ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVIII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

24.04.2018 11:33:01

Автор:

Пасько М.М

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  29
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00521/07 від 24.04.2018
"Про внесення змін до районних Програм на 2018 рік

 

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області

«Про внесення змін до районних Програм на 2018 рік»

 

Автор(и): Бойко В.І.
   

Редакція автора
 

Пропозиції та поправки до проекту
1. Про внесення змін до районних Програм на 2018 рік Пасько М.М.

Викласти  назву рішення в наступній редакції:

«Про внесення змін в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік»

 
2. 1.Внести зміни до Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2018 році (затвердженої рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 22.12.2017 року №452), виклавши Додатки 1-3 в новій редакції, що додаються.

 
Пасько М.М.

Викласти п.1 проекту рішення в наступній редакції :

«1.Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік (затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської  області від 22.12.2017 року №453), зокрема:

1.1.Викласти розділ Програми «Заходами Програми  передбачається» в наступній редакції:

«Заходами Програми  передбачається:

 • проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування:


а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участь в міні-проектах, які передбачають залучення  грантового фінансування;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

 • написання, участь, забезпечення співфінансування  заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов'язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)),  в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо;

 • забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування;

 • забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування  Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС»).


Затвердження та фінансування заходів Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

План заходів спрямованих на виконання Програми на 2018 рік

№ з/п Назва заходу Виконавці
1 Семінари, тренінги, навчання   для посадових осіб органів місцевого самоврядування Районна рада

 
2 Забезпечення співфінансування  заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов'язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо Районна рада

 

 

 

Місцеві ради
3 Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування  Районна рада
4 Забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування  Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС») Районна рада, місцеві ради

        

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми - відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті. Суми коштів, які спрямовуються на виконання кожного заходу Програми, визначаються додатком 2 до Програми "Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік.

 

1.2.Викласти розділ Програми «Фінансування та порядок використання коштів » в наступній редакції:

«Фінансування та порядок використання коштів

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного, міських, селищного, сільських, бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти, передбачені Програмою, з районного бюджету перераховуються  на бюджетний рахунок районної ради як головному розпоряднику.

Використання коштів Програми  може здійснюватися також шляхом передачі органам місцевого самоврядування Сокальського району субвенцій на виконання заходів Програми.

Рішення про розмір співфінансування учасників міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів приймає районна рада. При цьому, обсяг співфінансування з районного бюджету заходів конкурсів, проектів та грантів не повинен перевищувати розміру співфінансування з обласного бюджету. 

Проектно-кошторисна документація на проведення заходів конкурсів, проектів та грантів, по яких буде проводитися співфінансування з районного бюджету надається учасниками таких заходів перед подачею на конкурс до районної ради для опрацювання та моніторингу.

Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність, подання звітності та цільове використання коштів

 

1.3.Викласти Додатки 1-4 до Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік в новій редакції, що додаються».

 

 
3. 2.Внести зміни до Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2018 рік (затвердженої рішенням Сокальської районної ради від 22 грудня 2017 року №461), виклавши Додатки 1-3 в новій редакції, що додаються.

 
Пасько М.М.

Викласти п.2 проекту рішення в наступній редакції :

«2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради  з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ».
4.   Пасько М.М.

Пункти 3-6 проекту рішення виключити

 

 

__________________________ М.М.Пасько

 

                                                                                   Додаток 1 до Програми  розвитку   

                                                                                   місцевого   самоврядування        

                                                                                    Сокальського району на 2018рік

 

ПАСПОРТ

 

Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік

 (назва програми)

 

1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення районної ради  від 22.12.2017 року №453

 

3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області_

 

4. Співрозробники програми ____________________________________

 

5. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області, Сокальська районна державна адміністрація_

 

6. Учасники програми __міські, селищна, сільські ради району, інші установи та організації (проектні, будівельні  тощо)

 

7. Термін реалізації програми _2018 рік_______________________

 

7.1. Етапи виконання програми

 (для довгострокових програм)  ___________________________________

 

8. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього,                           584,736 тис.грн

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету,                  584,736 тис.грн

коштів інших джерел  (вказати)  ___________________

 

Керівник установи -головного розпорядника коштів

Голова Сокальської районної ради

Львівської області                                                                       Микола Пасько

 

Відповідальний виконавець Програми

Голова Сокальської районної ради                                         Микола Пасько

Львівської області

 

 

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                 

 

 

 

Додаток 2 до Програми  розвитку   

                                                                                   місцевого   самоврядування        

                                                                                    Сокальського району на 2018рік

 

Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік

 
№ з/п Назва заходу Сума коштів, тис.грн
1 Забезпечення співфінансування  заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов'язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо 584,736
  Разом 584,736

