0.00
331 Ліжко функціональне лікарняне 10400596 96.00 96.00 0.00
332 Ліжко функціональне лікарняне 10400597 96.00 96.00 0.00
333 Ліжко функціональне лікарняне 10400598 96.00 96.00 0.00
334 Трубка рентгенівська 10400601 4121.00 4121.00 0.00
335 Апарат " Полінаркон " 10400607 2516.00 2516.00 0.00
336 Апарат " Полінаркон " 10400608 2573.00 2573.00 0.00
337 Інгалятор кисневий 10400612 1416.00 1416.00 0.00
338 Приставка " Наркон ДП " 10400622 1931.00 1931.00 0.00
339 Електроніж  57м 10400623 2573.00 2573.00 0.00
340 Апарат для вимірювання потужності легенів 10400628 201.00 201.00 0.00
341 Інгалятор кисневий 10400632 1158.00 1158.00 0.00
342 Ліжко функціональне лікарняне 10400633 95.00 95.00 0.00
343 Апарат " Солюкс " портативний 10400636 1065.00 1065.00 0.00
344 Інгалятор компресорний 10400637 1000.00 1000.00 0.00
345 Кварцова лампа 10400638 1574.00 1574.00 0.00
346 Апарат ЕХВЧ-100 10400647 6718.00 6718.00 0.00
347 Бойлер 10400650 653.00 653.00 0.00
348 Опромінювач ОРК - ММ 10400651 2845.00 2845.00 0.00
349 Електрокардіограф ЕК1К-01 10400652 4245.00 4245.00 0.00
350 Стіл пеленальний  з підігрівом 10400653 1723.00 1723.00 0.00
351 Опромінювач 10400654 2667.00 2667.00 0.00
352 Апарат для аспірації іррігації (Лапараскоп) 10400655 15710.00 15710.00 0.00
353 Апарат електрохірургічний високочастотний (Лапараскоп) 10400656 40731.00 40731.00 0.00
354 Камера зберігання стерильних інструментів (Лапараскоп) 10400657 4655.00 4655.00 0.00
355 Камера для ручної стерилізації (Лапараскоп) 10400658 2794.00 2794.00 0.00
356 Троакар  (Лапараскоп) 10400660 3631.00 3631.00 0.00
357 Троакар  (Лапараскоп) 10400661 2305.00 2305.00 0.00
358 Перехідник  (Лапараскоп) 10400662 373.00 373.00 0.00
359 Ножиці прямі (Лапараскоп) 10400663 1001.00 1001.00 0.00
360 Зажим анатомічний (Лапараскоп) 10400664 1013.00 1013.00 0.00
361 Зажим хірургічний (Лапараскоп) 10400665 1013.00 1013.00 0.00
362 Щипці біопсійні (Лапараскоп) 10400666 1070.00 1070.00 0.00
363 Зажим для захвату типу"alligator" (Лапараскоп) 10400667 1351.00 1351.00 0.00
364 Зажим рукоятка модульна (Лапараскоп) 10400668 3875.00 3875.00 0.00
365 Зажим рукоятка модульна з ротацією (Лапараскоп) 10400669 2468.00 2468.00 0.00
366 Зажим для захвату з зубами (Лапараскоп) 10400670 2386.00 2386.00 0.00
367 Коагуляційний електрод типу "лопатка" (Лапараскоп) 10400672 640.00 640.00 0.00
368 Голка пункційна (Лапараскоп) 10400674 523.00 523.00 0.00
369 Голка для зшивання апоневрозу (Лапараскоп) 10400675 651.00 651.00 0.00
370 Ендокліпер з двома рухомими "пінцет і рамка" (Лапараскоп) 10400676 5296.00 5296.00 0.00
371 Зажим біополярний (Лапараскоп) 10400678 4502.00 4502.00 0.00
372 Гістерограф цервікальний автоматичний (Лапараскоп) 10400679 1066.00 1066.00 0.00
373 Зажим голкотримач прямий (Лапараскоп) 10400681 3492.00 3492.00 0.00
374 Стійка для приладів (Лапараскоп) 10400682 11055.00 11055.00 0.00
375 Відеомонітор (Лапараскоп) 10400683 20948.00 20948.00 0.00
376 Ендоскопічний відеокомплекс (Лапараскоп) 10400684 40732.00 40732.00 0.00
377 Інсуфлятор для лапараскопа (Лапараскоп) 10400685 33748.00 33748.00 0.00
378 Жгутсвітлопровідний (Лапараскоп) 10400686 2677.00 2677.00 0.00
379 Лапараскоп 10400687 16759.00 16759.00 0.00
380 Трокар (Лапараскоп) 10400688 1816.00 1816.00 0.00
381 Трокар (Лапараскоп) 10400689 2561.00 2561.00 0.00
382 Дісектор зігнутий (Лапараскоп) 10400690 1233.00 1233.00 0.00
383  Зажим рукоятки модульна  (Лапараскоп) 10400691 1233.00 1233.00 0.00
384 Коагуляційний електрод типу "крючок"  (Лапараскоп) 10400692 640.00 640.00 0.00
385  Голка біопсійна (Лапараскоп) 10400693 523.00 523.00 0.00
386 Ножниці зігнуті (Лапараскоп) 10400697 1351.00 1351.00 0.00
387 Зажим хірургічний (Лапараскоп) 10400698 1233.00 1233.00 0.00
388 Зажим рукоятка  (Лапараскоп) 10400699 691.00 691.00 0.00
389 Втулка уплот. (Лапараскоп) 10400700 545.00 545.00 0.00
390 Втулка уплот. (Лапараскоп) 10400701 545.00 545.00 0.00
391 Електрокардіограф ЮКАРД-100 10400703 12174.00 12110.00 64.00
392 Електрокардіограф ЮКАРД - 100 (трьох канальний) 10400704 9400.00 8664.00 736.00
393 Холодильник б/в (гурман) 10401009 1101.00 956.00 145.00
394 Бойлер "ARISTON" 10401017 1050.00 604.00 446.00
395 Стерилізатор ГП-20 10401049 3100.00 2040.00 1060.00
396 Комп`ютер AcerVeriton 7200D 10402457 4575.00 4575.00 0.00
397 Апарат УВЧ-66 10407005 347.00 347.00 0.00
398 Стерилізатор повітряний 10407008 7622.00 7622.00 0.00
399 Холодильник "Норд" 10407009 1343.00 1343.00 0.00
400 Електричний котел 10410017 529.00 529.00 0.00
401 Ліфт грузовий 10410023 1657.00 1657.00 0.00
402 Котел КЧМ 10410027 136.00 136.00 0.00
403 Котел КЧМ 10410028 149.00 149.00 0.00
404 Станок столярний 10410044 1870.00 1870.00 0.00
405 Котел АОГВ 10410052 1444.00 1444.00 0.00
406 Помпа Wiolla TOP - S40/7 10410062 4601.00 4601.00 0.00
407 Електрокартоплечистка 10410065 5074.00 5074.00 0.00
408 Електрокартоплечистка МОК 300 10410066 4960.00 4960.00 0.00
409 Електрокартоплечистка МОК 300 10410068 4960.00 4960.00 0.00
410 Ємкісний водонагрівач 10410069 4539.00 4539.00 0.00
411 Помпа Wiolla TOP - S30/10 10410070 6344.00 6344.00 0.00
412 Компенсатор об`єму 10410071 2303.00 2303.00 0.00
413 Компенсатор об`єму 10410072 2356.00 2356.00 0.00
414 Хімводоочистка ( установка пом`якшення ) 10410077 5807.00 5807.00 0.00
415 Насос до  хімводоочистки JP-5 8-8-СVBP 10410078 3400.00 3400.00 0.00
416 Насос TOP - Z 50/7 DMWILO 10410080 4595.00 4595.00 0.00
417 Насосна станція СО - 2 МНІ1604/ЕR-EB 10410081 18058.00 18058.00 0.00
418 Насос водяний 1500W 10410084 10777.00 10777.00 0.00
419 Лічильник " Metrix G 10 " 10410086 1381.00 1381.00 0.00
420 Конвектор газовий АКОГ - 2 10410087 1115.00 1115.00 0.00
421 Конвектор газовий АКОГ - 2 10410088 1115.00 1115.00 0.00
422 Конвектор газовий АКОГ - 3 10410089 1197.00 1187.00 10.00
423 Конвектор газовий АКОГ - 3 10410090 1197.00 1187.00 10.00
424 Конвектор газовий АКОГ - 3 10410091 1197.00 1187.00 10.00
425 Конвектор газовий АКОГ - 3 10410092 1197.00 1187.00 10.00
426 Конвектор газовий АКОГ - 4 10410093 1294.00 1266.00 28.00
427 котел електричний ЕКО-2 916,380В 10410095 1601.00 1571.00 30.00
428 Насос TOPS 30/10 10410097 5985.00 5399.00 586.00
429 Електрокип"ятильник ЕКГ-100 10410098 6000.00 4764.00 1236.00
430 Електрокип"ятильник ЕКГ-100 10410099 6000.00 4764.00 1236.00
431 Лічильник води WPK-UA Ду 80 10410100 1283.00 1060.00 223.00
432 Промивач "Брюсан" Малкова 10мм 10410101 3325.00 2715.00 610.00
433 Лічильник газу G65 PГ-К Ех 1:30 10410102 6710.00 5371.00 1339.00
434 Фільтр газу 10410103 1230.00 993.00 237.00
435 Насос ТР-80-240/2 10410106 15924.00 11954.00 3970.00
436 Насос ТР-80-240/2 10410107 15924.00 11954.00 3970.00
437 Насос UPS 32/80 10410108 4972.00 3710.00 1262.00
438 Насос UPS 32/80 10410109 4972.00 3710.00 1262.00
439 Ємкість водонагрівач SF 10000 10410110 25070.00 18806.00 6264.00
440 Ємкість водонагрівач SF 10000 10410111 25070.00 18806.00 6264.00
441 Насосна установка HydroDom2 CHV2 - 100 10410116 20416.00 15308.00 5108.00
442 Насосна установка HydroDom2 CHV2 - 100 10410117 20415.00 15308.00 5107.00
443 Газорегуляторна установка шкафного типу 10410165 40720.00 30526.00 10194.00
444 Генератор дизильний FGD6500E3 10410170 10508.00 7900.00 2608.00
445 Лічильник газу G 100 темп 10410171 16059.00 12052.00 4007.00
446 Ємність харчова вертикальна (ОDS) 2500л. 10410174 3276.00 2446.00 830.00
447 Насос T0P-S30/10 10410179 4929.00 3694.00 1235.00
448 Насос ZHK 12-PT F40 10410205 5195.00 3198.00 1997.00
449 Парогенератор (до стерилізатора ГК-100) 10410206 16100.00 9744.00 6356.00
450 Насос T0P-S30/10 10410207 4929.00 3484.00 1445.00
451 Компресор WSl 10410208 4200.00 1848.00 2352.00
452 Котел "Рівнотерм - 96" 10410209 12645.00 5381.00 7264.00
453 Котел "Рівнотерм - 96" 10410210 12645.00 5381.00 7264.00
454 Котел газовий 10410460 311.00 311.00 0.00
455 Котел газовий 10410461 311.00 311.00 0.00
456 Мікроскоп 21 СХ 10411023 8256.00 8256.00 0.00
457 Бактеріологічна лампа 10411048 1235.00 1235.00 0.00
458 Електром`ясорубка 10420003 205.00 205.00 0.00
459 Універсальний станок 10420005 480.00 480.00 0.00
460 Холодильна шафа 10420015 706.00 706.00 0.00
461 Термостат ТС - 80 10420020 244.00 244.00 0.00
462 Прес гладільний 10420028 2012.00 2012.00 0.00
463 Прес гладільний 10420029 2012.00 2012.00 0.00
464 Шафа жарочна 10420036 337.00 337.00 0.00
465 Електроплита КПЕ - 40 10420049 386.00 386.00 0.00
466 Електроплита КПЕ - 40 10420050 386.00 386.00 0.00
467 Противогаз 10420055 227.00 227.00 0.00
468 Зварювальний апарат 10420063 2498.00 2498.00 0.00
469 Хліборізка 10420066 737.00 737.00 0.00
470 Танкобак для проявкирентгенплівки 10420073 5888.00 5888.00 0.00
471 Котел КВ - 250 10420075 43857.00 43857.00 0.00
472 Компресор зуботехнічний 10420084 151.00 151.00 0.00
473 Киснева станція 10420108 4555.00 4555.00 0.00
474 Верстат свердлильний 10420130 481.00 481.00 0.00
475 Центрифуга 10420137 562.00 562.00 0.00
476 Бак для розчину 10420140 139.00 139.00 0.00
477 Електроплита 10420142 247.00 247.00 0.00
478 Привід П - 2 10420149 500.00 500.00 0.00
479 Газова плита 10420161 145.00 145.00 0.00
480  Дистилятор 10420172 7534.00 7534.00 0.00
481 Баян " Старт " 10420176 480.00 480.00 0.00
482 Машина протирочна ( комбайн ) 10420205 321.00 321.00 0.00
483 Термостат  повітряний ТС - 80 10420225 967.00 967.00 0.00
484 Шліфмотор 10420239 197.00 197.00 0.00
485 Плита газова 10420244 94.00 94.00 0.00
486 Плита газова 10420248 174.00 174.00 0.00
487 Плита газова 10420251 180.00 180.00 0.00
488 Апарат наркозний " AMEMAT " 10420259 23126.00 23126.00 0.00
489 Шафа жарочна 10420264 336.00 336.00 0.00
490 Пральна машинка " Дончанка " 10420266 261.00 261.00 0.00
491 Автоклав 10420270 4808.00 4808.00 0.00
492 Автоклав ВК - 30 10420281 4920.00 4920.00 0.00
493 Автоклав ВК - 30 10420285 4920.00 4920.00 0.00
494 Шафа пекарська 10420293 10165.00 10165.00 0.00
495 Витяжна аптечна 10420302 570.00 570.00 0.00
496 Конвектори LB - 30 10420313 1056.00 1056.00 0.00
497 Конвектори LB - 30 10420314 1056.00 1056.00 0.00
498 Конвектори LB - 30 10420315 1056.00 1056.00 0.00
499 Конвектори LB - 30 10420316 972.00 972.00 0.00
500 Конвектори LB - 20 10420317 972.00 972.00 0.00
501 Клапан електромагнітний імпульсний 10420318 3005.00 3005.00 0.00
502 Холодильник " Nord " 10420319 918.00 918.00 0.00
503 Камера холодильна Сіменс б/в 10420321 1250.00 1250.00 0.00
504 Шафа витяжна з витяжкою 10420322 2556.00 2556.00 0.00
505 Шафа витяжна з витяжкою 10420323 2556.00 2556.00 0.00
506 Шафа витяжна з витяжкою 10420324 2556.00 2556.00 0.00
507 Шафа витяжна з витяжкою 10420325 2556.00 2556.00 0.00
508 Сухожарова шафа 10420326 1732.00 1732.00 0.00
509 Термостат ТС-80 М-2 10420327 3060.00 3060.00 0.00
510 Термостат ТС-80 М-2 10420328 3059.00 3059.00 0.00
511 Термостат ТС-80 М-2 10420330 3059.00 3059.00 0.00
512 Дистилятор ДЕУ 10420331 1260.00 1260.00 0.00
513 Термостат ТС - 80 10420333 3802.00 3802.00 0.00
514 Стерилізатор сухожаровий повітряний ГП - 20 10420334 2281.00 2281.00 0.00
515 Плита газова 10420336 777.00 777.00 0.00
516 Термостат ТС - 80 10420337 4186.00 4186.00 0.00
517 Плита електрична 6-х камфорна 10420343 7146.00 7146.00 0.00
518 Відсмоктувач ОХ-10 10420345 1854.00 1804.00 50.00
519 Касета АGFA+CPB400 ( 30*40 ) 10420347 1160.00 944.00 216.00
520 Комплекс рентгенівський діагностичний (РДК-ВСМ) 10420348 619000.00 424854.00 194146.00
521 плита газова побутова б/в 10420349 1150.00 738.00 412.00
522 плита газова побутова б/в 10420350 1150.00 738.00 412.00
523 Центрифуга ЦРП-25 10420351 27000.00 18948.00 8052.00
524 Дистилятор ДЕ-5л/год. 10420352 4000.00 2356.00 1644.00
525 Воскотопка з електрошпателем 10420353 1332.00 784.00 548.00
526 Воскотопка з електрошпателем 10420354 1332.00 784.00 548.00
527 Інструмент д/зняття зуб.каменю 10420356 1770.00 909.00 861.00
528 Фотополімеризатор 10420357 2980.00 1566.00 1414.00
529 Плита газова 10420358 2090.00 692.00 1398.00
530 Клапан електромагнітний 10420359 1450.00 584.00 866.00
531 Плита Пе 10420360 7200.00 2100.00 5100.00
532 Лічильник газовий 10420361 4980.00 1764.00 3216.00
533 Лічильник газовий 10430007 242.00 242.00 0.00
534 Набір асистенський 10430008 1528.00 1528.00 0.00
535 Набір асистенський 10430009 1528.00 1528.00 0.00
536 Електрокардіографічна підставка 10430011 309.00 309.00 0.00
537 Ваги медичні 20SB Rower для дорослих 10430014 1176.00 1160.00 16.00
538 Ваги медичні 118 EF Rower для новонароджених 10430015 1074.00 1064.00 10.00
539 Колориметр 10430052 1358.00 1358.00 0.00
540 Велоефгометр 10430056 3088.00 3088.00 0.00
541 Апарат " Поток - 1 " 10430066 891.00 891.00 0.00
542 Котел КВ - 250 10430076 43857.00 43857.00 0.00
543 Вимірювач потужності ультразвуковоговипромінювання 10430127 156.00 156.00 0.00
544 Крісло гінекологічне 10430129 471.00 471.00 0.00
545 Стоматологічна установка "Хірадент" з кріслом б/в 10430171 7446.00 7446.00 0.00
546 Стоматологічна установка "Хірадент" з кріслом б/в 10430172 7446.00 7446.00 0.00
547 Стоматологічна установка "Хірадент" з кріслом б/в 10430174 8334.00 8334.00 0.00
548 Крісло гінекологічне 10430180 3206.00 3206.00 0.00
549 Крісло гінекологічне 10430183 3206.00 3206.00 0.00
550 крісло гінекологічне 10430184 3206.00 3206.00 0.00
551 Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300 10430185 22404.00 22404.00 0.00
552 Дозатор автоматизований шприцевий ЮСП-100 10430186 5580.00 5580.00 0.00
553 Дозатор автоматизований шприцевий ЮСП-100 10430187 5580.00 5580.00 0.00
554 Дозатор автоматизований шприцевий ЮСП-100 10430188 5580.00 5580.00 0.00
555 Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300 10430189 22404.00 22404.00 0.00
556 Установка стомат. "Хірадент" 10430192 9309.00 9257.00 52.00
557 Бормашина з моноблоком 10430193 3167.00 2952.00 215.00
558 Електрокардіограф Юкард - 100 3-ох канальний 10430194 15951.00 12763.00 3188.00
559 Електрокардіограф Юкард - 100 3-ох канальний 10430195 15951.00 12763.00 3188.00
560 Електрокардіограф Юкард - 100 3-ох канальний 10430196 15951.00 12763.00 3188.00
561 Електрокардіограф SЕ-1 10430197 15950.00 11882.00 4068.00
562 Вага технічна 10430198 1393.00 1062.00 331.00
563 Фартух рентгензахисний 10430309 833.00 833.00 0.00
564 Пробовідбірник  бактеріологічний "Тайфун" Р-40 (М) 10430346 3435.00 3435.00 0.00
565 Ліжко функціональне 10430420 95.00 95.00 0.00
566 Крісло гінекологічне КГ-1 10431001 150.00 150.00 0.00
567 Крісло гінекологічне 10440001 211.00 211.00 0.00
568 Апарат  УЗТ 1.01.Ф 10440005 154.00 154.00 0.00
569 Крісло зуболоікарське К-С-10 10440010 240.00 240.00 0.00
570 Діоденамік 10440011 353.00 353.00 0.00
571 Апарат УВЧ - 30 10440014 107.00 107.00 0.00
572 Опромінювач ртутно-кварцовий маячний 10440016 152.00 152.00 0.00
573 Факс 10440028 960.00 960.00 0.00
574 Апарат для дарсонвалізації " Іскра " 10440032 106.00 106.00 0.00
575 Термостат для дослідження гемокоагуляції 10440046 417.00 417.00 0.00
576 Апарат  для електрогальванізації 10440048 619.00 619.00 0.00
577 Апарат  " Електронаркон " 10440049 1001.00 1001.00 0.00
578 Котел опалювальний 10440057 3521.00 3521.00 0.00
579 Котел опалювальний 10440058 3521.00 3521.00 0.00
580 Електродерматом 10440060 229.00 229.00 0.00
581 Підйомник переносний хірургічний 10440072 139.00 139.00 0.00
582 Інгалятор ультразвуковий Вулкан-1 10440073 3376.00 3314.00 62.00
583 Опромінювач ОБПС 225м 10440074 1049.00 999.00 50.00
584 А-т УВЧ-60 10440075 8286.00 7877.00 409.00
585 Апарат для інгаляції полінаркон 10440077 884.00 884.00 0.00
586 Апарат рентгенівський флюрограф 10440084 17518.00 17518.00 0.00
587 Апарат УВЧ - 66 10440105 319.00 319.00 0.00
588 Апарат для штучної вентиляції легень 10440111 4828.00 4828.00 0.00
589 Офтальмоскоп 10440112 183.00 183.00 0.00
590 Опромінювачбактерацидний 10440114 142.00 142.00 0.00
591 Опромінювачбактерацидний 10440115 142.00 142.00 0.00
592 Опромінювачбактерацидний 10440116 142.00 142.00 0.00
593 Опромінювачбактерацидний 10440117 142.00 142.00 0.00
594 Столик для анастезіолога 10440118 166.00 166.00 0.00
595 Столик для анастезіолога 10440119 166.00 166.00 0.00
596 Стерилізатор сухожаровий 10440138 187.00 187.00 0.00
597 Ліжко функціональне для дорослих 10440142 146.00 146.00 0.00
598 Флюроскоп 10440143 190.00 190.00 0.00
599 Опромінювачбактерацидний ОБП-300 10440163 145.00 145.00 0.00
600 Опромінювачбактерацидний ОБП-300 10440164 145.00 145.00 0.00
601 Опромінювачбактерацидний ОБП-300 10440165 144.00 144.00 0.00
602 Апарат УВЧ - 66 10440185 320.00 320.00 0.00
603 Опромінювач ртутно-кварцовий 10440188 136.00 136.00 0.00
604 Апарат " Ампліпульс " 10440189 1055.00 1055.00 0.00
605 Апарат для індуктивної терапії коротких хвиль 10440198 915.00 915.00 0.00
606 Мікроскоп "Біомед" XSM-20 10440233 6210.00 4626.00 1584.00
607 Крісло стоматологічне 10440235 693.00 693.00 0.00
608 Апарат для дарсонвалізації " Іскра " 10440260 75.00 75.00 0.00
609 Апарат УВЧ - 66 10440268 319.00 319.00 0.00
610 Опромінювачбактерацидний ОБП-300 10440279 173.00 173.00 0.00
611 Апарат УВЧ - 66 10440286 324.00 324.00 0.00
612 Опромінювач ліжковий переносний 10440297 353.00 353.00 0.00
613 Апарат УВЧ 10440306 106.00 106.00 0.00
614 Апарат для обробки кісток 10440323 808.00 808.00 0.00
615 Електрокардіограф 10440337 710.00 710.00 0.00
616 Електрокардіограф " Малиш " 10440345 651.00 651.00 0.00
617 Лампа голуба освітл. 10440358 796.00 796.00 0.00
618 Візок з носилками 10440361 210.00 210.00 0.00
619 Крісло стоматологічне 10440363 617.00 617.00 0.00
620 Апарат " Дарсонваль Іскра - 1 " 10440374 232.00 232.00 0.00
621 Апарат для штучної вентиляції легень " Млада " 10440375 1570.00 1570.00 0.00
622 Інгалятор аерозольний АІ - 1 10440390 139.00 139.00 0.00
623 Апарат дарсонвалізації " Іскра 401 " 10440400 215.00 215.00 0.00
624 Апарат для дарсонвалізації " Іскра - 1 " 10440401 262.00 262.00 0.00
625 Кушетка медична 10440417 552.00 552.00 0.00
626 Опрмінювач ультрафіолетовий коротко хвильовий 10440420 270.00 270.00 0.00
627 Ультразвук - 101 10440423 489.00 489.00 0.00
628 Апарат " Тонус " 10440424 808.00 808.00 0.00
629 Апарат УВЧ - 30 10440426 254.00 254.00 0.00
630 Електрокардіограф ЕНІК - 01 10440432 884.00 884.00 0.00
631 Набір для штучного аборту 10440434 181.00 181.00 0.00
632 Опромінювачбактерацидний , потолочний 10440435 231.00 231.00 0.00
633 Сумка холодильник 10440436 27.00 27.00 0.00
634 Опромінювач підвісний ОБП - 300 10440437 198.00 198.00 0.00
635 Апарат рентгенівський діагностичний 5 - Д - 2 10440441 1876.00 1876.00 0.00
636 Опромінювачбактерацидний 10440443 197.00 197.00 0.00
637 Апарат " Ампліпульс - 5 " 10440448 1737.00 1737.00 0.00
638 Апарат для штучного дихання 10440450 214.00 214.00 0.00
639 Апарат для місцевої дарсонвалізації " Іскра - 1 " 10440452 587.00 587.00 0.00
640 Апарат  фізіотерапевтичний " РАНЕТДМВ - 20 " 10440457 4674.00 4674.00 0.00
641 Опромінювач ртутно кварцовий ОРК-21М 10440458 213.00 213.00 0.00
642 Опромінювач ультрафіолетовий для носоглотки УТН-1 10440459 214.00 214.00 0.00
643 Порожнинний ел. обезболювач 10440463 676.00 676.00 0.00
644 Апарат для штучного дихання 10440464 63.00 63.00 0.00
645 Інгалятор ультразвуковий " Муссон " 10440465 555.00 555.00 0.00
646 Апарат  "Луч-4кт-2" 10440467 5471.00 5471.00 0.00
647 Апарат рентгенівський діагностичний 9Л5 10440469 1461.00 1461.00 0.00
648 Штатив для рентген апарату РУМ - 20 10440470 8131.00 8131.00 0.00
649 Апарат  терапії  " Ампліпульс -5" 10440481 1654.00 1654.00 0.00
650 Ліжко травматологічне 10440484 499.00 499.00 0.00
651 Ліжко функціональне 10440485 500.00 500.00 0.00
652 Інгалятор ультразвуковий " Вулкан " 10440505 1248.00 1248.00 0.00
653 Плита газова 10440591 238.00 238.00 0.00
654 Шафа медична ШМ - 1 10440660 1254.00 1252.00 2.00
655 Шафа медична ШМ - 1 10440661 1303.00 1303.00 0.00
656 Випромінювач-рецикуляторбактер.злампою"МедТеко" 10440663 3343.00 3343.00 0.00
657 Випромінювач-рецикуляторбактер.злампою"МедТеко" 10440664 3474.00 3474.00 0.00
658 Мікроскоп ХSМ-20 10440666 4584.00 4584.00 0.00
659 Іммуноферментний аналізатор RT - 2100С 10440669 32170.00 32170.00 0.00
660 Інгалятор 402 А 10440671 2324.00 2324.00 0.00
661 Інгалятор 402 А 10440672 2377.00 2377.00 0.00
662 Інгалятор 402 А 10440673 2377.00 2377.00 0.00
663 Апарат УВЧ - 60 10440675 4797.00 4797.00 0.00
664 Апарат УВЧ - 60 10440676 4907.00 4907.00 0.00
665 Апарат УВЧ - 60 10440677 4907.00 4907.00 0.00
666 Екран скопічний для рентгенівського апарату РУМ-20М 10440693 1872.00 1872.00 0.00
667 Лампа рентгенівська для  апарату РУМ-20М 10440694 9633.00 9633.00 0.00
668 Апарат ШВЛ"Бриз" 10440695 64886.00 64886.00 0.00
669 Дефібрилятор ДКІ-Н-02 10440696 4271.00 4271.00 0.00
670 Інгалятор ультрозвуковий "Вулкан-1" 10440697 3489.00 3489.00 0.00
671 Апарат "Ампліпульс - 5 Бр" 10440698 4725.00 4725.00 0.00
672 Електрокардіограф  "ВТL-08МТ" 10440700 20358.00 20358.00 0.00
673 Опромінювачбакт. ОБПе-450м з ЛАМ 10440702 1627.00 1627.00 0.00
674 засувка діам.150 10440707 1831.00 1831.00 0.00
675 Інгалятор аерозольний "Біомед" 10440708 4057.00 3206.00 851.00
676 Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.01Ф МедТеКо 10440709 13000.00 10280.00 2720.00
677 Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-80 "Ундатерм" 10440710 10125.00 8005.00 2120.00
678 Апарат низькочастотний електротерапевтичний  "АНЕТ-50М" 10440711 7500.00 5934.00 1566.00
679 ОпромінювачОБПе - 225м 10440712 1300.00 1028.00 272.00
680 Опромінювач бактерицидний рецикуляторнийАерекс 10440713 1250.00 1003.00 247.00
681 ОпромінювачОБПе - 225м 10440714 1300.00 1028.00 272.00
682 Опромінювач бактерицидний рецикуляторнийАерекс 10440715 1250.00 1003.00 247.00
683 Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-80 "Ундатерм" 10440716 10125.00 8005.00 2120.00
684 Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.01Ф МедТеКо 10440717 13000.00 10280.00 2720.00
685 Апарат низькочастотний електротерепевтичний  "АНЕТ-50М" 10440718 7500.00 5934.00 1566.00
686 Інгалятор аерозольний "Біомед" 10440719 4057.00 3206.00 851.00
687 Опромінювач бактерицидний рецикуляторнийАерекс 10440720 1250.00 1045.00 205.00
688 Інгалятор аерозольний "Біомед" 10440721 4057.00 3248.00 809.00
689 Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-80 "Ундатерм" 10440722 10125.00 8005.00 2120.00
690 Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.01Ф МедТеКо 10440723 13000.00 10280.00 2720.00
691 Апарат низькочастотний електротерепевтичний  "АНЕТ-50М" 10440724 7500.00 5934.00 1566.00
692 ОпромінювачОБПе - 225м 10440725 1300.00 1028.00 272.00
693 Опромінювач ртутно-кварцовий ОКН-011 10440726 1546.00 1237.00 309.00
694 Опромінювач ртутно-кварцовий ОКН-011 10440728 1546.00 1237.00 309.00
695 Концентратор кисневий "БІОМЕД" 10440729 7783.00 6158.00 1625.00
696 Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-60 "Мед Теко" 10440731 12050.00 8978.00 3072.00
697 Прилад низькочастотної електротерапії "Радіус-01" 10440732 7500.00 5604.00 1896.00
698 Інгалятор "Біомед" 403С 10440733 4050.00 3006.00 1044.00
699 Апарат ультразвукової терапії "УЗТ-1.01Ф-МедТеко" 10440734 14785.00 10998.00 3787.00
700 Опрмінювач бактерицидний ОБПе-225м 10440735 1300.00 982.00 318.00
701 Рецикулятор ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс стандарт 30 10440737 1250.00 920.00 330.00
702 Кардіодефібрилятор-монітор ДКІ-Н-15 Ст БІФАЗИК плюс 10440738 27550.00 19714.00 7836.00
703 Апарат для проведення ШВЛ "Фаза-21" 10440739 115000.00 80902.00 34098.00
704 Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300 10440740 45000.00 31650.00 13350.00
705 Кабель для підключення пацієнта 10440742 1356.00 734.00 622.00
706 Датчик багаторазовий для дорослих 10440744 1800.00 948.00 852.00
707 Датчик багаторазовий для дорослих 10440745 1800.00 948.00 852.00
708 Інгалятор "Біомед" 403С 10440746 6000.00 2532.00 3468.00
709 Юлайзернебулайзер компресорний 10440747 3104.00 1318.00 1786.00
710 Юлайзернебулайзер компресорний 10440748 3104.00 1318.00 1786.00
711 Концентратор кислородний 10440749 6500.00 2750.00 3750.00
712 Опромінювач ртутно-кварцовий ОРК-21М 10440750 3000.00 900.00 2100.00
713 Апарат для гальванізації та електрофорезу Поток 10440751 9200.00 2772.00 6428.00
714 Концентратор кисневий Біомед 7F-3 10440752 13200.00 3960.00 9240.00
715 Концентратор кисневий Біомед 7F-5 10440753 17963.00 5400.00 12563.00
716 Реанімаційно-хірургічний монітор ЮМ-300 10440754 95337.00 28584.00 66753.00
717 Опромінювач бактерицидний ОБПЕ-450 М без ламп 10440755 3000.00 750.00 2250.00
718 Кардіодефібрилятор-монітор ДКІН-Н-15 См Біфазік 10440756 64000.00 15990.00 48010.00
719 Концентратор кисневий "Біомед" 7F-3 10440757 13600.00 3390.00 10210.00
720 Прилад низькочастотної електротерапії  Радіус-01 10440760 6138.00 6028.00 110.00
721 Світильник оглядовий на спіральному кронштейнері з мобільною стійкою МL-60 10440761 3785.00 3742.00 43.00
722 А-т УВЧ 80-4 10441009 1280.00 1280.00 0.00
723 Шафа витяжна 10450001 124.00 124.00 0.00
724 Газовий лічильник 10450004 345.00 345.00 0.00
725 Термостат електричний 10450005 82.00 82.00 0.00
726 Стерилізатор сухожаровий 10450006 82.00 82.00 0.00
727 Сухожарова шафа 10450007 80.00 80.00 0.00
728 Комплект для клініко-діагностичної лабораторії " Біолам " 10450023 243.00 243.00 0.00
729 Стерилізатор повітряний ГП-40-3 10450033 4092.00 4051.00 41.00
730 Рециркулятор бактерицидний ультрафіолетовий Витязь 10450034 1279.00 1269.00 10.00
731 Коробка стерилізаційна №3 10450035 1049.00 1040.00 9.00
732 Центрифуга 10450036 139.00 139.00 0.00
733 Термоконтейнер пінополіуретановий багаторазового використання ТМ 10450037 1028.00 1016.00 12.00
734 Мікроскоп XS5510 10450038 3376.00 3200.00 176.00
735 Центрифуга NF-200 10450039 7059.00 6605.00 454.00
736 Шафа ШМ-2с 10450040 2046.00 1939.00 107.00
737 Шафа витяжна 10450051 302.00 302.00 0.00
738 Шафа витяжна 10450052 302.00 302.00 0.00
739 Шафа витяжна 10450053 287.00 287.00 0.00
740 Насос  WILORS 10450056 773.00 773.00 0.00
741 Комплект аналізаторів Clover A1C 10450072 11990.00 6304.00 5686.00
742 Шафа сухожарова СС-200 10450075 190.00 190.00 0.00
743 Термостат ТС - 3 10450076 181.00 181.00 0.00
744 Колориметр 10450100 1518.00 1518.00 0.00
745 Аквадистилятор ДЕ - 25 10450102 293.00 293.00 0.00
746 Стерилізатор 10450103 844.00 844.00 0.00
747 Шафа стерилізаційна ШСС - 80м 10450104 463.00 463.00 0.00
748 Центрифуга ЦЛК - 1 10450105 292.00 292.00 0.00
749 Електроколориметр ФЕК 10450106 1297.00 1297.00 0.00
750 Термостат ТС - 80 10450107 677.00 677.00 0.00
751 Стерилізатор вертикальний круглий 10450127 826.00 826.00 0.00
752 Електро-колориметр 10450131 1151.00 1151.00 0.00
753  Шафа сушильна стерилізаційна ШСС - 250 10450143 1762.00 1762.00 0.00
754 Стерилізатор повітряний ГП-20 10450145 113.00 113.00 0.00
755 Центрифуга 10450170 3612.00 3612.00 0.00
756 Термостат гемокоагуляційний ТПС 10450173 5235.00 5235.00 0.00
757  Дистилятор ДЕ - 4 10450174 4035.00 4035.00 0.00
758  Стерилізатор cухоповітряний ГП-80 10450175 4253.00 4253.00 0.00
759 Шафа сухожарова ГП-80-33.10.20 10450176 4276.00 4276.00 0.00
760 Термостат ТПС 33.20.70.150 10450177 4355.00 4355.00 0.00
761 Центрифуга СМ-6М 10450179 5712.00 5691.00 21.00
762 Автоматичний промивач RT 2600C 10450180 24021.00 24021.00 0.00
763 Дозатор 8-канальн. 10450181 1776.00 1776.00 0.00
764 Центрифуга ЛМН - Р -10 - 01 ЕЛЕКОН 10450182 5217.00 5204.00 13.00
765 Мікроскоп БІОМЕД -1 10450183 2772.00 2772.00 0.00
766 Мікроскоп БІОМЕД -1 10450184 2772.00 2772.00 0.00
767 Фотоелектроколориметр КФК - 3 10450185 16204.00 16204.00 0.00
768 Мікроскоп монокулярний Р-11 10450187 2772.00 2734.00 38.00
769 Кольпоскоп МК300 (світодіодн.освітлюв) 10450188 34730.00 27487.00 7243.00
770 Фетальний монітор ВТ-300 Single 10450189 21741.00 17212.00 4529.00
771 Пульсоксиметр портативний МР 10450190 9430.00 7445.00 1985.00
772 Цистоуретроскоп операційний ЦуО-ВС-1 10450191 31900.00 25274.00 6626.00
773 Освітлювач галогеновий ОсГ-01 10450192 3320.00 2626.00 694.00
774 Кабель для передачі світла (до цистоскопу) 10450193 2264.00 1802.00 462.00
775 Пульсоксиметр портативний МР 10450194 9430.00 7445.00 1985.00
776 Мікроскоп бінокулярний Р-15 10450195 6210.00 5037.00 1173.00
777 Мікроскоп монокулярний Р11 10450196 2553.00 2073.00 480.00
778 Мікроскоп бінокулярний  XSM-20 10450197 6210.00 4911.00 1299.00
779 Центрифуга лабораторна "Дніпро МПВ" 10450198 6900.00 5466.00 1434.00
780 Стерилізатор повітряний 40л.ГП-40-01 10450199 4000.00 3176.00 824.00
781 Коробка КСК-3 10450200 1050.00 819.00 231.00
782 Коробка КСК-12 10450201 1050.00 819.00 231.00
783 Мікроскоп бінокулярний  XSM-20 10450202 6210.00 4911.00 1299.00
784 Стерилізатор повітряний 40л.ГП-40-01 10450203 4000.00 3176.00 824.00
785 Центрифуга лабораторна "Дніпро МПВ" 10450204 6900.00 5466.00 1434.00
786 Коробка КСК-3 10450205 1050.00 819.00 231.00