 

 

 

Заступник голови районної ради                           Василь Бойко

                                                                  

  

 

Додаток 3 до Програми  розвитку   

                                                                                   місцевого   самоврядування        

                                                                                    Сокальського району на 2018рік

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району

 на 2018 рік

тис. грнОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 584,736 584,736
у тому числі:    
Районний бюджет 584,736 584,736

 

 

 

Заступник голови  районної ради                                     Василь Бойко

 

                                                                                            Додаток 4 до Програми  розвитку

                                                      місцевого самоврядування   Сокальського району на 2018 рік

Перелік заходів і результативних показників

ПРОГРАМИ розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2018 рік

 
Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Значення показника Фінансування
Джерела** Обсяги, тис. грн.
1. Забезпечення співфінансування  заходів  районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, за її коригування та експертизу, співфінансування заходів та оплата інших витрат (в т.ч. робіт, послуг, товарів тощо) пов'язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо) 1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво по 5 об'єктах в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» затрат –обсяг видатків на виготовлення проектно-кошорисної документації, тис.грн 323,993  

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

584,736

 

 

 

 
продукту –кількість проектно кошто- рисних документації (об'єктів), шт . 5
ефективності- середні витрати на виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації (по 1 об'єкту), тис.грн 64,799
якості- відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій до запланованих, % 100,0
1.2 Оплата за  експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво по 5 об'єктах в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» затрат –обсяг видатків на експертизу проектно-кошорисної документації, тис.грн 75,0
продукту –кількість проектно кошторисних документації, шт . 5
ефективності- середні витрати на виготовлення та експертизу одиниці проектно-кошорисної документації, тис.грн 15,0
якості- відсоток проектно-кошторисних документацій, по яких проведено експертизу до запланованих, % 100,0
1.3. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення оглядової вежі в с. Конотопи Опільської сільської ради (за межами населеного пункту) в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» затрат –обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою, тис.грн 8,7
продукту –кількість проектів землеустрою, шт . 1
ефективності- середні витрати на виготовлення проекту землеустрою, тис.грн 8,7
якості- відсоток виготовлених проектів землеустрою до запланованих, % 100,0
1.4. Проектні і вишукувальні роботи (зокрема інженерно-геологічні вишукування для будівництва оглядової вежі в с.Конотопи) в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» затрат –обсяг видатків на інженерно-геологічні вишукування, тис.грн 17,4
продукту –кількість об'єктів, для будівництва яких проведено  інженерно-геологічні вишукування, шт . 1
ефективності- середні витрати на 1 об'єкт, для будівництва яких проведено  інженерно-геологічні вишукування, тис.грн 17,4
якості- відсоток кількості об'єктів, для будівництва яких проведено  інженерно-геологічні вишукування, до запланованих, % 100,0
1.5.Виготовлення технічних умов на енергопостачання об'єкту «Будівництво (влаштування) центру байдарочного туризму в м. Сокаль Львівської області (в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів») затрат –обсяг видатків на виготовлення технічних умов, тис.грн 12,0
продукту –кількість виготовлених технічних умов, шт . 1
ефективності- середні витрати на виготовлення одиниці технічних умов тис.грн 12,0
якості- відсоток кількості об'єктів на які виготовлено технічні умови, до запланованих, % 100,0
1.6. Надання субвенцій місцевим радам Сокальського району на відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва  (за ділянки  під розташування центру байдарочного  туризму по вул.Б.Хмельницького в м.Сокаль та розміщення  оглядової вежі в с.Конотопи Опільської сільської ради (за межами населеного пункту) (земельні ділянки переведено зі земель сільськогосподарського призначення в землі рекреаційного призначення)) в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» затрат –обсяг видатків на відшкодування втрат, тис.грн 112,643
продукту –кількість земельних ділянок, шт 2
ефективності- середні витрати на відшкодування втрат на  1 земельну ділянку, тис.грн 56,322
якості- відсоток виконаних міжнародних проектів, % 100,0
1.7. Коригування кошторисної частини проектно-кошторисної документації  та повторна експертиза проектно-кошторисної документації в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»  міжнародного проекту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів» затрат –обсяг видатків на коригування та повторну експертизу проектно-кошторисної документації, тис.грн 35,0
продукту –кількість об'єктів, по яких буде проводитися коригування та  повторна експертиза ПКД, шт . 3
ефективності- середні витрати на виготовлення та експертизу одиниці проектно-кошторисної документації, тис.грн 11,67
якості- відсоток відкорегованих та поданих на експертизу  проектно-кошторисних документації до запланованих, % 100,0
Разом по Програмі     584,736   584,736

 

Заступник голови районної ради                           Василь Бойко