787 Коробка КСК-12 10450206 1050.00 819.00 231.00
788 Мікроскоп бінокулярний  XSM-20 10450207 6210.00 4953.00 1257.00
789 Центрифуга лабораторна "Дніпро МПВ" 10450208 6900.00 5466.00 1434.00
790 Стерилізатор повітряний 40л.ГП-40-01 10450209 4000.00 3176.00 824.00
791 Коробка КСК-3 10450210 1050.00 819.00 231.00
792 Коробка КСК-12 10450211 1050.00 819.00 231.00
793 Мікроскоп бінокулярний  XSM-5520 10450212 5160.00 4092.00 1068.00
794 Мікроскоп бінокулярний  стерео. XSM-6320 10450213 6500.00 5140.00 1360.00
795 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450214 6100.00 4898.00 1202.00
796 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450215 6100.00 4898.00 1202.00
797 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450216 6100.00 4898.00 1202.00
798 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450217 6100.00 4898.00 1202.00
799 Мікроскоп люмінесцентний МЛД-2 10450218 28700.00 22708.00 5992.00
800 Стерилізатор повітряний ГК-100-3 10450219 49300.00 39014.00 10286.00
801 Стерилізатор повітряний ГП-20 10450220 3100.00 2474.00 626.00
802 Мікроскоп бінокулярний XS5520 10450222 2690.00 2143.00 547.00
803 Мікроскоп бінокулярний XS5520 10450223 2690.00 2143.00 547.00
804 Мікроскоп бінокулярний XS5520 10450224 2690.00 2143.00 547.00
805 Термостат сухоповітряний 10450225 5050.00 3995.00 1055.00
806 Фотоколориметр КФК-3-01 10450226 24500.00 19390.00 5110.00
807 Фотоколориметр КФК-3-01 10450227 24500.00 19390.00 5110.00
808 Стерилізатор повітряний ГП-20 10450228 3100.00 2474.00 626.00
809 Гемоглобінометр 10450229 10600.00 8408.00 2192.00
810 Біохімічний аналізатор напівавтомат 10450230 36400.00 28826.00 7574.00
811 Коагулометр 2-х кан. напівавтомат 10450231 38050.00 29987.00 8063.00
812 Центрифуга "Medicar" МХ-20 10450234 6900.00 5154.00 1746.00
813 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450235 4000.00 2986.00 1014.00
814 Коробка стерилізаційна кругла КСК-3 10450236 1050.00 798.00 252.00
815 Коробка стерилізаційна кругла КСК-12 10450237 1050.00 798.00 252.00
816 Термостат 10450238 9050.00 6770.00 2280.00
817 Шафа ГП-40 10450239 4800.00 3600.00 1200.00
818 Центрифуга лабораторна з ротором 10450240 5658.00 4238.00 1420.00
819 Центрифуга лабораторна з ротором 10450241 5658.00 4238.00 1420.00
820 Велюспирометр водяний ВСВ - 01 10450242 206.00 206.00 0.00
821 Стерилізатор ГП-40 МізМа 10450244 3550.00 2596.00 954.00
822 Стерилізатор повітряний ГП-40 10450245 4500.00 1878.00 2622.00
823 Аквадистилятор електричний ДЭ-4M 10450246 9300.00 2808.00 6492.00
824 Стерилізатор повітряний ГП-80 10450247 9900.00 2988.00 6912.00
825 Фетальний монітор HEACO G6B + з контролем 2-ох плодів 10450249 53450.00 13350.00 40100.00
826 Пульсоксиметр ЮТАСОКСИ-200 10450250 19400.00 4860.00 14540.00
827 Мікроскоп цифровий бінокулярний. AxioLab.A1 10450251 166828.39 25020.00 141808.39
828 Коробка стерилізаційна кругла №12 10450258 1049.00 1040.00 9.00
829 Газовий конвектор 10450259 1340.00 1340.00 0.00
830 Стілець стоматологічний 10450319 562.00 562.00 0.00
831 Інгалятор ультразвуковий "Вулкан" 10450320 1280.00 1280.00 0.00
832 Шафа ГП-40 10451242 4800.00 3598.00 1202.00
833 Монітор МИПАР - 01 ДД-3 10460042 19709.00 19709.00 0.00
834 Комп`ютер Sempron 10460047 1944.00 1944.00 0.00
835 ПрінтерCanon LBP - 2900 10460049 1099.00 1099.00 0.00
836 Комп`ютер Sempron 300 10460051 2976.00 2976.00 0.00
837 Блок живлення АРС Васк 10460053 943.00 943.00 0.00
838 ПрінтерCanon LBP - 2900 10460054 959.00 959.00 0.00
839 КомпютерCeleron - D 336J 10460055 3458.00 3458.00 0.00
840 Монітор " Samsung " 10460056 1199.00 1199.00 0.00
841 Cистемний блок 10460057 2445.00 2445.00 0.00
842 Cистемний блок 10460058 2445.00 2445.00 0.00
843 Монітор LG 10460059 1199.00 1199.00 0.00
844 Ком`пютер ( для програми Синадіаб ) 10460060 3116.00 3116.00 0.00
845 компютер 10460061 1865.00 1865.00 0.00
846 Монітор 19 LG 10460062 1270.00 1270.00 0.00
847 Компютер  LG 10460063 1672.00 1672.00 0.00
848 Компютер  LG 10460064 1671.00 1671.00 0.00
849 Монітор  LG 10460065 1236.00 1236.00 0.00
850 Монітор  LG 10460066 1236.00 1236.00 0.00
851 Принтер LP 3005 10460068 3495.00 3478.00 17.00
852 комп"ютер з комплектуючими 10460069 3756.00 3741.00 15.00
853 Комп`ютер (системний блок) 10460070 2558.00 2418.00 140.00
854 Комп`ютер Сore тм2 10460071 6803.00 6474.00 329.00
855 комп`ютер (системний блок) 10460072 3478.00 3264.00 214.00
856 Монітор 19 "Philips 190 VW9FB Black " 10460073 1417.00 1314.00 103.00
857 Принтер НР LaserJet P 1005 A4 10460074 1344.00 1266.00 78.00
858 Cистемний  блок PATRIOT DualCare 10460075 3752.00 3468.00 284.00
859 комп"ютер в комплекті 10460076 5300.00 4818.00 482.00
860 Монітор 17  ViewSonik 10460077 1350.00 1188.00 162.00
861 Комп"ютер - комплект 10460078 4980.00 4416.00 564.00
862 Комп"ютер - комплект 10460079 4980.00 4416.00 564.00
863 Комп"ютерCelcare 10460081 5820.00 4590.00 1230.00
864 Монітор 18,5  Phillips 10460082 1250.00 961.00 289.00
865 Cистемний блок MBASVSM2M68 10460083 2785.00 2193.00 592.00
866 Принтер лазерний Samsung 10460084 1100.00 886.00 214.00
867 Комп"ютерIntel 10460085 4100.00 3068.00 1032.00
868 Принтер лазерний НРLI 405 10460087 1600.00 1186.00 414.00
869 Монітор "Samsung 19" 10460088 1500.00 1146.00 354.00
870 Монітор ТЕТ "Samsung 22" 10460089 1473.00 1050.00 423.00
871 Ліжко лікарняне 10460444 133.00 133.00 0.00
872 Апарат для гальванізації " Поток" 10460453 226.00 226.00 0.00
873 Апарат для  УЗТ - 306 10460454 746.00 746.00 0.00
874 Станція для води 10460506 1766.00 1766.00 0.00
875 Відсмоктувач "Біомед" медичний дитячий 10460615 1120.00 974.00 146.00
876 Ліжко функціональне для пологів КФР 10460617 13320.00 11856.00 1464.00
877 Бойлер 10460618 2900.00 624.00 2276.00
878 Лампа кварцова 10470001 163.00 163.00 0.00
879 Автоклав 10470002 63.00 63.00 0.00
880 Кварц 10470006 163.00 163.00 0.00
881 Крісло гінекологічне 10470008 437.00 437.00 0.00
882 Лампа кварцова 10470009 142.00 142.00 0.00
883 Ширма захисна велика від дії рентген променів 10470011 241.00 241.00 0.00
884 Опромінювач 10470013 1867.00 1867.00 0.00
885 Апарат "Рефтон - 01ФС" 10470014 7662.00 7662.00 0.00
886 Апарат УЗТ 10470015 4962.00 4962.00 0.00
887 Апарат УВЧ - 60 10470017 5169.00 5169.00 0.00
888 Стіл операційний 10470018 222.00 222.00 0.00
889 Крісло гінекологічне 10470026 35.00 35.00 0.00
890 Апарат УВЧ-80 10470027 124.00 124.00 0.00
891 Конвектор опалювальний газовий "Рось" 10470030 1263.00 1263.00 0.00
892 Крісло стоматологічне 10470035 415.00 415.00 0.00
893 Бормашина електрична 10470039 698.00 698.00 0.00
894 Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 10470044 294.00 294.00 0.00
895 Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 10470045 294.00 294.00 0.00
896 Крісло стоматологічне 10470046 539.00 539.00 0.00
897 Стіл операційний 10470050 5727.00 5727.00 0.00
898 Стіл операційний 10470052 2460.00 2460.00 0.00
899 Бормашина електрична 10470054 539.00 539.00 0.00
900 Установка стоматологічна 10470055 546.00 546.00 0.00
901 Візок для перевезення білизни 10470072 164.00 164.00 0.00
902 Візок для перевезення білизни 10470073 164.00 164.00 0.00
903 Візок для перевезення білизни 10470082 164.00 164.00 0.00
904 Ліжко травматологічне 10470086 413.00 413.00 0.00
905 Бормашина БЕТС - 2 10470098 310.00 310.00 0.00
906 Апарат УВЧ 10470102 5733.00 5733.00 0.00
907 Апарат УВЧ-80 10470103 277.00 277.00 0.00
908 Стіл гінекологічний  MS 133 10470105 5600.00 5404.00 196.00
909 Електрокардіограф 3-канальний Юкард-100 10470106 8389.00 8301.00 88.00
910 Кушетка процедурна 10470107 1228.00 1161.00 67.00
911 Столик інструментів 10470108 1074.00 1018.00 56.00
912  Стерилізатор паровий вертикальний круглий ВК - 75 10470116 572.00 572.00 0.00
913 Крісло зуболікарське 10470133 471.00 471.00 0.00
914 Крісло стоматологічне 10470136 204.00 204.00 0.00
915 Установка стоматологічна 10470137 289.00 289.00 0.00
916 Крісло гінекологічне 10470138 126.00 126.00 0.00
917 Стоматологічна установка УС - 30 10470139 857.00 857.00 0.00
918 Ліжко функціональне для дорослих 10470143 145.00 145.00 0.00
919 Ліжко функціональне для дорослих 10470144 145.00 145.00 0.00
920 Електрокардіограф 3-х канальний "Юкард-100" 10470164 15951.00 6247.00 9704.00
921 Відсмоктувач медичний "Біомед" модель 7А-23D 10470165 4100.00 1224.00 2876.00
922 Відсмоктувач медичний "Біомед" модель 7А-23D 10470166 4100.00 1224.00 2876.00
923 Офтальмологічна діагностична установка 10470167 159265.69 43791.00 115474.69
924 Операційний світильник L751-II 10470168 5100.00 1290.00 3810.00
925 Операційний світильник L751-II 10470169 5100.00 1290.00 3810.00
926 Ліжко функціональне для дорослих 10470175 145.00 145.00 0.00
927 Ліжко функціональне для дорослих 10470183 145.00 145.00 0.00
928 Ліжко функціональне для дорослих 10470184 145.00 145.00 0.00
929 Ліжко Рахманінова 10470190 345.00 345.00 0.00
930 Стіл надліжковий 10470213 146.00 146.00 0.00
931 Станок заточувальний 10470222 179.00 179.00 0.00
932 Візок - носилка 10470231 195.00 195.00 0.00
933 Апарат " Електросон - НТ " 10470237 196.00 196.00 0.00
934 Апарат ультразвукової терапії " УЗТ - 101ф " 10470245 489.00 489.00 0.00
935 Апарат для ультразвукової терапії 10470246 577.00 577.00 0.00
936 Стіл анестезіолога 10470249 193.00 193.00 0.00
937 Крісло стоматологічне КСЕМ - 03 10470255 633.00 633.00 0.00
938 Стіл маніпуляційний 10470261 171.00 171.00 0.00
939 Крісло гінекологічне 10470262 429.00 429.00 0.00
940 Установка стоматологічна 10470263 1745.00 1745.00 0.00
941 Апарат для ультразвукової терапії УЗТ 101Ф 10470279 577.00 577.00 0.00
942 Апарат " Тонус " 10470280 949.00 949.00 0.00
943  Стерилізатор паровий ГПД - 400 10470287 6943.00 6943.00 0.00
944 Візок для перевезення хворих ТБП-2 10470289 829.00 829.00 0.00
945 Крісло стоматологічне КСЕМ - 03 10470304 633.00 633.00 0.00
946 Крісло - судно 10470312 335.00 335.00 0.00
947 Установка стоматологічна УС - 01 10470316 10634.00 10634.00 0.00
948 Крісло стоматологічне КСЕМ - 03 10470317 3003.00 3003.00 0.00
949 Стерилізатор повітряний ГП - 20 10470318 2028.00 2028.00 0.00
950 Дефібрилятор 10470321 3587.00 3587.00 0.00
951 Опромінювач ртутно-кварцовий 10470326 116.00 116.00 0.00
952 Ліжко функціональне лікарняне 10470338 996.00 996.00 0.00
953 Ліжко функціональне 10470407 118.00 118.00 0.00
954 Ліжко функціональне 10470408 118.00 118.00 0.00
955 Ліжко функціональне 10470409 118.00 118.00 0.00
956 Ліжко функціональне 10470410 119.00 119.00 0.00
957 Ліжко функціональне 10470411 118.00 118.00 0.00
958 Ліжко функціональне 10470414 141.00 141.00 0.00
959 Ліжко функціональне 10470419 142.00 142.00 0.00
960 Ліжко функціональне лікарняне 10470426 100.00 100.00 0.00
961 Апарат " Луч " 10470460 935.00 935.00 0.00
962 Апарат " Фізіотрон " 10470462 860.00 860.00 0.00
963 Ліжко лікарняне 10470464 133.00 133.00 0.00
964 Апарат для  ультразвукової терапії 10470467 6067.00 6067.00 0.00
965 Апарат " Іскра " 10470468 3041.00 3041.00 0.00
966 Апарат УВЧ - 66 10470469 2390.00 2390.00 0.00
967 Шафа медична 10470470 1000.00 1000.00 0.00
968 Шафа медична 10470471 1000.00 1000.00 0.00
969 Апарат ЕКГ 10470472 1739.00 1739.00 0.00
970 Апарат УЗД MEDISON 9900 10470474 485578.00 485578.00 0.00
971 Апарпт для інсуфляції  "Еконт - 901"(ТУР апарат) 10470480 34714.00 34714.00 0.00
972 Набір інструментів: Вапортрапт та оптичний елемент ( ТУР апарат ) 10470481 108489.00 108489.00 0.00
973 Монітор - "Panasonik" ;  Апарат "Надія-2" (ТУР апарат) 10470482 122026.00 122026.00 0.00
974 Насос  ТОР - S 30/7 DMWILO 10470483 1400.00 1400.00 0.00
975 Насос  SN-31/10 10470484 3754.00 3754.00 0.00
976 Насос  ТОР - S 50/7DMWILO 10470485 3733.00 3733.00 0.00
977 Набір для акушерки на дому 10470486 3889.00 3889.00 0.00
978 Мотор зуботехнічний 10470487 593.00 593.00 0.00
979 Камера зберігання (ТУР апарат) 10470490 2872.00 2872.00 0.00
980 Стійка приборна СПМ-001 (ТУР апарат) 10470491 8890.00 8890.00 0.00
981 Відеокомплекс ендескоп "Еконт - 2301" (ТУР апарат) 10470492 30950.00 30950.00 0.00
982 Апарат "Фаза-21" 10470495 75120.00 75120.00 0.00
983 Монітор реанімаційно-хірургічний 10470496 27793.00 27793.00 0.00
984 Кабель волокняно - оптичний (ТУР апарат) 10470497 1241.00 1241.00 0.00
985 Електрокардіограф " HeartScreen 1120 " 10470501 29582.00 29582.00 0.00
986 Фетальний монітор ВFМ 10470502 33128.00 33128.00 0.00
987 Апарат електрохірургічний високочастотний "Еконт-0201" 10470506 20386.00 20386.00 0.00
988 Стерилізатор ГП - 40 10470514 3212.00 3212.00 0.00
989 Стерилізатор ГП - 40 10470515 3091.00 3004.00 87.00
990 Опромінювач ОБП - 225 10470517 1743.00 1743.00 0.00
991 Опромінювач ОБП - 225 10470518 1812.00 1812.00 0.00
992 Стерилізатор ГП 10470520 3546.00 3546.00 0.00
993 Шафа витяжна 10470521 7266.00 7266.00 0.00
994 Електрокардіограф XerMirroriko 10470522 10083.00 10083.00 0.00
995 Шприцевий насос Perfusor 10470524 16351.00 16351.00 0.00
996 Електрокардіограф " Юкард - 100  " 10470529 8061.00 8061.00 0.00
997 Електрокардіограф " Юкард - 100  " 10470530 8246.00 8246.00 0.00
998 Електрокардіограф " Юкард - 100  " 10470531 8246.00 8246.00 0.00
999 Очний тонометр 10470533 1546.00 1546.00 0.00
1000 Очний тонометр 10470535 1546.00 1546.00 0.00
1001 Прилад для електротерапії " Радіус - 01ФТ" 10470537 7267.00 7267.00 0.00
1002 Прилад для електротерапії " Радіус - 01ФТ" 10470538 7267.00 7267.00 0.00
1003 Прилад для електротерапії " Радіус - 01ФТ" 10470539 7267.00 7267.00 0.00
1004 Мікроскоп  ХSM - 20 10470540 4689.00 4689.00 0.00
1005 Випромінювач р/б Медтеко 10470541 3420.00 3420.00 0.00
1006 Сумка-укладка лікаря у складі 10470544 4075.00 4075.00 0.00
1007 Сумка-укладка лікаря у складі 10470545 4074.00 4074.00 0.00
1008 Сумка-укладка лікаря у складі 10470546 4168.00 4168.00 0.00
1009 Сумка-укладка лікаря у складі 10470547 4168.00 4168.00 0.00
1010 Сумка-укладка лікаря у складі 10470548 4168.00 4168.00 0.00
1011 Сумка-укладка лікаря у складі 10470549 4168.00 4168.00 0.00
1012 Термоконтейнер пінополіуретановий багаторазового використання "Термо - Конт МК" 10470551 1671.00 1671.00 0.00
1013 Термоконтейнер пінополіуретановий багаторазового використання "Термо - Конт МК" 10470552 1709.00 1709.00 0.00
1014 Термоконтейнер пінополіуретановий багаторазового використання "Термо - Конт МК" 10470553 1709.00 1709.00 0.00
1015 Опромінювачбакт.ОБПе - 225м 10470554 1783.00 1783.00 0.00
1016 Шафа медична ШМ - 1 10470555 1283.00 1283.00 0.00
1017 Дихальний мішок Medicare 10470557 3447.00 3447.00 0.00
1018 Дихальний мішок Medicare 10470558 3526.00 3526.00 0.00
1019 Дихальний мішок Medicare 10470559 3526.00 3526.00 0.00
1020 Стерилізатор повітряний ГП-40 10470560 3091.00 3091.00 0.00
1021 Опромінювач УФ - короткохв.переносн.БОП - 01/27 Нан ЭМА 10470563 4264.00 4264.00 0.00
1022 Опромінювач УФ - короткохв.переносн.БОП - 01/27 Нан ЭМА 10470564 4168.00 4168.00 0.00
1023 Центрифуга лабораторна "Елекон" 10470570 3343.00 3343.00 0.00
1024 Центрифуга лабораторна "Елекон" 10470571 3420.00 3420.00 0.00
1025 Центрифуга лабораторна "Елекон" 10470572 3420.00 3420.00 0.00
1026 Наконечник для аспірації і ірригації діаметром 5мм 10470598 1680.00 1680.00 0.00
1027 Діссекторзігнутийї діаметром 5мм 10470599 1145.00 1145.00 0.00
1028 Дихальний реаніматор новонароджених Neopuffmodel RD-900 10470601 28190.00 28190.00 0.00
1029 Вага електронна BD-590 10470602 1298.00 1298.00 0.00
1030 Монітор пацієнта модель BP-S 510 поліфункціональий 10470603 63577.00 63577.00 0.00
1031 Реанімаційний стіл для новонароджених IW950 10470604 85039.00 85039.00 0.00
1032 Вага електронна BD-590 10470605 1298.00 1298.00 0.00
1033 Відсмоктувач медичний MedelaBasic 30 10470606 15687.00 15687.00 0.00
1034 Набір для первинної реанімації новонароджених MR - 100 10470607 3089.00 3089.00 0.00
1035 Пульсоксометр модель 520А 10470608 17530.00 17530.00 0.00
1036 Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 10470612 2206.00 2206.00 0.00
1037 апарат "Алконт" 10470613 2327.00 2316.00 11.00
1038 стоматологічна установка з кріслом і компресором 10470614 9207.00 9045.00 162.00
1039 Вага з ростоміром R6Z-120 10470615 1308.00 1281.00 27.00
1040 Комплекс моніторинга "Кардіосенс АД" 10470616 37851.00 37045.00 806.00
1041 Електрокардіограф ЕК1Т-1 10470617 8480.00 6718.00 1762.00
1042 Вага дитяча 10470618 1180.00 926.00 254.00
1043 Столик пеленальний 10470619 1275.00 1018.00 257.00
1044 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470620 3096.00 2432.00 664.00
1045 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470621 3096.00 2432.00 664.00
1046 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470622 3096.00 2432.00 664.00
1047 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470623 3096.00 2432.00 664.00
1048 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470624 3096.00 2432.00 664.00
1049 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470625 3096.00 2432.00 664.00
1050 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470626 3096.00 2432.00 664.00
1051 Опромінювач бактер.ОБП-450 10470629 3096.00 2432.00 664.00
1052 Система ультразвукова діагностична HD7 PHILIPS 10470632 383965.00 316053.00 67912.00
1053 Вага дитяча електронна Gamma 10470633 1150.00 911.00 239.00
1054 Вага  електронна медична для новонароджених В1-15 "САША" 10470634 1250.00 1003.00 247.00
1055 Столик інструментальний СИ-5 10470635 1050.00 819.00 231.00
1056 Крісло гінекологічне КГ-1МЕ 10470636 4420.00 3512.00 908.00
1057 Крісло гінекологічне КГ-1МЕ 10470637 4420.00 3512.00 908.00
1058 Вага дитяча електронна Gamma 10470638 1150.00 911.00 239.00
1059 Вага  електронна медична для новонароджених В1-15 "САША" 10470639 1250.00 1003.00 247.00
1060 Столик інструментальний 10470640 1050.00 819.00 231.00
1061 Крісло гінекологічне КГ-1МЕ 10470641 4420.00 3512.00 908.00
1062 Столик інструментальний 10470642 1050.00 819.00 231.00
1063 Вага дитяча електронна Gamma 10470643 1150.00 911.00 239.00
1064 Вага  електронна медична для новонароджених В1-15 "САША" 10470644 1250.00 1003.00 247.00
1065 Крісло гінекологічне КG-2 10470645 12985.00 10401.00 2584.00
1066 Відсмоктувач хірургічний 10470647 2525.00 2021.00 504.00
1067 Столик маніпуляційний  СТ-М металевий каркас 10470648 1248.00 1003.00 245.00
1068 Столик маніпуляційний  СТ-М металевий каркас 10470649 1248.00 1003.00 245.00
1069 Апарат УВЧ - терапії УВЧ-60 "Мед ТеКо" 10470650 12447.00 9837.00 2610.00
1070 Апарат УВЧ - терапії переносний  УВЧ-30.03 "НанЭМА" 10470651 10650.00 8433.00 2217.00
1071 Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.01Ф"Мед ТеКо" 10470652 14793.00 11721.00 3072.00
1072 Інгалятор ультразвуковий "Вулкан -1" 10470653 3698.00 2942.00 756.00
1073 Вага електронна настільна для немовлят 10470654 1693.00 1349.00 344.00
1074 Вага електронна настільна для немовлят 10470655 1693.00 1349.00 344.00
1075 Вага електронна настільна для немовлят 10470656 1693.00 1349.00 344.00
1076 Стіл пеленальний 10470657 1416.00 1130.00 286.00
1077 Стіл пеленальний 10470658 1416.00 1130.00 286.00
1078 Матрац з електропідігрівом для пел.столика 10470659 1782.00 1394.00 388.00
1079 Матрац з електропідігрівом для пел.столика 10470660 1782.00 1394.00 388.00
1080 Електрокардіограф одно/трикан. 10470661 7495.00 5934.00 1561.00
1081 Вага електронна настільна для немовлят 10470662 1693.00 1349.00 344.00
1082 Стіл операційний  СОУр - 1 10470663 35000.00 27706.00 7294.00
1083 Пристрій для відбору інформації 1С (конвексний) 10470664 49980.00 39564.00 10416.00
1084 Пристрій для відбору інформації 1С (лінійний) 10470665 49934.00 39539.00 10395.00
1085 Крісло гінекологічне КГ-1МЕ 10470667 4420.00 3280.00 1140.00
1086 Столик інструментальний СИ-5 10470668 1050.00 798.00 252.00
1087 Вага медична "Romed" 20 BS(для новонароджених) 10470669 1150.00 796.00 354.00
1088 Вага медична "Romed" 118 EF(для дорослих) 10470670 1250.00 920.00 330.00
1089 Столик маніпуляційний 10470671 1760.00 1334.00 426.00
1090 Столик маніпуляційний 10470672 1760.00 1334.00 426.00
1091 Столик маніпуляційний 10470673 1760.00 1334.00 426.00
1092 Столик маніпуляційний 10470674 1760.00 1334.00 426.00
1093 Столик маніпуляційний 10470675 1760.00 1334.00 426.00
1094 Вага електронна настільна для немовлят 10470676 1693.00 1222.00 471.00
1095 Вага електронна настільна для немовлят 10470677 1693.00 1264.00 429.00
1096 Апарат УВЧ-60 10470678 13525.00 10158.00 3367.00
1097 Відсмоктувач хірургічний Элема-НАМ-1 порш 10470680 7300.00 5314.00 1986.00
1098 Апарат УВЧ-60 10470681 13525.00 10158.00 3367.00
1099 Відсмоктувач хірургічний Элема-НАМ-1 порш 10470682 7300.00 5482.00 1818.00
1100 Ендоскоп  PENTAX.EG-290Кр. Відео Гастроскоп 10470683 278640.00 196044.00 82596.00
1101 Монітор Neovo X-17 10470684 5300.00 3716.00 1584.00
1102 Відсмоктувач медичний "Біомед" 7А-23D 10470685 1840.00 1308.00 532.00
1103 Стійка ендоскопічна 10470686 3500.00 2478.00 1022.00
1104 Електричний утилізатор голок та шприців 10470690 1300.00 768.00 532.00
1105 Електричний утилізатор голок та шприців 10470691 1300.00 722.00 578.00
1106 Електричний утилізатор голок та шприців 10470692 1300.00 768.00 532.00
1107 Електричний утилізатор голок та шприців 10470693 1300.00 768.00 532.00
1108 Електричний утилізатор голок та шприців 10470694 1300.00 768.00 532.00
1109 Електричний утилізатор голок та шприців 10470695 1300.00 768.00 532.00
1110 Електричний утилізатор голок та шприців 10470696 1300.00 768.00 532.00
1111 Електричний утилізатор голок та шприців 10470697 1300.00 768.00 532.00
1112 Прилад ультразвуковий скануючий ULTIMA PA Expert з трьома датчиками 10470698 530000.00 353338.00 176662.00
1113 Вага для новонароджених, електронна,Romed 10470699 1075.00 720.00 355.00
1114 Вага для дорослих, електронна,Romed 10470700 1075.00 720.00 355.00
1115 Вага для новонароджених, електронна,Romed 10470701 1075.00 720.00 355.00
1116 Вага для дорослих, електронна,Romed 10470702 1075.00 720.00 355.00
1117 Вага для новонароджених, електронна,Romed 10470703 1075.00 720.00 355.00
1118 Вага для дорослих, електронна,Romed 10470704 1075.00 720.00 355.00
1119 Трубка оптична (до лапараскопа) 10470705 14616.00 9728.00 4888.00
1120 Комплект з"єднувальних трубок (до лапараскопа) 10470706 1050.00 714.00 336.00
1121 Шафа  для зберігання медикаментів 10470707 1933.00 1016.00 917.00
1122 Кушетка медична 10470708 1290.00 678.00 612.00
1123 Опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-225М 10470710 4100.00 1712.00 2388.00
1124 Апарат для УВЧ-терапії 10470711 17009.00 7161.00 9848.00
1125 Апарат ультразвукової терапії 10470712 17000.00 7160.00 9840.00
1126 Прилад низькочастотної електротерапії Радіус-01 10470713 8500.00 3580.00 4920.00
1127 Крісло гінекологічне КГ-1М 10470714 5520.00 2316.00 3204.00
1128 Світильник операційний "Біомед" однорефлекторний 10470715 4625.00 1933.00 2692.00
1129 Електрокардіограф "ЮКАРД-100" 10470716 14590.00 6121.00 8469.00
1130 Лампа кварцова 10471001 188.00 188.00 0.00
1131 Тубус-кварц 10471003 112.00 112.00 0.00
1132 Апарат УВЧ-66 10471004 128.00 128.00 0.00
1133 Стерилізатор 10471006 238.00 238.00 0.00
1134 Крісло стоматологічне 10471010 695.00 695.00 0.00
1135 Кварцова лампа 10471011 163.00 163.00 0.00
1136 Крісло гінекологічне 10471012 513.00 513.00 0.00
1137 Інгалятор 402-А 10471016 2528.00 2528.00 0.00
1138 Термоконтейнер ТМ-8 10471018 1797.00 1797.00 0.00
1139 Стерилізатор 10471019 3216.00 3216.00 0.00
1140 Опромінювач ультрафіолетовий 10472002 216.00 216.00 0.00
1141 Сухожарова шафа 10472003 656.00 656.00 0.00
1142 Крісло гінекологічне 10472004 430.00 430.00 0.00
1143 Опромінювач УФ короткохвильовий для локалізованих опромінювань 10472031 4168.00 4168.00 0.00
1144 зубне крісло лікаря стоматолога 10472032 332.00 332.00 0.00
1145 Крісло гінекологічне 10474001 305.00 305.00 0.00
1146 Апарат УВЧ-66 10474003 348.00 348.00 0.00
1147 Холодильник Норд 10474006 1290.00 1290.00 0.00
1148 Крісло гінекологічне 10480001 175.00 175.00 0.00
1149 Холодильник 10480009 191.00 191.00 0.00
1150 Холодильник "Дніпр-442" 10480029 1130.00 1130.00 0.00
1151 Холодильник "  Саратов " 10480035 447.00 447.00 0.00
1152 Ширма складна 10480045 1084.00 1073.00 11.00
1153 Сумка лікаря 10480047 3580.00 3400.00 180.00
1154 Сумка м/сестри 10480048 2558.00 2436.00 122.00
1155 Холодильник Норд 10480054 1750.00 945.00 805.00
1156 Ширма захисна рентгенівська 10480055 197.00 197.00 0.00
1157 Світильник 4-х рефлекторний 10480067 88.00 88.00 0.00
1158 Столик слюсарний 10480083 286.00 286.00 0.00
1159 Холодильник "Кодра" 10480093 309.00 309.00 0.00
1160 Холодильник "Кодра" 10480095 309.00 309.00 0.00
1161 Світильник 4-х рефлекторний 10480109 214.00 214.00 0.00
1162 Світильник 7-ми рефлекторний 10480123 390.00 390.00 0.00
1163 Холодильник " Чинар" 10480125 446.00 446.00 0.00
1164 Холодильник " Чинар" 10480126 487.00 487.00 0.00
1165 Холодильник " Чинар" 10480128 487.00 487.00 0.00
1166 Холодильник "Саратов" 10480132 289.00 289.00 0.00
1167 Телевізор " Тауерс" 10480142 845.00 845.00 0.00
1168 Холодильник  " Дніпро - 9 " 10480168 327.00 327.00 0.00
1169 Плита газова 10480230 391.00 391.00 0.00
1170 Лічильник газовий 10480232 479.00 479.00 0.00
1171 Гастроентеростимулятор 10480237 1037.00 1037.00 0.00
1172 Апарат УВЧ - 66 10480241 348.00 348.00 0.00
1173 Візок для перевезення хворих 10480243 197.00 197.00 0.00
1174 Світильник 4х рефлекторний СМ - 28 10480249 189.00 189.00 0.00
1175 Холодильник " Полюс - 9 " 10480278 399.00 399.00 0.00
1176 Стерилізатор повітрянийПЛ - 20 10480300 116.00 116.00 0.00
1177 Холодоскоп 10480308 157.00 157.00 0.00
1178 Холодильник " Донбас " 10480325 486.00 486.00 0.00
1179 Холодильник "Донбас" 10480326 488.00 488.00 0.00
1180 Холодильник "Донбас" 10480327 478.00 478.00 0.00
1181 Холодильник "Донбас" 10480345 479.00 479.00 0.00
1182 Холодильник " Апшерон" 10480350 443.00 443.00 0.00
1183 M`ясорубка 10480394 203.00 203.00 0.00
1184 Пральна машина " Таврія " 10480401 145.00 145.00 0.00
1185 Кушетка медична 10480415 552.00 552.00 0.00
1186 Компресор 10480422 312.00 312.00 0.00
1187 Стіл масажний 10480423 130.00 130.00 0.00
1188 Холодильник " Кристал " 10480424 344.00 344.00 0.00
1189 Газовий лічильник 10480439 154.00 154.00 0.00
1190 Лічильник газу 10480441 2624.00 2624.00 0.00
1191 Холодильник 10480445 131.00 131.00 0.00
1192 Пральна машинка 10480454 978.00 978.00 0.00
1193 Холодильник  " Бауткнеш "б/в 10480455 768.00 768.00 0.00
1194 Холодильник б/в 10480456 770.00 770.00 0.00
1195 Жалюзі 10480459 2442.00 2442.00 0.00
1196 Телевізор "Панасонік" 10480465 1443.00 1443.00 0.00
1197 Апарат УЗТ - 31 10480467 4019.00 4019.00 0.00
1198 Холодильник " Атлант " 10480468 1300.00 1300.00 0.00
1199 Пральна машина СМР - 25 універсальна 10480469 23153.00 23153.00 0.00
1200 Холодильник " Дніпро " 10480473 1529.00 1529.00 0.00
1201 Відсмоктувач LC 16 ATMOS 10480475 5431.00 5431.00 0.00
1202 Пральна машина 10480477 1773.00 1773.00 0.00
1203 УЗД "SIEMENS" Сополайн.1(запчастина) 10480478 25300.00 25300.00 0.00
1204 Велотренажер 10480480 1440.00 1440.00 0.00
1205 Холодильник " ДНІПРО " 10480481 1680.00 1680.00 0.00
1206 Холодильник НОРД 239-7.010 10480482 1930.00 1930.00 0.00
1207 Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених "Фаза-9" 10480483 57032.00 57032.00 0.00
1208 Бак розширювальний 10480489 6094.00 6094.00 0.00
1209 Кран 3-х кодовий 10480490 5486.00 5486.00 0.00
1210 Газовий  коректор 10480491 10122.00 10122.00 0.00
1211  Теплообмінник ТП 08-20 10480492 7442.00 7442.00 0.00
1212 Водонагрівач СВ 500 10480493 10561.00 10561.00 0.00
1213 Душева кабіна 10480495 1004.00 1004.00 0.00
1214 Душева кабіна 80*80 10480496 1112.00 1112.00 0.00
1215 Холодильник "Дніпро"416 10480499 1614.00 1614.00 0.00
1216 Протипролежневийматрас 10480500 2916.00 2916.00 0.00
1217 Протипролежневийматрас 10480501 2916.00 2916.00 0.00
1218 Протипролежневийматрас 10480502 2916.00 2916.00 0.00
1219 Бак для проявки рентген плівки 10480503 7877.00 7877.00 0.00
1220 Насос водяний АС-204/130 10480504 1428.00 1425.00 3.00
1221 Насос 1К80-50-200 10480505 2758.00 2758.00 0.00
1222 Кисневий концентратор NEWLIFE INTENSITY@ 10480510 33759.00 33652.00 107.00
1223 Кондиціонер HAIER HSU-18HEA03 10480511 2558.00 2553.00 5.00
1224 Кисневий концентратор NEWLIFE INTENSITY@ 10480512 22506.00 22156.00 350.00
1225 Відсмоктувач хірургічний "ЕЛЕМА-Н" 10480513 3621.00 3557.00 64.00
1226 Холодильник побутовий б/в 10480514 1350.00 1285.00 65.00
1227 Пральна машина автомат б/в 10480515 1279.00 1241.00 38.00
1228 Кисневий концентратор "OXYMAT 3" 10480519 21186.00 16769.00 4417.00
1229 Холодильник "Норд - 239" 10480520 2830.00 2743.00 87.00
1230 Холодильник б/в 10480521 1800.00 1800.00 0.00
1231 Архіватор мовлення "Amur-18L" - 2-ох канальний 10480522 2616.00 2066.00 550.00
1232 Сумка - укладка лікаря 10480523 3500.00 2758.00 742.00
1233 Сумка - укладка лікаря 10480524 3500.00 2758.00 742.00
1234 Сумка - укладка лікаря 10480525 3500.00 2758.00 742.00
1235 Сумка - укладка м/с (фельдшера) 10480526 2500.00 1964.00 536.00
1236 Сумка - укладка м/с (фельдшера) 10480527 2500.00 1964.00 536.00
1237 Сумка - укладка м/с (фельдшера) 10480528 2500.00 1964.00 536.00
1238 Кушетка процедурна з регулюючим підголовником КРП 10480529 1200.00 936.00 264.00
1239 Ширма для кабінетів і палат двохсекційна ШП-2 10480530 1500.00 1170.00 330.00
1240 Світильник оглядовий на спіральному кронштейні 10480531 4625.00 3659.00 966.00
1241 Сумка-холодильник переносна СХП-01 10480532 1100.00 886.00 214.00
1242 Шафа медична ШМ-2с 10480533 2000.00 1588.00 412.00
1243 Шафа медична ШМ-2с 10480534 2000.00 1588.00 412.00
1244 Ширма для кабінетів і палат двохсекційна ШП-2 10480535 1500.00 1170.00 330.00
1245 Кушетка процедурна з регулюючим підголовником КРП 10480536 1200.00 936.00 264.00
1246 Сумка-холодильник переносна СХП-01 10480537 1100.00 853.00 247.00
1247 Світильник оглядовий на спіральному кронштейні 10480538 4625.00 3666.00 959.00
1248 Кушетка процедурна з регулюючим підголовником КРП 10480539 1200.00 936.00 264.00
1249 Ширма для кабінетів і палат двохсекційна ШП-2 10480540 1500.00 1170.00 330.00
1250 Шафа медична ШМ-2с 10480541 2000.00 1588.00 412.00
1251 Світильник оглядовий на спіральному кронштейні 10480542 4625.00 3659.00 966.00
1252 Сумка-холодильник переносна СХП-01 10480543 1100.00 853.00 247.00
1253 Конвектор газовий  АКОГ-3М 10480544 1160.00 916.00 244.00
1254 Конвектор газовий  АКОГ-5М 10480545 1350.00 1053.00 297.00
1255 Бойлер електричний  100л 10480546 1150.00 919.00 231.00
1256 Насос цирк. UPS 40-60/2F 10480547 6100.00 4856.00 1244.00
1257 Насос цирк. UPS 40-60/2F 10480548 6100.00 4856.00 1244.00
1258 Насос цирк. UPS 40-60/2F 10480549 6100.00 4856.00 1244.00
1259 Насос цирк. UPS 32-60/2F 10480550 5850.00 4647.00 1203.00
1260 Насос цирк. UPS 32-60/2F 10480551 5850.00 4647.00 1203.00
1261 Котел КОЛВі-650 10480552 122167.00 91624.00 30543.00
1262 Котел КОЛВі-650 10480553 122167.00 91624.00 30543.00
1263 Котел КОЛВі-650 10480554 122166.00 91624.00 30542.00
1264 Ширма для кабінетів і палат двухсекційна ШП-2 10480557 1500.00 1104.00 396.00
1265 Кушетка процедурна з регульованим підголівником КРП 10480558 1200.00 900.00 300.00
1266 Шафа медична ШМ-2С 10480559 2000.00 1472.00 528.00
1267 Сумка-холодильник переносна СХП-01 10480560 1100.00 761.00 339.00
1268 Світильник оглядовий спіральний  на підставці з колесами ML-60 10480561 4625.00 3448.00 1177.00
1269 Сумка-укладка  лікаря 10480562 3500.00 2618.00 882.00
1270 Сумка-укладка  медичної сестри 10480563 2500.00 1882.00 618.00
1271 Затискач з кремальероюатравматичний 10480565 2940.00 2226.00 714.00
1272 Затискач з кремальероюатравматичний 10480566 2940.00 2226.00 714.00
1273 Душева кабіна 10480569 1250.00 878.00 372.00
1274 Дефібрилятор-монітор ДКІ-Н-08 "Аксіон-Х" 10480610 28644.00 28629.00 15.00
1275 Системний блокDC(2Gb)320 10480611 3370.00 2397.00 973.00
1276 Системний блокDC(2Gb)320 10480612 3370.00 2397.00 973.00
1277 Ноутбук Lenovo 10480613 5700.00 3642.00 2058.00
1278 Проектор 10480614 6880.00 4374.00 2506.00
1279 Екран проекційний 10480615 1145.00 723.00 422.00
1280 Системний блокDC(2Gb)320 (ноутбук гол. лікар) 10480616 3420.00 2202.00 1218.00
1281 Системний блокDC(2Gb)320 10480617 3420.00 2202.00 1218.00
1282 Системний блок AMB 10480620 3570.00 2394.00 1176.00
1283 Системний блок AMB 10480622 3570.00 2394.00 1176.00
1284 Системний блок AMB 10480623 3570.00 2394.00 1176.00
1285 Монітор Aser 19 10480624 1110.00 726.00 384.00
1286 Монітор Aser 19 10480625 1110.00 726.00 384.00
1287 Монітор Aser 19 10480626 1110.00 726.00 384.00
1288 Монітор Aser 19 10480628 1110.00 726.00 384.00
1289 Монітор Aser 19 10480629 1110.00 726.00 384.00
1290 Принтер лазерний Canon 10480632 1080.00 720.00 360.00
1291 Принтер лазерний Canon 10480635 1080.00 720.00 360.00
1292 Принтер лазерний Canon 10480636 1080.00 720.00 360.00
1293 Системний блок Intel 10480638 3181.00 1686.00 1495.00
1294 Системний блок 10480639 4300.00 1512.00 2788.00
1295 Системний блок АМD (2 Gb) ATHLON 10480640 6000.00 1500.00 4500.00
1296 Пральна машина HOTPOINT ARISTON AGD1071D 49 EU/B 10480641 11666.66 1862.00 9804.66
1297 Пральна машина HOTPOINT ARISTON AGD1071D 49 EU/B 10480642 11666.66 1862.00 9804.66
1298 Пральна машина HOTPOINT ARISTON AGD1071D 49 EU/B 10480643 11666.67 1862.00 9804.67
1299 Пральна машина HOTPOINT ARISTON AGD1071D 49 EU/B 10480644 11666.67 1862.00 9804.67
1300 Сушильна камера ELECTROLUX EDH3686GDE 10480645 11114.17 1767.00 9347.17
1301 Холодильник "Норд - 517" 10481010 902.00 902.00 0.00
1302 Крісло гінекологічне 10481019 179.00 179.00 0.00
1303 Холодильник 10490001 278.00 278.00 0.00
1304 Холодильник " Норд - 403" 10490002 1252.00 1250.00 2.00
1305 Котел  АОГВ - 10,5 10490004 1746.00 1746.00 0.00
1306 Холодильник  Днепр 10490005 1493.00 1493.00 0.00
1307 Холодильник  "Дніпро - 442" 10490006 1128.00 1128.00 0.00
1308 Холодильник Samsung 10490008 1719.00 1719.00 0.00
1309 Холодильник  "Дніпро - 431" 10490018 1150.00 1150.00 0.00
1310 Холодильник " Норд " 10490020 1247.00 1247.00 0.00
1311 Електрорадіатормаслян. 10490022 305.00 305.00 0.00
1312 Обігрівач світловий 10490024 988.00 918.00 70.00
1313 Холодильник " Норд - 428-7" 10490046 1124.00 1124.00 0.00
1314 Конвектор 10490055 1634.00 1634.00 0.00
1315 Стерилізатор ГП - 20 10490062 3503.00 3503.00 0.00
1316 опромінювачОБПе 10490064 1990.00 1990.00 0.00
1317 Апарат Рефтон 01 10490065 8169.00 8169.00 0.00
1318 Випромінювач ОБР 10490067 1900.00 1900.00 0.00
1319 Інгалятор "Вулкан" 10490068 1707.00 1707.00 0.00
1320 Стерилізатор ГП-40 10490069 3062.00 3062.00 0.00
1321 Термостат ТМ-8 10490070 1468.00 1468.00 0.00
1322 Мікроскоп 10490071 2691.00 2691.00 0.00
1323 Термоконтейнер МК 10490072 1916.00 1916.00 0.00
1324 Інгалятор 402А 10490073 2670.00 2670.00 0.00
1325 Апарат УВЧ-60 10490074 5486.00 5486.00 0.00
1326 Апарат УЗТ 1.01.ф 10490075 5290.00 5290.00 0.00
1327 Конвектор 10490076 1516.00 1399.00 117.00
1328 Обігрівач "Термія" 10490078 1117.00 1117.00 0.00
1329 Холодильник  "Днепр" 10490101 575.00 575.00 0.00
1330 Крісло стоматологічне 10490103 1189.00 1189.00 0.00
1331 Холодильник "Кристал" 10490125 256.00 256.00 0.00
1332 Протирочна машина МПР - 350 10490177 5207.00 5207.00 0.00
1333 Холодильник б/в 10490554 2100.00 1533.00 567.00
1334 Морозильна камера б/в 10490555 1900.00 1379.00 521.00
1335 Холодильник 10490556 1850.00 1020.00 830.00
1336 Холодильник Норд 10490557 1750.00 876.00 874.00
1337 Холодильник Норд 10490558 1750.00 876.00 874.00
1338 Холодильник однокамерний 10490559 1969.00 990.00 979.00
1339 Холодильник 10490560 1200.00 588.00 612.00
1340 Костюм гравістат 10490561 7490.00 3694.00 3796.00
1341 Костюм гравістат 10490562 7490.00 3694.00 3796.00
1342 Костюм гравістат 10490563 7490.00 3694.00 3796.00
1343 Костюм гравістат 10490564 7490.00 3694.00 3796.00
1344 Кондиціонер "Сатурн" 10490565 3280.00 1322.00 1958.00
1345 Сумка-укладка лікаря СУЛ 10490566 4300.00 1512.00 2788.00
1346 Сумка-укладка медичної сестри (фельдшара) СУМ 10490567 3000.00 1050.00 1950.00
1347 Шафа медична ШМ-2С 10490568 3000.00 1266.00 1734.00
1348 Холодильник НОРД ДК-507-010 10490569 1449.00 1449.00 0.00
1349 Конвектор газовий CF25 КГ 10490570 1062.00 1062.00 0.00
1350 Холодильник Дніпро 10490671 1129.00 1129.00 0.00
1351 Холодильник  "Кодри" 10491003 300.00 300.00 0.00
1352 Набір сімейного лікаря 10491006 5143.00 5143.00 0.00
1353 Холодильник 10492002 413.00 413.00 0.00
1354 Газова плита 10493001 650.00 650.00 0.00
1355 Холодильник " Норд " 10493002 1348.00 1348.00 0.00
1356 Конвектор 10493003 1629.00 1629.00 0.00
1357 Холодильник 10493004 2342.00 2342.00 0.00
1358 Холодильник "Ардо" 10494001 1398.00 1398.00 0.00
1359 Котел водогрійний теплової потужності до 40 кВт 101411049 22200.00 1110.00 21090.00
1360 Детальний апарат рентгенівський МАХ 70 НF/DC 101440758 76653.00 7668.00 68985.00
1361 Комплект до апарату рентгенівского МАХ 70 НF/DC 101440759 10077.00 1008.00 9069.00
1362 Мікроскоп цифровий бінокулярний. Тип 2. (PrimoStar) 101450252 95972.86 12000.00 83972.86
1363 Мікроскоп біно XS-3320 101450253 14560.00 1573.00 12987.00
1364 Мікроскоп біно XS-3320 101450254 14560.00 1573.00 12987.00
1365 Мікроскоп біно XS-3320 101450255 14560.00 1573.00 12987.00
1366 Термостат ТС-1/80 СПУ 101450256 16600.00 1242.00 15358.00
1367 Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою 101450257 112700.00 7512.00 105188.00
1368 Водонагрівач "Atlantic" 101460619 8790.00 219.00 8571.00
1369 Спірометр Спіробанк 101472012 24800.00 3105.00 21695.00
1370 Електрокардіограф Мідас ЕК 101472013 25000.00 3120.00 21880.00
1371 Центрифуга ОПН-3.03 101472014 19200.00 1920.00 17280.00
1372 Центрифуга ОПН-3.03 101472015 19200.00 1920.00 17280.00
1373 Камера дезінфекційна КДЕ-4 101472016 120000.00 10080.00 109920.00
1374 Електрокардіограф "МІДАС 6/12" 101472017 29800.00 2480.00 27320.00
1375 Установка стоматологічна U200 S 101472018 111000.00 9250.00 101750.00
1376 Електрокардіограф "МІДАС 6/12" 101472019 29800.00 2232.00 27568.00
1377 Портативна цифрова ультразвукова система SonoScape A6 101472020 204560.00 15345.00 189215.00
1378 Неонатальний комплекс НО-АФ-КР1 101472021 71340.00 5355.00 65985.00
1379 Лампа фототерапії НО-АФ-LED 101472022 26142.00 1962.00 24180.00
1380 Інкубатор ВВ-200 Standart 101472023 94123.00 7056.00 87067.00
1381 Відеогастроскоп EG-290Kp 101472024 1022400.00 51120.00 971280.00
1382 Відеоколоноскоп EC-380LKp 101472025 624384.00 31218.00 593166.00
1383 Автоматичний гематологічний аналізатор D-Cell 60 101472026 197950.00 9900.00 188050.00
1384 Ванна 4-камерна озоново-гальванічна "Квадро" 101472027 113640.00 5682.00 107958.00
1385 Апарат для приготування синглетно-кисневих сумішей "МІТ-С" (двоканальний) 101472028 21360.00 1068.00 20292.00
1386 Водолікувальна кафедра "МІТ-ВК" 101472029 74000.00 3702.00 70298.00
1387 Ванна бальнеологічна "МІТ-ВУЛКАН" 101472030 93000.00 4650.00 88350.00
1388 Вихрьова ванна для ніг "КУПАВА" 101472031 64800.00 3240.00 61560.00
1389 Комп'ютер Technic-ProPentiumDualCore 3.3 Gh 101480646 11534.40 1056.00 10478.40
1390 Комп'ютер Technic-ProPentiumDualCore 3.3 Gh 101480647 11534.40 1056.00 10478.40
1391 Ноутбук Acer Ex2519 101480650 8980.00 525.00 8455.00
1392 Ноутбук Acer Ex2519 101480651 8980.00 525.00 8455.00
1393 А-т ультразвукової терапії УЗТ 1,3-01Ф Медтеко 104407610 10639.00 10526.00 113.00
1394 Сумка укладка лікара 10400001 4300.00 1942.00 2358.00
1395 Сумка укладка медсестри 10400002 3000.00 1125.00 1875.00
1396 Центрафуга лабораторна ОПН-3 10400003 199.00 199.00 0.00
1397 Електроплита 10400006 5307.00 5307.00 0.00
1398 Болерєан-Ferroli 10400007 1151.00 1151.00 0.00
1399 Камера дизинфекційна 10400008 1786.00 1786.00 0.00
1400 Крісло гінекологічне 10400011 113.00 113.00 0.00
1401 Холодильник 10400012 1252.00 1252.00 0.00
1402 Котел опалювальний "Горинь" 10400014 27500.00 24480.00 3020.00
1403 Електрокотел-60 10400016 276.00 276.00 0.00
1404 Помякшувач води 10400018 4841.00 4438.00 403.00
1405 Бак розширювальний круглий 10400019 1329.00 1176.00 153.00
1406 Ящик для розміщення автоматичних приладів 10400020 1126.00 1014.00 112.00
1407 Насос обладнання 10400021 1533.00 1381.00 152.00
1408 Холодильник "Кристал" 10400022 537.00 537.00 0.00
1409 Насос ВРН-60/280 10400024 5020.00 4608.00 412.00
1410 Насос ВРН-60/280 10400025 5020.00 4482.00 538.00
1411 Котел опалювальний "Kalvis-100" 10400026 31170.00 25619.00 5551.00
1412 Бойлер "ARISTON" 10400027 1050.00 819.00 231.00
1413 Ксерокс 10400028 4500.00 3396.00 1104.00
1414 Апарат " Електросон"-4Т 10400031 186.00 186.00 0.00
1415 Дистилятор АЄВ-10 10400037 273.00 1.00 272.00
1416 Апарат для УВЧ- терапії УВЧ-30 10400040 260.00 260.00 0.00
1417 Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-101Ф 10400041 490.00 490.00 0.00
1418 Інгалятор аерозольний АІ-1 10400043 140.00 140.00 0.00
1419 Шафа сушильна стерилізаційна 10400044 403.00 403.00 0.00
1420 Електрокотел-КПЕ-60 10400110 212.00 212.00 0.00
1421 Електрокотел КПЄ-60 10400111 212.00 212.00 0.00
1422 Плита електрична 10400113 296.00 296.00 0.00
1423 Електроплита 10400116 5258.00 5258.00 0.00
1424 Апарат для УВЧ-терапії переносний УВЧ-66 10400162 303.00 303.00 0.00
1425 Апарат Дерсенваль "Іскра" 10400188 224.00 224.00 0.00
1426 Дефібрілятор 10400496 267.00 267.00 0.00
1427 Інгалятор кисневий Ш2 10400646 1158.00 1158.00 0.00
1428 Крісло вертушка 10400704 127.00 127.00 0.00
1429 Електрокардіограф 10400898 2450.00 2450.00 0.00
1430 Апарат   "Рефтон-01фс" 10401006 8169.00 8169.00 0.00
1431 Фотоелектроколометр КФК 10401022 1217.00 1217.00 0.00
1432 Фотоелектроколометр КФК 10401024 1220.00 1220.00 0.00
1433 Центрифуга лаболаторна 10405004 155.00 155.00 0.00
1434 Термостат 10405015 155.00 155.00 0.00
1435 Термостат ГПК 10405019 253.00 253.00 0.00
1436 Апарат для інактивації сиворотки АИС 10405023 163.00 163.00 0.00
1437 Дистилятор ДЕ-4,2 10405025 125.00 125.00 0.00
1438 Крісло лікарняне 10407012 123.00 123.00 0.00
1439 Термостат 10407031 155.00 155.00 0.00
1440 Ліжко Рахманова 10407040 296.00 296.00 0.00
1441 Крісло стоматологічне КСЕ-10ТУБУ-1-983-77 10407041 451.00 451.00 0.00
1442 Стерелізатор ГП-40 10407048 3141.00 3141.00 0.00
1443 Інкубатор ІК-31 10407050 3314.00 3314.00 0.00
1444 Крісло гінекологічне 10407052 592.00 592.00 0.00
1445 Крісло гінекологічне КГД 10407053 592.00 592.00 0.00
1446 Бормашина електрична БЕО-30-02 10407054 538.00 538.00 0.00
1447 Калькоскоп 10407238 791.00 791.00 0.00
1448 Електрокардіограф "ЮКАРД"-100 10407611 11993.00 11993.00 0.00
1449 Наркозний апарат(гум) 10408013 3366.00 3366.00 0.00
1450 Стіл хірургічний(гум) 10408015 445.00 445.00 0.00
1451 Апарат УЗД(гум) 10408025 18409.00 18409.00 0.00
1452 Лампа-світильник 6-рефлекторна 10408028 4255.00 4255.00 0.00
1453 Електрокардіограф 10408030 640.00 640.00 0.00
1454 Рефлектор освітлювальний 10408084 126.00 126.00 0.00
1455 Термостат електричний 10408096 360.00 360.00 0.00
1456 Камирадезинфектора ВФА-2/1-3с 10408109 1594.00 1594.00 0.00
1457 Шафа для сушіння ренгенплівок 10408117 220.00 220.00 0.00
1458 Стерилізатор сухожаровий 10408144 149.00 149.00 0.00
1459 Холодильник КОДРИ 10408171 261.00 261.00 0.00
1460 Холодильник АПШЕРОН 10408212 402.00 402.00 0.00
1461 Апарат для переривання 10408213 387.00 387.00 0.00
1462 Апарат " ЛУЧ-3 " 10408224 901.00 901.00 0.00
1463 Комплект ренгенівський -30 , флюрограф 10408228 32252.00 32252.00 0.00
1464 Бак для обробки ренгенплівок 10408231 584.00 584.00 0.00
1465 Апарат ультразвуку УЗТ-31 10408238 384.00 384.00 0.00
1466 Апарат "УВЧ-30" 10408241 230.00 230.00 0.00
1467 Апарат "ІСКРА" 10408244 198.00 198.00 0.00
1468 Апарат "ТОНУС" 10408245 709.00 709.00 0.00
1469 Електрокардіограф "Аксіон" 10408247 5308.00 5308.00 0.00
1450 Апарат високочастотний хірургічний ЕН-57 10408253 565.00 565.00 0.00
1451 Установка стоматологічна "Хіродент С" 10408260 7041.00 7041.00 0.00
1452 Установка стоматологічна "ХІРАДЕНТ-654" 10408261 7151.00 7151.00 0.00
1453 Морозильна скриня ЛібертіСД/СС235 10408262 1554.00 1402.00 152.00
1454 Компютер Самсунг 10408263 4959.00 4959.00 0.00
1455 Лампа бактериоцидна пересувна 10408266 295.00 295.00 0.00
1456 Крісло гінекологічне 10410001 113.00 113.00 0.00
1457 Холодильник 10410002 1559.00 1559.00 0.00
1458 Холодильник 10410003 764.00 764.00 0.00
1459 Холодильник 10410004 2301.00 2301.00 0.00
1460 Апарат "Іскра" 10410008 225.00 225.00 0.00
1461 Холодильник 10410009 1419.00 1419.00 0.00
1462 Насос К-80 10410018 125.00 125.00 0.00
1463 Насос К-80 10410023 159.00 159.00 0.00
1464 Насос 2К-6 10410026 120.00 120.00 0.00
1465 Насос 2К 10410027 120.00 120.00 0.00
1466 Дистилятор ДЕ-4,2 10410030 140.00 140.00 0.00
1467 Холодильник "NORD  DX-271-010 10410057 2200.00 972.00 1228.00
1468 Холодильник"Кристал 10410100 349.00 349.00 0.00
1469 Насос 10410314 2100.00 1260.00 840.00
1470 Котел "ДАНКО"-80ТБ 10410315 22125.00 12153.00 9972.00
1471 Насос циліндричний однофазний УПС-50-120-1 10410316 11780.00 6472.00 5308.00
1472 Шламоомулювач 10410317 5800.00 3176.00 2624.00
1473 Холодильник "Кристал" 10411001 499.00 499.00 0.00
1474 Холодильник "Кристал" 10411100 349.00 349.00 0.00
1475 Холодильник 10412000 421.00 421.00 0.00
1476 Конвектор-4 10420001 1369.00 1369.00 0.00
1477 Крісло гінекологічне 10420002 513.00 513.00 0.00
1478 Конвектор-4 10420003 1369.00 1369.00 0.00
1479 Лампа кварцова 10420004 188.00 188.00 0.00
1480 Автоклав ВК-30 10420278 4963.00 4963.00 0.00
1481 Насос 10420289 1789.00 1789.00 0.00
1482 Конвектор -4 10422001 2414.00 2149.00 265.00
1483 Конвектор-4 10423003 1369.00 1369.00 0.00
1484 Конвектор-4 10430002 2414.00 1225.00 1189.00
1485 Крісло гінекологічне 10430181 3135.00 3097.00 38.00
1486 Інгалятор БІОМЕД 10440001 6000.00 2532.00 3468.00
1487 Опромінювачбактерецидний 10440003 1990.00 1224.00 766.00
1488 Термоконтейнер 10440004 1916.00 1180.00 736.00
1489 Апарат "Рефтон" 10440005 8168.00 5022.00 3146.00
1490 Стерилізатор сухожаровий 10440006 1492.00 1492.00 0.00
1491 Апарат ультразвуковий 10440007 5290.00 3276.00 2014.00
1492 Інгалятор 402-А 10440008 2694.00 1655.00 1039.00
1493 Апарат УВЧ-60 10440009 5511.00 3387.00 2124.00
1494 Холодильник 10440011 947.00 947.00 0.00
1495 Ліжко функціональне КФ-І 10440014 1024.00 1024.00 0.00
1496 Крісло гінекологічне 10450001 370.00 370.00 0.00
1497 Холодильник 10450002 878.00 878.00 0.00
1498 Фотометр лаболаторний 10450010 489.00 489.00 0.00
1499 Стерилізатор ГП-20 10450026 3100.00 2332.00 768.00
1500 Мікроскоп С*2610 10450027 2463.00 1866.00 597.00
1501 Стерилізатор ГП-40 10450029 4500.00 1920.00 2580.00
1502 Центрифуга лаболаторна 10450032 126.00 126.00 0.00
1503 Стоматологічна установка "Хірадент" 10450042 8126.00 8126.00 0.00
1504 Комплект медапаратури для лаболаторії 10450113 157.00 157.00 0.00
505 Мікроскоп МИКМЕД-5 10450178 4191.00 4191.00 0.00
1506 Ксерокс Санон ВР-226 10460029 1602.00 1602.00 0.00
1507 Монітор Нундай 15 ТЕТ 10460037 1705.00 929.00 776.00
1508 Компютер з ЦРЛ 10460464 3649.00 3649.00 0.00
1509 Принтер LaserjetP1005 10460465 1850.00 1597.00 253.00
1510 Системний блок АМВ 10460618 3570.00 1890.00 1680.00
1511 Принтер лазарний КАНОН 10460630 1080.00 594.00 486.00
1512 Апарат УВЧ-30 10470001 10650.00 7998.00 2652.00
1513 Інгалятор "Вулкан-1" 10470004 7200.00 5064.00 2136.00
1514 Електрокардіограф Неарт-Міттор 3 ІКТ 10470005 11880.00 8364.00 3516.00
1515 Ліжко Рахманова 10470006 256.00 256.00 0.00
1516 Утилізатор голок та шприців 10470007 1300.00 722.00 578.00
1517 Набір поліклінічний 10470008 281.00 281.00 0.00
1518 Крісло гінекологічне КГ-1М 10470009 5520.00 2316.00 3204.00
1519 Апарат УЗТ-1-01-ф 10470010 17000.00 7202.00 9798.00
1520 Апарат УВЧ-66 10470011 1284.00 1284.00 0.00
1521 Світильник операційний "Біомед" 10470012 4625.00 1975.00 2650.00
1522 Апарат ультразвуку УЗТ-101 10470013 415.00 415.00 0.00
1523 Апарат "ІСКРА" 10470014 827.00 827.00 0.00
1524 Апарат ультразвуку УЗТ 101-Ф 10470015 432.00 432.00 0.00
1525 Крісло гінекологічне 10470021 363.00 363.00 0.00
1526 Котел водонагрівач 10470047 1853.00 1853.00 0.00
1527 Опромінювач ОБП-225 10470049 1771.00 1771.00 0.00
1528 Інгалятор 10470050 2324.00 2324.00 0.00
1529 Апарат УВЧ-60 10470051 4799.00 4799.00 0.00
1530 Центрифуга ЦЛМН-Р 10-01"ЕЛВЕКОН" 10470052 3344.00 3344.00 0.00
1531 Шафа медична 10470053 1254.00 1254.00 0.00
1532 Сумка невідкладної допомоги 10470054 607.00 607.00 0.00
1533 Душова кабіна 10470056 1451.00 1451.00 0.00
1534 Електрокардуограф "ЮКАРД"-100 10470528 8063.00 8063.00 0.00
1535 Очний тонометр "РЕЄСТР" 10470532 1546.00 1546.00 0.00
1536 Сумка лікара 10470542 4075.00 4039.00 36.00
1537 Сумка укладка лікаря 10470548 4075.00 4039.00 36.00
1538 Термоконтейнир 10470550 1671.00 1671.00 0.00
1539 Дихальний мішок Медікар 10470556 3449.00 3372.00 77.00
1540 Опрмінювач УФ-БОП 10470561 4169.00 4140.00 29.00
1541 Опромінювач бактеріальний ОБН-450П 10470627 3096.00 2332.00 764.00
1542 Апарат електричний "РАДІУС" 10470636 7106.00 7106.00 0.00
1543 Мікроскоп 10470665 4585.00 4555.00 30.00
1544 Сумка укладка фельдшера 10470666 1045.00 1045.00 0.00
1545 Система контролю рівня глюкози 10470667 1903.00 1896.00 7.00
1546 Випромінювач ОБР-30 10470668 3344.00 3306.00 38.00
1547 Ліжко оглядове 10470669 815.00 815.00 0.00
1548 Електрокардіограф "ЮКАРД"-100 10471007 14590.00 6163.00 8427.00
1549 Апарат УВЧ УБГ-80-4 10471008 17009.00 7203.00 9806.00
1550 Прилад низькочастотний електричний РАДІУС-01 10471011 8500.00 3580.00 4920.00
1551 Опромінювач ОБГ-225М 10471013 4100.00 1754.00 2346.00
1552 Стерилізатор ГП-20 10471054 2345.00 2345.00 0.00
1553 Крісло стоматологічне 10480005 513.00 513.00 0.00
1554 Крісло гінекологічне КГ-1 10480006 415.00 415.00 0.00
1555 Ліжко функціональне б/у 10480023 103.00 103.00 0.00
1556 Крісло гінекологічне КГ- 10480051 40.00 40.00 0.00
1557 Апарат ІСКРА 10480052 30.00 30.00 0.00
1558 Крісло зубопротезне 10480054 39.00 39.00 0.00
1559 Дистилятор ДЕ-4,2  2М 10480055 18.00 18.00 0.00
1560 Крісло стоматологічне ОЗ 10480056 82.00 82.00 0.00
1561 Апарат ультразвуку 10480057 62.00 62.00 0.00
1562 Опромінювач кварцовий на штативі 10480058 27.00 27.00 0.00
1563 Апарат "ТОНУС-2" 10480059 105.00 105.00 0.00
1564 Комплект медапаратури для лаболаторії 10480112 165.00 165.00 0.00
1565 Котел НУСТУ-5 10480115 1066.00 1066.00 0.00
1566 Апарат УВЧ 10480154 69.00 69.00 0.00
1567 Холодильник" КОДРИ" 10480166 33.00 33.00 0.00
1568 Апарат ультразвуку УТП-3М 10480173 254.00 254.00 0.00
1569 Апарат ІСКРА 10480175 30.00 30.00 0.00
1570 Танкобак для плівки 10480227 6065.00 6065.00 0.00
1571 Автоклав ВК-30 10480261 4498.00 4498.00 0.00
1572 Стоматологічна установка ХІРАДЕНТ 10480262 7683.00 7683.00 0.00
1573 Холодильник" Норд" 10480267 914.00 914.00 0.00
1574 Пральна машина автомат СІМЕНС б/у 10480311 1800.00 900.00 900.00
1575 Котел КАЛВІС-190 10480312 54701.00 36170.00 18531.00
1576 Котел Калвіс-190 10480313 54702.00 36170.00 18532.00
1577 Бойлер 10480315 1025.00 850.00 175.00
1578 Холодильник "Апшерон" 10490001 521.00 521.00 0.00
1579 Холодильник "Днепр-442" 10490002 1129.00 1129.00 0.00
1580 Шафа медична 10490003 3000.00 1266.00 1734.00
1581 Опромінювач бактерицидний 10490004 1990.00 1990.00 0.00
1582 Термоконтейнер-сумка холодильник 10490005 1916.00 1916.00 0.00
1883 Стерилізатор ГП-20 10490007 3429.00 3429.00 0.00
1584 Ультразвуковий апарат терапії-УЗТ-1.01Ф-МЕДТЕКО 10490008 5290.00 5290.00 0.00
1585 Ультразвуковий аерозольний апарат-402-А 10490009 2694.00 2694.00 0.00
1586 Апарат УВЧ60-Медтеко 10490010 5511.00 5511.00 0.00
1587 Холодильник "GORENJE"РСВ4135"Словенія 10490011 1594.00 1594.00 0.00
1588 Холодильник "Норд- 431" 10490022 1169.00 1169.00 0.00
1589 Холодильник "Норд 147/7 10490063 1279.00 1279.00 0.00
1590 Холодильник "Норд" 10491001 1169.00 1169.00 0.00
1591 Компютер TEXNIC-PRO 101480649 11534.40 1056.00 10478.40
  1015 рахунок       1789816.00 877398.00 912418.00
1591 Санітарна автомашина УАЗ-22069 03741 03741 ТА 10500004 32265.00 32265.00 0.00
1592 Автомобіль ВАЗ 2121 №30-04ЛВБ 10500027 4995.00 4995.00 0.00
1593 Автомобіль УАЗ 3152 №36-69ЛВБ 10500031 12243.00 12243.00 0.00
1594 Автомобіль ГАЗ 3307 №19-86ЛВБ 10500038 15199.00 15199.00 0.00
1595 Тойота  Хай ЕЙС №003-70ТА 10500040 54057.00 54057.00 0.00
1596 Автомобіль УАЗ 3962 №036-66ТА 10500042 29310.00 29310.00 0.00
1597 автомобіль Nubira TWCQ-552 №047-81ТА 10500043 69061.00 69061.00 0.00
1598 Автомобіль Нива 21213 №217-71ТА 10500049 30915.00 30915.00 0.00
1599 Автомобіль Нива 21213 №217-69ТА 10500050 30914.00 30914.00 0.00
1600 Автомобіль УАЗ 3962  №ВС8752АК 10500052 49651.00 49651.00 0.00
1601 Автомобіль УАЗ 396294 №ВС6285ВІ 10500053 64522.00 64521.00 1.00
1602 Автомобіль легковий спеціалізований OpelCombo  ВС51-49ВА 10500058 141651.00 141651.00 0.00
1603 Автомашина УАЗ 39-62 48-25 ВО 10500155 67500.00 67500.00 0.00
1604 Велосипед 10501001 896.00 896.00 0.00
1605 корпус заднього моста 10510001 550.00 550.00 0.00
1606 вихлопна труба 10510002 580.00 580.00 0.00
1607 редуктор 10510007 2246.00 2246.00 0.00
1608 двигун 10510008 3168.00 3168.00 0.00
1609 глушник в зборі 10510012 569.00 569.00 0.00
1610 задній міст 10510013 1632.00 1632.00 0.00
1611 роздаточна коробка 10510014 1331.00 1331.00 0.00
1612 редуктор 10510015 992.00 992.00 0.00
1613 двигун 21213 10510016 3782.00 3782.00 0.00
1614 поршня з кольцами 10510017 1100.00 1100.00 0.00
1615 коробка передач (Нива)30-04ЛВБ 10510018 3120.00 3120.00 0.00
1617 коробка передач УАЗ 047-53ТА 10510019 3325.00 3325.00 0.00
1618 Коробка передач КПП ВАЗ-2121(217-69 ТА) 10510020 4350.00 3933.00 417.00
1619 Велосипед 10510023 440.00 440.00 0.00
1620 Велосипед 10540001 517.00 517.00 0.00
1621 Велосипед 10540002 373.00 373.00 0.00
1622 Велосипед 10540003 655.00 655.00 0.00
1623 Велосипед 10540005 804.00 804.00 0.00
1624 Велосипед "Аіст" 10540006 457.00 457.00 0.00
1625 Велосипед 10541001 336.00 336.00 0.00
1626 Велосипед 10550001 440.00 440.00 0.00
1627 Велосипед 10551001 418.00 418.00 0.00
1628 Автомобіль PEUGEOT TRAVELLET HDIAT6 L2 Business 101500059 960000.00 48000.00 912000.00
1629 Велосипед 10500003 368.00 368.00 0.00
1630 Автомашина ВАЗ-21213  219-76ТА (Нива) 10510008 32027.00 32027.00 0.00
1631 Автомобіль легковий спеціальний ОРЕЛ СОМБО 10510055 141652.00 141652.00 0.00
1632 Велосипед "Ардіс" 10513000 390.00 390.00 0.00
1633 Велосипед"Ардіс" 10514000 390.00 390.00 0.00
1634 Велосипед "Ромет-28" 10540001 767.00 767.00 0.00
1635 Велосипед " Лебідь" 10540002 614.00 614.00 0.00
1636 Автомашина ЗАЗ 110307№116-43ТА 10540005 18892.00 18892.00 0.00
1637 Велосипед "Ардіс" 10540011 352.00 352.00 0.00
  1016 рахунок       96805.00 74562.00 22243.00
1638 Шафа комбінована 10600001 70.00 70.00 0.00
1639 Стіл 2х тумбовий 10600002 50.00 50.00 0.00
1640 Доріжка 4м 10600006 158.00 158.00 0.00
1641 Ліжко - диван 10600007 58.00 58.00 0.00
1642 Шафа 3х дверна 10600011 75.00 75.00 0.00
1643 Шафа книжна 10600012 60.00 60.00 0.00
1644 Шафа комбінована 4х дверна 10600013 71.00 71.00 0.00
1645 Пишуча машинка " Україна " б/в 10600016 117.00 117.00 0.00
1646 Шафа книжна 10600020 50.00 50.00 0.00
1647 Шафа 2х дверна комбінована 10600021 109.00 109.00 0.00
1648 Шафа 3х дверна 10600022 71.00 71.00 0.00
1649 Лічильник газовий 10600024 316.00 316.00 0.00
1650 Шафа  комбінована 2А 10600025 96.00 96.00 0.00
1651 Диван 10600027 66.00 66.00 0.00
1652 Шафа книжна 10600028 60.00 60.00 0.00
1653 Шафа 3х дверна 10600029 72.00 72.00 0.00
1654 Шафа 3х дверна 10600030 72.00 72.00 0.00
1655 М`ягка частина 10600032 1281.00 1281.00 0.00
1656 Шафа для харчового виробництва 10600033 70.00 70.00 0.00
1657 Шафа для лабораторного посуду 10600034 66.00 66.00 0.00
1658 Шафа для лабораторного посуду 10600035 72.00 72.00 0.00
1659 Шафа 2х дверна 10600036 56.00 56.00 0.00
1660 Шафа для лабораторного посуду 10600037 70.00 70.00 0.00
1661 Шафа 2х дверна 10600038 61.00 61.00 0.00
1662 Диван - ліжко 10600040 81.00 81.00 0.00
1663 Шафа 2х дверна 10600041 56.00 56.00 0.00
1664 Шафа гардеробна 10600042 70.00 70.00 0.00
1665 Шафа гардеробна 10600043 62.00 62.00 0.00
1666 Шафа 2х дверна 10600044 56.00 56.00 0.00
1667 Шафа 3х дверна 10600046 70.00 70.00 0.00
1668 Шафа 2х дверна 10600047 54.00 54.00 0.00
1669 Комплект лабораторних меблів 10600048 699.00 699.00 0.00
1670 Шафа 10600049 55.00 55.00 0.00
1671 Стелаж 10600050 77.00 77.00 0.00
1672 Диван 10600052 81.00 81.00 0.00
1673 Стенд інформаційний 10600058 129.00 129.00 0.00
1674 Стелаж 10600060 76.00 76.00 0.00
1675 Стелаж 10600061 76.00 76.00 0.00
1676 Стелаж 10600062 76.00 76.00 0.00
1677 Стелаж 10600063 76.00 76.00 0.00
1678 Стелаж 10600064 76.00 76.00 0.00
1679 Стелаж 10600065 76.00 76.00 0.00
1680 Стелаж 10600066 76.00 76.00 0.00
1681 Стелаж 10600067 79.00 79.00 0.00
1682 Стелаж 10600068 76.00 76.00 0.00
1683 Стелаж 10600069 76.00 76.00 0.00
1684 Стелаж 10600070 76.00 76.00 0.00
1685 Стелаж 10600071 76.00 76.00 0.00
1686 Стелаж 10600072 76.00 76.00 0.00
1687 Стелаж 10600074 90.00 90.00 0.00
1688 Стелаж 10600075 74.00 74.00 0.00
1689 Стелаж 10600076 74.00 74.00 0.00
1690 Шафа книжна 10600079 60.00 60.00 0.00
1691 Шафа 3х дверна 10600080 94.00 94.00 0.00
1692 Шафа 10600081 54.00 54.00 0.00
1693 Шафа комбіноваа 10600082 82.00 82.00 0.00
1694 Шафа комбінована 2А 10600083 81.00 81.00 0.00
1695 Шафа комбінована 2А 10600090 81.00 81.00 0.00
1696 Набір "Пролісок" 10600091 503.00 503.00 0.00
1697 Набір меблів " Івасик " 10600092 308.00 308.00 0.00
1698 Набір " Пролісок" 10600093 433.00 433.00 0.00
1699 Набір "Пролісок" 10600094 432.00 432.00 0.00
1700 Шафа комбінована 10600095 98.00 98.00 0.00
1701 Шафа комбінована 2А 10600096 82.00 82.00 0.00
1702 Шафа комбінована 2А 10600097 82.00 82.00 0.00
1703 Набір меблів " Івасик " 10600098 309.00 309.00 0.00
1704 Шафа для медикаментів 10600099 39.00 39.00 0.00
1705 Диван 10600100 117.00 117.00 0.00
1706 Крісло м`ягке 10600101 75.00 75.00 0.00
1707 Крісло м`ягке 10600102 75.00 75.00 0.00
1708 Машинка друкарська "Іскра" 10600104 414.00 414.00 0.00
1709 Сервант 10600108 93.00 93.00 0.00
1710 Сервант 10600109 93.00 93.00 0.00
1711 Крісло для відпочинку 10600110 80.00 80.00 0.00
1712 Крісло для відпочинку 10600111 80.00 80.00 0.00
1713 Набір кабінетних меблів 10600116 279.00 279.00 0.00
1714 Набір кабінетних меблів 10600117 279.00 279.00 0.00
1715 Стіл письмовий 10600118 208.00 208.00 0.00
1716 Шафа 10600120 134.00 134.00 0.00
1717 Шафа 10600121 134.00 134.00 0.00
1718 Куток для відпочинку 10600123 212.00 212.00 0.00
1719 Куток для відпочинку 10600125 279.00 279.00 0.00
1720 Кушетка 10600126 91.00 91.00 0.00
1721 Шафа для плаття 10600127 79.00 79.00 0.00
1722 Пишуча машинка " Україна " б/в 10600131 125.00 125.00 0.00
1723 Набір "Юність" 10600134 300.00 300.00 0.00
1724 Шафа 3х дверна 10600143 68.00 68.00 0.00
1725 Набір " Юність" 10600144 298.00 298.00 0.00
1726 Стінка "Обрій" 10600145 325.00 325.00 0.00
1727 Набір шаф 10600152 254.00 254.00 0.00
1728 Набір шаф 10600153 254.00 254.00 0.00
1729 Пишуча машинка " Москва " б/в 10600160 63.00 63.00 0.00
1730 Пишуча машинка " Москва " б/в 10600161 63.00 63.00 0.00
1731 Набір Івасик 10600165 309.00 309.00 0.00
1732 Шафа 2х дверна 10600173 69.00 69.00 0.00
1733 Набір кухонний "Золушка" 10600182 183.00 183.00 0.00
1734 Шафа 3х дверна 10600183 59.00 59.00 0.00
1735 Шафа  2х дверна 10600186 82.00 82.00 0.00
1736 Крісло для відпочинку 10600187 59.00 59.00 0.00
1737 Крісло для відпочинку 10600188 59.00 59.00 0.00
1738 Шафа книжна 10600190 49.00 49.00 0.00
1739 Шафа 10600191 134.00 134.00 0.00
1740 Шафа 10600192 259.00 259.00 0.00
1741 Палас 10600204 92.00 92.00 0.00
1742 Палас 3м 10600205 238.00 238.00 0.00
1743 Доріжка 8м 10600209 112.00 112.00 0.00
1744 Прихожа 10600212 232.00 232.00 0.00
1745 Шафа для балонів 10600216 302.00 302.00 0.00
1746 Шафа 3х дверна 10600224 75.00 75.00 0.00
1747 Сейф 10600231 26.00 26.00 0.00
1748 Стіл 1но тумбовий 10600233 60.00 60.00 0.00
1749 Шафа книжна з антресоллю 10600234 149.00 149.00 0.00
1750 Санітарно - гігієнічний куток 10600235 596.00 596.00 0.00
1751 Стелаж 10600236 32.00 32.00 0.00
1752 Стелаж 10600237 32.00 32.00 0.00
1753 Комплект меблів 10600311 5882.00 5882.00 0.00
1754 Шафа 2х секційна 10600312 1448.00 1448.00 0.00
1755 Вітальня " Вікторія " 10600314 1593.00 1563.00 30.00
1756 Шафа 10600315 1130.00 1014.00 116.00
1757 Палас 10601001 300.00 300.00 0.00
1758 Сервант 10601006 277.00 277.00 0.00
1759 Шафа книжна 10601013 65.00 65.00 0.00
1760 Кушетка 10601039 57.00 57.00 0.00
1761 Шафа комбінована 10601040 87.00 87.00 0.00
1762 Шафа комбінована 10601043 88.00 88.00 0.00
1763 Сейф 10601047 47.00 47.00 0.00
1764 Лічильник газовий 10603002 316.00 316.00 0.00
1765 Шафа книжна 10610001 75.00 75.00 0.00
1766 Шафа книжна 10610002 78.00 78.00 0.00
1767 Шафа медична 10610003 52.00 52.00 0.00
1768 Палас 10610005 183.00 183.00 0.00
1769 Диван - ліжко 10610016 92.00 92.00 0.00
1770 Бензопила 10610034 1570.00 1545.00 25.00
1771 Мотопомпа 1000л 10610036 4500.00 3396.00 1104.00
1772 Мікродрель СТРОНГ 207/106 10610037 2417.00 1766.00 651.00
1773 Мікродрель СТРОНГ 207/106 10610038 2417.00 1766.00 651.00
1774 Мікродрель СТРОНГ 207S 10610039 2416.00 1766.00 650.00
1775 Крісло для відпочинку 10610042 83.00 83.00 0.00
1776 Крісло для відпочинку 10610043 83.00 83.00 0.00
1777 Ліжко - диван 10610046 78.00 78.00 0.00
1778 меблі корпусні 10610063 1432.00 1432.00 0.00
1779 Стелаж 10610075 90.00 90.00 0.00
1780 Стенд 10610076 85.00 85.00 0.00
1781 Стенд 10610077 85.00 85.00 0.00
1782 Стенд 10610078 84.00 84.00 0.00
1783 Стіл 2х тумбовий 10620011 51.00 51.00 0.00
1784 Шафа медична 10620021 50.00 50.00 0.00
1785 Шафа медична 10620023 50.00 50.00 0.00
1786 М`ягка частина 10620033 3399.00 3399.00 0.00
1787 Шафа 2х дверна 10620034 51.00 51.00 0.00
1788 Шафа 2х дверна 10620036 51.00 51.00 0.00
1789 Шафа медична 10620038 51.00 51.00 0.00
1790 Шафа комбінована 10620048 72.00 72.00 0.00
1791 Шафа для приладів 10620074 55.00 55.00 0.00
1792 Шафа для приладів 10620075 55.00 55.00 0.00
1793 Шафа медична 10620079 85.00 85.00 0.00
1794 Шафа медична 10620080 85.00 85.00 0.00
1795 Шафа медична 10620081 85.00 85.00 0.00
1796 Шафа медична 10620082 88.00 88.00 0.00
1797 Шафа медична 10620090 85.00 85.00 0.00
1798 Шафа медична 10620091 85.00 85.00 0.00
1799 Шафа 2х дверна 10620092 211.00 211.00 0.00
1800 Шафа 2х дверна 10620093 211.00 211.00 0.00
1801 Шафа 2х дверна 10620094 211.00 211.00 0.00
1802 Шафа 4х дверна 10620095 663.00 663.00 0.00
1803 Шафа 4х дверна 10620096 663.00 663.00 0.00
1804 Шафа медична реєстратурна 10620097 663.00 663.00 0.00
1805 Шафа медична книжна 10620098 663.00 663.00 0.00
1806 Шафа для медикаментів 10620100 26.00 26.00 0.00
1807 Шафа для медикаментів 10620101 28.00 28.00 0.00
1808 Шафа для медикаментів 10620102 36.00 36.00 0.00
1809 Шафа для медикаментів 10620103 35.00 35.00 0.00
1810 Шафа 2х дверна 10620137 50.00 50.00 0.00
1811 Шафа книжна полірована 10630001 65.00 65.00 0.00
1812 Лічильник газовий 10630002 311.00 311.00 0.00
1813 Шафа 3-х дверна 10630003 64.00 64.00 0.00
1814 Шафа комбінована 10630004 662.00 662.00 0.00
1815 Стіл 2х тумбовий 10630005 61.00 61.00 0.00
1816 Стіл 2х тумбовий 10630006 61.00 61.00 0.00
1817 Шафа книжна 10630007 94.00 94.00 0.00
1818 Покриття для підлоги 6м. 10630008 224.00 224.00 0.00
1819 Шафа книжна 10630009 190.00 190.00 0.00
1820 Шафа книжна 10630012 69.00 69.00 0.00
1821 Шафа книжна 10630013 325.00 325.00 0.00
1822 Шафа 10630015 54.00 54.00 0.00
1823 Килим набивний 10630016 125.00 125.00 0.00
1824 Трибуна (столи) 10630017 88.00 88.00 0.00
1825 Полірований стіл 10630018 278.00 278.00 0.00
1826 Комплекс "Здоров`я" 10630020 62.00 62.00 0.00
1827 Шафа 2х дверна 10630029 30.00 30.00 0.00
1828 Шафа книжна 10630030 35.00 35.00 0.00
1829 Комплекс "Здоров`я" 10630031 62.00 62.00 0.00
1830 Набір "Пролісок" 10630032 503.00 503.00 0.00
1831 Шафа 10630035 54.00 54.00 0.00
1832 Шафа для лабораторного посуду 10630036 67.00 67.00 0.00
1833 Шафа 10630037 54.00 54.00 0.00
1834 Шафа реєстраційна 10630038 470.00 470.00 0.00
1835 Шафа гардеробна 2-х дверна 10630040 56.00 56.00 0.00
1836 Шафа книжна полірована 10630041 59.00 59.00 0.00
1837 Шафа 10630047 312.00 312.00 0.00
1838 Шафа матеріалів 10630048 555.00 555.00 0.00
1839 Стіл письмовий 10630049 254.00 254.00 0.00
1840 Шафа 10630050 55.00 55.00 0.00
1841 Шафа 10630051 55.00 55.00 0.00
1842 Ліжко диван 10630053 55.00 55.00 0.00
1843 Шафа 3х дверна 10630055 66.00 66.00 0.00
1844 Палас 10630079 104.00 104.00 0.00
1845 Шафа для одягу 10630082 56.00 56.00 0.00
1846 Шафа для одягу 10630083 56.00 56.00 0.00
1847 Шафа для одягу 10630084 56.00 56.00 0.00
1848 Шафа книжна 10630099 64.00 64.00 0.00
1849 Шафа 10630100 63.00 63.00 0.00
1850 Шафа 10630101 79.00 79.00 0.00
1851 Шафа для одягу 10630316 1492.00 802.00 690.00
1852 Стіл письмовий 10630317 1001.00 536.00 465.00
1853 Газова плитка 10631001 651.00 651.00 0.00
1854 Плитка газова 10631005 477.00 477.00 0.00
1855 Коврик зелений 10631018 313.00 313.00 0.00
1856 Стіл  однотумбовий 10631050 125.00 125.00 0.00
1857 Зона відпочинку (кушетка) 10631051 81.00 81.00 0.00
1858 Зона відпочинку (кушетка) 10631052 81.00 81.00 0.00
1859 Зона відпочинку (кушетка) 10631053 81.00 81.00 0.00
1860 Шафа 3х дверна 10631054 312.00 312.00 0.00
1861 Шафа медична 10631056 1344.00 1344.00 0.00
1862 Шафа 10632001 59.00 59.00 0.00
1863 Шафа - сервант 10632004 469.00 469.00 0.00
1864 Лічильник газовий 10632005 300.00 300.00 0.00
1865 Шафа 10633001 318.00 318.00 0.00
1866 Шафа - сервант 10634001 114.00 114.00 0.00
1867 Сейф 10634002 286.00 286.00 0.00
1868 Офісний стіл 10634003 4000.00 1221.00 2779.00
1869 Палас 10640005 80.00 80.00 0.00
1870 Стіл 1но тумбовий 10640032 65.00 65.00 0.00
1871 Палас 10651005 78.00 78.00 0.00
1872 Сейф з підставкою 10660005 55.00 55.00 0.00
1873 Холодильник 10680001 102.00 102.00 0.00
1874 Газова плитка 10680002 1937.00 1937.00 0.00
1875 Мотоножиці бензинові STIHL HS 45 101680003 6339.00 106.00 6233.00
1876 Газонокосарка бензинова AL-KO Classik 4.66 SP-A самохідна 101680004 8999.00 150.00 8849.00
1877 Крісло гінекологічне 10600002 309.00 309.00 0.00
1878 Шафа комбінована 10600003 398.00 398.00 0.00
1879 Шафа комбінована 10600022 358.00 358.00 0.00
1880 Шафа комбінована 10600033 69.00 69.00 0.00
1881 Шафа книжна 10600034 69.00 69.00 0.00
1882 Шафа книжна 10600035 69.00 69.00 0.00
1883 Шафа комбінована книжна 10600036 48.00 48.00 0.00
1884 Шафа книжна 10600037 48.00 48.00 0.00
1885 Шафа книжна 10600038 48.00 48.00 0.00
1886 Шафа комбінована 10600041 87.00 87.00 0.00
1887 Шафа комбінована 10600042 87.00 87.00 0.00
1888 Шафа комбінована 10600044 88.00 88.00 0.00
1889 Шафа комбінована 10600045 89.00 89.00 0.00
1890 Шафа комбінована 10603126 94.00 94.00 0.00
1891 Шафа комбінована 10603127 95.00 95.00 0.00
1892 Шафа комбінована 10603128 97.00 97.00 0.00
1893 Шафа комбінована 10603129 97.00 97.00 0.00
1894 Сейф 10603130 202.00 202.00 0.00
1895 Шафа блок 10603131 325.00 325.00 0.00
1896 Шафа для одягу 10603132 133.00 133.00 0.00
1897 Шафа МПН 10603133 289.00 289.00 0.00
1898 Шафа МПН 10603134 229.00 229.00 0.00
1899 Шафа МПН 10603135 331.00 331.00 0.00
1900 Шафа для одягу 10603136 232.00 232.00 0.00
1901 Крісло гінекологічне з ручним підйомом 10610002 311.00 311.00 0.00
1902 Ворсаміт 10610900 55.00 55.00 0.00
1903 Диван - ліжко 10611000 323.00 323.00 0.00
1904 Крісло гінекологічне 10611200 76.00 76.00 0.00
1905 Шафа 10611400 127.00 127.00 0.00
1906 Триляж 10611600 302.00 302.00 0.00
1907 Шафа господарська 10611900 74.00 74.00 0.00
1908 Шафа комбінована 10630001 108.00 108.00 0.00
1909 Картотека циліндрична 10630002 69.00 69.00 0.00
1910 Стіл однотумбовий 10630003 225.00 225.00 0.00
1911 Шафа медична 10630004 1360.00 1360.00 0.00
1912 Шафа для лаболаторії 10630005 42.00 42.00 0.00
1913 Стіл 2-х тумбовий 10630022 308.00 308.00 0.00
1914 Ліжко-диван 10630046 103.00 103.00 0.00
1915 Шафа комбінована 10630056 69.00 69.00 0.00
1916 Стенд 10630106 49.00 49.00 0.00
1917 Шафа для одягу 10630123 65.00 65.00 0.00
1918 Шафа комбінована 10630124 52.00 52.00 0.00
1919 Шафа двохдверна 10630125 74.00 74.00 0.00
1920 Картотека барабанна 10630135 238.00 238.00 0.00
1921 Шафа медсестринська 10630138 44.00 44.00 0.00
1922 Шафа медсестринська 10630139 44.00 44.00 0.00
1923 Шафа витяжна 10630140 236.00 236.00 0.00
1924 Стіл лаболаторний 10630141 107.00 107.00 0.00
1925 Набір очний хірургічний 10630142 73.00 73.00 0.00
1926 Набір окуліста 10630143 222.00 222.00 0.00
1927 Набір очних лінз 10630144 148.00 148.00 0.00
1928 Шафа двохдвергна 10630146 48.00 48.00 0.00
1929 Сейф залізний 10630184 66.00 66.00 0.00
1930 Шафа медична 10640002 1432.00 1432.00 0.00
  1013 рахунок       96805.00 74562.00 22243.00
1932 Огорожа лікарня 10300051 40742.00 40742.00 0.00
1933 Асфальт 10300006 4872.00 4872.00 0.00
1934 Картоплесховище 10300008 882.00 882.00 0.00
1935 Огорожа лікарня новобудови 10300002 29955.00 29955.00 0.00
1936 Зовнішнє освітлення 10300012 20222.00 20222.00 0.00
1937 Огорожа сіткою 10300014 22462.00 22462.00 0.00
1938 Станція лік. Газопост. 10300015 28371.00 28371.00 0.00
1939 Ворота металічні 10300018 572.00 572.00 0.00
1940 Підземний перехід 10300016 153680.00 153680.00 0.00
1941 Замощення території 10300013 403655.00 403655.00 0.00
1942 Головний корпус лікарні 10300001 782785.00 782785.00 0.00
1943 Поліклініка інфекції 10300002 369523.00 369523.00 0.00
1944 Кухня старої лікарні 10300004 35755.00 35755.00 0.00
1945 Адмін. корпус 10300005 13087.00 13087.00 0.00
1946 Туб.відділ 10300012 209357.00 209357.00 0.00
1947 Кухня туб.відділу 10300013 78265.00 78265.00 0.00
1948 Сарай цегляний 10300014 8288.00 8288.00 0.00
1949 Поліклініка новобудови 10300015 1439778.00 1159596.34 280181.66
1950 Котельня новобудови 10300016 242483.00 193166.48 49316.52
1951 Блок допоміжний 10300018 704485.00 678941.54 25543.46
1952 Головний корпус новобудови 10300019 1569079.00 1263754.36 305324.64
1953 Господарський корпус новобудови 10300020 236035.00 227478.04 8556.96
1954 Котельня терапії 10300022 297384.00 70902.84 226481.16
1955 Гаражі на 3 блоки 10300021 9301.00 4711.02 4589.98
1956 Котельня інфекції 10300026 5055.00 5055.00 0.00
1957 АЗПСМ с.Варяж 10300007 135185.00 135185.00 0.00
1958 АЗПСМ с. Хоробрів 10300011 354785.20 10643.70 344141.50
1959 АЗПСМ с. Тартаків 10300029 300900.00 90270.00 210630.00
1960 АЗПСМ с.Скоморохи 10300028 717922.00 717922.00 0.00
1961 Гаражі 10300024 69833.00 69833.00 0.00
1962 АЗПСМ с. Лучиці 10300016 112561.00 110304.66 2256.34
1963 АЗПСМ с.Княже 10300022 55836.00 54533.16 1302.84
1964 Дільниця Жвирка 10300025 32044.00 32044.00 0.00
1965 АЗПСМ с.Савчин 10300023 15110.00 15110.00 0.00
1966 ФАП с. Забужжя 10310011 36550.00 36550.00 0.00
1967 ФАП с. Лешків 10310007 28201.00 28201.00 0.00
1968 ФАП с. Угринів 10311001 26611.00 26611.00 0.00
1969 ФАП с. Свитазів 10320001 48512.00 48512.00 0.00
1970 ФАП с. Фусів 10330001 6281.00 6281.00 0.00
1971 ФАП с. Перевятичі 10340001 58353.00 58353.00 0.00
1972 ФАП с. Смиків 10301007 44989.00 37934.22 7054.78
1973 ФАП с. Волсвин 10300011 22008.00 22008.00 0.00
1974 Дім 2х поверховий з приміщенням 10300000 315655.00 315655.00 0.00
1975 Приміщення (будинок) ФАПу с.Тяглів 10300001 173771.00 164054.00 9717.00
1976 Преміщення амбулаторії 10310001 36466.00 36466.00 0.00
1977 Корпус №3 "Дитяча поліклініка" 10310002 4194.00 4194.00 0.00
1978 Будинок амбулаторії 10310003 374714.00 291747.00 82967.00
1979 Корпус №1 " Поліклініка "2 поверхова 10310004 265169.00 212109.00 53060.00
1980 Корпус №2 "Лікарня 2 поверхи" 10310006 209467.00 209467.00 0.00
1981 Огорожа вивіска назви закладу 10310007 1143.00 1143.00 0.00
1982 Будинок ФАПу с.Острів 10310008 4441.00 1562.00 2879.00
1983 Плити залізобетонні б/у 10310009 853.00 853.00 0.00
1984 Корпус №4 "Котельна" 10320006 81821.00 81821.00 0.00
1985 Корпус №5 "Гаражі" 10330006 32252.00 32252.00 0.00
1986 1017 рахунок Земельні насадження   21855.00 21855.00 0.00
1987 1112 рахунок Бібліотечні фонди   7304.00 7304 0.00

 

                                                                                   Голова комісії

Головний лікар

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                            Швед Р.Т.

Заступник голови комісії

Заступник голови Сокальської районної ради

Львівської області                                                               Бойко В.І.

Члени комісії :

Заступник головного лікаря з медичного

обслуговування населення

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                          Касян С.В.

 

Голова профспілкового комітету 

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                         Наконечний А.Є.

 

Головний бухгалтер

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                             Степанюк І.Ф.

 

Начальник відділу кадрів

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                           Новосад О.М.

 

Юристконсульт

КЗСРРЛО  «Сокальська ЦРЛ»                                                Панасюк О.В.

 

Начальник відділу управління

Комунальним майном Сокальської

районної ради Львівської області                                       Кравчук Т.Г.

 

 Додаток №2
до передавального акту КЗСРРЛО "Сокальська ЦРЛ"
затвердженого рішенням
Сокальської районної ради Львівської області.
від ______________ 2018р.№ _______________
Медикаменти та перев'язувальні засоби.
Рахунок 1512
Назва од. Залишок Залишок
    кількість сума
Діазепекс 5мг/мл по 2 мл амп 226 6 696.76
Кетамін 50 мг-2,0 амп 46 246.1
Кодеїн фосфат0,03г таб 60 158.4
Морфій 1%-1,0 амп 81 2 727.62
Натрій оксибутират 20% 10,0 амп 13 146.06
Омнопон 2% 1,0 амп 29 1 685.11
Промедол 2% 1,0 амп 57 2 693.19
Сібазон 0,01табл. таб 75 63.75
Фентаніл 0,005% 2,0 амп 266 11 225.20
Фенобарбітал 100мг.табл. шт 100 92.8
Гінеколог.комплект тип 2 комп 2 653.00 44 092.86
Гінеколог.комплект тип 1 комп 1 730.00 28 752.60
Фемоден др.№21 уп 588 2 269.68
Цитологічні щіточки тип D шт 24 899.00 147 153.09
Адгезор-файн шт 2 400
Артифрин Форте карп. шт 51 970
Бори  алмазні  турб. шт 59 739.53
Бори  ТВС - прямі шт 9 92.72
Боде- Євродозатор шт 2 141.66
Бура гр 289.5 55.66
Бюгель шт 6 352.61
Вата шт 31 254.84
Віск  зуботехнічний гр 5 232.15 1 255.72
Віск  моделювальний гр 600.05 264.04
Вілакріл софт гр 1 511.00 3 407.27
Відбіл гр 404 276.26
Гільза стальна шт 2 620.60 3 392.48
Гіпс кг 657.29 2 082.61
Гіпс  Мраморіт  голубий кг 46.866 1 071.09
Голки  карпульні шт 44 50.6
Дзеркало стоматологічне шт 15 108
Дискотримачі шт 6 25.22
Диск алмазний стомат. шт 26 285.03
Диск прорізний шт 11 495
Діасоль розчин шт 2 11.1
Зета Плюс- Л  спецнабір уп 1 740